Byla 2-827-267/2012
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant pareiškėjos BUAB „Toringė“ atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui, trečiojo asmens Klaipėdos teritorinės muitinės atstovui V. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos BUAB „Toringė“, atstovaujamos UAB „Bankrotų administravimas“, skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos, trečiajam asmeniui Klaipėdos teritorinei muitinei dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4Klaipėdos teritorinė muitinė atliko supaprastintą mokestinį patikrinimą dėl bendrovės BUAB „Toringė“ importuoto lengvojo automobilio, deklaruoto 2011-10-07 elektroninėje importo deklaracijoje Nr. 11LTSR1000IM0147E3 muitinės vertės nustatymo bei importo mokesčių apskaičiavimo teisingumo ir 2011-11-08 surašė supaprastinto patikrinimo ataskaitą Nr. 1SM190344S. Ieškovė nesutikdama su minėta ataskaita kreipėsi su skundu į Muitinės departamentą prie LR Finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas). Muitinės departamentas 2012-01-13 sprendimu Nr. (4.10)3B-339) BUAB „Toringė“ skundą grąžino jį padavusiam asmeniui, kaip nežinybingą Muitinės departamentui.

5Ieškovė BUAB „Toringė“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Muitinės departamento 2012-01-13 sprendimą ir įpareigoti atsakovą išnagrinėti BUAB „Toringė“ skundą dėl Klaipėdos teritorinės muitinės 2011-11-08 supaprastinto patikrinimo ataskaitos Nr. 1SM190344S. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-05-04 nutartimi bylą perdavė BUAB „Toringė“ bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui.

6Ieškovė teismui pateiktame skunde nurodo, kad vadovaudamasi Klaipėdos teritorinės muitinės 2011-11-08 supaprastinto patikrinimo ataskaitoje nurodyta apskundimo tvarka, ieškovė apskundė šią ataskaitą Muitinės departamentui, kaip centriniam mokesčių administratoriui. Mano, kad Muitinės departamentas pažeidė ieškovės interesus ir nevykdė įstatyme įtvirtintos pareigos iš esmės išnagrinėti gautą mokesčių mokėtojo skundą dėl mokestinio ginčo. Ieškovės manymu, skirtingai nurodoma priimtos supaprastintos patikrinimo ataskaitos ir jos pagrindu nepagrįstai priskaičiuotos skolos muitinei ir baudos apskundimo tvarka klaidina mokesčių mokėtoją, užkerta kelią tinkamai ir laiku realizuoti teisę apskųsti nepagrįstai priimtus sprendimus, prieštarauja efektyvumo, ekonomiškumo principams nagrinėjant mokestinius ginčus.

7Taip pat teigia, kad atsakovas ginčijamame sprendime formaliai nurodė, kad skundas nežinybingas Muitinės departamentui, tačiau šiame sprendime nenurodyta, kokia tvarka ir terminais jis gali būti apskųstas.

8Atsakovas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos atsiliepime į ieškovės skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punktu, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, apie bankroto bylos iškėlimą ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti šių bylų nagrinėjimą. Mano, kad šiuo atveju pirmiausia turi būti taikomos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatos, nes šis įstatymas yra speciali teisės norma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo atžvilgiu. Departamentas, priimdamas nagrinėti ieškovės skundą ir dėl to priimdamas sprendimą, viršytų savo kompetencijos ribas, nes visi ginčai, susiję su ieškove, yra žinybingi tik bankroto bylą ieškovei iškėlusiam Šiaulių apygardos teismui.

9Trečiasis asmuo Klaipėdos teritorinės muitinė taip pat pateikė atsiliepimą į ieškovės skundą, kuriame prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punktą teismas privalo pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, apie bankroto bylos iškėlimą ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti šių bylų nagrinėjimą. Todėl mano, kad Muitinės departamento sprendimas yra pagrįstas ir turi būti paliktas nepakeistas.

10Teismo posėdyje ieškovės BUAB „Toringė“ atstovas advokatas Gilbertas Kinderevičius palaikė byloje pareikštus reikalavimus atsakovui Muitinės departamentui. Paaiškino, kad teritorinės muitinės nustatyta mokesčių suma yra nepagrįsta ir turėtų būti panaikinta.

11Trečiojo asmens Klaipėdos teritorinės muitinės atstovas V. P. teismo posėdyje prašė ieškinio netenkinti ir nurodė, kad mokesčių suma ir muitas yra išieškoti, liko tik delspinigiai. Muitinė nepripažino ieškovės pateiktos vertinimo ataskaitos, nes ji pateikta pažeidžiant turto vertinimo reikalavimus.

12Atsakovas Muitinės departamentas į teismo posėdį neatvyko, pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą nedalyvaujant atsakovo atstovui.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

13Klaipėdos teritorinė muitinė, atlikusi supaprastintą mokestinį patikrinimą dėl BUAB „Toringė“ importuoto lengvojo automobilio, deklaruoto 2011-10-07 elektroninėje importo deklaracijoje Nr. 11LTSR1000IM0147E3 muitinės vertės nustatymo ir importo mokesčių apskaičiavimo teisingumo, 2011-11-08 priėmė supaprastinto patikrinimo ataskaitą Nr. 1SM190344S (48–50 b. l.), kuria bendrovės importuotam automobiliui, deklaruotam 2011-10-07 deklaracijoje Nr. 11LTSR1000IM0147E3, apskaičiavo tokius importo mokesčius – muitas 2310 Lt, apmokestinamoji vertė 25510,00 Lt, PVM 5357 Lt. Papildomai apskaičiuotas muitas – 2002 Lt, PVM – 4624 Lt. Taip pat bendrovei taikyta 10 procentų bauda (nuo apskaičiuoto nedeklaruoto importo muito ir PVM – 662 Lt) už mokėtino mokesčio sumažinimą. Viso įregistruota papildomai apskaičiuota mokestinė prievolė – 7288 Lt.

14Ieškovė, nesutikdama su Klaipėdos teritorinės muitinės supaprastinto patikrinimo ataskaita, 2011-12-15 padavė skundą Muitinės departamentui (45–47 b. l.).

15Muitinės departamentas 2012-01-13 raštu Nr. (4.10)3B-339 informavo ieškovę, kad ginčą dėl Klaipėdos teritorinės muitinės supaprastinto patikrinimo ataskaita apskaičiuotos ir įregistruotos skolos muitinei turi spręsti nutartį iškelti bankroto bylą įmonei priėmęs Šiaulių apygardos teismas, todėl skundą pripažino nežinybingu Muitinės departamentui ir grąžino jį ieškovei (44 b. l.).

16Ieškinys atmestinas.

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

17Iš ieškovės skundo reikalavimų bei skundžiamo Muitinės departamento 2012-01-13 sprendimo matyti, kad tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovo kompetencijos, t. y. ar atsakovas, vykdydamas įstatymu jam priskirtinas viešojo administravimo funkcijas, privalėjo išnagrinėti ikiteismine mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka BUAB „Toringė“ skundą dėl teritorinės muitinės sprendimo, kuriuo ieškovei apskaičiuota papildoma mokestinė prievolė.

18CPK 22 straipsnio 1 dalies nuostatose yra įtvirtintas civilinių bylų priskirtinumas teismams. Pagal šią teisės normą teismams priskirtini ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių. Taip pat šiose nuostatose yra numatyta privaloma įstatyme išvardytais atvejais nustatyti išankstinę ginčų sprendimo ne teisme tvarką. Tai yra sąlyginis civilinių bylų priskirtinumas teismui: teisė kreiptis į teismą, kuriam priklauso nagrinėti ginčą, atsiranda tik tada, kai suinteresuotas asmuo laikėsi įstatymo nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnio 1 dalies nuostatose yra nustatyta privaloma ikiteisminė mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 147 straipsnio nuostatas mokestinius ginčus nagrinėja centrinis mokesčių administratorius, Mokestinių ginčų komisija ir teismas, o skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimo dėl mokestinio ginčo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi praktikos, pagal kurią, iškėlus bankroto bylą, visi ginčai (taip pat ir mokestiniai) nagrinėjami bankroto byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-95/2001; 2002 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1335/2002; 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2004; Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo 2006 m. sausio 9 d. nutartis; Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2008).

19Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2009‑09-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-92-267-2012 UAB „Toringė“ buvo iškelta bankroto byla. Vadinasi, mokestinis ginčas tarp BUAB „Toringė“ ir Klaipėdos teritorinės muitinės kilo po UAB ,,Toringė“ bankroto bylos iškėlimo.

20Kaip minėta, pagal suformuotą teismų praktiką visi ginčai (taip pat ir mokestiniai) nagrinėjami bankroto byloje, nes priešingu atveju ieškovo kreipimasis į centrinį administratorių ir laikymasis išankstinės bylos sprendimo ne teisme tvarkos reikštų ginčo administracinių bylų teisenos tvarka inicijavimą. Dėl to atsirastų galimybė išnagrinėti ir patenkinti bankrutuojančios (šiuo atveju bankrutavusios) įmonės turtinį reikalavimą ne bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, o toks MAĮ 145 straipsnio nuostatų aiškinimas prieštarautų nurodytai Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikai, įmonių bankrotą reglamentuojančioms teisės normoms ( ĮBĮ 10 str. 1 d., 14 str. 3 d., 15 str. 2 d.), pagal kurias bankroto byla nagrinėjama CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ įtvirtintas išimtis, ir visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai, taip pat ir su darbo santykiais bei mokesčiais susiję reikalavimai, turi būti perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Nurodytose teisės normose nenustatyta galimybės atskirai nuo nagrinėjamos bankroto bylos inicijuoti mokestinį ginčą, nagrinėtiną Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, tokio ginčo nagrinėjimas išankstine ne teismo tvarka, esant iškeltai bankroto bylai, taip pat prieštarautų proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principams bei bankroto procedūros prigimčiai – nustatyti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus ir patenkinti juos iš bendrovės turto visiems kreditoriams efektyviausiai ir operatyviausiai (CPK 7 str., ĮBĮ 30 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1308/2010). Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovės skundą dėl teritorinės muitinės sprendimo panaikinimo ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

21Atsižvelgiant į minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-01-17 nutartyje pateiktus išaiškinimus, darytina išvada, kad tarp BUAB „Toringė“ ir mokesčių administratoriaus kilusiam mokestiniam ginčui nustatyta ikiteisminė šio ginčo nagrinėjimo procedūra nėra taikoma, o ginčas spręstinas bankroto bylą nagrinėjančiame Šiaulių apygardos teisme.

22Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė skundžia Muitinės departamento sprendimą ir dėl to, kad jame nenurodyta apskundimo tvarka. Tačiau pažymėtina, kad nors pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį viešojo administravimo subjekto individualiame administraciniame akte privalo būti nurodyta jo apskundimo tvarka, ieškovei šis formalus atsakovo administracinio akto trūkumas nesutrukdė pasinaudoti apskundimo teise.

23Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, sprendžiama, kad Muitinės departamentas 2012‑01‑13 sprendime faktines aplinkybes vertino bei ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas aiškino tinkamai, priimtas sprendimas yra pagrįstas LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. prasme, todėl jį naikinti, vadovaujantis ieškovės nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo.

24Vadovaudamasis LR CPK 258–270 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškovės BUAB „Toringė“ skundą atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
4. Klaipėdos teritorinė muitinė atliko supaprastintą mokestinį patikrinimą... 5. Ieškovė BUAB „Toringė“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 6. Ieškovė teismui pateiktame skunde nurodo, kad vadovaudamasi Klaipėdos... 7. Taip pat teigia, kad atsakovas ginčijamame sprendime formaliai nurodė, kad... 8. Atsakovas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos atsiliepime į... 9. Trečiasis asmuo Klaipėdos teritorinės muitinė taip pat pateikė... 10. Teismo posėdyje ieškovės BUAB „Toringė“ atstovas advokatas Gilbertas... 11. Trečiojo asmens Klaipėdos teritorinės muitinės atstovas V. P. teismo... 12. Atsakovas Muitinės departamentas į teismo posėdį neatvyko, pateikė teismui... 13. Klaipėdos teritorinė muitinė, atlikusi supaprastintą mokestinį... 14. Ieškovė, nesutikdama su Klaipėdos teritorinės muitinės supaprastinto... 15. Muitinės departamentas 2012-01-13 raštu Nr. (4.10)3B-339 informavo ieškovę,... 16. Ieškinys atmestinas.
  1. Faktiniai ir teisiniai... 17. Iš ieškovės skundo reikalavimų bei skundžiamo Muitinės departamento... 18. CPK 22 straipsnio 1 dalies nuostatose yra įtvirtintas civilinių bylų... 19. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių... 20. Kaip minėta, pagal suformuotą teismų praktiką visi ginčai (taip pat ir... 21. Atsižvelgiant į minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-01-17... 22. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė skundžia Muitinės departamento... 23. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, sprendžiama, kad Muitinės... 24. Vadovaudamasis LR CPK 258–270 straipsniais, teismas... 25. Ieškovės BUAB „Toringė“ skundą atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...