Byla 2-70-904/2016
Dėl nuostolių priteisimo, trečiasis asmuo UAB ,,Ditema“

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, Aušrai Jokubauskienei, dalyvaujant ieškovui D. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. A. ieškinį atsakovui D. B. dėl nuostolių priteisimo, trečiasis asmuo UAB ,,Ditema“, ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo: 3064,54 Eur nuostolių dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo, per 2012-2013 metų šildymo sezoną, neveikiant geoterminiam šildymui; 317,65 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remonto detales; 868,86 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remontą; 1534,98 Eur už katilinės montavimo darbų įkainių skirtumus pagal Sutartis dėl darbų atlikimo Nr. VL2008-09/01.D (toliau – Sutartį), 3.1.2. punktą; 10 % delspinigių baudos nuo atliekamų darbų kainos, kas sudaro 3300 Lt (877,55 Eur), pagal sutarties 7.4.2. punktą; 30 % delspinigių baudos nuo neįvykdytų darbų sumos kas sudaro 3300 Lt, t. y. 286,72 Eur pagal sutarties 8.3.5 punktą; 2896,20 Eur neturtinę žalą.

3Ieškinio pagrindu nurodė, jog 2008-09-10 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį pagal kurią atsakovas įsipareigojo ieškovui priklausančiame žemės sklype, Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. atlikti geoterminės įrangos santechnikos darbus, bendrai 30.300 Lt sumai. Pagal sutarties 3.1.1. punktą žemes darbai turėjo būti baigti 2008-10-17, katilines montavimo darbai 2008-10-30. Tačiau žemes darbai dėl atsakovo (vykdytojo) kaltės faktiškai buvo baigti tik 2009-02-24. Kitų sutartyje numatytų darbų atsakovas taip ir neatliko. Pagal darbų atlikimo faktą atsakovui buvo sumokėta 27000 Lt. Sutarties 7.2.2 punkte buvo numatyta, jog atsakovo atliktiems darbams yra numatyta 10 metų garantija. Kadangi atsakovas vengė vykdyti pasirašytus sutarties 3.1.2 - 3.1.4 punktus, tai yra atlikti darbus numatytais terminais bei suderintom kainom iki 2012-09-19, todėl šiuos darbus teko atlikti kitoms įmonėms. Atliekant geoterminės įrangos bandymus, paaiškėjo, kad atsakovo atlikti žemes kolektoriaus montavimo darbai yra nekokybiški. Paklotas žemės kolektorius yra nehermetiškas dėl ko praleidžia skystį. Atkasus įrangą buvo rastas žemės kolektoriaus sandarumo pažeidimas. Dėl nekokybiškai atliktų atsakovo darbų bei neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, nebuvo įmanoma naudoti geoterminę namo šildymo įrangą, todėl namas buvo šildomas vien elektra. Šildant vien elektra, nebuvo įmanoma pasiekti reikalaujamų higienos normų, nustatytų mažamečiams vaikams, tai yra 21 laipsnio šilumos kambariuose. Todėl ieškovo 4 asmenų šeimai, tarp kurių buvo 2 mažamečiai vaikai, teko kęsti šaltį ir dėl to vaikai dažnai sirgo. Dėl šildymo elektra 2012/2013 metų šildymo sezono metų buvo sunaudota elektros už 16.275,55 Lt. Elektros sąnaudos per 2014/2015 m. šildymo sezoną veikiant geoterminiam šildymui sudarė 1.306,25 Eur. Nuostoliai sudaro - 3064,54 Eur. Atsakovas pagal neįvykdytą sutartį turėjo sumontuoti geoterminio šildymo katilinę už 3.300 Lt, t.y. už 955,75 Eur. Atsakovui atsisakius vykdyti sutartį, šiuos darbus atliko kita įmonė už 8600 Lt, t.y. 2.490,73 Eur, įskaitant medžiagas. Tokiu būdu atsakovui atsisakius vykdyti sutarti susidarė 1.534,98 Eur nuostoliai. Pagal sutarties 7.4.2. punktą atsakovas už uždelstus sutartinio darbo atlikimo terminus privalėjo sumokėti 0,02 procentų delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų kainos. Maksimali baudos suma negalėjo viršyti 10 procentų sutartinės atliekamų darbų kainos. Sutarties kaina buvo 30.300 Lt x l0 % = 3030 Lt, t.y. 877,55 Eur. Pagal sutarties 8.3.5 punktą prašo priteisti numatytus 30 % delspinigių baudos nuo neįvykdytų darbų sumos, kas sudaro 3.300 Lt, t.y. 286,72 Eur (31-33, 147-148 b. l.).

4Atsakovas D. B. ir trečiasis asmuo UAB ,,Ditema“ atsiliepimų į ieškinius nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo, procesiniai dokumentai pastariesiems įteikti viešojo paskelbimo būdu.

5Teismo posėdžio metu ieškovas D. A. prašė ieškinį tenkinti, patvirtino ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes. Papildomai paaiškino, jog A. M. teikė ieškovui techninės priežiūros paslaugas. 2008-07-03 buvo išduotas statybos leidimas vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkinio pastato statybai. Statybos darbai prasidėjo iškarto po statybos leidimo išdavimo. Gyvenamojo namo projekte buvo numatyta, jog statomame name bus įdiegtas geoterminis šildymas. Gyvenamojo namo statyba buvo užbaigta 2012 m. spalio mėnesį. VĮ registrų centras nekilnojamojo turto pažymoje nurodytas 11 procentų baigtumas, neatitinka tikrovės. Paaiškino, kad tai yra seni duomenis, šiuo metu yra tvarkomos statybos užbaigimo įteisinimo procedūros. Nekilnojamojo turto pažymoje taip pat neteisingai nurodyta, jog nėra gyvenamojo namo šildymo sistemos. 2008-09-10 ieškovas sudarė sutartį su UAB ,,Geoterminis šildymas“ dėl geoterminės šildymo sistemos įsigijimo už 42700 Lt sumą. 2008-10-07 ieškovas UAB ,,Geoterminis šildymas“ mokėjimo pavedimu už prekes sumokėjo avansą – 20.000 Lt. Šios prekės ieškovui buvo perduotos tik 2011-10-26. Geoterminio šildymo įranga ieškovui buvo reikalinga, tik tada, kai buvo atlikti visi gyvenamojo namo statybos darbai. 2008-09-10 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį dėl geoterminės šildymo sistemos montavimo. Šie darbai turėjo būti atlikti per du etapus. Pirmuoju etapu turėjo būti atlikti žemės kolektoriaus montavimo darbai žemėje, po to turėjo būti katilinėje sumontuota geoterminė šildymo sistema. Ieškovui UAB ,,Geoterminis šildymas“ šiems darbams atlikti pasiūlė atsakovą. Atsiliepimuose buvo teigiama, jog šis asmuo turi įmonę, kuri atlieka šiuos darbus. Susitikus su atsakovu, buvo aptartos darbų apimtys, terminai bei įkainiai. Sutartį paruošė atsakovas, kuris nurodė sankcijas už šios sutarties pažeidimus. Sudarant sutartį ieškovui buvo nesvarbu kas atliks darbus, svarbu buvo, kad jie būtų atlikti laiku ir kokybiškai. Pirmuoju etapu, atsakovas turėjo šalia ūkinio pastato išgręžti dvi vertikalias po 100 metrų gylio šachtas, kuriose turėjo būti įmontuoti vamzdžiai. Statybinėmis medžiagomis turėjo pasirūpinti atsakovas. Atsakovui pavyko išgręžti vieną šachtą 100 m. gylio bei dvi po 50 m. gylio šachtas. Po to, atsakovas šiuos vamzdžius sujungė į vieną sistemą. Sujungimo darbai buvo atlikti nekokybiškai, nes viena jungtis, kaip paaiškėjo vėliau, praleido skystį ir nepavyko išlaikyti vienodą slėgį, dėl ko visa šildymo sistema neveikė. Padarytos jungtys buvo užverstos žemėmis. Pirmojo etapo darbai buvo užbaigti 2009 m. vasario mėnesį., ir su atsakovu ieškovas galutinai atsiskaitė. Po to, turėjo prasidėti antrasis etapas – katilinės montavimo darbai. Šis etapas turėjo prasidėti tik atlikus visus gyvenamojo namo statybos darbus, tai yra atlikus elektros, santechnikos ir kitus vidaus darbus. 2012 m. vasaros pabaigoje ieškovas prašė atsakovo atlikti antrojo etapo statybos darbus, tai yra katilinėje įmontuoti šildymo sistemą. Atsakovas šiuos darbus atlikti atsisakė, motyvuodamas, jog prašomi atlikti darbai šiuo metu yra du, tris kartus brangesni nei sutarties sudarymo metu, todėl už sutartyje nurodytą kaina jų neatlikinės. 2012 m. vasaros pabaigoje ieškovas telefonu atsakovui pranešė, jog su juo sutartį nutraukė ir prašys atlyginti nuostolius. Po to, atsakovas vengė bendrauti su ieškovu. Dėl tokio atsakovo elgesio, ieškovas buvo priverstas sudaryti sutartį dėl numatytų darbų atlikimo su kita įmone. 2012-09-07 ieškovas sudarė rangos sutartį su UAB ,,Geoterminis šildymas“ dėl katilinės sumontavimo. Šiuos darbus UAB ,,Geoterminis šildymas“ įskaitant medžiagas įsipareigojo atlikti už 8600 Lt (2.490,73 Eur). Atsakovas 2008-09-10 pagal sutarties 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. punktus buvo įsipareigojęs šiuos darbus su savo medžiagomis atlikti už 3300 Lt (955,75 Eur). Dėl to ieškovas patyrė 1534,98 Eur nuostolių. 2012 m. spalio mėnesį UAB ,,Geoterminis šildymas“ užbaigė katilinės montavimo darbus. Pajungus šildymo sistemą iš karto paaiškėjo, jog nesandari buvo sistema, nes nėra galimybių visoje sistemoje išlaikyti vienodą slėgį. Techniniam gedimui pašalinti 2013-07-11 ieškovas su UAB ,,Geoterminis šildymas“ sudarė rangos sutartis, kuri atliko darbus ir nustatė, jog atsakovas nekokybiškai atliko vamzdžio suvirinimo darbus, nes per suvirinimo siūlę bėgo skystis. Už atsakovo nekokybiškai atliktus darbus, ieškovas patyrė nuostolius, tai yra 317,65 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remonto detales ir 868,86 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remonto darbus. Be to, ieškovas įrodinėja, jog 2012/2013 m. šildymo sezono metu neveikiant geoterminiam šildymui jis buvo priverstas naudoti elektrinius šildymo prietaisus, dėl ko turėjo 3064,54 Eur nuostolių dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo. Elektra buvo naudojama gyvenamojo namo šildymui, labai nedidelė dalis buvo naudojama kitų poreikių tenkinimui. Neturtinę žala prašo priteisti, dėl to, kad 2012/2013 m. šildymo sezono metu, neveikiant geoterminiam šildymui, ieškovo mažamečiai vaikai šalo dėl ko vaikai sirgo.

6Liudytojas A. M. teismo posėdžio metu paaiškino, jog 2008-05-10 ieškovas su AB ,,BSA Construction“ sudarė sutartį dėl statybos darbų techninės priežiūros. A. M. atstovaudamas įmonę teikė ieškovui techninės priežiūros paslaugas. Buvo atsakingas už statomo pastato techninę priežiūrą. Geoterminio šildymo įrangos montavimo darbų techninė priežiūra jam nepriklausė. Šių darbų nekontroliavo. Atsakovo nepažįsta, su juo nebendravo. Apie geoterminio šildymo darbų atlikimą žino tik iš ieškovo. Matė fotonuotraukas, iš ko suprato, jog nekokybiškai buvo atlikti suvirinimo darbai. Atsakovui sujungiant vamzdžius nebuvo nudaužytas suvirinimo šlakas, jungtys nesupresuotos bei neizoliuotos. Dėl šios priežasties pajungus šildymo sistemą, pakilus slėgiui pro nesandarią jungtį bėgo skystis. Statomas namas buvo pritaikytas šildyti geoterminiu šildymu. Alternatyva buvo šildymas elektra, elektriniais radiatoriais, plytelėmis. Toks šildymas yra labai brangus. Name yra įrengtas židinys, kuris pajėgus apšildyti tik pirmo aukšto kambarį. Viršuje esantys kambariai neveikiant geoterminiam šildymui buvo šildomi tik elektra.

7Ieškinys atmestinas.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2008-09-10 ieškovas D. A. (užsakovas) ir atsakovas D. B. (vykdytojas) sudarė Sutartį dėl darbų atlikimo Nr. VL 2008-09/01.D. (19-21 b. l.). Sutartyje buvo numatyta, jog atsakovas įsipareigojo ieškovui priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ) atlikti santechnikos darbus (2.1. p.). Šalys sutarė, kad už atliekamus darbus ir medžiagas ieškovas sumokės 30300 Lt (3.1 p.). Atsakovas įsipareigojo už 27000 Lt sumontuoti žemės kolektorių su savo medžiagomis (gręžiami vertikalūs gręžiniai, kurių bendras gylis 200 m., kasama horizontali tranšėja nuo gręžinių iki katilinės, visame kolektoriuje paklojamas 40 mm skersmens vamzdis su šilumos nešėju, parinktas pagal šilumos siurblį, kolektoriai, montažinės detalės) (3.1.1. p.)

9Atsakovas įsipareigojo už 2950 Lt savo darbu ir dalį savo medžiagų, sumontuoti katilinę (žemės kolektoriaus sujungimas su ,,Dimplex“ šilumos siurbliu bei šilumos siurblio prijungimas prie šildymo sistemos, cirkuliacinio siurblio bei reikalingų priedų prijungimas), šilumos siurblio pajungimas ir reikiamų darbinių parametrų nustatymas. Įtraukta katilinės montažinių detalių komplektas (3.1.2. p.).

10Atsakovas įsipareigojo už 100 Lt savo darbu atlikti akumuliacinės talpos prijungimą prie esamos šildymo sistemos. Sumontuoti elektrinį teną (3.1.3. p.).

11Atsakovas įsipareigojo už 250 Lt savo darbu atlikti autonominio vandens šildytuvo prijungimą prie vandentiekio (ortakių montavimas neįtrauktas) (3.1.4. p.).

12Ieškovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti 20.000 Lt avansą iki rugsėjo 26 d. (4.1. p.).

13Likusią sutarties darbų – medžiagų kainos dalį ieškovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti už kiekvieno etapo atliktus darbus ir pateiktas medžiagas (4.2. p.).

14Atsakovas (vykdytojas) įsipareigojo lauko darbus atlikti iki 2008-10-17, katilinės montavimo darbus iki 2008-10-30 (5.1. p.).

15Ieškovas (užsakovas) įsipareigojo raštu arba elektroniniu paštu informuoti atsakovą (vykdytoją) apie darbų pradžią prieš 10 kalendorinių dienų, bet nevėliau kaip iki 2008-09-30, neįvykdžius sutarties 4.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. p. reikalavimų darbai nukeliami tiek, kiek vėluoja šių punktų vykdymas.

16Pagal 7.1.1. p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti avansą ir laiku atsiskaityti už atliktus darbus.

17Pagal 7.1.2. p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo įrengti atvadus katilinėje geoterminio šildymo sistemai pajungti nuo esamos sistemos, į katilinę nuo namo paskirstymo skydo atveda 5x2,5 mm kabelį bei sumontuoja automatinį jungiklį 400 V, 16A, 3p šilumos siurblio prijungimui.

18Pagal 7.1.3. p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo raštu arba elektroniniu paštu pateikti informaciją atsakovui (vykdytojui) apie objekte vykdomus ar numatomus vykdyti inžinerinių sistemų montavimo, konstrukcinius bei apdailos darbus, nuo kurių eiliškumo priklauso atsakovo (vykdytojo) atliekami darbai. Ieškovui (užsakovui) laiku nepranešus apie vykdomų ar numatomų vykdyti darbų eigą, vykdytojas neatsako už su atliekamais darbais susijusių inžinerinių sistemų, apdailos sugadinimą

19Ieškovas per 3 kalendorines dienas gavęs atliktų darbų aktą už atliktus darbus įsipareigoja pasirašyti ir pateikti jį atsakovui (vykdytojui) arba raštiškai pranešti nepasirašymo priežastis Nurodytu laiku nepasirašius akta arba nepranešus nepasirašymo priežasčių, atliktų darbų aktas laikomas pasirašytu (6.1. p.). Sutartinis darbas laikomas užsakovo priimtu, kuomet abi šalys pasirašo atliktų darbų aktą (6.2 p.). Užsakovui nepateikus pastabų ir nepasirašius atliktų darbų akto per 3 kalendorines dienas vykdytojo darbas laikomas visiškai baigtu ir priimtu.

20Teismas pripažįsta, jog ieškovas sutartį sudarė su atsakovu D. B., kaip su fiziniu asmeniu. Byloje nustatyta, jog ieškovas 20.000 Lt avansą 2008-09-24 pervedė į asmeninę D. B. sąskaitą (133 b. l.). Likusius 7000 Lt pervedė taip pat į asmeninę D. B. sąskaitą (134 b. l.). Vertinant aukščiau nurodytas aplinkybes teismas pripažįsta, jog D. B. yra tinkamas atsakovas byloje.

21Byloje ieškovas įrodinėjo, jog dėl nekokybiškai atsakovo atliktų žemės kolektoriaus darbų, patyrė 1.186,51 Eur nuostolių, tai yra 317,65 Eur remonto detalėms ir 868,86 Eur remonto darbams. Ieškovas teisme paaiškino, jog atliekant geoterminės šildymo įrangos bandymus, paaiškėjo, kad atsakovo atlikti žemes kolektoriaus montavimo darbai yra nekokybiški. Paklotas žemės kolektorius yra nehermetiškas, iš sistemos išteka skystis, nesudarydamas sistemoje reikiamo slėgio. 2013-07-11 ieškovas su UAB ,,Geoterminis šildymas“ sudarė Darbų rangos sutartį Nr. GEO 13-07/04, dėl geoterminio šildymo žemės kolektoriaus remonto darbų, tai yra žemės kolektoriaus atkasimo ir sistemos sandarumo užtikrinimo (141-142 b. l.).

222015-11-03 UAB ,,Geoterminis šildymas“ pateikė aktą, kuriame nurodoma, jog pagal 2013-08-13 ieškovo prašymą atliko ieškovui priklausančio geoterminio šildymo sistemos patikrą, kurios metu nustatė, jog lauko vertikaliame kolektoriuje yra nepakankamas slėgis. Sistemoje slėgis visiškai nesilaiko, skystis negrįžta per grįžtamąjį lauko kolektoriaus vamzdį. Nustatyta, jog buvo nesandarus kolektoriaus vamzdžio žiedas. Pašalinus gedimą, sistema veikė gerai.

23Ieškovas turėtoms išlaidoms pagrįsti pateikė pardavėjo UAB ,,Celsis“ 2013-07-11 išrašytą sąskaitą faktūrą 887,67 Lt sumai bei pateikė UAB ,,Vilpra“ išrašyta sąskaitą faktūrą 209,10 Lt sumai. Atkreiptinas dėmesys, jog abiejuose sąskaitose pirkėjas nenurodytas, nepateikti duomenys patvirtinantys, jog ieškovas apmokėjo šias sąskaitas. Byloje nėra įrodymų, jog šiose sąskaitose nurodytos detalės buvo panaudotas ieškovo nurodytiems remonto darbams atlikti. Ieškovo pateiktame statybos darbų žurnale, nėra atlikta jokių įrašų, jog iš nurodytų pardavėjų ieškovas būtų pirkęs nurodytas prekes (statybos darbų žurnalas 170-181 p.).

24Byloje taip pat nepateikti įrodymai patvirtinantys, jog ieškovas sumokėjo UAB ,,Geoterminis šildymas“ nurodytą 868,86 Eur sumą už atliktus remonto darbus. Statybos darbų žurnale taip pat nėra įrašų apie šių darbų atlikimą. Atsižvelgiant į visas šias aukščiau nurodytas aplinkybes ieškinys šioje dalyje atmestinas.

25Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3064,54 Eur nuostolių dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo, per 2012-2013 metų šildymo sezoną, neveikiant geoterminiam šildymui. Šiam ieškinio reikalavimo pagrįsti ieškovas pateikė 2011-04-11 surašytą pažymą iš AB ,,Lesto“, kurioje nurodoma, jog 2011-03-22 vartotojo užfiksuoti duomenys buvo 727 kWh, įsiskolinimo suma 32,50 Lt. 2013-10-18 surašytą pažymą iš AB ,,Lesto“, kurioje nurodoma, jog 2013-10-14 vartotojo užfiksuoti duomenys buvo 42176 kWh, įsiskolinimo suma 16.275,55 Lt (25 b. l.).

26Ieškovas pateikė pažymą iš AB ,,Lesto“, kurioje nurodoma, jog vartotojas nuo 2014-10-01 iki 2015-10-01 suvartojo 12187 kWh elektros energijos. Ieškovas pateikė savo paskaičiavimus, jog už šį suvartotą elektros kiekį jis turėjo sumokėti 1306,25 Eur.

27Atkreiptinas dėmesys, jog į bylą nepateikti duomenys, kiek ieškovas suvartojo elektros energijos 2012-2013 m. šildymo sezono laikotarpiu. Pateikti tik duomenis, kad 2011-03-22 buvo fiksuota 727 kWh, o 2013-10-14 buvo fiksuota 42176 kWh. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas teigė, jog statybos darbai vyko iki 2012 m. spalio mėnesio. Vertinant tai, pripažintina, jog toks didelis elektros energijos naudojimo kiekis buvo skirtas ne tik gyvenamojo namo šildymui, bet ir statybos darbų atlikimui bei kitiems poreikiams tenkinti. Teismas vertindamas ieškovo pateiktus įrodymus pripažįsta, jog ieškovas neįrodė turėtus nuostolius dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

28Ieškovas prašo priteisti netesybas pagal sutarties 7.4.2. p., tai yra 10 % delspinigių baudos nuo atliekamų darbų kainos, kas sudaro 3300 Lt (877,55 Eur) bei pagal sutarties 8.3.5. p. 30 % delspinigių baudos nuo neįvykdytų darbų sumos kas sudaro 3300 Lt, t. y. 286,72 Eur.

29Sutarties 5.1. p numatyta, jog atsakovas (vykdytojas) įsipareigojo lauko darbus atlikti iki 2008-10-17, katilinės montavimo darbus iki 2008-10-30. Pagal sutarties 5.2. p. ieškovas (užsakovas) turėjo raštu arba elektroniniu paštu informuoti atsakovą (vykdytoją) apie darbų pradžią prieš 10 kalendorinių dienų, bet nevėliau kaip iki 2008-09-30.

30Vertinant aukščiau nurodytas sutarties punktus teismas pripažįsta, jog ieškovas (užsakovas) į atsakovą (vykdytoja) dėl darbų atlikimo turėjo kreiptis iki 2008-09-30. Ieškovas iki nurodytos datos kreipėsi į atsakovą dėl pirmojo etapo darbų atlikimo, tai yra žemės kolektoriaus sumontavimo. Ieškovas teismo posėdžio metu pripažino, kad atsakovas šiuos darbus atliko. Ieškovas su atsakovu visiškai atsiskaitė. Atkreiptinas dėmesys, jog į bylą nepateikti darbų atlikimo aktai, kurie turėjo būti surašyti pagal sutarties 6.1. – 6.3. punktus, todėl negalima spręsti apie pirmojo etapo darbų atlikimo terminus bei jų apimtis. Dėl antrojo etapo darbų atlikimo ieškovas į atsakovą kreipėsi tik 2012 m. vasaros pabaigoje, tai yra vos ne po ketverių metų. Byloje nepateikti duomenys, kad sutarties 5.1. ir 5.2 punktuose numatyti terminai būtų pratęsti. Ieškovas teismo posėdžio metu patvirtino, jog anksčiau nurodytų darbų atlikti negalėjo, nes nebuvo atlikti kiti gyvenamojo namo statybos darbai. Geoterminio šildymo sistemos pajungimo darbai turėjo būti atlikti pabaigus gyvenamojo namo statybos darbus. Tik 2012 m. rudenį statybos darbai buvo užbaigti, ir tik tada buvo galima įgyvendinti antrąjį geoterminio šildymo pajungimo etapą.

31Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas faktines aplinkybes pripažintina, jog atsakovas nepažeidė ieškovo nurodytų sutarties reikalavimų, todėl ieškinio reikalavimai dėl netesybų atmestini. Tuo pačiu pagrindu atmestinas ieškinio reikalavimas dėl nuostolių priteisimo už katilinės montavimo darbų įkainių skirtumus.

32Atmestinas ieškovo reikalavimas ir dėl neturtinės žalos priteisimo, atsižvelgiant į tai, jog nėra duomenų, jog dėl kaltų atsakovo veiksmų, mažamečiai vaikai sirgo. Byloje pateikti išrašų kopijos iš vaikų ligos istorijų patvirtina, jog mažamečiai vaikai nurodytu laikotarpiu sirgo (177-189 b. l.), tačiau nėra jokių įrodymų jog, dėl atsakovo kaltės nebuvo užtikrinti minimalūs higienos reikalavimai ir tai buvo priežastinis ryšys nulėmęs vaikų susirgimus.

33Teismas nekartą ieškovui išaiškino jo procesinę teisę – naudotis advokato (advokato padėjėjo) paslaugomis, atidėjinėjo bylos nagrinėjimą papildomiems įrodymams pateikti. Šalių rungimosi principas riboja teismo vaidmenį už ieškovą rinkti byloje įrodymus ir įrodinėti ieškinio reikalavimus. Šios bylos nagrinėjimo metu ieškovas turėjo galimybę tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui, formuojant ieškinio reikalavimus bei teikiant įrodymus.

34Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )260 straipsniais, teismas,

Nutarė

35ieškinį atmesti.

36Sprendimui įsiteisėjus grąžinti ieškovui D. A. statybos darbų žurnalą.

37Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas... 2. ieškovas pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo: 3064,54 Eur... 3. Ieškinio pagrindu nurodė, jog 2008-09-10 ieškovas su atsakovu sudarė... 4. Atsakovas D. B. ir trečiasis asmuo UAB ,,Ditema“... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas D. A. prašė ieškinį... 6. Liudytojas A. M. teismo posėdžio metu paaiškino, jog... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2008-09-10 ieškovas 9. Atsakovas įsipareigojo už 2950 Lt savo darbu ir dalį savo medžiagų,... 10. Atsakovas įsipareigojo už 100 Lt savo darbu atlikti akumuliacinės talpos... 11. Atsakovas įsipareigojo už 250 Lt savo darbu atlikti autonominio vandens... 12. Ieškovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti 20.000 Lt avansą iki rugsėjo... 13. Likusią sutarties darbų – medžiagų kainos dalį ieškovas (užsakovas)... 14. Atsakovas (vykdytojas) įsipareigojo lauko darbus atlikti iki 2008-10-17,... 15. Ieškovas (užsakovas) įsipareigojo raštu arba elektroniniu paštu informuoti... 16. Pagal 7.1.1. p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti avansą ir laiku... 17. Pagal 7.1.2. p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo įrengti atvadus... 18. Pagal 7.1.3. p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo raštu arba elektroniniu... 19. Ieškovas per 3 kalendorines dienas gavęs atliktų darbų aktą už atliktus... 20. Teismas pripažįsta, jog ieškovas sutartį sudarė su atsakovu 21. Byloje ieškovas įrodinėjo, jog dėl nekokybiškai atsakovo atliktų žemės... 22. 2015-11-03 UAB ,,Geoterminis šildymas“ pateikė aktą, kuriame nurodoma, jog... 23. Ieškovas turėtoms išlaidoms pagrįsti pateikė pardavėjo UAB ,,Celsis“... 24. Byloje taip pat nepateikti įrodymai patvirtinantys, jog ieškovas sumokėjo... 25. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3064,54 Eur nuostolių dėl didesnio... 26. Ieškovas pateikė pažymą iš AB ,,Lesto“, kurioje nurodoma, jog vartotojas... 27. Atkreiptinas dėmesys, jog į bylą nepateikti duomenys, kiek ieškovas... 28. Ieškovas prašo priteisti netesybas pagal sutarties 7.4.2. p., tai yra 10 %... 29. Sutarties 5.1. p numatyta, jog atsakovas (vykdytojas) įsipareigojo lauko... 30. Vertinant aukščiau nurodytas sutarties punktus teismas pripažįsta, jog... 31. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas faktines aplinkybes pripažintina, jog... 32. Atmestinas ieškovo reikalavimas ir dėl neturtinės žalos priteisimo,... 33. Teismas nekartą ieškovui išaiškino jo procesinę teisę – naudotis... 34. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 35. ieškinį atmesti.... 36. Sprendimui įsiteisėjus grąžinti ieškovui D. A.... 37. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...