Byla e2-7939-956/2017
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, turtinės žalos atlyginimo atsakovei VĮ „Regitra“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo T. U. ieškinį dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, turtinės žalos atlyginimo atsakovei VĮ „Regitra“,

Nustatė

2šalys pateikė prašymą patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

3Prašymas tenkinamas.

4Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos vieną kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis pareigomis.

5Šalys ginčą išsprendė taikiai. Teismui pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl yra pagrindas ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (CPK 42 straipsnio 1, 2 dalys, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas). Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos ir žinomos (CPK 294 straipsnio 2 dalis) - bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Dėl bylos nagrinėjimo susidarė šios bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis – 100 Eur, teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 1 Eur. Šalys taikos sutartyje susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Todėl išlaidos paskirstomos pagal taikos sutarties sąlygas (CPK 94 straipsnio 2 dalis). Taikos sutarties 7 punktu šalys susitarė, kad kiekviena šalis visas turėtas bylinėjimosi išlaidas pasilieka sau. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteisiamos, nes jos yra mažesnės nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

6Teismas laiko, kad ieškinys yra patenkintas 50 proc., todėl iš atsakovės žyminio mokesčio priteistina proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 50 proc. (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 straipsnio 2 dalis), todėl iš atsakovės priteistina 25 proc. jos mokėtino žyminio mokesčio dalis, t. y. 9,37 Eur.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

8patenkinti prašymą.

9Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo T. U., a. k. ( - ) ir atsakovės VĮ „Regitra“, į. k. 110078991, tokiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas įsakymu sutrumpina 2017 m. birželio 22 d. Ieškovui įsakymu Nr. ( - ) paskirtos nuobaudos - papeikimo galiojimo terminą, nuobaudą panaikinant 2017 m. gruodžio 22 dieną; ir laiko, kad drausminės nuobaudos temimo sutrumpinimas sukelia tokias pačias pasekmes kaip ir jos išnykimas.
  2. Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų dėl 2017 m. rugpjūčio 2 d. darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. ( - ) dalies, kuria paskirta nuobauda - papeikimas palikta galioti, panaikinimo; dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. ( - ), kuriuo paskirta drausminė nuobauda - papeikimas, panaikinimo; bei dėl negautų priedų, viso 1420 Eurų dėl paskirtos nuobaudos, priteisimo ir išvestinio reikalavimo - vykdymo skubiai.
  3. Po Taikos sutarties pasirašymo abi Šalys veikia sąžiningai ir nepiktnaudžiauja savo teisėmis. Ieškovas atsakingai vykdo savo darbo funkcijas, vadovaujasi Darbo tvarkos taisyklėmis, Pareigybinėmis instrukcijomis ir kitais jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Įvykdžius Taikos sutarties 1 punktą, Atsakovas vadovaujasi Darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėmis. Nediskriminavimo, lygiateisiškumo principais.
  4. Šalys prašo teismo patvirtinti šią Taikos sutartį ir civiline bylą nutraukti.
  5. Šalims žinomos Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. šalims žinoma ir aišku, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalis).
  6. Taikos sutartis įsigalioja, įsiteisėjus Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarčiai, patvirtinančiai šią taikos sutartį.
  7. Šalys patvirtina, kad visas turėtas bylinėjimosi išlaidas kiekviena šalis pasilieka sau.
  8. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva abiejų šalių valia, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais.

10Civilinę bylą pagal ieškovo T. U. ieškinį dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, turtinės žalos atlyginimo atsakovei VĮ „Regitra“ nutraukti.

11Priteisti iš atsakovės VĮ „Regitra“, į. k. 110078991, 9,37 Eur (devynis eurus 37 ct) žyminio mokesčio dalį valstybei (įmokos kodas 5660).

12Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai