Byla eB2-764-265/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuotas asmuo UAB „Neste Lietuva“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Atsakingi sprendimai“ dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuotas asmuo UAB „Neste Lietuva“,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2015-11-09 priimtas pareiškėjo VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Atsakingi sprendimai“. Pareiškėjas nurodo, kad suinteresuoto asmens veikla yra nuostolinga, ilgą laiką nevykdomi privalomi finansiniai įsipareigojimai pareiškėjai (62 712,17 Eur), bendrovė yra nemoki.

3UAB „Atsakingi sprendimai“pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pareiškimu sutinka.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Atsakingi sprendimai“ ilgą laiką nemoka privalomųjų mokėjimų pareiškėjui. Iš byloje esančio 2015-11-30 įmonės balanso duomenų matyti, kad įmonė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turi 112 123,00 Eur sumai, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 263 094,00 Eur.

7Iš pateiktų duomenų darytina išvada, kad jos per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra pradelsti, jie viršija į jos balansą įrašyto turto vertę daugiau nei du kartus, atsakovė yra nemoki, jai iškeltina bankroto byla (LR įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1–3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

8Atsižvelgus į LR įmonių bankroto įstatymo nuostatas, tikslinga informaciją apie įmonei iškeltą bankroto bylą pateikti prokuratūrai, teismui ir antstolių kontoroms, veikiančioms įmonės buveinės vietovėje, kad šios institucijos perduotų bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turimas įmonei iškeltas civilines bylas, civilinius ieškinius iš baudžiamųjų bylų ar vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo ar taikytų turto areštų (LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 4 p.).

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. UAB „Atsakingi sprendimai“ bankroto administratoriumi skirtinas Alvydas Mogenis.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 10 straipsnio 4 dalies 1, 2, 5, 6 punktais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

11iškelti bankroto bylą UAB „Atsakingi sprendimai“, įmonės kodas 302489571, adresas H. Manto g. 84, Klaipėda.

12Paskirti bankrutuojančios UAB „Atsakingi sprendimai“ administratoriumi Alvydą Mogenį, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA012).

13Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Atsakingi sprendimai“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bei įpareigoti administratorių perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

14Areštuoti UAB „Atsakingi sprendimai“, įmonės kodas 302489571, adresas H. Manto g. 84, Klaipėda, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą. Nustatyti, kad areštas galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

15Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Atsakingi sprendimai“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

17Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą administratorių, išsiunčiant nutarties iškelti bankroto bylą kopijas.

18Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Atsakingi sprendimai“ bankroto administratorių atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 p.

19Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

20Nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2015-11-09 priimtas pareiškėjo VSDFV Klaipėdos... 3. UAB „Atsakingi sprendimai“pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Atsakingi sprendimai“ ilgą laiką... 7. Iš pateiktų duomenų darytina išvada, kad jos per vienerius metus mokėtinos... 8. Atsižvelgus į LR įmonių bankroto įstatymo nuostatas, tikslinga... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 11. iškelti bankroto bylą UAB „Atsakingi sprendimai“, įmonės kodas... 12. Paskirti bankrutuojančios UAB „Atsakingi sprendimai“ administratoriumi... 13. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Atsakingi sprendimai“ valdymo... 14. Areštuoti UAB „Atsakingi sprendimai“, įmonės kodas 302489571, adresas H.... 15. Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Atsakingi sprendimai“... 17. Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą... 18. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Atsakingi sprendimai“ bankroto... 19. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali... 20. Nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo neskundžiama....