Byla 2-44-760/2012
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Gitanai Gečienei, dalyvaujant ieškovui V. P., atsakovei A. K. – Pesliakei, jos atstovei advokatei I. G., trečiajam asmeniui J. P., institucijos teikiančios išvadą atstovei L. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal V. P., a.k. ( - ), gyvenančio, ir A. K. - P, a.k. ( - ) prašymą, tretieji asmenys J. P., Šilutės kredito unija, UAB „Ūkio banko lizingas“, institucija teikianti išvadą Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

3V. P. ir A. K. - ( - ) prašo nutraukti santuoką, sudarytą 2006-03-24 Šilutės rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, bendru abiejų sutuoktinių sutikimu, prašo patvirtinti 2011-01-24 jų sudarytą patikslintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. A. K. – ( - ) prašo po santuokos nutraukimo palikti jai ikisantuokinę pavardę – K.. V. P. ir A. K. - ( - ) prašo areštuoti žemės sklypus, kurių unikalūs Nr. ( - ) iki to momento, kol V. P. sumokės visą kompensaciją A. K. – Pesliakei už jam tenkančią didesnę turto dalį, tai yra 33 000 Lt. Prašo teismo sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2011-10-04 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę.

4V. P. ir A. K. - ( - ) nurodė, kad abu susitarė santuoką nutraukti bendru abiejų sutuoktinių sutikimu, yra galutinai apsisprendę dėl santuokos nutraukimo, nes jie bendro ūkio netvarko, kartu kaip sutuoktiniai nebegyvena nuo 2010 m. sausio mėnesio, atkurti santuokinių ryšių neketina, taikytis nenori. Nurodo, kad 2012 m. sausio 24d. sudarė patikslintą santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį, kurioje yra aptarę visus klausimus, susijusius su santuokos nutraukimu.

5Tretysis asmuo J. P. sutinka su V. P. ir A. K. – ( - ) santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartyje numatyta sąlyga, kad visas iš jo gautas paskolas, kurios sudaro 85 000 Lt asmeniškai grąžintų V. P..

6Trečiųjų asmenų Šilutės kredito unijos bei UAB „Ūkio banko lizingas“ atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Suinteresuotiems asmenims tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo datą, vietą ir laiką. Šilutės kredito unija neprieštarauja teisinių pasekmių sutartyje numatytai sąlygai, kad V. P. asmeniškai išmokėtų paimtą paskolą pagal 2008-09-15 paskolos sutartį. UAB „Ūkio banko lizingas“ dėl sutuoktinių sudarytos teisinių pasekmių sutarties prieštaravimų nepateikė.

7Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė neprieštarauja sutuoktinių sudarytai teisinių pasekmių sutarčiai, nurodo, kad ji atitinka vaiko interesams.

8Prašymas tenkintinas visiškai.

9V. P. ir A. K. - ( - ) paaiškinimais nustatyta, kad jie kartu nebegyvena ir nebeveda bendro ūkio dveji metai, tai yra nuo 2010 m. sausio mėnesio. Laikytina, kad jų santuoka faktiškai iširo ir negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu (CK 3.53 str.1d., 2d.). Sutuoktiniai taikytis neketina, atkurti santuokos ryšių nenori (CK 3.54 str. 4d.). Pareiškėjai yra veiksnūs, nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, jie sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Nenustatyta, kad sudaryta sutartis prieštarautų viešajai tvarkai, ar iš esmės pažeistų vieno sutuoktinio ar jų nepilnamečio vaiko ar kreditorių teises ir teisėtus interesus, todėl ji tvirtintina (CK 3.51 str., 3.53 str.). Šalių santuoka nutrauktina bendru abiejų sutuoktinių sutikimu.

10Atsižvelgiant į šalių prašymą, po santuokos nutraukimo V. P. paliktina ta pati pavardė – P., A. K. - Pesliakei - ikisantuokinė pavardė – ( - ).

11Šalys susitarė, kad nepilnametės dukros U. P., gimusios 2003-01-10 gyvenamoji vieta nustatoma su mama. Su šiuo sprendimu sutinka Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Šalys teisinių pasekmių sutartyje susitarė, kad V. P. teiks dukrai išlaikymą periodinėmis išmokomis po 300 Lt per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki dukros pilnametystės.

12Šalys susitarė, kad A. K. - ( - ) netrukdys V. P. matytis, bendrauti su savo nepilnamete dukra, dalyvauti jos auklėjime. Sutarė, kad visus klausimus dėl bendravimo su dukra bei jos auklėjimo spręs geranoriškai ir tarpusavio susitarimu, veikdami išimtinai dukters interesais.

13Šalys išlaikymo teikimo vienas kitam, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo vienas iš kito nereikalauja.

14Šalys teisinių pasekmių sutartyje aptarė turimus įsipareigojimus kreditoriams. Jų susitarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir jų teisėtų interesų. Tretieji asmenys J. P. bei Šilutės kredito unija sutinka, kad jiems turimus įsiskolinimus mokėtų asmeniškai V. P.. UAB Ūkio banko lizingui turimą įsiskolinimą įsipareigoja išmokėti asmeniškai A. K.-( - ). Toks šalių susitarimas nepažeidžia kreditoriaus interesų, nes šalys sutarčių sąlygų nekeičia, tai patvirtino teisinių pasekmių sutartyje.

15Santuokoje įgyto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pasidalinimo tvarka nurodyta santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartyje.

16Išaiškintina šalims, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, jie nebegalės pareikšti naujo ieškinio, dėl turto, nenurodyto sprendime, padalijimo.

17Šalys viena iš kitos neprašo priteisti bylinėjimosi išlaidų.

18Bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurias sudaro 63,55 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš abiejų sutuoktinių, iš V. P. priteistina 31,77 Lt, iš A. K. – ( - ) – 31,78 Lt.

19Iš 2011-08-01 mokėjimo kvito nustatyta, kad V. P. pateikdamas teismui ieškinį sumokėjo 136 Lt žyminį mokestį valstybei (b.l. 4). V. P. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis, nes santuoka nutrauktina bendru sutuoktinių sutikimu. Žyminį mokestį įpareigotina grąžinti Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

20Teismo sprendimui įsiteisėjus naikintina 2011-10-04 Tauragės rajono apylinkės teismo nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – laikino išlaikymo nepilnametei U. P. priteisimas iš V. P. (b.l. 117-118).

21Atsižvelgiant į V. P. ir A. K. - ( - ) prašymą, teismo sprendimui įsiteisėjus, areštuotini žemės sklypai, kurių unikalūs Nr. ( - ), esantys S/B „Vyturys“, Lapalių k., Saugų sen., Šilutės r. iki kol V. P. sumokės visą kompensaciją A. K. – Pesliakei už jam tenkančią didesnę turto dalį, tai yra 33 000 Lt.

22Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 268 str., 538 str., 541 str., teismas

Nutarė

23Prašymą patenkinti visiškai.

24Santuoką, sudarytą 2006 m. kovo 24 d. Šilutės rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 32, tarp V. P., a.k. ( - ), gimusio ir A. K. – ( - ), ikisantuokinė pavardė ( - ), a.k. ( - ), gimusios, nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

25Palikti V. P. santuokinę pavardę – P., pakeisti A. K. – ( - ) pavardę į iki santuokinę pavardę - ( - ).

26P. V. P. ir A. K. - ( - ) 2012 m. sausio 24 d. sudarytą patikslintą santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį sekančiomis sąlygomis:

27„1. Pareiškėjai vienas kitam išlaikymo nereikalauja.

282. Pareiškėjai susitarė, kad nepilnametės dukters U. P., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su mama A. K.-Pesliake.

293. A. K.-( - ) įsipareigoja netrukdyti V. P. matytis su savo nepilnamete dukra U. P..

304. Pareiškėjai sutarė klausimus dėl bendravimo su nepilnamete dukra U. P. bei jos auklėjimo spręsti geranoriškai ir tarpusavio susitarimu, veikdami išimtinai dukters interesais. A. K.-Pesliake įsipareigoja netrukdyti V. P. bendrauti su dukra ir dalyvauti jos auklėjime.

315. V. P. įsiparegoja teikti išlaikymą nepilnametei dukrai U. P., a.k. ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 litų nuo teismo sprendimo patvirtinti šią sutartį ir nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos iki jos pilnametystės, visą išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. V. P. įsipareigoja kiekvieną mėnesį iki 20 dienos pervesti pinigus dukters išlaikymui į A. K. - ( - ) nurodytą asmeninę sąskaitą banke.

326. Pareiškėjai pripažįsta, kad turtas indaplovė, skalbimo mašina, džiovykla, virtuvės baldai, spinta, vaikiška lovelė, veidrodžio stalas, čiužinys, šaldiklis, dujinė viryklė, du dujų balionai, žoliapjovė yra asmeninė A. K.-( - ) nuosavybė. Šiuos daiktus A. K.-( - ) įsipareigoja iš sodo namelio, esančio S/B „Vyturys", Lapalių k., Saugų sen„ Šilutės r., išsivežti savo transportu ir savo lėšomis per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo patvirtinti šią sutartį ir nutraukti santuoką priėmimo dienos.

337. Pareiškėjai pripažįsta, kad V. P. vardu registruotas automobilis „D. G. C." - v.nr. ( - ) yra jo asmeninė nuosavybė.

348. Pareiškėjai susitarė, kad iki santuokos įgytas žemės sklypas, unikalus Nr. 8857-0019-0010; sodo pastatas, unikalus Nr. 8899-0014-5014, esantys S/B „Vyturys", Lapalių k., Saugų sen., Šilutės r.. kurie registruoti V. P. vardu, bei žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 8857-0019-0013, esantis S/B „Vyturys", Lapalių k., Saugų sen., Šilutės r. yra jų bendroji jungtinė nuosavybė.

359. Pareiškėjai susitarė, kad jų bendrosios jungtinės nuosavybės teise turtas nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos būtų padalintas taip:

369.1. Sodo namelis, kurio unikalus numeris - su visomis rekonstrukcijomis, 224000 Lt vertės, žemės sklypai, kurių unikalūs numeriai, 1000 Lt vertės, Nr., 6000 Lt vertės, Nr., 1000 Lt vertės. Nr, 1000 Lt vertės, esantys S/B „Vyturys“, Lapalių k., Saugų sen., Šilutės r.; dvigulė lova, 300 Lt, šaldytuvas, 200 Lt vertės, lauko pavėsinė, 1000 Lt vertės, metalinės lentynos, 300 Lt vertės, motopjūklas „Stihl“, 1000 Lt vertės, krepšinio stovas, 1000 Lt vertės, baseinas, 500 Lt vertės, viso turto už 237300 Lt, tampa V. P. asmenine nuosavybe.

379.2. dviratis, 1000 Lt vertės, kompiuteris, 1000 Lt vertės, automobilis „Rover 200“, v.nr. ( - ) 1500 Lt vertės, viso turto už 3500 Lt, tampa A. K.-( - ) asmenine nuosavybe.

3810. Pareiškėjai susitarė, kad jie nekeičia su UAB Ūkio banko lizingu pasirašytų kortelės su kredito limitu sutarčių Nr. T807044368, C108156969 sąlygų ir paimtą kreditą pagal šias sutartis asmeniškai įsipareigoja išmokėti A. K.-( - ).

3911. Pareiškėjai susitarė, kad V. P. įsipareigoja asmeniškai išmokėti Šilutės kredito unijai paimtą paskolą pagal 2008-09-15 paskolos sutartį Nr. 08-00618 bei J. P., a.k. ( - ) grąžinti asmeniškai visas iš jo santuokoje gautas paskolas, kurios sudaro 85000 Lt.

4012. V. P. įsipareigoja per 2 metus nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką ir patvirtinti šią sutartį priėmimo dienos, dalimis pervesti į A. K. - ( - ) asmeninę sąskaitą banke 33000 - trisdešimt trijų tūkstančių litų piniginę kompensaciją už jam tenkančią didesnę turto dalį.

4113. Pareiškėjai patvirtina. kad jokio kito daiktinio turto, piniginių lėšų ar įsipareigojimų kreditoriams neturi.

4214. Pareiškėjai pasilieka prie savo turėtų teismo išlaidų ir viena kitai dėl to pretenzijų nereiškia.

4315. Po santuokos nutraukimo A. K.-( - ) keičia savo santuokinę pavardę į iki santuokos turėtą pavardę - ( - ).

4416. Ši sutartis nepalieka neaptartų aplinkybių.

4517. Ši sutartis surašyta 3 egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai ir teismui prie prašymo nutraukti santuoką bendru sutarimu. Kiekvienas pasirašytas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.“

46Teismo sprendimui įsiteisėjus, areštuoti 0,0610 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr, 0,0600 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. , registruotus V. P. vardu, esančius S/B „Vyturys“, Lapalių k., Šilutės r. sav. bei 0,0620 žemės sklypą, kurio unikalus Nr., registruotą A. K.-( - ) vardu, esantį S/B „Vyturys“, Lapalių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., iki kol V. P. sumokės visą 33 000 Lt kompensaciją A. K. – Pesliakei už jam tenkančią didesnę turto dalį.

47Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2011-10-04 Tauragės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – laikino išlaikymo nepilnametei dukrai U. P. priteisimą iš V. P..

48Priteisti iš V. P., a.k. ( - ) valstybei 31,77 Lt (trisdešimt vieną litą ir 77 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

49Priteisti iš A. K. – ( - ), a.k. ( - ) valstybei 31,78 Lt (trisdešimt vieną litą ir 78 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

50G. V. P. 2011-08-01 mokėjimo kvitu sumokėtą 136,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis litus) žyminį mokestį, pavedant jį grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal V. P., a.k. ( -... 3. V. P. ir A. K. - ( - ) prašo nutraukti santuoką, sudarytą 2006-03-24... 4. V. P. ir A. K. - ( - ) nurodė, kad abu susitarė santuoką nutraukti bendru... 5. Tretysis asmuo J. P. sutinka su V. P. ir A. K. – ( - ) santuokos nutraukimo... 6. Trečiųjų asmenų Šilutės kredito unijos bei UAB „Ūkio banko lizingas“... 7. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 8. Prašymas tenkintinas visiškai.... 9. V. P. ir A. K. - ( - ) paaiškinimais nustatyta, kad jie kartu nebegyvena ir... 10. Atsižvelgiant į šalių prašymą, po santuokos nutraukimo V. P. paliktina ta... 11. Šalys susitarė, kad nepilnametės dukros U. P., gimusios 2003-01-10... 12. Šalys susitarė, kad A. K. - ( - ) netrukdys V. P. matytis, bendrauti su savo... 13. Šalys išlaikymo teikimo vienas kitam, turtinės ir neturtinės žalos... 14. Šalys teisinių pasekmių sutartyje aptarė turimus įsipareigojimus... 15. Santuokoje įgyto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pasidalinimo tvarka... 16. Išaiškintina šalims, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, jie nebegalės... 17. Šalys viena iš kitos neprašo priteisti bylinėjimosi išlaidų.... 18. Bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurias sudaro 63,55 Lt išlaidos, susijusios... 19. Iš 2011-08-01 mokėjimo kvito nustatyta, kad V. P. pateikdamas teismui... 20. Teismo sprendimui įsiteisėjus naikintina 2011-10-04 Tauragės rajono... 21. Atsižvelgiant į V. P. ir A. K. - ( - ) prašymą, teismo sprendimui... 22. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 268 str., 538 str., 541 str., teismas... 23. Prašymą patenkinti visiškai.... 24. Santuoką, sudarytą 2006 m. kovo 24 d. Šilutės rajono Civilinės... 25. Palikti V. P. santuokinę pavardę – P., pakeisti A. K. – ( - ) pavardę į... 26. P. V. P. ir A. K. - ( - ) 2012 m. sausio 24 d. sudarytą patikslintą santuokos... 27. „1. Pareiškėjai vienas kitam išlaikymo nereikalauja.... 28. 2. Pareiškėjai susitarė, kad nepilnametės dukters U. P., a.k. ( - )... 29. 3. A. K.-( - ) įsipareigoja netrukdyti V. P. matytis su savo nepilnamete dukra... 30. 4. Pareiškėjai sutarė klausimus dėl bendravimo su nepilnamete dukra U. P.... 31. 5. V. P. įsiparegoja teikti išlaikymą nepilnametei dukrai U. P., a.k. ( - )... 32. 6. Pareiškėjai pripažįsta, kad turtas indaplovė, skalbimo mašina,... 33. 7. Pareiškėjai pripažįsta, kad V. P. vardu registruotas automobilis „D.... 34. 8. Pareiškėjai susitarė, kad iki santuokos įgytas žemės sklypas, unikalus... 35. 9. Pareiškėjai susitarė, kad jų bendrosios jungtinės nuosavybės teise... 36. 9.1. Sodo namelis, kurio unikalus numeris - su visomis rekonstrukcijomis,... 37. 9.2. dviratis, 1000 Lt vertės, kompiuteris, 1000 Lt vertės, automobilis... 38. 10. Pareiškėjai susitarė, kad jie nekeičia su UAB Ūkio banko lizingu... 39. 11. Pareiškėjai susitarė, kad V. P. įsipareigoja asmeniškai išmokėti... 40. 12. V. P. įsipareigoja per 2 metus nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką ir... 41. 13. Pareiškėjai patvirtina. kad jokio kito daiktinio turto, piniginių... 42. 14. Pareiškėjai pasilieka prie savo turėtų teismo išlaidų ir viena kitai... 43. 15. Po santuokos nutraukimo A. K.-( - ) keičia savo santuokinę pavardę į... 44. 16. Ši sutartis nepalieka neaptartų aplinkybių.... 45. 17. Ši sutartis surašyta 3 egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai ir... 46. Teismo sprendimui įsiteisėjus, areštuoti 0,0610 ha žemės sklypą, kurio... 47. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2011-10-04 Tauragės rajono... 48. Priteisti iš V. P., a.k. ( - ) valstybei 31,77 Lt (trisdešimt vieną litą ir... 49. Priteisti iš A. K. – ( - ), a.k. ( - ) valstybei 31,78 Lt (trisdešimt... 50. G. V. P. 2011-08-01 mokėjimo kvitu sumokėtą 136,00 Lt (vieną šimtą... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...