Byla 2-947-804/2013
Dėl nuosavybės teisės gynimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,

2sekretoriaujant Nijolei Blaževič,

3dalyvaujant ieškovei M. P., jos atstovui adv. Aurimui Gasiūnui,

4atsakovui I. A., jo atstovei adv. Liudmilai Grigorjevai,

5vertėjai Tatjanai Zmejevskienei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. P. ieškinį atsakovui I. A., tretiesiems asmenims Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, Trakų rajono savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl nuosavybės teisės gynimo,

Nustatė

7ieškovė prašo pripažinti atsakovo atsakymą duoti ieškovei sutikimą ruošti ir tvarkyti projektinę dokumentaciją, siekiant įteisinti atliktą gyvenamojo namo, esančio ( - ), rekonstrukciją, neteisėtu; pripažinti ieškovei teisę ruošti ir tvarkyti projektinę dokumentaciją siekiant įteisinti atliktą gyvenamojo namo , esančio ( - ), rekonstrukciją, be atsakovo sutikimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovė nurodo, kad ieškovė ir atsakovas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), (toliau – gyvenamasis namas) bendraturčiai. Ieškovei 1996-09-16 buvo išduotas leidimas Nr. ( - ), kuriuo jai leista vykdyti statybos darbus, t.y. statyti vieno aukšto plytų mūro priestatą virš garažo bei vieno aukšto plytų mūro ūkinį pastatą, pagal suderintą individualų projektą kurį 1996-09-12 parengė UAB „Trakuva“. Statybos leidimo išdavimo metu minėto gyvenamojo namo bendraturčiai buvo ieškovė ir J. A. (šalių motina), kuri 1997-11-17 sutiko, kad ieškovė statytų vieno aukšto plytų mūro priestatą virš garažo. Ieškovė tokius statybos darbus atliko, tačiau nukrypo nuo projekto. Šiuo metu tam, kad būtų galima pradėti rekonstrukcijos įteisinimą viena iš būtinų sąlygų yra statinio bendraturčio (atsakovo) sutikimas, tačiau atsakovas nepagrįstai atsisako duoti ieškovei sutikimą ruošti ir tvarkyti projektinę dokumentaciją siekiant įteisinti atliktą gyvenamojo namo rekonstrukciją. Ieškovės atstovas papildomai nurodė, kad šioje byloje keliamas klausimas dėl jau faktiškai atliktos rekonstrukcijos įteisinimo, kuri buvo atlikta ir baigta atlikta 2000 metais ir ieškovė nesiekia atlikti kitų naujų darbų. Minėti darbai buvo atlikti pagal suderintą projektą ir išduotą leidimą. Antras aukštas ir įstiklinti lodžiją buvo numatyti 1996 metais projekte. Vienintelis nuokrypis, kad lodžija padidinta 13 kv. metrų, buvo leista iki 133 kv. m., o atliekant rekonstrukciją ji buvo išplėsta iki 147 kv. m. Tokia rekonstrukcija stovi jau 10 metų ir pretenzijų jokių nebuvo. Aukščiausias Teismas yra pasisakęs, kad bendraturčių nesutikimas turi būti motyvuotas. Šio ginčo esmė - ar projektiniai pasiūlymai pažeidžia kito bendraturčio teises, o ne teisės aktus, kadangi tai valstybės institucijų prerogatyva. Šioje byloje ieškovė neprašo konstatuoti, ar faktinės aplinkybės atitinka projektinius reikalavimus, neprašo namo dalių išsprendimo, tai nėra šio ginčo dalykas. Ieškovės atstovas taip pat nurodė, kad atsakovo nuosavybė žemės sklype nesumažėja, be to žemės sklypo savininku atsakovas tapo jau po darbų atlikimo, pirkdamas jis matė, kokia yra padėtis, kokia yra terasa. Pasisakydamas dėl Trakų istorinio nacionalinio parko reikalavimo dėl užstatymo ploto (neviršyti 1230 kv.m.) – toks reikalavimas taikomas tik naujai statomiems namams. Ieškovė padarė rekonstrukciją turėdama kito bendrasavininkio sutikimą, įteisinus rekonstrukciją nebus išsaugotas ½ principas, ieškovės dalis padidėja, nes užstatymas buvo su atsakovo sutikimu. Atsakovas nepareiškė noro išplėsti savo dalį.

9Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovei priklauso bendro gyvenamojo namo pirmas aukštas, atsakovui antras aukštas. Patenkinus ieškinį antrame aukšte gali atsirasti bendro naudojimo patalpos, atsakovas nebeturės galimybės pagerinti savo gyvenimo sąlygas, padidinti jam priklausančios namo dalies plotą antrame aukšte. Be to padidinus ieškovei priklausančios namo dalies plotą po rekonstrukcijos ir įteisinus verandą atitinkamai sumažėtų atsakovui tenkanti dalis žemės sklype. Ieškovės pageidaujamas daikto pakeitimas pažeis atsakovo, kaip savininko, teises - apsunkins jų įgyvendinimą ir net praradimą. Kaip matyti iš ieškovės pateikto rekonstrukcijos projekto ji ketina įrengti patalpas virš verandos, kur yra atsakovo balkonas, taip dar padidinant jai teksiantį plotą antrame aukšte, apsunkinant atsakovui priklausančių patalpų antrame namo aukšte naudojimą. Įrengus stogą sumažės natūralus mano kambario apšvietimas ir patalpų saugumas. Priešingai nei nurodo ieškovė, būtent ji atsisakė bendradarbiauti ir derinti bendraturčių interesus. Ieškovės pateiktas gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektas atitinka tik ieškovės interesus. Derybų metų atsakovas siūlė kompromisinius variantus rekonstrukcijos projektui bei bendru daiktu naudojimosi tvarkos nustatymui pagal faktiškai atliktus pertvarkymu, tačiau ieškovė atsisakė. Be to, ieškovė teigia, jog nori įteisinti jau atliktą namo rekonstrukciją, tačiau iš VĮ Registrų centro 2012-09-26 atliktų gyvenamojo namo kadastrinių matavimų su patalpų išdėstymo schemomis namo bendras plotas sudaro 236,56 kv.m, projekte gi bendras plotas po rekonstrukcijos nurodytas 250,76 kv.m. Palyginus 2012-09-26 kadastrinių matavimų atlikimo patalpų išdėstymo schemas ir ieškovės pateiktą gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą, aiškiai matyti, jog ieškovės teismui pateiktas projektas atliktos rekonstrukcijos įteisinimui neatitinka faktiškai atliktai rekonstrukcijai. Be to ieškovė teismui nepateikė jokiu įrodymų, kad gyvenamojo namo rekonstrukciją atliko savo lėšomis. Taip pat ieškovė nuolat skolindavosi iš atsakovo pinigų, ir bendroje sumoje yra skolinga apie 40 000 Lt, todėl jis siūlė kompensuoti skolą perduodant jam antrame aukšte be statybos leidimo ir projekto pastatytą kambarį. Atsižvelgiant į tai, kad tik kambarys, esantis virš bendro garažo, pastatytas turint buvusios bendraturtės — šalių motinos sutikimą, įteisinus savavališkas statybas ieškovei priklausanti gyvenamojo namo dalis galėtų padidėti tik 17,14 kv. m., su sąlyga, kad ji padarytų atskyrą patekimą į kambarį tokių būdu, kad atsakovas galėtų pertvarkyti patalpą 2 aukšto plane pažymėta indeksu 1-16 (6,35 kv.m. ploto) asmeniniam naudojimui. Kadangi kambarys pastatytas ir atsakovui priklausančiomis lėšomis, jo nuomone, sąžininga būtu jį priskirti jo asmeniniam naudojimui, taip kompensuojant jo praradimus. Atsakovo atstovė papildomai nurodo, kad viena iš pagrindinių sąlygų, norint padidinti daiktą bendrojoje nuosavybėje, yra kito bendraturčio sutikimas tokiems pakeitimams. Atsakovo atsisakymas pagrįstas, kadangi tai pažeidžia jo, kaip savininko teises ir prieštarauja viešosios teisės reikalavimams. Sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti. Šioje byloje kalbama apie teisėtumą ir reikalavimus pačiam projektui, sprendžiant apie tai, ar toks projektas gali būti įgyvendinamas. Teismas turi spręsti, ar toks susitarimas gali turėti įtakos kitiems asmenims. Kadangi namas yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje ir nuo 1993 metų galioja apribojimai, užstatymo plotas virš 123 kv. m. yra neteisėtas. Ieškovei buvo leista padidinti virš 123 kv. m. Valstybinės institucijos, atsakingos už kontrolę, nesiėmė veiksmų. Teisė didinti savo dalį turi atitikti teisės aktų reikalavimus, o tas padidinimas neatitinka tesės aktų reikalavimų ir pažeidžia bendraturčio interesus. Lodžija stovi ir atsakovo žemėje ir norint ją dar praplėsti, atsakovas praras dalį žemės.

10Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos savo atsiliepime prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra ir jos atstovui nedalyvaujant.

