Byla N-444-7441-09
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 28 d. nutarties A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 28 d. nutarties A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42009 m. liepos 17 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas A. K. skundas, kuriuo asmuo prašė panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Institucijos) 2009 m. vasario 15 d. nutarimą, kuriuo jai už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą skirta 15 litų bauda. Taip pat pareiškėja prašė atnaujinti skundo padavimo terminą. Paaiškino, kad apie skundžiamo nutarimo surašymą informuota nebuvo, jo apskundimo tvarkos nežinojo. Teigė, kad apie skundžiamą nutarimą sužinojo iš 2009 m. gegužės 5 d. gauto antstolio siūlymo sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą sumą ir vykdymo išlaidas pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduotą vykdomąjį dokumentą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 28 d. nutartimi neatnaujino praleisto termino ir atsisakė priimti A. K. skundą. Teismas nurodė, kad paskutinė skudo dėl Institucijos nutarimo padavimo diena buvo 2009 m. vasario 25 d., skundas pirmosios instancijos teismui pateiktas 2009 m. liepos 17 d., t. y. praleidus 10 dienų apeliacinio skundo padavimo terminą. Nustatė, kad priimant skundžiamą nutarimą A. K. dalyvavo, tačiau nutarimą atsisakė priimti bei pasirašyti. Pažymėjęs, kad nutarimo apskundimo tvarka ir terminai pareiškėjai buvo žinomi, teismas konstatavo, kad A. K. delsimas kreiptis teisminės gynybos vertintinas kaip subjektyvaus pobūdžio aplinkybė, nesudaranti pagrindo atnaujinti skundo padavimo termino.

7III.

8Administracinėn atsakomybėn patraukta A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartį ir atnaujinti skundo padavimo terminą. Nurodo, kad apie surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą jai nebuvo pranešta. Teigia, kad nutarime esantys dviejų atsakovo pareigūnų parašai nėra objektyvūs ir nešališki duomenys.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Atskirasis skundas netenkinamas.

12ATPK 293 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios jam įstatymo nustatytu terminu pateikti apeliacinį skundą.

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiamas Institucijos nutarimas buvo priimtas 2009 m. vasario 15 d., tad, vadovaujantis ATPK 293 straipsniu, paskutinė skundo dėl šio nutarimo pateikimo diena buvo 2009 m. vasario 25 d. Skundas pirmosios instancijos teisme gautas 2009 m. liepos 17 d., tai yra praleidus ATPK 293 straipsnyje nustatytą dešimties dienų skundo padavimo terminą.

14Pareiškėja A. K. teigia, kad apie skundžiamą nutarimą sužinojo tik gavusi antstolio siūlymą sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą sumą, tačiau pažymėtina, jog iš byloje esančio Institucijos nutarimo matyti, kad jo surašymo dieną pareiškėja nutarimo nuorašą atsisakė paimti ir pasirašyti, o paėmusi atsisakė pasirašyti (b. l. 25). Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esantis SĮ „Susisiekimo paslaugos“ paaiškinimas (b. l. 9). Skundžiamame nutarime išaiškinta jo apskundimo tvarka ir terminai, todėl konstatuotina, kad pareiškėja su nutarimu buvo susipažinusi ir nesutikdama su priimtu nutarimu ji turėjo galimybę jį apskųsti įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka, tačiau to nepadarė dėl savo pasirinkto elgesio.

15Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nurodytas termino skundui paduoti praleidimo priežastis vertino tinkamai, tad pagrįstai ir teisėtai netenkino A. K. prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. Pagrindo tenkinti atskirąjį skundą ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartį nėra.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 148 straipsniu, 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

17A. K. atskirąjį skundą atmesti.

18Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai