Byla A-575-2374-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. G. ir A. S. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų G. G. ir A. S. skundus atsakovui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo.

4Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

5Pareiškėjai kreipėsi į administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo nuo 2002 m. liepos mėn. nesumokėtą darbo užmokestį G. G. 16345,96 Lt ir A. S. 20966,43 Lt. Skundą grindė tuo, kad darbo užmokesčio dalis jiems nebuvo išmokėta remiantis neteisėtu Vyriausybės 2002-05-20 nutarimu Nr. 686 „Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų II pusmetį“ ir Vyriausybės 2003-01-17 nutarimu Nr. 53 „Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“. Tai pripažino Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarimu „Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“.

6Atsakovas Žemaitijos nacionalinio parko direkcija prašė skundų netenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjams darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas buvo taikomas vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. birželio 5 d. sprendimu pareiškėjų skundus patenkino iš dalies: priteisė G. G. 11523,7 Lt ir A. S. 12656,45 Lt iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos neišmokėto darbo užmokesčio, kitoje dalyje skundus atmetė. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai atliko savo kaip valstybės tarnautojų pareigas, tačiau atsakovas jiems nesumokėjo pagal įstatymą priklausančio darbo užmokesčio. Teismas nurodė, kad Konstitucinio teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas įsigaliojo dar neužbaigus teisės normų taikymo procedūros, t.y. išlikus galimybei teismine tvarka koreguoti tarp pareiškėjų ir atsakovo dėl darbo užmokesčio mokėjimo susiklosčiusius teisinius santykius. Tačiau teismas nustatė, kad pareiškėjas G. G. į teismą kreipėsi 2006 m. balandžio 10 d., o A. S. – 2006 m. balandžio 13 d., todėl dėl dalies reikalavimo praleido Darbo kodekso 27 str. numatytą 3 metų senaties terminą. Teismas pareiškėjams priteisė neišmokėto darbo užmokesčio dalį už trejus metus iki kreipimosi į teismą dienos.

8Pareiškėjas G. G. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimo dalį, kurioje teismas atsisakė patenkinti jo reikalavimą dėl 4822,26 Lt priteisimo, ir minėtą sumą priteisti. Apelianto nuomone, teismas neteisingai konstatavo, kad jis yra praleidęs terminą reikšti reikalavimą dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo nuo 2002 m. liepos mėnesio.

9Pareiškėjas A. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimo dalį, kurioje teismas atsisakė patenkinti jo reikalavimą dėl 8309,98 Lt priteisimo, ir minėtą sumą priteisti.

10Atsakovas atsiliepimu prašo pakeisti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimą – priteisti G. G. 11253,38 Lt darbo užmokesčio dalį už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 10 d. iki 2004 m. lapkričio 30 d., o A. S. – 12080,45 Lt už laikotarpį nuo 2003 m. balandžio 13 d. iki 2004 m. kovo 31 d. Paaiškina, kad pareiškėjai yra praleidę Darbo kodekso 27 str. 2 d. numatytą bendrą 3 metų senaties terminą. Teismas turėjo taikyti senatį skaičiuojant ją nuo pareiškėjų kreipimosi į teismą dienos.

11Atsakovas 2006 m. lapkričio 24 d. teismui pateikė pranešimą, kuriame nurodoma, jog pareiškėjams G. G. ir A. S. yra išmokėta darbo užmokesčio dalis už laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

12Pareiškėjas A. S. 2006 m. lapkričio 24 d. pateikė prašymą apeliacinį procesą nutraukti. Paaiškina, kad atsakovas jam pilnai išmokėjo darbo užmokestį. Pretenzijų atsakovui dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies nebeturi, todėl atsisako nuo apeliacinio skundo.

13Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a:

14Apeliacinis procesas pagal pareiškėjo A. S. apeliacinį skundą nutraukiamas.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės. Teismui pateiktame pareiškėjo A. S. apeliacinio skundo atsisakyme nurodyta, kad apeliacinio skundo atsisakoma vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsniu, todėl su šiame straipsnyje numatytomis apeliacinio skundo atsisakymo pasekmėmis apeliantas yra susipažinęs. Pareiškėjo A. S. pateiktas atsisakymas nuo apeliacinio skundo įstatymo nuostatoms neprieštarauja, todėl atsisakymas priimamas.

16Pareiškėjo G. G. apeliacinis skundas netenkinamas.

17Atsakovas 2006 m. lapkričio 20 d. pareiškimu (teisme gautu 2006-11-24) pareiškė, kad atsižvelgiant į G. G. prašymą, 2006 m. rugsėjo 8 d. jam buvo išmokėtas darbo užmokesčio dalies skirtumas už laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. Iš šio atsakovo pareiškimo bei jo (atsakovo) pirmosios instancijos teismui pateiktos pažymos apie pareiškėjui G. G. neišmokėtą darbo užmokesčio dalį (b.l. 9) matyti, kad su pareiškėju buvo visiškai atsiskaityta, t.y. pareiškėjas atgavo šioje byloje prašomą priteisti darbo užmokesčio sumą. Taigi konstatuotina, kad buvo pašalintas pareiškėjo nurodytas teisių pažeidimas, ir nebėra pagrindo teismui apginti šią teisę vienu iš ABTĮ 88 straipsnio numatytų būdų. Dėl minėto teisės pažeidimo išnykimo nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo G. G. apeliacinį skundą.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsniu ir 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo A. S. atsisakymą nuo apeliacinio skundo priimti ir apeliacinį procesą pagal pareiškėjo A. S. apeliacinį skundą nutraukti.

20Pareiškėjo G. G. apeliacinį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai