Byla 2-5893-512/2016
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, tretieji asmenys Nordea Bank AB Lietuvos skyriui, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, bei trečiojo asmens AB “Klaipėdos energija“ ieškinį dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovui V. G., jo atstovui advokatui V. Ž., atsakovei Z. G., jos atstovei advokatei J. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovei Z. G. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, tretieji asmenys Nordea Bank AB Lietuvos skyriui, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, bei trečiojo asmens AB “Klaipėdos energija“ ieškinį dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu, patikslintu ieškiniu prašo nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje su atsakove, iširusią dėl abiejų sutuoktinių kaltės; nutraukus santuoką palikti santuokines; padalinti santuokos metu įgytą butą; po santuokos nutraukimo padalinti prievoles ir įsipareigojimus; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad dėl santuokos iširimo yra kalti abu sutuoktiniai vienodai, nes nei vienas nepuoselėjo šeimos santykių, kartu nebegyvena daugiau kaip dešimt metų.

3Atsakovė su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad pradėjus gyventi atskirai su ieškovu buvo susitarta, jog išlaikymą jų nepilnamečiui vaikui jis teiks mokėdamas paskolą už butą bei už komunalinius patarnavimus, todėl ieškovas, reikalaudamas iš jos pusę sumų, sumokėtų bankui bei paslaugas teikiančioms įmonėms, elgiasi nesąžiningai, nes kol sūnus buvo nepilnametis, ieškovas jam išlaikymo neteikė.

4Tretieji asmenys prašo prievoles padalinti pagal sutartis bei atsižvelgti į tai, kam atiteks turtas (butas).

5Teismo posėdžio metu ieškovas iš esmės paaiškino ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškino, kad pradėjus gyventi atskirai jokio susitarimo dėl išlaikymo vaikui formos nebuvo. Jis nuolat teikdavo išlaikymą sūnui bei mokėjo visus mokesčius už butą bei kreditą.

6Atsakovė paaiškino, kad išlaikymo vaikui, kol jis buvo nepilnametis, ieškovas niekada neteikė, ji dėl išlaikymo priteisimo į teismą nesikreipė todėl, jog savo pareigą teikti išlaikymą nepilnamečiui sūnui ieškovas vykdė mokėdamas kreditą ir kitus mokesčius.

7Teismo posėdžio metu šalys susitarė (pateikė taikos sutartį) dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų kaltės, buto padalijimo, prievolių kreditoriams po santuokos nutraukimo, todėl dėl šių ieškinio reikalavimų plačiau neaptartina.

8Pažymėtina, kad bylos dalyje dėl santuokos nutraukimo ar pavardžių palikimo po santuokos nutraukimo, teismas nutraukti negali. Ieškovas taip pat nepareiškė reikalavimo dėl santuokos metu įgyto automobilio padalijimo, tačiau, vadovaudamasis CPK 376 straipsnio 3 dalimi, protingumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis), šią šalių poziciją gali išspręsti toje dalyje priimdamas sprendimą.

9Byloje iš esmės liko ginčas dėl ieškovo sumokėto kredito ir mokesčių už butą iki santuokos nutraukimo priteisimo iš atsakovės.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies, kitoje dalyje byla nutrauktina.

11Iš byloje esančios rašytinės medžiagos, šalių paaiškinimų, nustatyta, kad santuoka tarp šalių sudaryta ( - ). Santuokoje ( - ) gimė sūnus J. G.. 2005-09-01 su Nordea Bank Finland Plc buvo sudaryta kredito sutartis bei įsigytas butas, esantis ( - ). Pagal šią sutartį paskolos gavėjas yra ieškovas V. G., o laiduotoja – atsakovė Z. G.. Šalys nuo 2005 m. pabaigos kartu negyvena, ieškovas išėjo gyventi atskirai, bute liko gyventi atsakovė su nepilnamečiu sūnumi.

12Nuo 2005-09-01 iki 2016-09-01 ieškovas sumokėjo 25304,10 Eur kredito ir palūkanų bankui bei 6293,79 Eur mokesčių už butui suteiktus patarnavimus bei skolų išieškojimo išlaidas.

13Dėl santuokos nutraukimo

14CK 3.61 str. 2 d. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Todėl teismas įvertinęs ieškovo ir atsakovės paaiškinimus, nurodytus motyvus, daro išvadą, kad šalys neieškojo bendro sutarimo ir kompromiso šeiminio gyvenimo klausimais, taip pažeidė CK 3.27 str. nustatytą sutuoktinių pareigą būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, todėl pripažintina, kad šalių santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Šalys faktiškai kartu kaip šeima negyvena nuo 2005 m., taikytis nepageidauja. Nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, jog šalių santuoka yra tik formali ir nėra galimybių ją išsaugoti, todėl šalių santuoka nutrauktina pripažįstant, kad dėl šeimos iširimo kalti yra abu sutuoktiniai (CPK 177 str., 178 str., 185 str., 186 str., 197 str., CK3.27 str. 1 d., 3.61 str.).

15Dėl prievolių padalinimo

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad bendrosiomis laikomos tokios sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 straipsnio 1–3 dalys).

17Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, nustatytos CK 3.109 straipsnio 1 dalyje.

18Pirma, tai prievolės, kurios susijusios su turto, įsigyto sutuoktinių bendrojon nuosavybėn, suvaržymais, buvusiais iki šio turto įsigijimo momento arba atsiradusias po jo įsigijimo (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Antra, tos prievolės, kurios susijusios su bendro turto tvarkymo išlaidomis (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Trečia, tos prievolės, kurios yra susijusios su šeimos namų ūkio išlaikymu (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Ketvirta, prievolės dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, jeigu byla buvo susijusi su sutuoktinių bendru turtu arba šeimos interesais (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl solidariųjų sutuoktinių prievolių, yra išaiškinęs, jog nutraukiant santuoką solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nekeičiamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje R. A. v. A. A., bylos Nr. 3K-P-186/2010).

20Šioje byloje šalys susitarė, kad po santuokos nutraukimo ir buto padalijimo prievolės kreditoriams lieka solidariomis, toks susitarimas neprieštarauja įstatymui, šalių ir kreditorių interesams.

21Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimo procesą, aiškinimo ir taikymo nagrinėjamoje byloje bei 15798,95 Eur kompensacijos priteisimo iš atsakovės

22Civilinis procesas inter alia grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje susideda iš turinčių reikšmės bylai aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų nurodymo, įrodymų rinkimo ir pateikimo teismui, įrodymų tyrimo ir vertinimo. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

23Atsakovė teigia, kad 2005 m., kai ieškovas paliko šeimą, jie susitarė, jog ieškovas moka kreditą ir moka komunalinius mokesčius už butą, o atsakovė išlaiko jų nepilnametį sūnų ir neprašo atsakovo prisidėti prie vaiko išlaikymo.

24Tais atvejais, kai dėl sutarties sąlygų šalys sutaria žodžiu, ar susitarimas nustatomas iš konkliudentinių veiksmų, nustatyti visas sutarties sąlygas esant ginčui, gali būti neįmanoma. Tokiais atvejais pripažįstama, kad šalys susitarė dėl tų sąlygų, kurios įrodytos arba jos nustatomos pagal dispozityviąsias teisės normas. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje taipogi grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, pagal kurią tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja, kai nekyla esminių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo ir bylos aplinkybių visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus nei jo nebuvus.

25Ieškovas nepaneigė susitarimo su atsakove dėl finansinių įsipareigojimų pasidalijimo išlaikant santuokoje įgytą turtą bei nepilnamečio vaiko išlaikymo. Tokias aplinkybes patvirtina ir pačio ieškovo pateikti įrodymai apie tai, kad jis daugiau kaip 10 metų mokėjo kreditą, mokesčius už butą, o atsakovė nesikreipė dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

26Teismų praktikoje, aiškinant galimybę taikyti santuokos nutraukimo padarinius sutuoktinių turtinėms teisėms nuo faktinio gyvenimo skyrium, pasisakyta, kad teisinis reglamentavimas, suteikiantis galimybę sutuoktiniui, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos nutraukimo, prašyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktiniams turtinius padarinius sukeltų nuo faktinio gyvenimo skyrium dienos, siejamas su galimybe išvengti turtinių padarinių, atsirandančių dėl įstatymų nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo taikymo (CK 3.87 straipsnio 1 dalis) ir sutuoktinių prievolių bendrumo (CK 3.109 straipsnio 1 dalis). Kadangi sutuoktiniams kartu nebegyvenant tampa sudėtingiau priimti bendrus sprendimus dėl bendrąja jungtine nuosavybe esančio turto disponavimo ir bendrų prievolių prisiėmimo, daryti įtaką kito sutuoktinio priimamiems sprendimams, teismas, įvertinęs visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, gali paankstinti santuokos nutraukimo turtinių padarinių sutuoktinių teisėms atsiradimo momentą. Taikant CK 3.67 straipsnio 2 dalį, santuokos nenutraukę, tačiau kartu gyventi nustoję sutuoktiniai gali išvengti turto įgijimo bendrojon jungtinėn nuosavybėn ir bendrų prievolių atsiradimo. Teismo sprendimas, nustatantis santuokos nutraukimo turtinių padarinių atsiradimo momentą, turi įtakos tiek sutuoktinių tarpusavio teisėms ir pareigoms, tiek jų kreditorių teisėms, todėl gali būti priimtas tik sutuoktinio (ar abiejų sutuoktinių) prašymu bei išanalizavus ir nustačius sutuoktinių faktinio gyvenimo skyrium aplinkybes, taip pat įvertinus, ar šiuo prašymu nėra siekiama dirbtinai išvengti prievolių kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. V. v. L. V. , bylos Nr.3K-3-398/2013).

27Šioje byloje nei vienas iš sutuoktinių neprašo paankstinti santuokos nutraukimo turtinių padarinių sutuoktinių teisėms atsiradimo momento, jų veiksmai patvirtina buvusį susitarimą dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo abejiems sutuoktiniams priimtinu būdu, todėl ieškovo reikalavimas dėl dalies sumokėtų mokesčių pagal kredito sutartį ir mokesčių už komunalinius patarnavimus, atmestini.

28Šioje byloje AB „Klaipėdos energija“ yra pareiškusi savarankišką reikalavimą dėl 3212,81 Eur skolos priteisimo iš V. G.. Šalys bylos nagrinėjimo metu susitarė, kad ginčo butas padalijamas lygiomis dalimis, o prievolė yra solidari.

29Toks susitarimas neprieštarauja įstatymui, kreditoriaus bei šalių interesams.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

31Ieškovas, teikdamas ieškinį dėl santuokos nutraukimo, sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio. Kadangi šalys susitarė santuoką nutraukti nenustatant nei vieno iš sutuoktinių kaltės, pusė šios sumos priteistina ieškovui iš atsakovės.

32Papildomu ieškiniu, prašydamas padalinti santuokoje įgytą butą, ieškovas turėjo sumokėti 990 Eur žyminio mokesčio. 2016-09-12 teismo nutartimi, šio žyminio mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas. Kadangi teismas šioje dalyje tvirtina taikos sutartį ir bylą nutraukia, iš šalių lygiomis dalimis priteistini 25% mokėtinos žyminio mokesčio sumos – po 123,75 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

33Taikos sutartimi šalys taip pat susitarė, kad neįvykdyta prievolė trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais AB „Klaipėdos energija“ yra solidari. Iš ieškovo ir atsakovės priteistina po 48 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui.

34Ieškinį patenkinus iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

35Ieškovas patikslintu ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovės 15798,95 Eur kompensaciją. Žyminio mokesčio (473,97 Eur) sumokėjimas už šį reikalavimą taip pat buvo atidėtas virš minėta teismo nutartimi. Atmetus šį reikalavimą, žyminio mokesčio suma priteistina iš ieškovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

36Byloje ieškovas ir atsakovė pateikė įrodymus, kad kiekvienas jų turėjo po 1100 Eur advokato pagalbos išlaidų.

37Atsižvelgiant į tai, kad dėl buto padalijimo, kurio vertė apie 30 000 Eur, šalys bylą baigė taikiai, o ieškinys dėl 15 798,95 Eur priteisimo iš atsakovės yra atmestas, laikytina, jog yra atmesta apie 30% ieškovo reikalavimų, todėl atsakovei iš ieškovo priteistina 360 Eur advokato pagalbos išlaidų.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

39ieškinį tenkinti iš dalies.

40Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )) tarp V. G., a.k. ( - ) ir Z. G., a.k. ( - ) dėl abiejų kaltės.

41Po santuokos nutraukimo šalims palikti pavardes – „G.“, „G.“.

42Šalims viena kitai išlaikymo nepriteisti.

43Po santuokos nutraukimo automobilis „Rover 416“, valst. Nr. ( - ) lieka asmenine Z. G., a.k. ( - ) nuosavybe.

44Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

45Priteisti iš V. G., a.k. ( - ) 473,97 Eur žyminio mokesčio valstybei.

46Priteisti iš V. G., a.k. ( - ) 360,00 Eur advokato pagalbos išlaidų Z. G., a.k. ( - )

47Patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

48po santuokos nutraukimo V. G., a.k. ( - ) ir Z. G., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise atitenka po ½ buto, esančio ( - ), dalį;

49po santuokos nutraukimo prievolės Nordea Bank AB Lietuvos skyriui, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ lieka solidariomis V. G., a.k. ( - ) ir Z. G., a.k. ( - ) prievolėmis.

50Civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

51Priteisti iš V. G., a.k. ( - ) ir Z. G., a.k. ( - ) po 123,75 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

52Priteisti solidariai iš V. G., a.k. ( - ) ir Z. G., a.k. ( - ) 3212,81 Eur skolą bei po 48 Eur bylinėjimosi išlaidų AB „Klaipėdos energija“, į.k.140249252.

53Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

54Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovas ieškiniu, patikslintu ieškiniu prašo nutraukti santuoką,... 3. Atsakovė su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad pradėjus gyventi... 4. Tretieji asmenys prašo prievoles padalinti pagal sutartis bei atsižvelgti į... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas iš esmės paaiškino ieškinyje nurodytas... 6. Atsakovė paaiškino, kad išlaikymo vaikui, kol jis buvo nepilnametis,... 7. Teismo posėdžio metu šalys susitarė (pateikė taikos sutartį) dėl... 8. Pažymėtina, kad bylos dalyje dėl santuokos nutraukimo ar pavardžių... 9. Byloje iš esmės liko ginčas dėl ieškovo sumokėto kredito ir mokesčių... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies, kitoje dalyje byla nutrauktina.... 11. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos, šalių paaiškinimų, nustatyta,... 12. Nuo 2005-09-01 iki 2016-09-01 ieškovas sumokėjo 25304,10 Eur kredito ir... 13. Dėl santuokos nutraukimo... 14. CK 3.61 str. 2 d. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes,... 15. Dėl prievolių padalinimo... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad bendrosiomis laikomos... 17. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, nustatytos CK 3.109... 18. Pirma, tai prievolės, kurios susijusios su turto, įsigyto sutuoktinių... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl solidariųjų... 20. Šioje byloje šalys susitarė, kad po santuokos nutraukimo ir buto padalijimo... 21. Dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimo procesą,... 22. Civilinis procesas inter alia grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir... 23. Atsakovė teigia, kad 2005 m., kai ieškovas paliko šeimą, jie susitarė, jog... 24. Tais atvejais, kai dėl sutarties sąlygų šalys sutaria žodžiu, ar... 25. Ieškovas nepaneigė susitarimo su atsakove dėl finansinių įsipareigojimų... 26. Teismų praktikoje, aiškinant galimybę taikyti santuokos nutraukimo... 27. Šioje byloje nei vienas iš sutuoktinių neprašo paankstinti santuokos... 28. Šioje byloje AB „Klaipėdos energija“ yra pareiškusi savarankišką... 29. Toks susitarimas neprieštarauja įstatymui, kreditoriaus bei šalių... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 31. Ieškovas, teikdamas ieškinį dėl santuokos nutraukimo, sumokėjo 41 Eur... 32. Papildomu ieškiniu, prašydamas padalinti santuokoje įgytą butą, ieškovas... 33. Taikos sutartimi šalys taip pat susitarė, kad neįvykdyta prievolė... 34. Ieškinį patenkinus iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos... 35. Ieškovas patikslintu ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovės... 36. Byloje ieškovas ir atsakovė pateikė įrodymus, kad kiekvienas jų turėjo po... 37. Atsižvelgiant į tai, kad dėl buto padalijimo, kurio vertė apie 30 000 Eur,... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 39. ieškinį tenkinti iš dalies.... 40. Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos miesto savivaldybės... 41. Po santuokos nutraukimo šalims palikti pavardes – „G.“, „G.“.... 42. Šalims viena kitai išlaikymo nepriteisti.... 43. Po santuokos nutraukimo automobilis „Rover 416“, valst. Nr. ( - ) lieka... 44. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 45. Priteisti iš V. G., a.k. ( - ) 473,97 Eur žyminio mokesčio valstybei.... 46. Priteisti iš V. G., a.k. ( - ) 360,00 Eur advokato pagalbos išlaidų Z. G.,... 47. Patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:... 48. po santuokos nutraukimo V. G., a.k. ( - ) ir Z. G., a.k. ( - ) asmeninės... 49. po santuokos nutraukimo prievolės Nordea Bank AB Lietuvos skyriui, AB... 50. Civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.... 51. Priteisti iš V. G., a.k. ( - ) ir Z. G., a.k. ( - ) po 123,75 Eur... 52. Priteisti solidariai iš V. G., a.k. ( - ) ir Z. G., a.k. ( - ) 3212,81 Eur... 53. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...