Byla I-10501-968/2014
Dėl pareiškėjos UAB „Genora“ pateikto skundo priėmimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Rytis Krasauskas, spręsdamas dėl pareiškėjos UAB „Genora“ pateikto skundo priėmimo,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Genora“ pateikė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2014-09-23 įsakymą Nr. V-85 „Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Genora“ skyrimo“.

3Skundas laikytinas nepaduotu.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Skundas atitiko ne visus ABTĮ reikalavimus, todėl teismas 2014-11-10 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2014-11-24 pašalinti skundo trūkumus ir atsižvelgiant į nutarties aprašomojoje dalyje pateiktus išaiškinimus pateikti teismui patikslintą skundą.

6Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-11-10 nutartis per elektroninių paslaugų portalą pareiškėjai išsiųsta 2014-11-12. Pagal ABTĮ 75 straipsnio 8 dalį įteikiant dalyvaujančiam byloje asmeniui procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Vadinasi, teismo 2014-11-10 nutarties pareiškėjai įteikimo data yra 2014-11-13, tačiau iki šiol pareiškėja nepašalino teismo 2014-11-10 nutartyje nustatytų trūkumų, nesikreipė dėl termino pratęsimo nustatytiems trūkumams pašalinti, todėl jos skundas laikytinas nepaduotu.

7Vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 105–106 straipsniais, 149 straipsniu, teisėjas

Nutarė

81. UAB „Genora“ skundą laikyti nepaduotu.

92. Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti UAB „Genora“.

103. Išsiųsti nutarties nuorašą per elektroninių paslaugų portalą pareiškėjai UAB „Genora“ žiniai.

114. Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai