Byla 2A-438-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Almos Urbanavičienės, Aldonos Tilindienės,

3sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei,

4dalyvaujant apeliantui ieškovui V. Š. , atsakovo akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovui D. K. ,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-241-727/2008 pagal V. Š. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“, tretysis asmuo sodininkų bendrija „Šilas“, dėl pažeistų teisių gynimo ir elektros energijos tiekimo atstatymo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas V. Š. prašė pripažinti, kad 2006 m. rugsėjo mėn. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Vilniaus raj. skyriaus įvykdytas elektros energijos tiekimo nutraukimas ieškovui priklausančioje kolektyvinio sodo valdoje, esančioje SB „Šilas“, adresu Baronų k., Bezdonių sen., Vilniaus raj. sav., buvo neteisėtas, tokiu veiksmu buvo pažeistos jo, kaip elektros energijos vartotojo, teisės ir įpareigoti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Vilniaus raj. skyrių nedelsiant atstatyti elektros energijos tiekimą ieškovui. Nurodė, kad iki elektros energijos nutraukimo reguliariai mokėjo už vartojamą elektros energiją, įsiskolinimų neturėjo. Lauke, ant elektros energijos atramos savo lėšomis įrengė elektros energijos apskaitos skydą su trifaziu skaitikliu, įvadą į namelį. Priduodant sodo bendrijos tinklą AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus raj. skyriui pastabų nebuvo pateikta. Tačiau 2006 m. rugsėjo mėn. šios bendrovės darbuotojai neįspėję atjungė elektros energijos tiekimą į ieškovo namelį, išėmė skaitiklį ir įvado dėžę užplombavo. Ieškovas ne kartą kreipėsi į AB „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl elektros energijos tiekimo atstatymo, tačiau tiekimas neatnaujinamas motyvuojant nesudaryta sutartimi. Kadangi ieškovas elektros energiją vartoja jau seniai, tokia sutartis laikytina sudaryta konkliudentiniais veiksmais, todėl konstatavus atjungimą neteisėtu, tiekimas turi būti atnaujintas automatiškai. Ieškovas teigė sutinkąs sudaryti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau mano, jog elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas neteisėtai, kadangi jis apie tai nebuvo įspėtas, o sodo elektros tinklo nuosavybės pasikeitimas to nepateisina.

8Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2006-04-12 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ išpirko SB „Šilas“ elektros tinklus. Iki elektros energijos tinklų išpirkimo vartotoju buvo SB „Šilas“, o ne atskiri sodo bendrijos nariai, kurie tebuvo subvartotojai ir už suvartotą elektros energiją atsiskaitydavo per sodininkų bendriją, tame tarpe ir ieškovas. Ieškovas, remiantis Elektros energijos vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių 44 p., privalėjo su tiekėju pasirašyti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau to nepadarė, todėl nebuvo ir nėra teisinio pagrindo tiekti elektros energiją ieškovui nesant jos pirkimo sutarčiai. Atsakovas, nupirkęs SB „Šilas“ tinklus, privalėjo įrengti naujus sertifikuotus elektros skaitliukus, buvo išmontuojami senieji sodininkų bendrijos nariams priklausę elektros skaitikliai, o šie veiksmai buvo derinami su SB „Šilas“ pirmininku. Sodininkų bendrijos narių buvo daug, todėl visų asmeniškai informuoti nebuvo galimybės, apie tai buvo paskelbta viešai ir savalaikiai ir tai yra pakankama informavimo priemonė.

9Tretysis asmuo SB „Šilas“ ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad SB „Šilas“ visuotinio susirinkimo nutarimu bendrojo naudojimo tinklai buvo 2006-04-12 parduoti AB „Rytų skirstomieji tinklai“. Vartotojų abonentų įforminimas buvo vykdomas pasirašant elektros energijos tiekimo sutartis, keičiant elektros skaitiklius. 2006-09-21 buvo visiškai atsiskaityta pagal buvusiojo skaitiklio parodymus, elektros energijos tiekimo sutartis su SB „Šilas“ nutrūko, o jos tiekimas liko tik naujai sutartį įforminusiems bendrijos nariams. Bendrija narius dėl vykdomų elektros apskaitos perjungimo darbų stengėsi informuoti tiek asmeniškai, tiek skelbimu bendrijos teritorijos labiausiai matomose vietose, buvo išdalinti lapeliai, skelbimai buvo kabinėjami nuo rugpjūčio 20 d.

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. sausio 21 d. sprendimu V. Š. ieškinį atmetė. Nurodė, kad pasikeitus elektros energijos bendrojo naudojimo tinklų savininkams ir keičiant elektros skaitiklius sutinkamai su Ūkio ministro 2002-09-17 įsakymu Nr. 326 patvirtintomis Elektros energijos vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklėmis, jų keitimo tvarka konkrečiu įstatymu nei minėtais aktais nebuvo reglamentuota, todėl nesant įstatyminės bazės normatyvo reglamentuotai skaitiklių nuėmimo procedūrai, nėra pagrindo teigti, jog keitimas neatitiko nustatytos tvarkos, ją pažeidė ar buvo neteisėtas. Tai, kad ieškovo lėšomis įrengtas ankstesnis skaitiklis buvo išimtas be jo žinios ir kurį laiką galimai buvo be priežiūros, formaliai ir bendražmogiškojo suvokimo prasme yra smerktina, tačiau tai nesudaro pagrindo pripažinti atsakovo darbuotojo veiksmus neteisėtais ir patenkinti ieškovo reikalavimus šioje dalyje. Teismas nustatė, kad buvo imtasi pakankamų priemonių informuoti sodininkus apie elektros energijos apskaitos prietaisų keitimą bei naujų sutarčių pasirašymą (b.l. 53, 54), joks norminis aktas nenumato tokio turinio pranešimo asmeninio įteikimo sodo bendrijos nariui. Todėl ir šia prasme ieškovo reikalavimai negali būti tenkinami. Nenustačius elektros energijos tiekimo nutraukimo neteisėtumo vartotojui SB ,,Šilas“, nėra pagrindo teigti, kad jos tiekimas ir atskiriems bendrijos nariams, kaip faktiniams vartotojams, tame tarpe ir ieškovui, buvo nutrauktas neteisėtai, todėl ieškinys atmestas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškovui, kaip potencialiam naujam savarankiškam vartotojui, nėra trukdoma pasirašyti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, kuri, kaip reikalauja CK 6.383 – 6.384 str. nuostatos, turi būti rašytinė, kas faktiškai sudarys jam galimybę gauti elektros energiją.

11Ieškovas V. Š. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo nepripažino elektros energijos vartotoju. SB „Šilas“ realiai nebuvo subjektas, vartojantis elektros energiją. Ją vartojo ieškovas, už ją atsiskaitė, todėl jis pripažintinas vartotoju. Tai patvirtina ir paties atsakovo veiksmai. Po elektros tinklų savininko pasikeitimo 2006 m. balandžio 12 d., atsakovas ir toliau buvusiems elektros energijos vartotojams, taip pat ir atsakovui, tiekė elektros energiją. Ieškovas elektros energijos tiekimas nutrauktas 2006 m. rugsėjo mėn. Vadinasi, atsakovas 5 mėn. tiekdamas elektros energiją ir priimdamas mokėjimus už ją pripažino, kad ieškovas yra elektros energijos vartotojas, todėl neteisėtai, neįspėjęs nutraukė sutartį. Aplinkybę, jog ieškovas yra elektros energijos vartotojas, patvirtina ir tai, jog Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties 6.1 ir 6.2 punktuose įtvirtintas leidimas atsakovui naudotis ieškovo žeme eksploatuojant parduodamus tinklus. Apeliantas pažymėjo, kad atsakovas žinojo ieškovo kontaktinius duomenis, todėl galėjo šį tinkamai informuoti apie būtinybę sudaryti rašytinę elektros energijos tiekimo sutartį. Tačiau atsakovas to nepadarė tinkamai ir nepagrįstai nutraukė elektros energijos tiekimą ieškovui. Be to, buvo sugadintas ir apelianto turtas – atsakovo darbuotojai nuėmė ieškovo lėšomis pakeistą skaitiklį ir šį išmetė į gatvę. Apeliantas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, todėl privalo būti apgintos.

12Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad sutartis dėl elektros energijos tiekimo buvo sudaryta su SB „Šilas“, o ieškovui energija tiekiama kaip subabonentui. 2006 m. rugsėjo 22 d. SB „Šilas“ šilas visiškai atsiskaičius su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ buvo nutraukta elektros energijos tiekimo sutartis SB „Šilas“, o tuo pačiu nutrūko elektros energijos tiekimas ieškovui kaip subabonentui. Atsakovas pažymėjo, jog už elektros energiją atsiskaitydavo SB „Šilas“, o ne kiekvienas gyventojas atskirai. Ieškovo ir atsakovo nesiejo jokie sutartiniai santykiai, elektros energijos sutartis nutraukta teisėtai, todėl teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas. Ieškovo elektros įrenginiai niekada nebuvo prijungti prie atsakovui priklausančių skirstomųjų tinklų, jis niekada nemokėjo atsakovui už suvartotą elektros energiją, jam nebuvo išduota atsiskaitymo knygelė ir išduotas abonentinis numeris, apeliantas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos vartojimo sutarties, todėl jis nepripažintinas elektros energijos vartotoju. Apeliantas neįrodė savo teiginių pagrįstumo, todėl teismas pagrįstai ieškinį atmetė.

13Ieškovo V. Š. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

14Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis bei teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.), išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas.

15Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir padarė nepagrįstas išvadas. Apeliantas nuo 1996-09-05 Sutarties sudarymo buvo elektros energijos vartotojas, mokėjo už ją, todėl teismas turėjo ieškovą pripažinti elektros energijos vartotoju. Pripažinus ieškovą elektros energijos vartotoju, taip pat konstatuotina, jog AB „Rytų skirstomieji tinklai“ tinkamai neinformavo ieškovo apie būtinybę sudaryti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, taip pat nepagrįstai nutraukė elektros energijos tiekimą. Tokie apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, todėl atmetami, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

16Nagrinėjant ginčą tarp šalių būtina nustatyti, ar ieškovas V. Š. pripažintinas elektros energijos vartotoju. Siekiant tą padaryti reikia įvertinti visas bylos aplinkybes, pasirašytas sutartis, susiklosčiusią praktiką tarp bylos dalyvių bei įstatymų nuostatas. Byloje nustatyta, jog tarp AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (buvusi Vilniaus rajono elektros tinklai) ir sodininkų bendrijos „Šilas“ 1996-09-05 buvo sudaryta Elektros energijos tiekimo – vartojimo (pardavimo – pirkimo) sutartis Nr. 9440 (toliau vadinama Sutartimi), pagal kurią tretysis asmuo SB „Šilas“ yra elektros energijos vartotojas, atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai – energijos tiekėjas (l. 17). Ieškovas yra sodininkų bendrijos „Šilas“ narys. Tarp ieškovo ir atsakovo elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta nebuvo, tačiau ieškovas visą laiką, nuo Sutarties 1996-09-05 sudarymo iki elektros energijos tiekimo nutraukimo 2006-09-21, vartojo elektros energiją. Nors Sutartis buvo sudaryta su Bendrija, kuri joje įvardinta elektros energijos vartotoju, galutinis elektros energijos vartotojas buvo ne Bendrija, o sodų savininkai, t. y. fiziniai asmenys, naudojantys elektros energiją savo namų ūkio reikmėms. Iki 2005 m. spalio 7 d. galiojusiose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nurodyta buitinio elektros energijos vartotojo sąvoka nepriskyrė sodininkų bendrijų buitiniams vartotojams, todėl iki naujų taisyklių patvirtinimo buitiniu elektros energijos vartotoju laikytinas ieškovas. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintoje naujoje Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių redakcijoje (toliau Taisyklės) prie buitinių elektros energijos vartotojų buvo priskirtos ir sodininkų bendrijos tiekiančios elektros energiją bendrijų narių sodams. Taigi pasikeitus teisiniam reglamentavimui, atitinkamai pasikeitė ir bylos dalyvių teisinė padėtis. Apeliantas nurodė, kad jo teisės buvo pažeistos atsakovui nutraukus elektros energijos tiekimą 2006-09-22, todėl ginčui tarp šalių spręsti taikytinos pažeidimo metu galiojusios įstatymų nuostatos, įtvirtinančios sodininkų bendrijos kaip buitinio vartotojo statusą. Šiuo atveju vertinant ieškovo padėtį susiklosčiusiuose elektros energijos tiekimo ir vartojimo santykiuose, būtina atsižvelgti ir tarp šalių susiklosčiusią atsiskaitymo už elektros energiją praktiką. Ieškovas nurodė, kad už suvartotą elektros energiją jis tiesiogiai mokėjo atsakovui, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai už suvartotą elektros energiją teikė sąskaitas ieškovui jo vardu, o ieškovas pagal pateiktas sąskaitas atliko mokėjimus. Ieškovas nepaneigė atsakovo nurodytų aplinkybių, kad už suvartotą elektros energiją pagal sutartį atsiskaitydavo tretysis asmuo, Sutartis buvo nutraukta visiškai atsiskaičius už tiektą elektros energiją būtent trečiajam asmeniui, o ne atskiriems fiziniams asmenims, todėl elektros energijos buitiniu vartotoju tiek pagal Sutartį, tiek pagal taisyklių nuostatas, tiek pagal tarp atsakovo ir Bendrijos susiklosčiusią atsiskaitymų praktiką, pripažintina sodininkų bendrija „Šilas“. Šiuo atveju ieškovas pripažintinas SB „Šilas“ tiekiamos elektros energijos subvartotoju (subabonentu, CK 6.389 straipsnis), neturinčiu sutartinių santykiu su atsakovu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad elektros energijos vartotoju buvo SB „Šilas“, o ne atskiri sodo bendrijos, yra teisinga ir pagrįsta. Ieškovas neginčijo sodininkų bendrijos „Šilas“ sudarytos elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties, jos nutraukimo ir elektros energijos tiekimo nutraukimo tuo pagrindu, todėl darytina išvada, kad teisėtai nutraukus elektros energijos tiekimą energijos vartotojui, tiekimas teisėtai buvo nutrauktas ir subvartotojui.

17AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir sodininkų bendrija „Šilas“ 2006-04-12 sudarė Energetikos objekto pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 20240/060068 (toliau vadinama Energetikos sutartis), pagal kurią AB „Rytų skirstomieji tinklai“ išpirko sodininkų bendrijos „Šilas“ elektros tinklus (l. 19-20). Energetikos sutarties 5.1 p. nurodyta, kad ši sutartis kartu yra ir perdavimo – priėmimo aktas. SB „Šilas“ visiškai atsiskaičius už tiektą elektros energiją, nuo 2006-09-22, sutarties šalių sutarimu buvo nutraukta 1996-09-05 sudaryta Sutartis, o tuo pagrindu pasibaigė ir iš sutarties kylančios atsakovo prievolės. Kaip matyti, AB Rytų skirstomieji tinklai nuo 2006-04-12 tapo elektros tinklo savininke. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnis nustato, kad visuomeninis tiekėjas privalo sudaryti sutartis ir tiekti elektros energiją visiems jam išduotoje licencijoje nustatytoje teritorijoje esantiems ir to pareikalavusiems vartotojams. Pagrindas ir pareiga tiekti elektros energiją atsiranda tada, kai tarp tiekėjo ir vartotojo yra sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis. Atsakovas siekdamas užtikrinti sklandų sutarčių su naujaisiais elektros energijos vartotojais pasirašymą ir užkirsti kelią galimiems nepatogumams bei nuostoliams atsirasti, iš anksto informavo sodininkų bendrijos narius apie naujų elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarčių pasirašymą. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2007-11-30 raštu, siekdamas išspręsti ginčą, siūlė ieškovui sudaryti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį bei prijungti jo elektros energijos įrenginius prie skirstomojo tinklo. Toks atsakovo elgesys atitinka protingumo ir racionalumo principus. Šiuo atveju ieškovas privalėjo bendradarbiauti ir kooperuotis su atsakovu, siekdamas išvengti susidariusios situacijos, tačiau šių savo pareigų nevykdė. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas siekė sudaryti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį siūlomomis sąlygomis, pasinaudoti šia teise ieškovui nėra užkirstas kelias ir po bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje, todėl negalima daryti išvados, kad buvo pažeistos apelianto teisės ar jam padaryta žala.

18Apeliantas nurodė, kad atsakovo darbuotojai, nesuderinę iš anksto su apeliantu, išmontuodami jam priklausantį skaitiklį, veikė neteisėtai bei padarė žalą ieškovo turtui. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto pozicija, jog jokie asmenys negali daryti žalos ieškovo turtui, o padaryta žala privalo būti atlyginta. Tačiau šiuo atveju būtina įvertinti visas aplinkybes bei pačią situaciją. Atsakovui nusipirkus sodininkų bendrijos „Šilas“ elektros tinklus, įrengiant atsakovui priklausančius skaitiklius, skirtus naujų elektros energijos vartotojų suvartojamai elektros energijai apskaityti, buvo išmontuojami senieji sodininkų bendrijos nariams priklausę elektros skaitikliai. Ieškovui siekiant tapti naujuoju elektros energijos vartotoju taip pat neatlygintinai turėtų būti pakeistas elektros energijos skaitiklis. Bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje, teismo posėdžio metu, ieškovas patvirtino, jog būtų sutikęs, kad atsakovas savo lėšomis įrengtų naują elektros energijos skaitiklį bei išmontuotų senąjį. Nagrinėjamu atveju ieškovui pateikus prašymą sudaryti elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, atsakovas, remiantis galiojančiais teisės aktais, savo lėšomis privalėtų įrengti naują skaitiklį, todėl ieškovas papildomų išlaidų, susijusių su elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimu, nepatirtų, o įrengus elektros energijos skaitiklį, apeliantas būtų gražintas į pradinę padėtį. Pripažintina, jog apeliantas neįrodė jam priklausančio elektros energijos skaitiklio sugadinimo fakto, minėtą prietaisą ieškovas turi, todėl negalima daryti išvados, kad jam buvo padaryta žala.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. sausio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Almos Urbanavičienės, Aldonos Tilindienės,... 3. sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei,... 4. dalyvaujant apeliantui ieškovui V. Š. , atsakovo akcinės bendrovės „Rytų... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas V. Š. prašė pripažinti, kad 2006 m. rugsėjo mėn. AB „Rytų... 8. Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė ieškinį atmesti.... 9. Tretysis asmuo SB „Šilas“ ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad SB... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. sausio 21 d. sprendimu V. Š.... 11. Ieškovas V. Š. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1... 12. Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė apeliacinį skundą... 13. Ieškovo V. Š. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.... 14. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 15. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino... 16. Nagrinėjant ginčą tarp šalių būtina nustatyti, ar ieškovas V. Š.... 17. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir sodininkų bendrija „Šilas“... 18. Apeliantas nurodė, kad atsakovo darbuotojai, nesuderinę iš anksto su... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. sausio 21 d. sprendimą palikti...