Byla 2S-216-173/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko ir Birutės Bobrel, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos statybinės mašinos atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos statybinės mašino“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių statyba“ dėl prievolės įvykdymo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Baltijos statybinės mašinos“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ 5091,63 Lt skolos, 125 Lt palūkanų ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi gavęs ieškinį, skolą ir prašomas priteisti materialines palūkanas atsakovas apmokėjo, ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio bei prašymą grąžinti 75% sumokėto žyminio mokesčio. Bylą nutraukus, ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 2500 Lt išlaidų už advokato pagalbą bei likusią 25% sumokėto žyminio mokesčio dalį.

3Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 13 d. nutartimi atsisakymą nuo ieškinio priėmė, grąžino ieškovui 75% žyminio mokesčio, o reikalavimus priteisti iš atsakovo 25 % sumokėto žyminio mokesčio bei advokato pagalbos išlaidas atmetė. 2007 m. lapkričio 21 d. ieškovas pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė šią nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

4Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 27 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą priimti atsisakė ir jį grąžino. Nustatė, kad atskirasis skundas paduotas praleidus 2007 m. lapkričio 20 d. pasibaigusį septynių dienų terminą, nes skundai dėl nutarčių, priimtų žodinio proceso tvarka, gali būti paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos.

5Atskiruoju skundu ieškovas prašo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 13 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodyta kokiu skundu (apeliaciniu ar atskiruoju) gali būti skundžiama minima nutartis. CPK 292 straipsnyje numatyta, jog šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, ne vėliau kaip per tris dienas nuo priėmimo dienos, išsiunčiami nutarčių, kurios gali būti skundžiamos atskiraisias skundais nuorašai. Ieškovas nutartį gavo 2007 m. lapkričio 19 d., atskirąjį skundą registruotu laišku išsiuntė 2007 m. lapkričio 23 d., todėl, jo nuomone, apskundimo termino nepraleido.

6Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisminės gynybos garantija. Ji sukonkretinta CPK 5 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Tinkamo teismo proceso, dispozityvumo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę apskųsti aukštesnės instancijos teismui žemesnės instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą. Teisės į apeliaciją reikšmingumu vadovautinasi, sprendžiant byloje dalyvavusių asmenų apeliacinio (atskirojo) skundo priėmimo klausimą ir vertinant aplinkybių, dėl kurių terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas, svarbą (CPK 335 straipsnis).

10Jei pirmosios instancijos teismo nutartis priimta žodinio proceso tvarka, teisė į apeliaciją įgyvendinama per CK 335 straipsnyje numatytą septynių dienų terminą. Jei pirmosios instancijos teismas nutartį priėmė rašytinio proceso tvarka, teisės į apeliaciją įgyvendinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tokios nutarties nuorašo įteikimo dienos. Šio termino praleidimas gali reikšti, kad asmuo tokią teisę prarado (CPK 75 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse suformuluotos procesinės teisės normų, reglamentuojančių teisės į apeliaciją įgyvendinimą, aiškinimo taisyklės akcentuoja, kad sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo sprendimą dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti ne tik termino praleidimo faktą, bet ir šį pažeidimą lėmusias aplinkybes, t.y. ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007). Į tai atsižvelgiant, apygardos teismo kolegija mano, jog atskirojo skundo padavimo termino pažeidimo aplinkybes pirmosios instancijos teismas įvertino teisingai. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovą byloje atstovavo net du profesionalūs teisininkai – juriskonsultas R. M. bei advokatas V. B. (b.l. 16; 56). Įstatyminis ieškovo UAB „Baltijos statybinės mašinos“ atstovas, administracijos direktorius E. B. , 2007 m. spalio 24 d. pareiškimu teismo prašė bylą išnagrinėti ieškovui ir jo atstovams nedalyvaujant (b.l. 65-66). 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis buvo priimta žodinio proceso tvarka, todėl apylinkės teismas teisingai laikė, kad jos apskundimo terminas baigėsi 2007 m. lapkričio 20 d. Dėl nurodytų aplinkybių, kolegija negali laikyti šio procesinio termino pažeidimo akivaizdžiai formaliu ar įvykusiu dėl klaidos, nors to daryti (atnaujinti apeliacinio apskundimo termino) apeliantas ir neprašo. Jeigu skundas paduotas praleidus terminą ir jo neprašoma atnaujinti, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 2 d. 1 p.; 338 str.). Apelianto nurodomas aplinkybes, kad revizuojamos nutarties rezoliucinėje dalyje yra nenurodyta kokiu skundu (apeliaciniu ar atskiruoju) ją galima apskųsti apeliacine tvarka, taip pat nesudaro svarbių minėto procesinio pažeidimo prielaidų, nes yra rašymo apsirikimas. Dėl išdėstytų motyvų atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

12atskirąjį skundą atmesti.

13Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai