Byla 2S-259-262/2016
Dėl baudos skyrimo UAB „Vitaresta“ vadovei R. P., suinteresuotieji asmenys: K. P., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Vitaresta“ vadovės R. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės N. Š. prašymą dėl baudos skyrimo UAB „Vitaresta“ vadovei R. P., suinteresuotieji asmenys: K. P., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Antstolė prašė skirti UAB „Vitaresta“ vadovei R. P. 150 Eur baudą už antstolės 2015 06 25 patvarkymo dėl neišieškomos skolos (Nr. 2-6603/2000) nevykdymą. Nurodė, kad, vadovaudamasi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2000 08 08 vykdomuoju raštu Nr. 228-6603/2000 vykdo skolos išieškojimą iš skolininkės K. P. išieškotojui- Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos. Skolininkė skolos geruoju nesumokėjo. Patvarkymas dėl neišieškomos skolos UAB „Vitaresta“ įteiktas 2015 06 29, tačiau antstolės reikalavimai nebuvo vykdomi.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartimi antstolės prašymas tenkintas visiškai: UAB „Vitaresta“ vadovei R. P. skirta 150 Eur bauda už antstolės N. Š. 2015 06 25 patvarkymo dėl neišieškomos skolos nevykdymą.

6Teismas nurodė, kad UAB ,,Vitaresta“ iki 2015 07 07 privalėjo pateikti antstolės reikalaujamą informaciją, tačiau to nepadarė. Jis buvo informuotas apie patvarkymo nevykdymo pasekmes. Nuo 1998 09 08 UAB ,,Vitaresta“ vadove yra paskirta R. P., todėl ji laikytina atsakinga už antstolės patvarkymuose nurodytų reikalavimų įvykdymą (v. b. l. 54- 55). UAB ,,Vitaresta“ antstolės reikalavimų neįvykdė, reikalautos informacijos nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, tai, jog antstolė pirmą kartą kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo už antstolės 2015 06 25 patvarkymo dėl neišieškomos skolos vykdomojoje byloje Nr. 0033/09/0599 nevykdymą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, UAB ,,Vitaresta“ vadovei R. P. skirtina vienkartinė CPK 734 str. 3 d. numatyta bauda- 150 €.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Pareiškėja UAB „Vitaresta“ vadovė R. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartimi paskirtą baudą.

9Nurodo, kad bauda buvo paskirta nepagrįstai, nes UAB „Vitaresta“ vykdė visus antstolės nurodymus, pervedinėjo išskaitas iš skolininkės darbo užmokesčio, informavo apie skolininkės pravaikštas bei atleidimą iš darbo. Taigi, paskirta bauda turi būti panaikinta.

10Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkinamas.

13Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

15Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, jog R. P. nevykdė antstolės patvarkymų, nebendradarbiavo ir dėl to yra pagrindas skirti baudą.

16Iš kartu su atskiruoju skundu pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Vitaresta“ atsakingi darbuotojai, bendradarbiavo su antstole. T.y. UAB „Vitaresta“ gavusi patvarkymą skolą išieškoti iš skolininkės K. P. darbo užmokesčio, nedelsiant pradėjo vykdyti patvarkyme nurodytus reikalavimus: 2015-04-21 bankiniu mokėjimo pavedimu antstolei pervedė 13,00 EUR, 2015-05-20 bankiniu mokėjimo pavedimu antstolei pervedė 10,00 EUR, 2015-07-13 bankiniu mokėjimo pavedimu antstolei pervedė 8,00 EUR, išskaitas iš skolininkės darbo užmokesčio. Be to, UAB „Vitaresta“ 2015-06-29 raštu informavo antstolę, kad darbuotoja K. P. pravaikštauja ir neatvyko į darbą nuo 2015-05-05 iki 2015-05-31. Iš pridedamo susirašinėjimo matyti, kad šis raštas buvo išsiųstas 2015-06-29 elektroniniu paštu, adresu: info.antstoliai@gmail.com. 2015-06-30 elektroniniu paštu antstolės atsakingi asmenys informavo, kad šį raštą gavo. 2015-07-30 pranešimu UAB „Vitaresta“ informavo antstolę apie bendrą iš skolininkės darbo užmokesčio išskaičiuotą skolą ir apie tai, kad skolininkė nuo 2015 m. liepos 10 d. atleista iš darbo. Taigi, minėti rašytiniai įrodymai paneigia antstolės 2015 m. liepos 13 d. prašyme skirti baudą nurodomas aplinkybes. Pažymėtina, kad antstolės prašymas skirti baudą surašytas ir pateiktas jau po šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu.

17Iš to, kas išdėstyta darytina išvada, kad UAB „Vitaresta“ vadovė R. P. kiek buvo įmanoma įvykdė antstolės reikalavimus (pervedinėjo išskaitymus iš skolininkės darbo užmokesčio, teikė antstolei informaciją) ir todėl nebuvo jokio pagrindo R. P. paskirti 150 EUR baudą. Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės: atmetamas antstolės prašymas dėl baudos R. P. skyrimo.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti antstolės N. Š. prašymą dėl baudos skyrimo UAB „Vitaresta“ vadovei R. P..

Proceso dalyviai