Byla 2-192-82/2011
Dėl motinos valdžios neterminuoto apribojimo, globos, rūpybos nustatymo, globėjų, rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, sekretoriaujant Daivai Savickienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Aušrai Gylytei, atsakovei L. M., trečiųjų asmenų atstovėms A. Z., N. B., institucijos, teikiančios išvadą atstovui Broniui Varnui, uždarame teismo posėdyje, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovei L. M., tretieji asmenys šeimyna „Savi nameliai“, Utenos socialinės paramos ir ugdymo centras, institucija, teikianti išvadą Utenos raj. savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius, dėl motinos valdžios neterminuoto apribojimo, globos, rūpybos nustatymo, globėjų, rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo,

Nustatė

2Ieškovo atstovė prokurorė A. Gylytė prašė teismą neterminuotai apriboti motinos L. M. valdžią jos nepilnamečių vaikų V. M., gim. ( - ), D. M., gim. , G. M., gim. ( - ), atžvilgiu. Nustatyti nepilnamečiam vaikui V. M. rūpybą, rūpintoju ir jo turto administratoriumi paskirti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrą, V. M. gyvenamąją vietą nustatyti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre. Nustatyti nepilnamečiams vaikams D. M. ir G. M. globą, jų globėja ir turto administratore skirti šeimyną „Savi nameliai“, o vaikų gyvenamąją vietą nustatyti šeimynoje „Savi nameliai“, priteisti išlaikymą vaikams iš atsakovės po 130 Lt kas mėnesį iki jų pilnametystės ir paaiškino, kad atsakovė nesirūpina savo vaikais, jų neprižiūri, neteikia jiems išlaikymo, vaikai Gabrielė ir Dovydas gyvena šeimynoje „Savi nameliai“, o Vilmantas gyvena Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre. Šeimynoje „Savi nameliai“ ir Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre vaikai prižiūrimi, išlaikomi, jais rūpinasi.

3Atsakovė L. M. su ieškiniu sutiko.

4Trečiųjų asmenų atstovės A. Z., N. B. prašė ieškinį tenkinti.

5Institucijos, teikiančios išvadą atstovas B. Varnas prašė ieškinį tenkinti.

6Ieškovo ieškinys tenkintinas. Iš šalių paaiškinimų, byloje pateiktų įrodymų matyti, kad vaikas V. M., gim. 1993-09-13, gyvena Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, o vaikai D. M., gim. 2005-11-02 ir G. M., gim. 2004-03-30 gyvena šeimynoje „Savi nameliai“, kur yra sudarytos geros sąlygos vaikų sveikatai, augimui ir vystymuisi. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-14 įsakymu Nr. AĮ-769, likusiam be tėvų globos vaikui V. M., gim. 1993-09-13, nustatyta laikinoji rūpyba, vaiko rūpintoju paskirta Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-23 įsakymu Nr. AĮ 432 likusiai be tėvų globos G. M., gim.2004-03-30, nustatyta laikinoji globa, jos globėja paskirta N. B.. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-14 įsakymu Nr. AĮ-768, likusiam be tėvų globos D. M., gim. 2005-11-02 nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirta Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras. Atsakovė savo vaikų neprižiūri, jais nesirūpina, jų neišlaiko. Atsakovė vengia atlikti savo pareigas auklėti savo vaikus, juos prižiūrėti, teikti jiems išlaikymą. Iš vaikų teisių apsaugos skyriaus išvados matyti, kad jie laiko tikslingu apriboti motinos L. M. valdžią vaikų atžvilgiu ir nurodo, kad atsakovė nesirūpina savo vaikais. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovė vengia atlikti pareigą auklėti savo vaikus, jais rūpintis, juos išlaikyti. Atsakovė L. M. piktnaudžiauja motinos valdžia, visiškai nesirūpina savo vaikais ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Todėl atsakovės L. M., kaip motinos valdžia jos vaikų atžvilgiu neterminuotai apribotina (LR CK 3.180 str.). Vadovaujantis LR CK 3.183 str. 4 d. vaikams G. M., gim. ( - ), ir D. M., gim. ( - ) nustatytina nuolatinė globa ir jų nuolatine globėja ir turto administratore paskirtini šeimyna „Savi nameliai“, o vaikų gyvenamoji vieta nustatytina šeimynoje „Savi nameliai“. Vaikui V. M, gim. ( - ), nustatytina nuolatinė rūpyba, ir jo nuolatine rūpintoju ir turto administratoriumi paskirtinas Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras, šiame centre nustatytina ir jo gyvenamoji vieta. Priteistinas išlaikymas vaikams iš atsakovės po 130 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui, mokamomis išmokomis, šią sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.192 str., 3.196 str.).

7Įsiteisėjęs teismo sprendimas nusiųstinas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (LR CK 3.219 str. 3d.), nes suėjus 1 metams nuo tėvų valdžios apribojimo, valstybinė įvaikinimo institucija išsiaiškina, ar tėvams nepanaikintas tėvų valdžios apribojimas, jei apribojimas nepanaikintas, vaiką įtraukia į galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

8Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 268 str., 269str., 270 str., 406 str., 407 str., 496 str. teismas

Nutarė

9Ieškovo ieškinį patenkinti.

10Neterminuotai apriboti motinos L. M., a.k. ( - ) gyv. vieta ( - ), valdžią vaikų V. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) G. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) D. M., gim. ( - ), a.k( - ) atžvilgiu ir vaikų atžvilgiu sustabdyti L. M. asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų.

11Nustatyti G. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę globą ir jos globėju ir turto administratoriumi paskirti šeimyną „Savi nameliai“, kodas 302534739, Taikos g. 16-1, Utena. G. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti šeimynoje „Savi nameliai“.

12Nustatyti D. M., gim. ( - ), a.k( - ) nuolatinę globą ir jo globėju ir turto administratoriumi paskirti šeimyną „Savi nameliai“, kodas 302534739, Taikos g. 16-1, Utena. D. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti šeimynoje „Savi nameliai“.

13Nustatyti V. M, gim. ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą ir jo rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrą, į.k. 195400216, J. T. – ( - ). V. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre.

14Priteisti iš L. M., a.k. ( - ) gyv. Vaikutėnų k., Utenos raj., išlaikymą sūnui V. M., a.k. ( - ) atstovaujamam Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro, po 130 Lt kas mėnesį, mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Alimentų kas mėnesį po 130 Lt išieškojimą V. M. iš L. M. pradėti nuo 2009-09-14 ir tęsti iki vaiko pilnametystės.

15Priteisti iš L. M., a.k. ( - ) gyv. Vaikutėnų k., Utenos raj., išlaikymą sūnui D. M., a.k. ( - ) dukrai G. M., a.k. ( - ) atstovaujamiems šeimynos „Savi nameliai“, po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Alimentų kas mėnesį po 130 Lt išieškojimą D. M. iš L. M. pradėti nuo 2009-09-14, išieškojimą G. M. iš L. M. pradėti nuo 2010-06-23 ir tęsti iki vaikų pilnametystės.

16Priteisti iš atsakovės L. M., a.k. ( - ) 140 litų mokesčio valstybei. Priteisti iš L. M., a.k. ( - ) 26,06 Lt valstybei, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Sprendimo dalį dėl alimentų išieškojimo ir dėl nuolatinės globos, rūpybos nustatymo, globėjo, rūpintojo paskyrimo vykdyti skubiai.

17Įsiteisėjus teismo sprendimui, jo nuorašą išsiųsti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai