Byla II-995-281/2010
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. P., teismo posėdyje išnagrinėjusi A. P. skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo,

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-04-22 nutarimu Nr.1279729-7 A. P. pagal LR ATPK 142 str. 4 d. paskirta administracinė nuobauda – 80 Lt bauda.

3Nuobauda paskirta už tai, kad jis 2010-04-22 apie 12 val. važiavo troleibusu Nr.715 maršrutu Nr.7 tarp stotelių „Žvėrynas - Kęstučio“ be bilieto.

4A. P. skunde teismui (b.l. 1) prašo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-04-22 nutarimu paskirtą nuobaudą pakeisti švelnesne, paskiriant 20 Lt baudą.

5Pagrįsdamas reikalavimus paaiškino, kad protokolo surašymo metu pateikė savo asmens dokumentą. Nurodo, kad lengvatinės baudos gali būti skirtos studentams, o pareiškėjas yra Vilniaus universitete laisvasis klausytojas. Pagal universiteto statuto laisvasis klausytojas negauna studento pažymėjimo, todėl įsigyti lengvatinio pravažiavimo bilieto neturi galimybės. Nusipirkti pravažiavimo bilieto negali, nes yra bedarbis. Taip pat nurodo, kad gyvena keturių asmenų šeimoje, tačiau dirba tik motina.

6Skundas netenkinamas.

7LR ATPK 142 str. 4 d. nustatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

8Nustatyta (administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 2), paties administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimai (b.l. 1, 14)), kad A. P. nagrinėjamu atveju naudojosi keleivinio transporto vežimo paslaugomis neįsigijęs pravažiavimo bilieto ir šiais veiksmais padarė LR ATPK 142 str. 4 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą.

9Iš A. P. skundo motyvų bei argumentų matyti, kad savo reikalavimus dėl paskirtos baudos sumažinimo grindžia sunkia materialine padėtimi, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

10Teisminio nagrinėjimo metu A. P. paaiškino, kad jokių papildomų įrodymų dėl šeimos sudėties ir materialinės padėties neteiks (b.l. 14), todėl nėra pagrindo pareiškėjo nurodytas aplinkybes vertinti.

11Pareiškėjo argumentas, kad protokolo surašymo metu pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas turėjo būti vertinamas kaip jo administracinę atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nepagrįstas ir administracinės atsakomybės taikymui nėra reikšmingas.

12Taigi, byloje esančiais įrodymais A. P. administracinę atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

13Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad skundžiamu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-04-22 nutarimu A. P. administracinėn atsakomybėn patrauktas pagrįstai ir teisėtai, administracinė nuobauda paskirta laikantis nuobaudos skyrimo taisyklių, todėl keisti skundžiamą nutarimą, vadovaujantis pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 124 str. 1d. 1 p.,

Nutarė

14SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-04-22 nutarimą Nr.1279729-7, kuriuo A. P. pagal LR ATPK 142 str. 4 d. paskirta administracinė nuobauda – 80 Lt bauda, nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

15Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai