Byla e2-32206-871/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Formus“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Vystama“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Formus“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 2 040,59 EUR skolos, 367,31 EUR delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

3Teisme 2017-11-02 gauta tarp ieškovo ir atsakovo 2017-10-31 pasirašyta taikos sutartis, kurioje nurodoma, kad ieškovas su atsakovu sudarė taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-32206-871/2017, prašo ją patvirtinti, bylą nutraukti bei grąžinti ieškovui 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovas ir atsakovas patvirtino, kad taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės šalims yra žinomos.

4Prašymas tenkintinas.

5Taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl nėra pagrindo atsisakyti tvirtinti pateiktą taikos sutartį (CPK 42 str. 2 d.).

6Iš pateiktos 2017-10-31 Taikos sutarties matyti, kad taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės šalims yra žinomos.

7Patvirtinus Taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

8Patvirtinus Taikos sutartį, ieškovui grąžintini 75 procentai nuo sumokėto 54,00 EUR žyminio mokesčio, t.y. 40,50 EUR (CPK 87 str. 2 d.).

9Byloje 2017-11-16 15:00 val. paskirtas teismo posėdis atšauktinas.

10Teismas, vadovaudamasi CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

11Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Formus“, į.k. 303349362, ir atsakovo UAB „Vystama“, 2017-10-31 sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-32206-871/2017, šiomis sąlygomis: „

 1. Atsakovas UAB “Vystama” įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB “Formus” 2040,59 Eur (du tūkstančius keturiasdešimt Eur 59 ct.) nuostoliams atlyginti, 25% Ieškovo šioje byloje sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 13,50 Eur (trylika eurų ir 50 ct.), kuris negrąžinamas taikos sutarties pasirašymo atveju. Viso atsakovas UAB “Vystama” įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB “Formus” 2054,09 Eur (du tūkstančius penkiasdešimt keturis eurus ir 9 ct.) žemiau nurodyta tvarka ir terminais:
  1. iki 2017-11-06 – 295,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt penki eurai);
  2. iki 2017-11-13 – 295,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt penki eurai);
  3. iki 2017-11-20 – 295,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt penki eurai);
  4. iki 2017-11-27 – 295,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt penki eurai);
  5. iki 2017-12-04 – 295,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt penki eurai);
  6. iki 2017-12-11 – 295,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt penki eurai);
  7. iki 2017-12-18 – 284,09 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 9 ct.).
 2. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 1 punkte numatyta skolos grąžinimo tvarka ir terminai yra esminės sutarties sąlygos.
 3. Atsakovui UAB “Vystama” pažeidus Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytus mokėjimo terminus ir (ar) atlikus mažesnį nei Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytą mokėjimą, mokėjimo atidėjimo terminai netenka galios ir atsakovas UAB “Vystama” privalo nedelsiant sumokėti visą Taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą.
 4. Atsakovui UAB “Vystama” pažeidus mokėjimo terminus, atsakovas privalo mokėti ieškovui UAB “Formus” 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo visos pagal Taikos sutartį nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
 5. Atsakovui UAB “Vystama” pažeidus Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytus mokėjimo terminus ir (ar) atlikus mažesnį nei Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytą mokėjimą, Atsakovas moka Ieškovui 600 Eur (šešių šimtų eurų) dydžio baudą, skirtą atlyginti Ieškovo praradimams dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų iki taikos sutarties sudarymo.
 6. Atsakovui UAB “Vystama” pažeidus Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytus mokėjimo terminus ir (ar) atlikus mažesnį nei Taikos sutarties 1 punkte (bet kuriame papunktyje) nurodytą mokėjimą, Ieškovas be atskiro perspėjimo Atsakovui įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos šios sutarties 1 punkte nurodytos ir nesumokėtos skolos sumos, šios sutarties 4 punkte nurodytų delspinigių ir šios sutarties 5 punkte nurodytos baudos išieškojimo.
 7. Taikos sutarties 1 p. nurodytus mokėjimus Atsakovas įsipareigoja sumokėti į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT88 7300 0101 3967 5659, Swedbank, AB. Mokėjimo nurodymo paskirtyje nurodoma: “Pagal taikos sutartį c. b. Nr. e2-32206-871/2017”.
 8. Šalys patvirtina, kad visos pretenzijos ar reikalavimai, kurie iki Taikos sutarties buvo Šalių vienos kitai pareikšti, yra visiškai patenkinti. Jeigu tam tikros pretenzijos ar reikalavimai nebuvo pilnai patenkinti ar sureguliuoti, tai šia Taikos sutartimi Šalys šių pretenzijų ar reikalavimų neatšaukiamai ir besąlygiškai atsisako, aiškiai suvokdamos tokio atsisakymo teisines pasekmes.
 9. Teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei apmoka atsakovas UAB “Vystama”.
 10. Šalys atsisako viena kitai pretenzijų dėl visų šioje Taikos sutartyje neaptartų su byla susijusių išlaidų apmokėjimo (bylinėjimosi ir kt.).
 11. Ieškovas ir Atsakovas pareiškia, kad, įsigaliojus Taikos sutarčiai, teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. e2-32206-871/2017 bus laikomas visiškai ir galutiniai išspręstu.
 12. Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma, jog įsigaliojus Taikos sutarčiai, joms ji turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas ir kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR ( - ) str. 2 d.).
 13. Šalys Vilniaus miesto apylinkės teismo prašo Taikos sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka, o ją patvirtinus, civilinę byla Nr. e2-32206-871/2017 nutraukti.
 14. Ieškovas prašo grąžinti jam 75% žyminio mokesčio, sumokėto nagrinėjamoje byloje.
 15. Taikos sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius.
 16. Ši Taikos sutartis surašyta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną Šalims ir Vilniaus miesto apylinkės teismui.“

12Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-32206-871/2017 pagal ieškovo UAB „Formus“ ieškinį atsakovui UAB „Vystama“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

13Grąžinti ieškovui UAB „Formus“, į.k. 303349362, šioje civilinėje byloje 2017-05-16 mokėjimo nurodymu Nr. 1295 ir 2017-07-24 mokėjimo nurodymu Nr. 1395 sumokėto 40,50 EUR žyminio mokesčio. Išaiškinti ieškovui, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

14Atšaukti 2017-11-16 15:00 val. byloje paskirtą teismo posėdį.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui paduodant skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai