Byla 2S-1261-553/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Henricho Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. Radzevičiaus įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-02-25 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. Radzevičiaus įmonės skundą dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities VMI, VSDFV Vilniaus skyrius.

5Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

6Pareiškėja J. Radzevičiaus įmonė kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su skundu dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui D. B., Vilniaus apskrities VMI, VSDFV Vilniaus skyriui, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti išieškojimą iš J. Radzevičiaus įmonės antstolio D. B. vykdomosiose bylose, pripažinti antstolio veiksmus (neveikimą) nepatikrinant, ar išieškotojai buvo įgiję teisę į priverstinį mokestinės prievolės išieškojimą iš pareiškėjos pagal pateiktus vykdymui 22 sprendimus, neteisėtais, pripažinti antstolio veiksmus atleidžiant išieškotojus nuo bendrųjų vykdymo išlaidų 22 vykdomosiose bylose neteisėtais, pripažinti antstolio veiksmus priimant 2011-01-26 „Patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo“ neteisėtais, nustačius neteisėtą vykdomųjų dokumentų priėmimą vykdymui, įpareigoti antstolį panaikinti pareiškėjos turto areštą ir grąžinti išieškotojams be vykdymo jų pateiktus vykdomuosius dokumentus, nustačius neteisėtą išieškotojų atleidimą nuo bendrųjų vykdymo išlaidų, informuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją apie tokius antstolio šiukščius Antstolių etikos kodekso pažeidimus.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-02-25 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos J. Radzevičiaus įmonės skundą dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities VMI, VSDFV Vilniaus skyrius. Teismas nustatė, kad iš pareiškėjos skundo neaišku, kokius konkrečius antstolio veiksmus skundžia pareiškėja. Iš pareiškėjos skundo ir įrodymų turinio teismui apsunkinta galimybė visapusiškai ištirti ir teisingai nustatyti visas faktines aplinkybes. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nenurodo antstolio veiksmų neteisėtumo konkrečioje vykdomojoje byloje.

8Atskiruoju skundu pareiškėja J. Radzevičiaus įmonė prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-02-25 nutartį ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjos skundą, neatliko Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos teismo pareigos imtis visų būtinų priemonių bylos aplinkybėms išsiaiškinti. Be to, teismas, neįvykdęs minėtos pareigos, pasisakė dėl tam tikrų antstolio veiksmų, t. y. dėl aplinkybių, kurių teismas neišsiaiškino.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-02-25 nutartis naikintina ir skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 3 punktas). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų priėmimo tvarką, konkrečiai – šių dokumentų trūkumų šalinimą, dėl ko skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimas galėjo būti neteisingai išspręstas. Apeliacinės instancijos teismas negali šio pažeidimo ištaisyti, todėl byla grąžintina pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalis). Iš naujo nagrinėjant skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimą taikytinas šio procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutas, nurodant pareiškėjai pasekmes dėl teismo reikalavimo neįvykdymo.

11Teismas bylas dėl antstolio veiksmų apskundimo nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka pagal CPK taisykles su išimtimis ir papildymais, kuriuos nustato CPK V dalis ir kiti įstatymai (CPK 442 straipsnio 6 punktas, 443 straipsnio 1 dalis). Šio skyriaus tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti (CPK 510 straipsnio 1 dalis). Skundas turi būti paduotas nepažeidžiant 20 dienų termino, kurio pradžia skaičiuojama nuo tos dienos, kai skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis). Reikalavimus, keliamus specialiam procesiniam dokumentui – skundui dėl antstolio veiksmų – numato CPK 443 straipsnio 2, 3 dalys, 510 straipsnis, kuriuose numatyta, kad pareiškimas (skundas) dėl bylos iškėlimo paduodamas raštu ir turi atitikti procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus su papildymais, numatytais CPK V dalies atitinkamuose straipsniuose (CPK 111 straipsnis), bei kad šioje teisenoje turi dalyvauti suinteresuotieji asmenys. Skunde dėl antstolio veiksmų turi būti aiškiai ir suprantamai nurodyta, koks konkrečiai, kada ir kokioje vykdomojoje byloje atliktas procesinis veiksmas ar atsisakymas atlikti procesinį veiksmą yra skundžiamas CPK 510 straipsnio numatyta tvarka, turi būti nurodyti suinteresuotieji asmenys ir CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punkto nurodyti rekvizitai apie juos, turi būti aiškiai suformuluotas skundo dalykas (prašymas teismui) (CPK 111 straipsnio 2 dalies 3 punktas), aplinkybės, patvirtinančios skundo dalyką, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes (CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Skunde taip pat turi būti aiškiai ir suprantamai nurodyta, kada skundą pateikiantis asmuo sužinojo ir/ar turėjo sužinoti apie skundžiamą veiksmą (neveikimą), nes tik nurodžius šiuos faktinius duomenis teismas gali patikrinti, ar laikytasi CPK 512 straipsnyje numatytų terminų paduodant skundą dėl antstolio veiksmų. Tai, kad skundas dėl antstolio veiksmų minėtų reikalavimų neatitinka, laikytina skundo trūkumais, kurie turi būti šalinami bendrąja CPK 115 straipsnyje nustatyta procesinių dokumentų trūkumams šalinti tvarka (CPK 443 straipsnio 1 ir 2 dalys).

12CPK 443 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad nagrinėjantis bylą CPK V dalyje nustatyta tvarka teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. Nors pareiškėja savo skunde aiškiai nenurodė savo skundo dalyko ir pagrindo, tačiau teismas nesiaiškino ir nenustatė, kokioje vykdomoje byloje konkrečiai kokius ir kada atliktus vykdomuosius veiksmus ar atsisakymą juos atlikti skundu siekė apskųsti pareiškėja. Šios aplinkybės reiškia, kad skundas dėl antstolio veiksmų neatitinka tokiam procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų. Pagal CPK 443 straipsnio 1 ir 2 dalis, tokio skundo trūkumai šalinami procesinių dokumentų trūkumams šalinti nustatyta tvarka. Tačiau pirmosios instancijos teismas nenustatė apeliantei termino skundo dėl antstolio veiksmų trūkumams pašalinti ir neįpareigojo patikslinti skundo pagrindo, dalyko, terminų teikti skundui skaičiavimo ir t. t. Tik gavęs skundą, atitinkantį anksčiau paminėtus reikalavimus, teismas galėjo padaryti pagrįstą ir teisėtą išvadą dėl atsisakymo priimti pareiškėjos skundą.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 3 punktu, 336 ir 338 straipsniais,

Nutarė

14Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-02-25 nutartį panaikinti ir skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai