Byla B2-2066-413/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Daukšių aerodromas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ex Lege“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Daukšių aerodromas“,

Nustatė

2UAB „Ex Lege“ kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 2-4) dėl bankroto bylos UAB „Daukšių aerodromas“ iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu. Bankroto administratore prašė paskirti UAB „Šilkuva“ arba UAB „Valnetas“. Nurodė, kad 2012-03-12 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu iš UAB „Nordetanolis“ įgijo reikalavimo teisę į 5 360,00 Lt atsakovės skolą. Atsakovė apie kreditorės pasikeitimą buvo informuota pasirašytinai, iš jos taip pat pareikalauta atsiskaityti su ieškove, tačiau iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui su atsakove nėra atsiskaityta net iš dalies.

3Atsakovės UAB „Daukšių aerodromas“ administracijos vadovas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad dėl pareiškimo prieštaravimų nereiškia bei pateikė bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus. Nurodė, kad įmonė išbandė įvairias verslo vystymo koncepcijas, tačiau dėl nepalankių aplinkybių visumos projektai nebuvo sėkmingi.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

82012 m. gegužės 23 d. balanso duomenimis UAB „Daukšių aerodromas“ balansinė turto vertė yra 2 149 894,00 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas – 2 143 947,00 Lt, trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 1 500,00 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 4 447,00 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,00 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 0,00 Lt. UAB „Daukšių aerodromas“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekia – 328 899,00 Lt, kuriuos sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 2012 m. gegužės 23 d. bendra bendrovės kreditoriams pradelstų įsiskolinimų suma sudaro 2 092 330,82 Lt, įskaitant 1 090,44 Lt įsiskolinimą VSDFV ir 38 390,26,00 Lt – VMI. Įsiskolinimas darbuotojams sudaro 32 744,56 Lt. Tuo tarpu debitoriniai įsiskolinimai sudaro 4 446,25 Lt. 2012 m. gegužės 23 d. pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2012 metais įmonė jau patyrė 5 147,00 Lt nuostolį. Administracijos vadovo pateiktais duomenimis bendrovė transporto priemonių neturi, o nekilnojamojo turto bendra vertė siekia 2 131 943,38 Lt. Įkeisto turto bei kitų įsipareigojimų bendrovė neturi.

9Iš bendrovės finansinių duomenų akivaizdu, kad UAB „Daukšių aerodromas“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams žymiai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Bankroto bylos iškėlimo dienai Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Kėdainių rajono savivaldybės ieškinį atsakovei UAB „Daukšių aerodromas“ dėl 263 520,41 Lt skolos už valstybinės žemės naudojimą priteisimo, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Išieškojimai ne ginčo tvarka iš atsakovės nėra vykdomi.

11Teismas, atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad įmonė yra nemoki, vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, nemoka įstatymų nustatytų mokesčių ir privalomųjų įmokų, todėl yra pagrindas iškelti įmonei bankroto bylą pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą.

12Ieškovė bendrovės administratore pasiūlė skirti UAB „Šilkuva“, o teismui nusprendus, kad ši bendrovė nesugebėtų tinkamai vykdyti bankroto procedūrų, prašė administratore skirti UAB „Valnetas“. Ieškovė pateikė abiejų administratorių sutikimus administruoti UAB „Daukšių aerodromas“ ir kitus privalomus dokumentus. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos su nurodytomis administratorių kandidatūromis sutiko (b. l. 56, 84) ir atkreipė dėmesį, kad UAB „Šilkuva“ direktoriui Artūrui Malijoniui kaip UAB „Šilkuva“ įgaliotam asmeniui Departamento direktoriaus 2012-03-21 įsakymu skirtas įspėjimas už ĮBĮ bei Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso pažeidimus. Duomenų, kad administratorės UAB „Valnetas“ kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, UAB „Daukšių aerodromas“ administratore skirtina UAB „Valnetas“.

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Daukšių aerodromas“ (juridinio asmens kodas 261624920, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 39A) bankroto bylą.

15Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Daukšių aerodromas“ administratore uždarąją akcinę bendrovę „Valnetas“ (juridinio asmens kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, 44304 Kaunas).

16Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Daukšių aerodromas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratorei.

19Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. UAB „Ex Lege“ kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 2-4) dėl bankroto... 3. Atsakovės UAB „Daukšių aerodromas“ administracijos vadovas atsiliepime... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas... 8. 2012 m. gegužės 23 d. balanso duomenimis UAB „Daukšių aerodromas“... 9. Iš bendrovės finansinių duomenų akivaizdu, kad UAB „Daukšių... 10. Bankroto bylos iškėlimo dienai Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama... 11. Teismas, atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia,... 12. Ieškovė bendrovės administratore pasiūlė skirti UAB „Šilkuva“, o... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5... 14. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Daukšių aerodromas“ (juridinio... 15. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Daukšių aerodromas“... 16. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Daukšių aerodromas“... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...