Byla 2-1891/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutarties, kuria išspręstas bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimas, civilinėje byloje Nr. B2-4217-781/2014, pradėtoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KD Finansai“ pareiškimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „AS Development“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutarties, kuria išspręstas bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimas, civilinėje byloje Nr. B2-4217-781/2014, pradėtoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KD Finansai“ pareiškimą, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas UAB „KD Finansai“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB „AS Development“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Mandarlita“.

5Ieškovas nurodė, jog tarp jo ir atsakovo 2011 m. sausio 3 d. buvo sudaryta buhalterinių paslaugų teikimo sutartis. Ieškovo teigimu, jis sutartimi prisiimtas pareigas vykdė, t. y. teikė atsakovui buhalterines paslaugas, tačiau atsakovas nė karto su ieškovu už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir yra skolingas 2 600 Lt. Atsakovas skolos nepadengia ilgą laiką, jo banko sąskaitos areštuotos, Valstybinė mokesčių inspekcija panaikino atsakovo PVM mokėtojo statusą. Išdėstytos aplinkybės, ieškovo manymu, rodo, jog egzistuoja pagrindas atsakovui kelti bankroto bylą.

6Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo teigė, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo, todėl neturi teisės inicijuoti atsakovui bankroto bylos. Atsakovas taip pat pažymėjo, jog ieškovas nevykdė arba netinkamai vykdė sutartimi prisiimtų pareigų, todėl atsakovas neturi pareigos apmokėti jo pateiktas sąskaitas faktūras.

7Atsakydamas į teismo reikalavimą pateikti duomenis, išvardintus Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje, atsakovas nurodė, jog neturi galimybių įvykdyti teismo įpareigojimų, kadangi ieškovas nėra perdavęs jam buhalterinės apskaitos dokumentų už 2011-2013 metų laikotarpį.

82014 m. gegužės 30 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas įpareigoti ieškovą pateikti įmonės buhalterinės apskaitos bei finansinės atskaitomybės dokumentus už 2011 m. – 2013 m. Pirmosios instancijos teismas šį prašymą tenkino, tačiau ieškovas nurodė, jog negali įvykdyti teismo įpareigojimų, nes jam niekada nebuvo perduoti atsakovo finansiniai dokumentai. Sutarties vykdymo laikotarpiu ieškovo direktorius vykdavo į atsakovo patalpas ir jose tvarkydavo buhalterinę apskaitą. Ieškovas taip pat pažymėjo, jog 2013 m. balandžio 1 d. šalis siejusi sutartis buvo nutraukta, kas apskaitą tvarko šiuo metu, jam nėra žinoma.

9Pirmosios instancijos teismas įvertinęs šią situaciją įpareigojo atsakovą pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau atsakovas šio teismo įpareigojimo neįvykdė.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 16 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, iškėlė UAB „AS Development“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skyrė UAB „Mandarlita“.

12Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs VĮ Registrų centras ir VSDFV duomenis, atsakovo 2012 metų finansinės atskaitomybės duomenis bei informaciją Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ apie atsakovo atžvilgiu pradėtas ir išnagrinėtas bylas, jų pagrindu iš atsakovo priteistas sumas, nustatė, jog atsakovui net ir ginčijant ieškovo reikalavimo pagrįstumą, įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-1153/2013 solidariai iš atsakovo ir kito laiduotojo, fizinio asmens priteista 8 936 400,31 Lt suma viršija bendrovės turimą turtą, jo nepakanka kompensuoti susidariusių skolų. Šios aplinkybės leido teismui daryti išvadą, kad atsakovas yra nemokus.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu atsakovas UAB „AS Development“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį panaikinti ir klausimo svarstymą perduoti pirmosios instancijos teismui.

15Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

161. Pirmosios instancijos teismas nesant aktualių ir pagrįstų duomenų apie atsakovo turtą, vadovaudamasis tik Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis ir 2012 metų įmonės finansine ataskaita konstatavo atsakovo negalėjimą atsiskaityti, nenustatęs įmonės turto masės ir įsipareigojimų santykio.

172. Teismas neapgynė byloje egzistuojančio viešojo intereso ir nesiėmė jokių veiksmų, kuriais būtų siekta išsiaiškinti tikrąją atsakovo turtinę padėtį.

18Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „KD Finansai“ prašo skundo reikalavimų netenkinti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą.

19Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, vadovavosi 2012 metų balansu, kadangi pats atsakovas nevykdė teismo įpareigojimų ir neteikė aktualių finansinės ataskaitos duomenų.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu, kartu įvertinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

22Vienu iš atskirojo skundo argumentų teigiama, jog pirmosios instancijos teismas neapgynė byloje vyraujančio viešojo intereso ir nesiėmė jokių veiksmų tikrajai atsakovo finansinei padėčiai nustatyti. Nesutikdamas su šiais skundo argumentais, apeliacinis teismas pabrėžia, jog civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio, dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pagrįstumo klausimą. Tai, kad civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, teismui skirtas aktyvus vaidmuo, nereiškia, jog teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nekelia, rinkti už dalyvaujančius byloje asmenis įrodymus, kuriuos jie gali pateikti patys, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Be to, bankroto byloje vyraujantis viešasis interesas, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad įmonė, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, yra atleista nuo įrodinėjimo pareigos. Pareiškėjui byloje pateikus įrodymus bei nurodžius pagrindus, kurie leidžia manyti atsakovą esant nemokiu bei nepajėgiu padengti susidariusių įsiskolinimų, įrodyti priešingas aplinkybes ir pagrįsti atsakovo mokumą pareiga tenka pačiam atsakovui.

23Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu buvo aktyvus, dalyvavo įrodymų rinkimo procese, ne kartą nurodė atsakovui, kokius duomenis jis turi pateikti, siekdamas pagrįsti finansinę padėtį, tenkino jo prašymus dėl papildomo procesinio termino teismo įpareigojimams įvykdyti pratęsimo (b. l. 55-56, 72, 84-85, 91). Tačiau, nepaisant bankroto byloje teismui nustatytos pareigos veikti aktyviai, kuri šiuo atveju buvo įgyvendinta tinkamai, pareiga pateikti įrodymus, kuriais atsikirsdamas į pareiškimą, remiasi atsakovas, tenka jam pačiam. Kadangi atsakovas nepateikė jokių jo turtinę padėtį ir finansines galimybes pagrindžiančių, įrodymų, teismas, remiantis CPK 179 straipsnio 3 dalimi, surinko duomenis iš VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informaciją apie draudėjo viešus duomenis, Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ informaciją apie atsakovo atžvilgiu pradėtus teisminius procesus ir remiantis jais išnagrinėjo byloje kilusį klausimą, todėl, atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl teismo pareigos veikti aktyviai pažeidimo, atmestini kaip nepagrįsti.

24Apeliantas, siekdamas įrodyti savo pastangas pateikti įmonės finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus, nurodė, jog jis kelis kartus teikė pirmosios instancijos teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą, kuriuo ieškovas būtų įpareigotas pateikti atsakovo finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus, tačiau teismas jų nesvarstė. Apeliacinis teismas nustatė, jog atsakovui prašant, ieškovas buvo įpareigotas pateikti UAB „AS Development“ finansinius ir buhalterinius duomenis (b. l. 82-85), tačiau paaiškėjus, jog ieškovo įmonei nebuvo perduoti jokie atsakovo įmonės buhalteriniai dokumentai (atsakovas nepateikė jokių dokumentų perdavimo ieškovo įmonei faktą patvirtinančių įrodymų, kurių pagrindu butų galima manyti, jog ieškovas disponuoja atsakovo buhalteriniais duomenimis), teismas pareigą pateikti visus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje išvardintus dokumentus nustatė būtent atsakovui (b. l. 91). Pažymėtina, jog pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d. už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako taip pat ūkio subjekto vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 2 d.). Todėl įmonės vadovas turi užtikrinti, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai būtų laiku parengti, surašyti ir būtų įmonėje bei įmonės žinioje. Ieškovui nurodžius pagrįstas aplinkybes, kodėl jis neturi galimybių įvykdyti teismo reikalavimų, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo tenkinti pakartotinio atsakovo prašymo išreikalauti iš ieškovo įrodymus, kurį jis teikė prašydamas išduoti vykdomąjį raštą. Tai, kad skundžiamame pirmosios instancijos teismo procesiniame dokumente nenurodyta, jog buvo svarstomas atsakovo pateikto prašymo išduoti vykdomąjį raštą pagrįstumas, nereiškia, jog teismas tokio svarstymo neatliko. Tai, jog nutartis priimta įvertinus tik teismo surinktus ir ieškovo pateiktus duomenis, leidžia spręsti, jog atsakovo prašymas buvo netenkintas.

25Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neįvertino įmonės turto bei turtinių prievolių santykio, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, jog siekiant įvertinti įmonės finansinę padėtį teismas turi vertinti įmonės į balansą įrašyto turto vertę bei pradelstų sumų santykį. Tam, jog būtų įvertintas šis santykis, pirmosios instancijos teismas nurodydamas atsakovui, kokius duomenis jis privalo pateikti, pažymėjo, jog būtina pateikti duomenis apie įmonės skolas, kreditorius, skolų sumas, atsiskaitymo terminus kitus finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus ir šie duomenys be kita ko turi būti aktualūs (b. l. 55-56). Apeliantas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme šių duomenų nepateikė, todėl teismas pagrįstai vadovavosi byloje esančiais ir iš viešų registrų surinktais duomenimis. Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, jog nesutikdamas su įrodymuose, kuriais vadovaujantis priimta skundžiama nutartis, pateikta informacija, apeliantas pateikdamas skundą turėjo teisę pateikti jo ginčijamus įrodymus paneigiančius duomenis, kadangi apeliacinės instancijos teisme bylos nagrinėjimo dalyką sudaro tiek teisės, tiek ir fakto klausimai (CPK 320 str. 1 d.), tačiau įmonės finansinę padėtį pagrindžiantys įrodymai nebuvo pateikti ir apeliacinės instancijos teismui. Apeliantas konkrečių argumentų ir įrodymų, dėl ko teismas turėtų nesivadovauti atsakovo 2012 metų finansinėmis ataskaitomis (tik šie finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui), duomenimis iš viešų registrų ir informacinių sistemų, nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas mano, jog pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo pagrįstai vadovavosi šiais duomenimis.

26Byloje nustatyta, jog atsakovo vardu nėra registruota nekilnojamojo turto (b. l. 175), įmonė turi skolų valstybės biudžetui (76,34 Lt) (http://www.sodra.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos), VMI panaikino atsakovui PVM mokėtojo statusą (http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus), be to, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, įsiteisėjusiu teismo sprendimu iš atsakovo solidariai kartu su kitu fiziniu asmeniu priteista 8 936 400,31 Lt vertės skola (b. l. 104), kuri išdėstytų aplinkybių kontekste, pagrįstai kelia abejones dėl įmonės mokumo, turint omenyje, jog atsakovas jau kurį laiką negeba atlyginti Sodrai vieno šimto litų nesiekiančios skolos. Šių duomenų visuma, nesant juos paneigiančių įrodymų, leidžia pritarti pirmosios instancijos teismui, jog įmonės įsipareigojimams padengti nebepakanka įmonės turimo turto vertės, kas rodo įmonės nemokumą.

27Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo svarbu vertinti ne tik įmonės finansinę situaciją atspindinčius įrodymus, teismas taip pat turi atsižvelgti ir į tai, ar įmonė tęsia veiklą, dengia skolas ir turi realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau teismas primena, jog minėtas aplinkybes turi pagrįsti būtent įmonė, kuriai inicijuojama bankroto byla. Nagrinėjamu atveju atsakovas jokių savo vykdomą veiklą ar kitų pirmosios instancijos teismo išvadas dėl įmonės nemokumą paneigiančių įrodymų nepateikė, Sodros duomenimis įmonėje dirba tik vienas asmuo, todėl apelianto argumentai dėl teismo išvadų, kuriomis konstatuotas įmonės nemokumas, neteisėtumo, laikytini niekuo nepagrįstais teiginiais.

28Remdamasis nurodytais argumentais ir išvadomis, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto bylos iškėlimą reglamentuojančias teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes dėl atsakovo nemokumo, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti arba panaikinti (CPK 337 str. 1 p.). Teismas taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas UAB „KD Finansai“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB... 5. Ieškovas nurodė, jog tarp jo ir atsakovo 2011 m. sausio 3 d. buvo sudaryta... 6. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo teigė, kad... 7. Atsakydamas į teismo reikalavimą pateikti duomenis, išvardintus Įmonių... 8. 2014 m. gegužės 30 d. teisme buvo gautas atsakovo prašymas įpareigoti... 9. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs šią situaciją įpareigojo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 16 d. nutartimi ieškovo prašymą... 12. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs VĮ Registrų centras ir VSDFV... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „AS Development“ prašo Vilniaus apygardos... 15. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas nesant aktualių ir pagrįstų duomenų apie... 17. 2. Teismas neapgynė byloje egzistuojančio viešojo intereso ir nesiėmė... 18. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „KD Finansai“... 19. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bankroto... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. Vienu iš atskirojo skundo argumentų teigiama, jog pirmosios instancijos... 23. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, jog pirmosios instancijos... 24. Apeliantas, siekdamas įrodyti savo pastangas pateikti įmonės finansinę... 25. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neįvertino įmonės turto bei... 26. Byloje nustatyta, jog atsakovo vardu nėra registruota nekilnojamojo turto (b.... 27. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo svarbu vertinti... 28. Remdamasis nurodytais argumentais ir išvadomis, teismas sprendžia, kad... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą....