Byla 2-178-213/2013
Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant ieškovei L. K., jos atstovei adv. I. S., atsakovui J. B. Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Lucijai Didžionienei, vertėjai D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovui J. B., išvadą duodančiai institucijai Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė L. K. prašė priteisti iš atsakovo J. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. B., gim. ( - ) ir M. B., gim. ( - ) po 500 litų kiekvienam į mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės, prašė priteisti susidariusi įsiskolinimą už vaikų išlaikymą 5000 Lt, už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2012-11-01.

3Ieškovė nurodė, kad ji kartu su J. B. pragyveno 8 metus, tačiau nebuvo susituokę. Jiems gyvenant kartu gimė du vaikai – sūnus D ir duktė M, J. B. tėvystę pripažino ir jis buvo įrašytas vaikų tėvu. Nurodė, kad atsakovas 2012 metų birželio mėnesį paliko šeimą ir neteikia jokio išlaikymo vaikams. Nurodė, kad prašė atsakovo, kad padėtų išlaikyti vaikus, tačiau pastarasis į jos prašymus nereagavo. Nurodė, kad šiuo metu ji gauna 550 litų dydžio pašalpą, iš kurios jai su dviem vaikais pragyventi sunku, nes ji dar nedirba. Nurodė, kad gyvena mamai priklausančio namo dalyje ( - ), naudojasi dviem kambariais ir virtuve. Namas yra be patogumų. Jai tenka taip pat mokėti už namuose sunaudotą elektros energiją ir pirkti malkų kūrenimui. Kadangi atsakovas vaikams išlaikymo neteikia, o jos gaunamos pašalpos jiems pragyventi neužtenka, tai tetos jai dažnai paskolina pinigų, nuperka maisto. Vaikų tėvas nuo 2012 metų birželio mėnesio visiškai neteikia vaikams jokio išlaikymo, kelis kartus buvo atvažiavęs pas vaikus tai už jos pinigus yra nupirkęs lauktuvių. Todėl ir prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą ir susidariusį įsiskolinimą, nes vaikų išlaikymui mėnesiui reikia apie 1000 litų.

4Atsakovas J. B. su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodydamas, kad nepilnamečių vaikų išlaikymui sutinka mokėti po 300 litų į mėnesį kiekvienam, o įsiskolinimo jokio nėra, nes jis šeimą paliko 2012 metų rugsėjo mėnesio viduryje ir iki to laiko teikė išlaikymą, o kadangi jo darbas susijęs su komandiruotėmis, todėl namo parvažiuodavo dažniausiai savaitgaliais, o kai darbo vieta būdavo arčiau namų, tai ir kiekvieną dieną. Parodė, kad 2012 metų birželio mėnesį dirbo Vilniuje, todėl namo grįždavo kiekvieną dieną vakare, 2012 metų liepos mėnesį buvo komandiruotėje, todėl namo parvažiuodavo savaitgaliais, o 2012 metų rugpjūčio mėnesį dirbo Vievyje, todėl namo grįždavo kiekvieną dieną. Parodė, kad šeimą išlaikė jis vienas, nes turėjo darbą, maistą ir rūbus jis pirkdavo dažniausiai pats, remontavo namą, kuriame jie visi gyveno, ruošdavo malkas žiemai, o išeidamas iš namų ieškovei davė 200 litų. Parodė, kad kai gyveno dar namuose, tai kiekvieną savaitę duodavo ieškovei po 200 litų – 300 litų.

5Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Lucija Didžionienė parodė, kad lankėsi ieškovės gyvenamojoje vietoje, vaikai turi sąlygas gyventi ir mokytis, ieškovė su vaikais gyvena ieškovės motinai priklausančioje namo dalyje. Nurodė taip pat, kad išlaikymas nepilnamečiams vaikams turi būti priteistas.

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Iš 2005 m. gruodžio 21d. gimimo liudijimo nuorašo matyti, kad D. B., gim. ( - )., a/k ( - ), jo tėvas yra J. B., a/k ( - ) jo motina – L. K., a/k ( - ) (įrašas apie tai gimimo metrikų knygoje įrašytas 2005 m. gruodžio 21d., įrašo Nr. 326). Iš 2011 m. birželio 15d. gimimo liudijimo nuorašo matyti, kad M. B. , gim. ( - )., a/k ( - ) jos tėvas yra J. B., a/k ( - ) jos motina – L. K., a/k ( - ) (įrašas apie tai gimimo metrikų knygoje įrašytas 2011 m. birželio 15d., įrašo Nr. 152).

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos III skirsnio Visuomenė ir valstybė 38 str. 6 d. numatyta, tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

9Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

10Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų (CK 3.194 str. 3 d.).

11Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą teismas atkreipia šalių dėmesį, kad išlaikymo dydis nulemtas išlaikymo instituto paskirties - sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystimuisi. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) abiejų tėvų turtinę padėtį.

12Atsižvelgiant į išlaikymo instituto paskirtį, išlaikymas priteistinas remiantis ieškovės išsakyta pozicija, ieškovės nurodytomis privalomomis vaikų išlaidomis, atsakovo teismo posėdžio metu išsakyta pozicija, bei tėvų turtine padėtimi, kuri nustatoma remiantis rašytiniais įrodymais: Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus pažymoje apie pajamas nurodyta, kad nuo 2012 m. liepos 1d. iki 2012 m. spalio 1d. L. K. paskirta socialinė pašalpa – po 457,60 Lt, Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus pažymoje apie pajamas nurodyta, kad nuo 2012 m. sausio 1d. iki 2013 m. sausio 1d. L. K. paskirta socialinė pašalpa po 457,60 Lt į mėnesį ir po 149,50 Lt išmokos vaikui nuo 2012 m. sausio 1d. iki 2012 m. rugsėjo mėnesio imtinai. Teismo posėdžio meti ieškovė nurodė, kad šiuo metu ji gauna po 550 litų į mėnesį socialinę pašalpą, Valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo pažymoje nurodyta, kad L. K. vardu nėra registruotų transporto priemonių, Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo rašte nurodyta, kad L. K. nuosavybės tiesės į nekilnojamuosius daiktus, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, neįregistruotos. iš Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo duomenų matyti, kad J. B. nekilnojamojo turto neturi, iš Valstybės įmonės Regitra Vilniaus filialo duomenų matyti, kad J. B. vardu yra įregistruota transporto priemonė VW Vento, 1993 metų gamybos, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos matyti, kad J. B. dirba UAB „Lechza“, jo darbo užmokestis laikotarpyje nuo 2011-12-01 iki 2012-10-01 sudarė po 800 litų į mėnesį. Sutinkamai su ieškovės paaiškinimais, ieškovė viena rūpinasi nepilnamečiu sūnumi ir nepilnamete dukra ir teikia jiems išlaikymą, tuo tarpu atsakovas prie nepilnamečių vaikų išlaikymo visiškai neprisideda, nors ir dirba, tačiau išlaikymo nemoka.

13Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, šalių turtinę padėtį, daro išvadą, kad 450 Lt suma kiekvienam vaikui priteistina iš atsakovo prisidės prie ieškovės teikiamo išlaikymo, leis įgyvendinti tėvų pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, o minėta suma mokama periodinėmis išmokomis prisidės prie nepilnamečių vaikų poreikių įgyvendinimo ir leis įgyvendinti vaikų poreikius skirtus maistui, aprangai, higienos ir sveikatos reikmėms bei mokymui. Nors atsakovo gaunamos pajamos nėra didelės, nekilnojamojo turto neturi, tačiau tai nėra pagrindas nepriteisti išlaikymo arba priteisti mažesnį išlaikymą, t.y. 300 litų kiekvienam į mėnesį mokamų išmokų, kaip to pageidauja atsakovas.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo tenkina iš dalies ir priteisia nepilnamečiui sūnui ir nepilnametei dukrai išlaikymą po 450 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės (CK 3.200 str.).

15Ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo nepilnamečiams vaikams yra taip pat pagrįstas ir nors teismo posėdžio metu atsakovas teigė, kad jis nuo 2012 metų birželio mėnesio iki 2012 m. rugsėjo mėnesio pilnai išlaikė šeimą, jo parodymai paneigiami pačios ieškovės parodymais, jais netikėti teismas neturi jokio pagrindo, apie tai, kad atsakovas paliko šeimą vasaros pradžioje, patvirtino ir teismo posėdžio metu apklaustos liudytojos D. M. ir L. P., kurios patvirtino ir tai, kad jos, matydamos dukterėčios materialinę padėti, duodavo jai pinigų, pirkdavo maisto, padėdavo nusipirkti malkų, jas sutvarkyti ir paruošti naudojimui. Netikėti jų parodymais teismas taip pat neturi jokio pagrindo. Tačiau teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą daro išvadą, kad išlaikymo įsiskolinimas susidarė nuo 2012 m. birželio 1d. iki 2012 m. spalio 1d., nes ieškovė kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą su ieškiniu 2012 m. spalio 8d., o Trakų rajono apylinkės teismo 2012-10-10 nutartimi buvo priteistas laikinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams), o jo dydis mažintinas iki 400 Litų į mėnesį kiekvienam vaikui, kas bendroje sumoje už šį laikotarpį sudaro 3200 Lt.

16Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185 str., 3.186 str., 3.203 str. 1 d.).

17Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 324 Lt žyminis mokestis už nepilnamečiams vaikams priteistą išlaikymą, 96 Lt žyminis mokestis už susidariusį išlaikymo įsiskolinimą, 15,38 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. (CPK 93, 96 str. str.), kas bendroje sumoje sudaro 435,38 Lt.

18Iš atsakovo taip pat priteistinos ieškovės naudai jos turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti – 300 Lt.

19Teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Trakų rajono apylinkės teismo 2012-10-10 nutartimi atsakovui J. B. taikytos laikinosios apsaugos priemonės – priteistas laikinas materialinis išlaikymas nepilnamečiams vaikams D. B., gim. 2005-11-07 ir M. B., gim. ( - ) po 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo pateikimo dienos, t.y. nuo 2012-10-08, iki sprendimo šioje byloje priėmimo.

20Vadovaudamasi CK 3.192 – 3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 88, 93, 96, 176 - 177, 270, 279, 282 str. str.,

Nutarė

21ieškinį patenkinti dalinai.

22Priteisti iš J. B., a/k ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. B., a/k ( - ) ir nepilnametei dukrai M. B., a/k ( - ) po 450 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, pradedant mokėjimą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. nuo 2012 m. spalio 8d. ir tęsiant iki sūnaus D. B. ir dukters M. B. pilnametystės.

23Pavesti L. K., a/k ( - ) tvarkyti nepilnamečiams vaikams D. B. ir M. B. tenkantį išlaikymą uzurfrukto teise.

24Priteisti iš J. B. 3200 litų išlaikymo vaikams D. B. ir M. B. įsiskolinimą.

25Priteisti iš J. B., a/k ( - ) 435,38 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Priteisti iš J. B. 300 Lt advokato išlaidoms apmokėti ieškovės L. K. naudai.

27J. B. taikytas laikinąsias apsaugos priemones – priteistą laikiną materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. B., gim. ( - ) ir M. B., gim. ( - ), po 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo pateikimo dienos, t.y. nuo 2012-10-08, iki sprendimo šioje byloje priėmimo - panaikinti.

28Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2012-10-10 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino materialinio išlaikymo vaikams priteisimo – J. B. sumokėtas sumas įskaityti į nepilnamečiams vaikams D. B., gim. ( - ) ir M. B., gim. ( - ), priteistą išlaikymą.

29Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

30Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė L. K. prašė priteisti iš atsakovo J. B. išlaikymą... 3. Ieškovė nurodė, kad ji kartu su J. B. pragyveno 8 metus, tačiau nebuvo... 4. Atsakovas J. B. su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodydamas, kad nepilnamečių... 5. Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Iš 2005 m. gruodžio 21d. gimimo liudijimo nuorašo matyti, kad D. B., gim. (... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos III skirsnio Visuomenė ir valstybė 38 str.... 9. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.... 10. Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus... 11. Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą teismas atkreipia šalių dėmesį,... 12. Atsižvelgiant į išlaikymo instituto paskirtį, išlaikymas priteistinas... 13. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių... 14. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas ieškovės reikalavimą dėl... 15. Ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 16. Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko... 17. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 324 Lt žyminis... 18. Iš atsakovo taip pat priteistinos ieškovės naudai jos turėtos išlaidos... 19. Teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Trakų rajono apylinkės teismo... 20. Vadovaudamasi CK 3.192 – 3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 88, 93, 96, 176 -... 21. ieškinį patenkinti dalinai.... 22. Priteisti iš J. B., a/k ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. B., a/k ( -... 23. Pavesti L. K., a/k ( - ) tvarkyti nepilnamečiams vaikams D. B. ir M. B.... 24. Priteisti iš J. B. 3200 litų išlaikymo vaikams D. B. ir M. B.... 25. Priteisti iš J. B., a/k ( - ) 435,38 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 26. Priteisti iš J. B. 300 Lt advokato išlaidoms apmokėti ieškovės L. K.... 27. J. B. taikytas laikinąsias apsaugos priemones – priteistą laikiną... 28. Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2012-10-10 nutartį dėl laikinųjų... 29. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...