Byla e2-374-641/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priėmė sprendimą už akių

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei L. D. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priėmė sprendimą už akių.

3Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti iš atsakovės L. D. 141,49 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminį mokestį, 0,87 Eur išlaidas už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur išlaidas už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką duomenų bazėje ir išrašo peržiūrėjimą ir 54,45 Eur išlaidas už UAB „SKOLOS LT“ teisines paslaugas ruošiant ieškinį. Ieškovas prašo atsakovės atžvilgiu priimti sprendimą už akių, jei į ieškinį nebus pateikti atsiliepimas.

5Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jai įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai -2015-12-07 įteikiant viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 130 str. 1 d.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

6Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ) kurį atsakovė privalo išlaikyti – mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jo priežiūrą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 4.82 str. 3 d., 4.84 str.). Atsakovė už laikotarpį nuo 2014-07-01 iki 2015-09-30 neatsiskaitė ieškovui už suteiktas namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė skolos skaičiuotę, kurioje nurodoma, kad atsakovė yra skolinga ieškovui 141,49 Eur.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Pagal CK 4.82 straipsnį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Šiuo pagrindu atsakovei atsirado prievolė apmokėti už ieškovo teikiamas administravimo paslaugas, kurios atsakovė iki šiol neįvykdė, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 141,49 Eur skola.

9Kadangi atsakovė nevykdė piniginės prievolės, remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš jos ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos – 141,49 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų, kildinamų iš juridinio asmens suteiktų teisinių paslaugų, atlyginimo, išaiškino, kad CPK 56 straipsnyje nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015).

11Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 54,45 Eur išlaidas už UAB „SKOLOS LT“ teisines paslaugas ruošiant ieškinį. Pažymėtina, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovą, kreipiantis su ieškiniu į teismą, atstovauja įgaliotas asmuo (teisininkė Kristina Kairienė), o duomenų apie tai, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, nėra, teismas neturi pagrindo priteisti ieškovui 54,45 Eur, jo sumokėtų UAB „SKOLOS LT“ už procesinių dokumentų parengimą, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas.

12Iš atsakovės ieškovui priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą ir 0,84 Eur išlaidos už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką duomenų bazėje ir išrašo peržiūrėjimą (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

13Teismo patirtos 0,74 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniai, teismas,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės L. D., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514, buveinė – Žemaitės g. 20, 77167 Šiaulių m., A/S Nr. ( - ) Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, 141,49 Eur (vieno šimto keturiasdešimt vieno euro, 49 centų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 141,49 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-16) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį, 0,87 Eur (nulio eurų, 87 centų) išlaidas už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą ir 0,84 Eur (nulio eurų, 84 centų) išlaidas už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką duomenų bazėje ir išrašo peržiūrėjimą.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

19Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,... 4. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės L. D. 141,49 Eur skolą, 5 procentų... 5. Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 6. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teikia namo, esančio ( - ), butų ir... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Kadangi atsakovė nevykdė piniginės prievolės, remiantis CK 6.37 straipsnio... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų,... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 54,45 Eur... 12. Iš atsakovės ieškovui priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur... 13. Teismo patirtos 0,74 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 15. ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės L. D., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma... 17. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 18. Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 19. Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...