11Trečiasis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra ir jos atstovui nedalyvaujant.

12Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, atliepimo į ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai įteikti ir apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, nedalyvavimo priežastys teismui nežinomos.

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Teismo nustatytos byloje reikšmingos aplinkybės ir motyvai

15Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2007-07-09, 2011-06-22 išrašų matyti, kad ieškovė ir atsakovas yra gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių ( - ), (toliau – žemės sklypas ir gyvenamasis namas) bendraturčiai, kiekvienam priklauso po ½ šio turto. Atsakovas savo turto dalį įgijo dovanojimo sutarties pagrindu 2000-11-08, ieškovė – 1994-11-24 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (1/2 žemės sklypo) bei 1991-10-01 dovanojimo sutarties pagrindu (1/2 gyvenamojo namo). 1994-07-28 su Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) direkcija bei kitomis institucijomis buvo suderintas žemės sklypo savininkių ieškovės ir E. A. namų valdos žemės sklypo ribų planas. Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys užfiksuoti 1999-11-22, iš kurių matyti, kad viso pastato (gyvenamojo namo ir garažo, statytų 1978) užstatytas plotas 123,12 kv.m. Ieškovei ir J. A. 1996-09-16 buvo išduotas leidimas Nr. ( - ), kuriuo jai leista vykdyti statybos darbus, t.y. statyti 3,90x6,25 m. vieno aukšto plytų mūro priestatą virš garažo bei 6,00x8,92 m. vieno aukšto plytų mūro ūkinį pastatą, pagal suderintą individualų projektą kurį 1996-09-12 parengė UAB „Trakuva“. J. A. 1997-11-17 parašė sutikimą, kad ieškovė statytų vieno aukšto plytų mūro priestatą virš garažo. Iš ieškovės pateikto gyvenamojo namo dalies rekonstravimo sklypo plano matyti, kad rekonstrukcijos gyvenamojo namo užstatytas plotas būtų 147 kv.m, pirmame aukšte įrengiant 20,28 kv.m. verandą (gyvenamojo namo dalies rekonstravimo plane pažymėta 1-1), antrame aukšte - įrengiant 4,06 kv.m. koridorių ir 16,88 kv.m. kambarį (gyvenamojo namo dalies rekonstravimo plane pažymėta atitinkamai 2-1 ir 2-2. Iš atsakovo pateikto VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos, sudarytos pagal 2012-08-16 kadastrinių matavimų duomenis, matyti, kad gyvenamojo namo pirmo aukšto plane verandos, pažymėtos 1-1, plotas 20,09 kv.m., antrame aukšte esančio ieškovei priklausančio kambario, pažymėto 1-13, plotas 17,13 kv.m., taip pat yra laiptinė (koridorius), iš kurios patenkama į kambarį 1-13, tačiau kurio plotas ir žymėjimas neužfiksuoti.

16Vertinant šiuos duomenis matyti, kad tiek atsakovo, tiek ieškovės pateiktuose planuose esančios patalpos (veranda pirmame aukšte, kambarys ir koridorius antrame aukšte) savo plotu ir išdėstymu visiškai sutampa, jų plotas skiriasi labai nežymiai, todėl atsakovo teiginiai, kad ieškovės pateikta faktinė situacija neatitinka tikrovės laikytini nepagrįstais.

17Taigi pripažintina, kad šio ginčo dalykas – nuosavybės teisės įgyvendinimas tam, kad būtų galima įteisinti jau atliktus rekonstrukcijos darbus, o ne pradėti naujus.

18Bendraturčio teisės padidinti bendrąją nuosavybę įgyvendinimo būtinos sąlygos - kitų bendraturčių sutikimas ir prievolė laikytis teisės normose nustatytų taisyklių (CK 4.77 str.). Ieškovė pripažįsta, kad nukrypo nuo projekto, tačiau šiuo metu galiojantis Statybos įstatymas leidžia įteisinti savavališką statybą. Tačiau statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalies 5 punkte, nurodyta, kad siekiant pradėti rekonstrukcijos įteisinimą viena iš būtinų sąlygų taip pat yra statinio bendraturčių sutikimas. Be to, vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 15 dalimi, statybos ar rekonstravimo sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina atitinkamos institucijos ir subjektai jau turėdamos bendraturčių sutikimus. Siekdamas statinį rekonstruoti, šiuo atveju įteisinti rekonstrukciją, bendraturtis kartu siekia įgyvendinti turimą bendrosios dalinės nuosavybės teisę. Pagal įstatymą reikalingas pateikti bendraturčių sutikimas reiškia ne abstraktų, o konkretizuotą bendraturčių sutikimą, t. y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti. Savo ruožtu nesutikimas turi būti protingai motyvuotas bei akivaizdžiai atskleidžiantis pateikto projektinio pasiūlymo negatyvų poveikį kito bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto bendraturčio teisėms ir teisėtiems interesams. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad protingais motyvais teismas gali pripažinti faktais, specialistų išvadomis, kitais patikimais duomenimis pagrįstus argumentus, kurie patvirtina, kad namo dalies rekonstrukcija pakeis bendraturčių gyvenimo ar veiklos sąlygas, buvusias iki rekonstrukcijos, kitaip nei numato statybos techniniai dokumentai, teisės normos, reguliuojančios statinio saugos ir eksploatavimo sąlygas, pvz., turi nepablogėti esama pastato techninė būklė, išlikti galimybė patekti į kelius ir gatves, natūralus apšvietimas, atitinkamų higienos standartų sąlygojami reikalavimai dėl triukšmo, vibracijos, oro taršos ir kiti.

19Atsakovas teismui nepateikė argumentų ir įrodymų apie tai, kaip esama namo rekonstrukcija daro negatyvų poveikį jo teisėms ir teisėtiems interesams.

20Atsižvelgiant į tai, kad bendraturčio kaip galimo statytojo teisė ginama, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.

21Kiti atsakovo argumentai ir pareiškimai nevertinami, kaip nesusiję su šios bylos dalyku.

22Patenkinus ieškinį visiškai iš atsakovo priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos: 143 Lt sumokėtas žyminis mokestis ir 3025 Lt advokato pagalbai. (CPK 93 str.)

23Taip pat iš atsakovo priteistinos 34,64 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

24Vadovaudamasis CK 4.77 str., CPK 88, 92, 93, 96, 259, 270, 273 str. teismas,

Nutarė

25ieškinį patenkinti visiškai.

26pripažinti I. A. atsakymą duoti M. P. sutikimą ruošti ir tvarkyti projektinę dokumentaciją, siekiant įteisinti atliktą gyvenamojo namo, esančio ( - ), rekonstrukciją, neteisėtu.

27Pripažinti M. P. teisę ruošti ir tvarkyti projektinę dokumentaciją siekiant įteisinti atliktą gyvenamojo namo , esančio ( - ), rekonstrukciją, be I. A. sutikimo.

28Priteisti iš I. A. 3168 Lt bylinėjimosi išlaidų M. P..

29Priteisti iš I. A. 34,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,... 2. sekretoriaujant Nijolei Blaževič,... 3. dalyvaujant ieškovei M. P., jos atstovui adv. Aurimui Gasiūnui,... 4. atsakovui I. A., jo atstovei adv. Liudmilai Grigorjevai,... 5. vertėjai Tatjanai Zmejevskienei,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. P.... 7. ieškovė prašo pripažinti atsakovo atsakymą duoti ieškovei sutikimą... 8. Ieškovė nurodo, kad ieškovė ir atsakovas yra gyvenamojo namo, esančio ( -... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovei priklauso bendro... 10. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 11. Trečiasis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija prašo bylą... 12. Trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Teismo nustatytos byloje reikšmingos aplinkybės ir motyvai... 15. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2007-07-09,... 16. Vertinant šiuos duomenis matyti, kad tiek atsakovo, tiek ieškovės... 17. Taigi pripažintina, kad šio ginčo dalykas – nuosavybės teisės... 18. Bendraturčio teisės padidinti bendrąją nuosavybę įgyvendinimo būtinos... 19. Atsakovas teismui nepateikė argumentų ir įrodymų apie tai, kaip esama namo... 20. Atsižvelgiant į tai, kad bendraturčio kaip galimo statytojo teisė ginama,... 21. Kiti atsakovo argumentai ir pareiškimai nevertinami, kaip nesusiję su šios... 22. Patenkinus ieškinį visiškai iš atsakovo priteistinos ieškovės patirtos... 23. Taip pat iš atsakovo priteistinos 34,64 Lt išlaidos, susijusios su... 24. Vadovaudamasis CK 4.77 str., CPK 88, 92, 93, 96, 259, 270, 273 str. teismas,... 25. ieškinį patenkinti visiškai.... 26. pripažinti I. A. atsakymą duoti M. P. sutikimą ruošti ir tvarkyti... 27. Pripažinti M. P. teisę ruošti ir tvarkyti projektinę dokumentaciją... 28. Priteisti iš I. A. 3168 Lt bylinėjimosi išlaidų M. P..... 29. Priteisti iš I. A. 34,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...