Byla II-230-95/2010
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo ar pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, vertėjai Teresei Gusarovai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. S. (V. S.), institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje atstovui Mindaugui Lauciui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. S. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo ar pakeitimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-08-26 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr.1242355-5 (toliau – Protokolas), kuriame nurodė, kad V. S. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 str. 4 d., nes 2009-08-26 apie 10.09 val. važiavo autobusu Nr. 817 maršrutu Nr. 54, tarp stotelių Miškiniai Eigulių be bilieto. Tokiais veiksmais V. S. pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių (toliau – Taisyklės) 33.1 p. reikalavimus (b. l. 13-14).

4SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-08-26 nutarimu Nr.1242355-5 (toliau – Nutarimas) V. S., vadovaudamasis ATPK 142 str. 4 d., paskyrė administracinę nuobaudą – 80 Lt (aštuoniasdešimt litų) dydžio piniginę baudą (b. l. 7, 13-14).

5Skunde teismui (b. l. 3) V. S. prašė Nutarimą panaikinti. Nurodė, kad jis pažeidimo nepadarė, tuo metu tokiu maršrutu nevažiavo, o apie nubaudimą sužinojo tik iš antstolio gavęs pranešimą. Prašė teismo atnaujinti terminą skundui paduoti ir panaikinti Nutarimą.

62009-12-11 teismo nutartimi V. S. atnaujintas terminas skundui paduoti (b.l.2).

7Teismo posėdyje, vykusiame 2010-01-26, V. S. skundą palaikė ir prašė teismo išreikalauti iš 2 Policijos komisariato nuotrauką, kuri buvo padaryta nustatant pažeidėjo asmenybę, nes įsitikinęs, kad važiavo be bilieto ne jis. Teismui išreikalavus asmens nustatymui padarytą nuotrauką – pripažino, kad nuotraukoje yra jis, pripažino, padaręs pažeidimą ir prašė teismo sumažinti skirtą baudą dėl sunkios turtinės padėties (žr. teismo posėdžio protokolus).

8Teismo posėdyje institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas su V. S. skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Paaiškino, kad, vykdant keleivių kontrolę, V. S. nepateikė pažymėto vienkartinio bilieto, neturėjo asmens dokumento todėl buvo nuvežtas į 2-ąjį policijos komisariatą asmenybės nustatymui. Surašius Nutarimą – atsisakė jį pasirašyti. Prašė prijungti prie bylos jo padarytų pažeidimų lentelę (žr. teismo posėdžio protokolus).

9Teismo posėdyje liudytoju apklaustas kontrolierius R. B. parodė, kad V. S. autobusu važiavo be bilieto. Buvo neblaivus, grubus, neturėjo asmens dokumento, negalėjo sumokėti baudos, todėl buvo pristatytas į policijos komisariatą. Asmenybės nustatymui buvo nufotografuotas. Atpažįsta posėdyje esantį asmenį kaip padariusį pažeidimą (žr. teismo posėdžio protokolą b. l. 31).

10Skundas netenkintinas.

11ATPK 142 str. 4 d. (2009-07-15 įstatymo redakcija Nr. XI-349) nustatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

12Byloje esantys rašytiniai įrodymai: Protokolas (b. l. 13-14), iš Vilniaus 2 PK gauta nuotrauka (b.l. 35), administracinėn atsakomybėn patraukto V. S. paaiškinimai 2010-02-18 teismo posėdyje atpažinus save pateiktoje nuotraukoje, institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovo paaiškinimai teismo posėdyje (žr. teismo posėdžio protokolą) ir liudytojo R. B. parodymai teismo posėdyje (žr. teismo posėdžio protokolą) patvirtina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. S. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 142 str. 4 d.

13Teismas pažymi, kad V. S. prisipažinimas padarius administracinės teisės pažeidimą jau po to, kai buvo gauta jo fotonuotrauka iš PK ir pakeitus prašymą sumažinti paskirtą nuobaudą, negali būti patenkintas, kadangi neatitinka ATPK 301, 302 str. reikalavimų. Be to, Nutarimas yra įsiteisėjęs ir pradėtas vykdyti (b.l.6).

14Teismas pastebi, kad administracine nuobauda siekiama ne tik nubaudimo, bet ir prevencinių tikslų. Įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, užtikrinti saugų eismą, visuomenės saugumą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N18-1406/2007, N9‑1626/2006, N6‑1199/2006). Įstatymų leidėjas sankcijas už administracinius teisės pažeidimus diferencijuoja atsižvelgdamas į pažeidimų pavojingumą, o tais atvejais, kai sankcijoje numatytos alternatyvios nuobaudos, turi būti parenkama tokia nuobauda, kuria būtų pasiekti LR ATPK 20 str. numatyti administracinių nuobaudų skyrimo tikslai.

15Byloje administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atsakomybę lengvinančių ir/ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Tačiau pabrėžtina, kad, kaip nurodė institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas, V. S. administracinėn atsakomybėn už važiavimą be bilieto yra trauktas daug kartų (žr. nutarimų paieškos rezultatų lentelę b. l. 27).

16Atsižvelgdamas į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo laipsnį, ir į bylos aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta iš esmės laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių. Administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str., gali būti pasiekti tik taikant V. S. atžvilgiu ATPK 142 str. 4 d. sankcijoje numatytą ir Nutarimu paskirtą administracinę nuobaudą, nes ji adekvati jo padaryto pažeidimo pobūdžiui. Nutarimo naikinti ar keisti nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo.

17Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1 d. 1 p., 3 ir 4 d., 128 str. ir 129 str.,

Nutarė

18V. S. (V. S.) skundo nepatenkinti.

19SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2009-08-26 nutarimą Nr. 1242355-5, kuriuo V. S., vadovaujantis ATPK 142 str. 4 d., buvo paskirta administracinė nuobauda – 80 Lt (aštuoniasdešimt litų) dydžio piniginė bauda, palikti nepakeistą.

20Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-08-26 surašė... 4. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2009-08-26 nutarimu Nr.1242355-5... 5. Skunde teismui (b. l. 3) V. S. prašė Nutarimą panaikinti. Nurodė, kad jis... 6. 2009-12-11 teismo nutartimi V. S. atnaujintas terminas skundui paduoti (b.l.2).... 7. Teismo posėdyje, vykusiame 2010-01-26, V. S. skundą palaikė ir prašė... 8. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas su V. S. skundu... 9. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas kontrolierius R. B. parodė, kad V. S.... 10. Skundas netenkintinas.... 11. ATPK 142 str. 4 d. (2009-07-15 įstatymo redakcija Nr. XI-349) nustatyta, kad... 12. Byloje esantys rašytiniai įrodymai: Protokolas (b. l. 13-14), iš Vilniaus 2... 13. Teismas pažymi, kad V. S. prisipažinimas padarius administracinės teisės... 14. Teismas pastebi, kad administracine nuobauda siekiama ne tik nubaudimo, bet ir... 15. Byloje administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atsakomybę... 16. Atsižvelgdamas į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto... 17. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1... 18. V. S. (V. S.) skundo nepatenkinti.... 19. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2009-08-26 nutarimą Nr.... 20. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...