Byla 2-935-783/2012
Dėl vaiko globėjo atleidimo ir kito globėjo skyrimo, suinteresuoti asmenys – Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai, Ventos socialinės globos namai

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant: pareiškėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Violetai Motiejūnienei nedalyvaujant suinteresuotų asmenų atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) pareiškimą dėl vaiko globėjo atleidimo ir kito globėjo skyrimo, suinteresuoti asmenys – Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai, Ventos socialinės globos namai,

Nustatė

3Kupiškio rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos VTAS pareiškimas dėl Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų atleidimo nuo mažamečio vaiko L. M. globėjo pareigų bei Ventos socialinės globos namų skyrimo šio vaiko globėju. Pareiškime nurodoma, jog 2010 m. gegužės 5 d. Kupiškio rajono apylinkės teismo sprendimu I. M. laikinai apribota motinos valdžia sūnaus L. M. , g. ( - ), atžvilgiu, globėju paskirti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai. 2011 m. vasario 17 d. L. M. nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Kadangi pagal Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų nuostatų 1 p., vaikai su sunkia negalia šioje įstaigoje gali gyventi iki ketverių metų amžiaus, L. M. 2012 m. rugpjūčio 10 d. sulaukus ketverių metų amžiaus, Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai nebegali toliau vykdyti L. M. globos funkcijų, todėl juos prašo atleisti nuo globėjo pareigų ir skirti naują globėją, Ventos socialinės globos namus, kuriuose, remiantis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. lapkričio 13 d. siuntimu Nr. VSG-75, vaikui turėtų būti teikiamos socialinės paslaugos. (b.l. 4-5)

4Pareiškėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Violeta Motiejūnienė palaiko pareiškimą ir prašo jį tenkinti.

5Suinteresuotų asmenų Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų, Ventos socialinės globos namų atstovai nedalyvauja, iki teismo posėdžio pateikė pranešimus, kuriame nurodė, jog pareiškimui neprieštarauja, Ventos socialinės globos namai nurodė, jog sutinka būti vaiko globėju (27-29).

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog Kupiškio rajono apylinkės teismo sprendimu 2010 m. gegužės 5 d., apribojus I. M. motinos valdžią jos vaiko L. M. , g. ( - ), atžvilgiu, vaikui nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirti Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai, juose nustatyta ir vaiko gyvenamoji vieta (b.l. 7-10). 2011-02-17 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos L. M. nuo 2011-01-20 iki 2013-02-14 nustatė sunkų neįgalumą (b.l 12). Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu L. M. skyrė ilgalaikę socialinę globą, kurią turėtų teikti Ventos socialinės globos namai (b.l. 20-21). Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, remdamasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu, 2012 m. lapkričio 13 d. siuntimu L. M. nukreipė į Ventos socialinės globos namus (b.l. 22).

7Pareiškimas tenkinamas. Remiantis CK 3.246 str. 2 d., vaiko globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo globėjo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl svarbių priežasčių. Kaip matyti iš pateiktų Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos nuostatų (b.l. 15-18), šiuose kūdikių namuose vaikų, turinčių sunkią ar vidutinę negalią, globa vykdoma iki 4 metų. Kadangi L. M., kuriam yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, yra sulaukęs 4 metų amžiaus, pripažįstama, kad tai yra svarbi priežastis, dėl kurios dabartinis vaiko globėjas negali vykdyti globėjo pareigų, todėl Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai yra atleidžiami nuo vaiko globėjų pareigų. Įvertinus pareiškėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktos įrodymus dėl naujo globėjo (sprendimą dėl socialinių paslaugų teikimo (b.l. 20-21), siuntimą (b.l. 22)), taip pat iki teismo posėdžio gautą Ventos socialinės globos namų sutikimą būti vaiko globėju, teismas vaiko globėju skiria Ventos socialinės globos namus ir vaiko gyvenamąją vietą nustato šiuose namuose.

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, CK 3.246 str., bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 494 str., 496 str., 497 – 504 str.,

Nutarė

9Pareiškėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą tenkinti bei Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namus, juridinio asmens kodas 190997412, atleisti nuo L. M. , a.k. ( - ) globėjo pareigų.

10Paskirti Ventos socialinės globos namus, juridinio asmens kodas 190797283, L. M. , a.k. ( - ) globėju ir vaiko gyvenamąją vietą nustatyti Ventos socialinės globos namuose.

11Nutartį vykdyti skubiai.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai