Byla 1A-996-300-2013
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nuosprendžio, kuriuo S. V. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį ir nuteistas viešaisiais darbais 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti 25 valandas per mėnesį visuomenės labui

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vidmanto Mylės, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Zigmo Kavaliausko, sekretoriaujant Vilmai Armalytei, dalyvaujant prokurorei Rasai Valančienei, nukentėjusiajai S. D., gynėjui advokatui Žilvinui Astrauskui, nuteistajam S. V.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorės Aidos Pogojienės apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nuosprendžio, kuriuo S. V. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį ir nuteistas viešaisiais darbais 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti 25 valandas per mėnesį visuomenės labui.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – viešieji darbai 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti 25 valandas per mėnesį visuomenės labui.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu į paskirtą bausmę įskaitytas laikinasis sulaikymas nuo 2013-07-28 21.15 val. iki nuosprendžio priėmimo dienos, t. y. dvi laikino sulaikymo dienas prilyginti dvylikai viešųjų darbų valandų ir laikyti S. V. atlikus dvylika valandų viešųjų darbų.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67, 722 straipsniais paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose, šį įpareigojimą įvykdant per du mėnesius.

6Prokuroro pareikšti civiliniai ieškiniai dėl neturtinės žalos priteisimo K. V. ir R. V. atmesti.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8S. V. buvo nuteistas už tai, kad 2013 m. liepos 28 d., apie 20.00 val., buto, esančio ( - ), patalpose, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, (2,34 promilės) konflikto su nukentėjusiąja S. D. metu, su ja bendrai gyvena neįregistravęs bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos, S. D. vieną kartą rankos kumščiu trenkė į kairįjį rankos žastą, ir po vieną kartą rankos delnu trenkė į dešinįjį petį bei galvos sritį, taip mušdamas sukėlė nukentėjusiajai S. D. fizinį skausmą.

9Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė Aida Pogojienė prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nuosprendį pakeisti ir priimti naują nuosprendį:

10aprašomojoje nuosprendžio dalyje nurodyti, kad S. V. smurtaudamas sukėlė savo šeimos nariui fizinį skausmą, o būtent: 2013 m. liepos 28 d., apie 20.00 val., buto, esančio adresu: ( - ) patalpose, mažamečių vaikų K. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ), akivaizdoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio matuokliu nustatytas 2,34 promilių girtumas), konflikto su S. D., su kuria bendrai gyvena neįregistravęs bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos, metu, mėtė vaikų kambaryje buvusius daiktus, nukentėjusiajai S. D. vieną kartą rankos kumščiu trenkė į kairįjį rankos žastą ir po vieną kartą rankos delnu trenkė į dešinį petį, bei galvos sritį, taip mušdamas sukėlė nukentėjusiajai S. D. fizinį skausmą ir išgąsdino kartu buvusius mažamečius vaikus K. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ).

11Tvirtinti kaltinamojo S. V. ir nukentėjusiųjų K. V. bei R. V. atstovės pagal įstatymą S. D. susitarimą dėl žalos atlyginimo.

12S. V., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio 1 dalimi, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

13Prokuroro pareikštus civilinius ieškinius ginant viešąjį interesą dėl neturtinės žalos atlyginimo mažamečiams nukentėjusiesiems K. V. ir R. V. palikti nenagrinėtus.

14Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

15Skunde nurodo, kad kaltinamajame akte S. V. buvo kaltinamas tuo, kad jis smurtaudamas sukėlė savo šeimos nariui fizinį skausmą, o būtent: 2013 m. liepos 28 d., apie 20.00 val., buto, esančio adresu: ( - ) patalpose, mažamečių vaikų K. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ), akivaizdoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio matuokliu nustatytas 2,34 promilių girtumas), konflikto su S. D., su kuria yra sudaręs bažnytinę santuoką, metu, mėtė vaikų kambaryje buvusius daiktus, nukentėjusiajai S. D. vieną kartą rankos kumščiu trenkė į kairįjį rankos žastą ir po vieną kartą rankos delnu trenkė į dešinį petį, bei galvos sritį, taip mušdamas sukėlė nukentėjusiajai S. D. fizinį skausmą ir išgąsdino kartu buvusius mažamečius vaikus K. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ). Tačiau, prokurorės teigimu, teismas priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, nepagrįstai iš kaltinimo pašalino šios nusikalstamos veikos padarinius – tai, kad veika padaryta mažamečių vaikų K. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ), akivaizdoje ir tai, kad mušdamas nukentėjusiąją kaltinamasis S. V. išgąsdino kartu buvusius mažamečius vaikus K. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ). Taip, prokurorės manymu, teismas taip pat nepagrįstai atmetė prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareikštus civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos priteisimo iš kaltinamojo S. V. nukentėjusiesiems K. V. ir R. V. po 500,00 Lt kiekvienam, konstatuodamas, kad nagrinėjamu atveju nusikaltimas padarytas prieš nukentėjusiąją S. D., mažamečiai vaikai K. V. ir R. V. šiuo atveju nėra nusikaltimo objektai, nes jokie nusikalstami veiksmai jų atžvilgiu nebuvo atlikti, BK 140 straipsnyje nenumatyta atsakomybė už vaikams padarytą psichinę prievartą, o fizinė žala vaikams nebuvo padaryta. Grįsdama tokį savo skundo reikalavimą prokurorė nurodo, kad įvertinus baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias proceso dokumentų turinį ir proceso dalyvių teises, darytina išvada, kad aprašant nusikalstamą veiką būtina nurodyti ne tik padarinius, užtraukiančius baudžiamąją atsakomybę, bet ir padarinius, užtraukiančius administracinę atsakomybę. Todėl mano, kad šioje byloje nustačius smurto artimoje aplinkoje atvejį, užtraukiantį baudžiamąją atsakomybę, atsirado ir pasekmės, užtraukiančios administracinę atsakomybę, o šios pasekmės turėjo būti nurodytos tiek kaltinamajame akte, tiek aprašomojoje nuosprendžio dalyje, nes padarytos žalos dydis ir mastas yra viena iš aplinkybių, turinčių įtakos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsniui. Nurodo, kad šiuo atveju nusikalstama veika buvo įvykdyta mažamečių motinos S. D. atžvilgiu, tačiau smurtiniai veiksmai buvo atliekami mažamečių akivaizdoje, todėl prokuroras pareiškė civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiesiems K. V. ir R. V., kurie dėl mažametystės nėra pajėgūs ginti savo pažeistų interesų, o kadangi teismo posėdžio metu kaltinamasis žodine forma susitarė su nukentėjusiųjų K. V. ir R. V. atstove pagal įstatymą S. D. dėl jiems padarytos neturtinės žalos atlyginimo, todėl teismas turėjo tokį susitarimą tvirtinti. Taip pat nurodo, kad teismas nuosprendyje konstatavo, kad formaliai kaltinamasis S. V. ir jo padaryta veika atitinka BK 38 straipsnyje numatytas sąlygas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, tačiau vadovaujantis BK 19 straipsnio 1 dalimi asmuo, kuris nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžiamas. Kadangi S. V. nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (2,34 promilės), šiuo atveju jis nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžiamas. Tačiau, pasak prokurorės, taip teismas neteisingai aiškino Baudžiamojo kodekso 19 straipsnio 1 dalies nuostatą, kaip eliminuojančią galimybę apsvaigusį nuo alkoholio kaltininką atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, dėl to nepagrįstai netaikė Baudžiamojo kodekso 38 straipsnio nuostatų bei neatleido kaltinamojo S. V. nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius. Atsižvelgdama į tai, kad S. V. prisipažino padaręs Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, teismo posėdžio metu žodine forma susitarė su nukentėjusiųjų K. V. ir R. V. atstove pagal įstatymą S. D. dėl jiems padarytos neturtinės žalos atlyginimo, su nukentėjusiu asmeniu ir mažamečių nukentėjusiųjų asmenų atstove pagal įstatymą susitaikė, anksčiau jis nėra buvęs atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, neteistas, teigia, kad šiuo atveju yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, jo padaryta nusikalstama veika priskiriama prie nesunkių nusikaltimų, tokiu būdu, esant visiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams bei nesant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų, S. V. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistinas ir baudžiamoji byla nutrauktina, o nutraukus bylą prokuroro pareikšti civiliniai ieškiniai, ginant viešąjį interesą, dėl neturtinės žalos atlyginimo mažamečiams nukentėjusiesiems K. V. ir R. V. paliktini nenagrinėti.

16Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas, nukentėjusioji ir prokurorė prašė prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti.

17Prokuratūros apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nuosprendis naikintinas ir baudžiamoji byla S. V. atžvilgiu nutrauktina BK 38 straipsnio pagrindu, jam ir nukentėjusiajai S. D. susitaikius (BPK 327 straipsnio 2 punktas).

18Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą, arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens, ar valstybės institucijos atstovu, ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

19Nagrinėjamu atveju kolegija, sutikdama su prokuratūros skundo teiginiais, kiek tai susiję su BK 38 straipsnio taikymu, sprendžia, kad šiuo atveju yra nustatyti visi anksčiau išdėstyti įstatymo reikalavimai. Bylos duomenys tvirtina, kad S. V. įvykdė vieną nesunkų nusikaltimą, nusikalto būdamas neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, savo kaltę dėl jam inkriminuotos veikos pripažino, apeliacinės instancijos teismui pateikė susitaikymo protokolą, kuriame nurodė, kad jis susitaikė su nukentėjusiąja, o pastaroji jam atleido.

20Įvertinusi tai, kas paminėta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog S. V. ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl nėra ir kliūčių, vadovaujantis BK 38 straipsnio nuostatomis, baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius.

21Esant visoms Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio 1 dalyje numatytoms privalomoms sąlygoms ir nesant kitų teisinių kliūčių, S. V. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio nuostatomis, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis naikintinas ir baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutrauktina (BPK 327 straipsnio 2 punktas).

22Taip pat apeliacinės instancijos teismas sutinka su prokurorės skunde nurodytu teiginiu, kad apylinkės teismas neteisingai aiškindamas BK 19 straipsnio 1 dalies nuostatą, kaip eliminuojančią galimybę apsvaigusį nuo alkoholio kaltininką atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, nepagrįstai netaikė BK 38 straipsnio nuostatų. Pažymėtina, kad BK 19 straipsnio 1 dalyje numatyta nuostata reiškia, jog savanoriškas fiziologinis asmens apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nusikaltimo padarymo metu nėra aplinkybė, pašalinanti asmens pakaltinamumą ir kaltę. Taigi, ši baudžiamojo įstatymo nuostata niekaip negali būti siejama su draudimu atleisti nusikalstamą veiką padariusį asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės BK VI skyriuje nustatytais pagrindais, tarp jų ir kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius. Tokio šios baudžiamojo įstatymo nuostatos aiškinimo laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (nutartis Nr. 2K-536/2012). Todėl sutiktina su apeliantės teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino BK 19 straipsnio 1 dalies nuostatą, kaip eliminuojančią galimybę apsvaigusį nuo alkoholio kaltininką atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 straipsnį.

23Tačiau kolegija nesutinka su prokurorės skunde nurodytais teiginiais, kad teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, nepagrįstai iš kaltinimo pašalino šios nusikalstamos veikos padarinius – tai, kad veika padaryta mažamečių vaikų K. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ), akivaizdoje ir tai, kad mušdamas nukentėjusiąją kaltinamasis S. V. išgąsdino kartu buvusius mažamečius vaikus: K. V., gim. ( - ), ir R. V., gim. ( - ), ir todėl nepagrįstai atmetė prokuroro pareikštus civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos priteisimo iš kaltinamojo S. V. nukentėjusiesiems K. V. ir R. V. po 500,00 Lt kiekvienam. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipsnio 2 dalyje, kuri ir inkriminuota S. V., objektas – nukentėjusioji S. D., kuriai S. V. vieną kartą rankos kumščiu ir trenkė į kairįjį rankos žastą, ir po vieną kartą rankos delnu trenkė į dešinįjį petį bei galvos sritį, ir taip sukėlė nukentėjusiajai S. D., o ne K. V. ir R. V., fizinį skausmą. Tuo tarpu mažamečiai vaikai – K. V. ir R. V. – nėra S. V. inkriminuoto nusikaltimo objektai, nes jokių nusikalstamų veiksmų jų atžvilgiu S. V. neatliko. Todėl ir prokuroro pareikšti ieškiniai S. V., pastarajam mažamečių vaikų atžvilgiu neatlikus jokių baudžiamajai teisei priešingų veiksmų, netenkinti pagrįstai. Dėl to prokurorės ginčijami ir apylinkės teismo iš kaltinimo pašalinti S. V. prokurorės inkriminuojami veiksmai – laikytini pertekliniais ir neturinčiais teisinės prasmės.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 327 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nuosprendį panaikinti:

26S. V., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio pagrindu, nukentėjusiajai ir kaltininkui susitaikius ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

27Prokurorės pareikštus civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos priteisimo K. V. ir R. V. atmesti.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu bausmė sumažinta vienu... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu į paskirtą bausmę... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67, 722 straipsniais paskirta... 6. Prokuroro pareikšti civiliniai ieškiniai dėl neturtinės žalos priteisimo... 7. Teisėjų kolegija... 8. S. V. buvo nuteistas už tai, kad 2013 m. liepos 28 d., apie 20.00 val., buto,... 9. Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės... 10. aprašomojoje nuosprendžio dalyje nurodyti, kad S. V. smurtaudamas sukėlė... 11. Tvirtinti kaltinamojo S. V. ir nukentėjusiųjų K. V. bei R. V. atstovės... 12. S. V., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio 1 dalimi, atleisti... 13. Prokuroro pareikštus civilinius ieškinius ginant viešąjį interesą dėl... 14. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 15. Skunde nurodo, kad kaltinamajame akte S. V. buvo kaltinamas tuo, kad jis... 16. Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas, nukentėjusioji ir... 17. Prokuratūros apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Mažeikių rajono... 18. Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog asmuo,... 19. Nagrinėjamu atveju kolegija, sutikdama su prokuratūros skundo teiginiais,... 20. Įvertinusi tai, kas paminėta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra... 21. Esant visoms Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio 1 dalyje numatytoms... 22. Taip pat apeliacinės instancijos teismas sutinka su prokurorės skunde... 23. Tačiau kolegija nesutinka su prokurorės skunde nurodytais teiginiais, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2... 25. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nuosprendį... 26. S. V., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140... 27. Prokurorės pareikštus civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos...