Byla 2KT-23-943/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė R. G., Nacionalinė kredito unija, perdavimo nagrinėti kitam teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-824-773/2016,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniam teismui perduotas spręsti klausimas dėl Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2S-824-773/2016, pradėtos pagal pareiškėjos (apeliantės) L. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-32323-429/2015 pagal pareiškėjos L. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė R. G., Nacionalinė kredito unija, perdavimo nagrinėti kitam teismui.

3Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartyje nurodyta, kad byloje suinteresuotu asmeniu dalyvauja antstolė R. G., kuri yra Kauno apygardos teismo teisėjo, bei šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko, E. G. sutuoktinė, todėl turi būti sprendžiamas klausimas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

5Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio penktojoje dalyje nustatyta, kad, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

6Kadangi Kauno apygardos teisme teisėju dirba byloje dalyvaujančio asmens – antstolės R. G. – sutuoktinis E. G., ši civilinė byla perduotina nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui – Panevėžio apygardos teismui.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio trečiąja ir penktąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

8civilinę bylą Nr. 2S-824-773/2016 iš Kauno apygardos teismo perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai