Byla 2A-234/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros, B. V., L. L., A. Š., J. K., A. A. Z. bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hesona“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimo, ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hesona“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 26 d. papildomo spendimo, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-154-178/2011 pagal ieškovų Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros, B. V., L. L., A. Š., J. K., Algirdo A. Z. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hesona“ dėl autoriaus teisių pažeidimo, trečiasis asmuo – J. P.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) įpareigojo atsakovą nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. nepardavinėti ir/ar kitais būdais neplatinti ir nenaudoti kalendorių, kuriuose pavaizduotos skulptūros „Kryžkalnio motina (1972 m.)“ (aut. B. V.), „Keturi komunarai (1973 m.)“ (aut. B. V., N. P.), „Memorialinis ansamblis komjaunuoliams (1970 m.)“ (aut. S. Š.) ir „Tarybiniams partizanams pogrindininkams (1983 m.)“ (aut. A. A. Z., J. K.), bei ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo lėšomis sunaikinti visus nuosavybės teise turimus kalendorius, kuriuose pavaizduotos minėtos skulptūros; 2) priteisė iš atsakovo: ieškovui LATGA-A 360 Lt atlyginimą už kūrinių (skulptūrų) naudojimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-03-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1670 Lt už advokato pagalbą, 535,50 Lt išlaidas antstoliui, 337 Lt žyminį mokestį; valstybei – 50,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; 3) atmetė kitą ieškinio dalį (1 b. t., 210-214 l.).

5Teismas nurodė, kad tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl Skulptūrų eksponavimo Grūto parke ir jų autorystės, bei dėl atsakovo platinamų kalendorių, kurių pavyzdžiai pateikti į bylą ir kuriuose pavaizduotos Skulptūros, nenurodant jų autorių, todėl išsamiau nepasisako dėl minėtų aplinkybių, o atsakovo argumentai, susiję su Skulptūrų nuosavybės teise, jų perdavimu panaudos teisinių santykių pagrindu ir naudojimo Grūto parke teisėtumu, nėra reikšmingi. Teismo nuomone, kadangi autorių teisių pažeidimai buvo atliekami galiojant ATGTĮ, todėl nagrinėjamu atveju remiamasi minėto įstatymo nuostatomis, o ne 1964 m. CK.

6Teismo teigimu, atsakovo platintuose kalendoriuose nenurodyta Skulptūrų autorystė, nors pagal Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos 6bis straipsnio 1 dalį, nepaisant autoriaus turtinių teisių perdavimo, autorius turi teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę ir prieštarauti bet kokiam šio kūrinio iškraipymui, išdarkymui ar kitokiam pakeitimui, taip pat bet kokiam kitam autoriaus garbei ar reputacijai galinčiam padaryti žalos kėsinimuisi į kūrinį; pagal ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą kūrinio autorius, neatsižvelgiant į jo turtines teises, net ir tuo atveju, kai turtinės teisės perduotos kitam asmeniui, turi teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę, aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių, taip pat kitu įmanomu būdu viešai atliekant kūrinį (autorystės teisė).

7Teismas sprendė, jog nepagrįstas atsakovo argumentas, kad ieškinys turėtų būti netenkintinas remiantis ATGTĮ 24, 28 straipsnių nuostatomis, kadangi nagrinėjamu atveju kalendoriai buvo naudojami ne informacijos arba bent jau ne vien informacijos tikslais, o priešingai, komercijos ar iš esmės labiau komercijos tikslais, be to, šios nuostatos nesuteikia teisės, naudojant kūrinius nenurodyti autoriaus vardo. Teismo vertinimu, ieškovo LATGA-A ieškinio reikalavimo teisė grindžiama ATGTĮ 67 straipsnio 4 punktu, 86 straipsniu, todėl nepagrįstas atsakovo argumentas, jog minėtas ieškovas neturi reikalavimo teisės.

8Teismo nuomone, nepagrįstas ieškovų B. V., L. L., A. Š., J. K., A. A. Z. reikalavimas priteisti neturtinę žalą; Skulptūros buvo kuriamos okupacinės valdžios užsakymu ir turi ryškų ideologinį tos valdžios kontekstą, nepriimtiną po valstybės nepriklausomybės atkūrimo, dalis tokio pobūdžio kūrinių apskritai nebuvo saugomi arba specialiai sunaikinti, o patys autoriai, nereikšdami papildomų reikalavimų, prašė perduoti Skulptūras eksponavimui Grūto parke, todėl įvertinus aplinkybes, susijusias su Skulptūrų išlikimu, bei žinant visuomenės neigiamą Skulptūrų ideologinį vertinimą, nėra pagrindo priteisti neturtinę žalą, dėl pateikimo mažuose kalendoriuose Skulptūrų, be autorių įvardijimo; Skulptūros kalendoriuose galėjo suponuoti ir autoriams palankią situaciją – pritraukti daugiau lankytojų susipažinti su Skulptūromis, ant kurių yra realiai nurodyti autoriai; be to, pats ieškinio tenkinimas iš dalies yra pakankama satisfakcija ieškovams.

9Teismas sprendė, jog nepagrįstas ir ieškovų reikalavimas paskelbti apie padarytus pažeidimus spaudoje. Nurodė, kad kalendoriai buvo skirti 2009 metams, dėl ko ilgą laiką nebeaktualūs, jų kiekis nedidelis, dalis kalendorių realiai neišplatinti, o autorių teisės apgintos adekvačiai, iš dalies patenkinus ieškinį.

10Atsakovas 2011-07-14 pateiktu pareiškimu prašė teismo papildomu sprendimu išspręsti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą, klausimą (1 b. t.; 218-219 l.). Nurodė, kad pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį atsakovui turėtų būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo atmestų ieškovo reikalavimų daliai, o patirtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti skaičiuojamos proporcingai nepatenkintų turtinių ir neturtinių reikalavimų daliai.

11Teismas 2011 m. rugpjūčio 26 d. papildomu sprendimu priteisė: iš ieškovų LATGA-A, B. V., L. L., A. Š., J. K., A. A. Z. po 133,33 Lt atsakovui UAB „Hesona“ už suteiktą teisinę pagalbą (1 b. t., 227 l.).

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

13Ieškovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2011 m. liepos 8 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria netenkinti jų reikalavimai, ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti ieškovų ieškinį, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (1 b. t., 231-234 b. l.). Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

141. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias autoriaus neturtinių teisių apsaugą, kadangi pagal CK 6.250 straipsnį galėjo nustatyti neturtinės žalos dydį, tačiau ne spręsti dėl jos buvimo ar nebuvimo. Ieškovo teigimu, visos civilinės atsakomybės sąlygos buvo konstatuotos ir įrodytos:

151.1. Teismas patvirtino, kad atsakovas naudojo Skulptūras, nenurodant jų autorystės, todėl atsakovas pažeidė Skulptūrų autorių neturtines teises - autorystės teisę bei teisę į autoriaus vardą (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.), dėl ko ieškovai patyrė neturtinę žalą;

161.2. Atsakovo veiksmų kaltę patvirtina: žinojimas, kad naudoja kūrinius, nenurodydamas jų autorių, nors Skulptūrų autoriai jam buvo žinomi, aplinkybė, jog kalendoriukais buvo siekiama ekonominės naudos (ATGTĮ 2 str. 17 p.), kadangi jie buvo skirti Grūto parko reklamai, ketinant padidinti Grūto parko žinomumą bei lankytojų skaičių, be to, atsakovas autorių neturtines teises pažeidė ne vieną kartą. Nepaisant kūrinio sukūrimo konteksto, kiekvienam autoriui yra svarbus ryšys su jo sukurtu kūriniu, todėl atsakovo veiksmai, nenurodant autorių vardų, yra ypatingai grubus autoriaus teisių pažeidimas ir autorių ryšio su sukurtais kūriniais menkinimas;

171.3. Teismas, netenkindamas ieškovų reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo, nepagrįstai rėmėsi neigiamu skulptūrų ideologiniu kontekstu. Teisės doktrinoje nurodoma, kad kūrinių teisinei apsaugai neturi reikšmės jo meninė bei mokslinė vertė, tokia pozicija įtvirtinta ir ATGTĮ 2 straipsnio 19 dalyje. Todėl neturtinė žala autoriui gali atsirasti nepriklausomai nuo kūrinio vertės, jo sukūrimo konteksto, kūrinio užsakovo ar to, kaip visuomenė vertina kūrinį. Be to, teismo teiginiai dėl Skulptūrų vertinimo nėra pagrįsti bylos medžiaga, o tai, jog Skulptūros perduotos eksponavimui Grūto parke, patvirtina autorių siekį jas išsaugoti, ir negali būti suprantama kaip autorių atsisakymas nuo autorystės ar neigiamas savo kūrinių vertinimas;

181.4. Kasacinis teismas ne kartą nurodė, kad ATGTĮ 14 straipsnyje išvardintų autoriaus asmeninių neturtinių teisių pažeidimu pakenkiama dvasiniams interesams, tikrasis kūrinio autorius netenka tam tikros dalies asmeninių neturtinių vertybių arba jos sumažėja, dėl ko sukeliami emociniai išgyvenimai, dvasiniai nepatogumai, reputacijos pablogėjimas, autoriaus vardo sumenkinimas. Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovų patirta neturtinė žala turėtų būti įvertinta.

192. Nepagrįsti teismo argumentai dėl priimto sprendimo nepaskelbimo spaudoje, kadangi minėtas reikalavimas nepagrįstai siejamas tik su neturtinių teisių pažeidimu. Kadangi teismas pripažino, jog kūriniai buvo naudojami, pažeidžiant autoriaus turtines teises, atsirado pagrindas ATGTĮ 85 straipsnio taikymui – pažeidėjo įpareigojimui savo lėšomis paskelbti apie priimtą sprendimą ar jo dalį visuomenės informavimo priemonėse. Toks teismo sprendimas pasitarnautų kaip pažeistų ieškovų teisių atstatymo priemonė.

20Atsakovas UAB „Hesona“ apeliaciniais skundais prašo panaikinti 2011 m. liepos 8 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys, atmesti ieškovų reikalavimus (1 b. t., 245-249 b. l.) bei pakeisti 2011 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apygardos teismo papildomą sprendimą ir bylinėjimosi išlaidas paskirstyti šalims pagal CPK 93 straipsnį (1 b. t., 269-270 l.).

21Apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimo grindžia tokiais argumentais:

221. Teismas neįvertino aplinkybės, jog autorių turtinės teisės perduodamos kūrinio naudotojui (ATGTĮ 38 str.). Visi skulptūrų autoriai ginčo skulptūras yra sukūrę valstybės užsakymu, jas užsakovas priėmė ir jomis bei turtinėmis teisėmis disponuoja kaip savo nuosavybe. Todėl skulptūrų autoriai negalėjo perduoti ieškovui LATGA-A kolektyviai administruoti tas turtines teises, kurių neturi, o valstybė, kaip Skulptūrų bei turtinių teisių savininkė, nėra sudariusi su LATGA-A sutarties dėl ginčo skulptūrų turtinių teisių administravimo;

232. Teismas neįvertino atsakovo argumentų dėl teisės normų taikymo. Atsakovo teigimu, ginčas dėl Skulptūrų panaudojimo turėjo būti sprendžiamas sutarčių pasirašymo ir Skulptūrų perdavimo metu galiojusių teisės normų pagrindu, t. y. pagal 1964 m. CK normas. Pagal 1964 m. CK 553 straipsnio, 532 straipsnio nuostatas užsakymo pagrindu sukurtas kūrinys nuosavybės teise pereina užsakovui; kūrinio savininkas turi teisę rodyti kūrinį viešose parodose, nemokėdamas autoriui papildomo atlyginimo, o be autoriaus sutikimo bei nemokant autorinio atlyginimo bet kuriuo būdu, išskyrus mechaninį kontaktinį kopijavimą, leidžiama atgaminti vaizduojamojo meno kūrinius, esančius atidarytose laisvai lankyti vietose, išskyrus parodas ir muziejus;

243. Ieškovas LATGA-A neturi teisės reikšti savarankiškų reikalavimų, todėl nepagrįstai priteistas LATGA-A atlyginimas. Autorių pasirašytose su LATGA-A sutartyse nustatyta, kad jiems atstovauti teisminėse ir kitose institucijose gali tik esant atskiram susitarimui, tačiau teismui nepateiktas susitarimas savarankiškai ginti pažeistas autorių teises, o, teismui priteisus LATGA-A atlyginimą, ginamos ne autorių turtinės teisės;

254. Teismas netinkamai skaičiavo ieškovui LATGA-A priteisto 360 Lt atlyginimo dydį, nenurodė, už kokį kiekį kalendoriukų bei su kokių autorių reprodukcijomis skaičiavo minėtą atlyginimą. Be to, neteisingai apskaičiuotas atlyginimas, kadangi kalendoriukai nepripažinti reklaminiais, tačiau skaičiuojant imamas reklaminiams leidiniams taikomas tarifas;

265. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Skulptūros „Keturi komunarai“ bendraautoriai yra B. V. ir N. P., tačiau atlyginimas ieškovui už bendraautorystėje sukurtą kūrinį priteistas tik vienam ieškovui B. V.;

276. Teismas nepagrįstai tenkino ieškovo reikalavimus įpareigoti atsakovą nutraukti neteisėtus veiksmus, kadangi byloje pateikti duomenys apie 2533 vnt neišplatintų kalendoriukų, tarp jų ir su ginčo Skulptūrų reprodukcijomis, sunaikinimą, be to, pasibaigus 2009 metams, kalendoriai nebenaudojami.

28Apeliacinį skundą dėl 2011 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apygardos teismo papildomo sprendimo atsakovas grindžia tuo, jog teismas neteisingai apskaičiavo bylinėjimosi išlaidas, jog bylinėjimosi išlaidos turėtų būti apskaičiuojamos nuo reiškiamų turtinių ir neturtinių reikalavimų atskirai.

29Atsiliepimuose į atsakovo apeliacinius skundus ieškovai prašo palikti nepakeistus Vilniaus apygardos teismo 2011-07-08 ir 2011-08-26 sprendimus (2 b. t. 4-13 l.). Nurodo, kad autorių teisės buvo pažeistos galiojant ATGTĮ nuostatoms, todėl nėra pagrindo taikyti 1964 m. CK, kadangi teisės aktas turi būti taikomas pagal veiksmų atlikimo momentą. Nagrinėjamu atveju negali būti taikomas ATGTĮ 28 straipsnis, kadangi Skulptūros yra pagrindinis vaizdavimo objektas ginčo kalendoriukuose, jie pagaminti ir parduodami atlygintinai, be to, atsakovas yra privatus pelno siekiantis juridinis asmuo. Ieškovų nuomone, netaikytina ir ATGTĮ 24 straipsnio 4 dalis, kadangi atsakovas nėra asmuo, turintis teisę viešai rodyti ieškinyje nurodytus kūrinius parodoje, be to, Grūto parkas nėra paroda, o ilgalaikė ekspozicija; teismo priteistas LATGA-A 360 Lt atlyginimas padidintas pagrįstai, kadangi paskaičiuotas, remiantis LATGA-A Tarybos patvirtintais tarifais, o ginčo leidiniai naudojami komerciniais tikslais, jie platinami kasoje, Grūto parko teritorijoje esančioje suvenyrų parduotuvėje, skirti populiarinti Grūto parko veiklą, kas atitinka Reklamos įstatyme įtvirtintą reklamos sąvoką. Ieškovų teigimu (jie autoriai ar jų teisių perėmėjai), yra perleidę LATGA-A kolektyviai administruoti jų turtines teises, ir minėtas ieškovas turi teisę be atskiro įgaliojimo, teikdamas ieškinį savo vardu, ginti atstovaujamų asmenų turtines autoriaus teises. Mano, jog teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą sunaikinti visus nuosavybės teise turimus kalendoriukus, kadangi įrodymai apie ginčo objekto sunaikinimą pateikti po ieškinio pateikimo, ieškovas ir teismas negalėjo žinoti, jog sunaikinti visi ieškovų teises pažeidžiantys leidiniai. Nesutinka su atsakovo argumentu dėl neteisingai apskaičiuotų bylinėjimosi išlaidų, kadangi patenkinta 60 proc. ieškovų reikalavimų ir atitinkamai priteistos tiek ieškovų, tiek atsakovo patirtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą.

30Atsakovas UAB „Hesona“ atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą, prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011-07-08 sprendimo dalį, kuria netenkinti ieškovų reikalavimai (2 b. t., 1-3 l.). Nurodo, kad ieškovai B. V., L. L., A. Š., J. K. ir A. A. Z. nepateikė teismui įrodymų apie patirtą neturtinę žalą, be to, atsakovas vadovavosi ATGTĮ 24 ir 28 straipsnių nuostatomis ir nepadarė ieškovams neturtinės žalos; ieškovai L. L. ir A. Š. nepagrįstai prašo priteisti po 5000 Lt kiekvienam paveldėtų teisių pagrindu, nes autoriaus asmeninės neturtinės teisės neperduodamos kitiems asmenims (ATGTĮ 14 str. 2 d.).

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Ieškovų apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovo apeliaciniai skundai netenkintini.

33Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

34Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

35Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs bylos aplinkybes bei įrodymus, nepažeidė paminėtų ir kitų civilinio proceso taisyklių, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė teisingas išvadas, jog ieškinyje nurodyti kūriniai turi būti saugomi, autorių turtinės ir neturtinės teisės turi būti ginamos, o atsakovas turėjo pareigą gauti autorių sutikimą bei mokėti autoriams atlyginimą už jų kūrinių panaudojimą, jog nėra pagrindo priteisti ieškovams neturtinę žalą, iš esmės tinkamai taikydamas ATGTĮ.

36Nepagrįsti atsakovo apeliacinio skundo argumentai, jog nagrinėjamam ginčui taikytinos sutarčių dėl kūrinių sukūrimo pasirašymo ir skulptūrų perdavimo metu galiojusios teisės normos - 1964 m. LTSR CK. Nors atsakovas teisingai nurodo, kad 1970-1987 metais sukurtiems ir perduotiems užsakovams kūriniams buvo taikomas 1964 m. LTSR CK, pagal kurio 553 straipsnį esant užsakymui sukurtas vaizduojamojo meno kūrinys pereina užsakovui nuosavybėn arba operatyviai tvarkytis, jeigu ko kita nenumato sutartis, tačiau civiliniai teisiniai santykiai yra tęstinio pobūdžio ir taikomas ginčijamų veiksmų atlikimo momentu galiojantis teisės aktas – ATGTĮ.

37Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, tinkamai ištyręs ir įvertinęs įrodymus, teisingai nustatė esmines bylos aplinkybes, susijusias su autorių teisių pažeidimu, atsakovui pavaizduojant Skulptūras kalendoriuose, nenurodant jų autorių.

38Autorių teisių objektas – tai originalus literatūros, mokslo ar meno kūrinys, objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas (ATGTĮ 4 str. 1 d.). Remiantis teisiniu reglamentavimu, autorius turi asmenines neturtines ir turtines teises (Berno konvencijos 6bis str., ATGTĮ 14 ir 15 str.), todėl kūrinio autorius turi autorystės teisę ir teisę į autoriaus vardą (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 ir 2 p.), išimtines teises leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu (ATGTĮ 15 str. 1 d. 1 p.) bei teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą (ATGTĮ 15 str. 3 d.).

39Bylos duomenimis, Vyriausybės 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1532 VšĮ „Hesonos“ klubui perduotos laikinai neatlygintinai naudoti – eksponuoti Grūto miško parke 42 demontuotos tarybinio laikotarpio paminklinės skulptūros, tarp jų ir ieškinyje nurodytos Skulptūros (1 b. t., 64-72 l.). Antstolis 2009 m. gegužės 5 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr.13-09-428 konstatavo, kad Sovietinių skulptūrų muziejuje „Grūto parkas“ prekiaujama atvirutėmis ir kalendoriukais, kuriuose pavaizduotos parke eksponuojamos skulptūros ir kiti kūriniai pagal pridedamą pavyzdį (1 b. t., 20-26 l.), iš kurio matyti, jog kalendoriuose nenurodyti Skulptūrų autoriai. Minėtos aplinkybės neginčija ir atsakovas.

40Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas išspausdintuose kalendoriuose naudoja Skulptūrų atvaizdus, nenurodydamas Skulptūrų autorių, tokiais veiksmais pažeisdamas ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus.

41Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog atsakovas turi pareigą mokėti autorinį atlyginimą už Skulptūrų atvaizdų panaudojimą atsakovo platinamuose kalendoriuose, kadangi Skulptūros atsakovo užsakymu pagamintuose leidiniuose buvo panaudotos be autorių leidimo ir nenurodant jų autorių (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 ir 2 p.). Aplinkybė, jog Skulptūros perduotos neatlygintinai naudoti VšĮ „Hesonos“ klubas, o jų autoriai sutiko su Skulptūrų eksponavimu muziejuje „Grūto parkas“ (1 b. t., 78 l.), nesudaro pagrindo teigti, kad Skulptūrų autoriai davė leidimą atgaminti kūrinius, ar kad atsakovas neturi pareigos gauti autorių sutikimo, atvaizduodamas Skulptūras kalendoriuose, bei nemokėti atlyginimo už jų naudojimą (ATGTĮ 15 str. 3 d.). Juolab kad Skulptūros perduotos VšĮ „Hesonos“ klubui, o ne atsakovui, bei nėra byloje duomenų apie tai, kad atsakovui būtų suteikta teisė kokiais nors būdais naudoti ieškinyje nurodytus kūrinius, juolab, nenurodant jų autorių.

42Atsakovo pareigos mokėti autoriams atlyginimą nepaneigia ir ATGTĮ 24 straipsnyje bei 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos išimtys, kurioms esant, leidžiama be autoriaus sutikimo ir nemokant autorinio atlyginimo atgaminti kūrinius, kadangi atsakovas nepagrindė aplinkybės, jog Skulptūrų panaudojimas atitinka minėtų straipsnių reikalavimus: atsakovas neturi teisės viešai rodyti Skulptūras parodoje (ir jų nerodė), Skulptūrų eksponavimas Grūto parke nėra paroda ATGTĮ 24 straipsnio prasme, o jų vaizdavimas atsakovo platintuose kalendoriuose - komercinio pobūdžio veiksmai, susiję su atsakovo veikla (1 b. t., 23-26 b. l.; ATGTĮ 24 str. 4 d.; 28 str. 2 d.).

43ATGTĮ 83 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatyta, kad vietoje ATGTĮ saugomų teisių pažeidimo faktiškai atsiradusios žalos (nuostolių) atlyginimo 77 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali reikalauti atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas pažeidėjui teisėtai (gavus leidimą) naudojusis kūriniu, o esant pažeidėjo tyčiai ar dideliam neatsargumui – iki dviejų kartų didesnio atlyginimo. Kai dėl pažeistų teisių gynimo kreipiasi kolektyvinio administravimo institucija, išieškomo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimą dydis nustatomas remiantis tarifais, taikomais kolektyvinio administravimo asociacijų (ATGTĮ 86 str. 2 d.). Pagal 2007-04-16 LATGA-A Konferencijoje bei 2007-05-03 LATGA-A Taryboje pritartų autorinio atlyginimo tarifų už vizualinių menų (tapybos, grafikos, skulptūros, fotografijos) (toliau – LATGA-A tarifai) 3 dalį, autorinio atlyginimo tarifas už reklaminius kalendorius padidinamas 50 proc., o už reprodukcijų panaudojimą kalendoriaus viršelyje – 100 proc.

44Bylos duomenimis, atsakovo užsakymu, 2009 metais pagaminta 600 vnt. kalendorių su Grūto parko ekspozicijos Skulptūrų vaizdais (trijų rūšių po 200 vnt.; 1 b. t., 122 l.), ant kalendorių buvo nurodytas reklaminis pavadinimas „Grūto parkas“, kalendoriai buvo naudojami komerciniais tikslais, pardavinėjami Grūto parko kasoje ir suvenyrų parduotuvėje. Todėl nepagrįstas atsakovo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas, skaičiuodamas autorinio atlyginimo dydį, turėjo vadovautis ATGTĮ 48 straipsnio 1 dalimi, reglamentuojančia, kad autorinio atlyginimo dydis nustatomas šalių susitarimu, o apygardos teismas teisingai nustatė ieškovui LATGA – A atlyginimo dydį už Skulptūrų panaudojimą ginčo leidiniuose, priteisdamas ieškovui LATGA- A 360 Lt sumą turtinei žalai atlyginti (1 b. t., 189-198 l.; ATGTĮ 86 str. 2 d.; LATGA-A tarifų 3 d.).

45Nesudaro pagrindo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo ir atsakovo argumentai, jog ieškovas LATGA – A neturi teisės savarankiškai teikti ieškinio, gindamas autorių teises, ar ieškovas B. V. be bendraautoriaus N. P. negali ginti savo neturtinių autoriaus teisių. Pagal įstatymą kolektyvinio administravimo asociacijos dėl atstovaujamųjų autorių ir gretutinių teisių subjektų interesų, be atskiro subjektų įgaliojimo, turi teisę išieškoti atlyginimą iš kūrinių naudotojų, naudojančių kūrinius, nemokant atlyginimo teisių turėtojams (ATGTĮ 86 str. 1 d.). Nors ATGTĮ 7 straipsnyje numatyta, kad bendraautoriai (du ar daugiau fizinių asmenų, sukuriančių kūrinį bendru kūrybiniu darbu) teises įgyvendina kartu, tačiau kiekvienas iš bendraautorių turi teisę reikšti reikalavimus nepriklausomai nuo to, ar kiti bendraautoriai sutinka juos reikšti, o solidariųjų kreditorių teisė į teisminę gynybą negali būti suvaržyta kitų kreditorių valia (CK 6.18 str. 1 d.).

46Apygardos teismas pagrįstai patenkino ir ieškovų reikalavimą uždrausti atsakovui atlikti neteisėtus veiksmus, įpareigodamas nepardavinėti ir/ar kitais būdais neplatinti ir nenaudoti kalendorių su autorių Skulptūrų atvaizdais, įpareigodamas UAB „Hesona“ ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo lėšomis sunaikinti visus nuosavybės teise turimus kalendorius, kuriuose pavaizduotos Skulptūros. Atsakovo 2010-05-05 pranešimu teismui (1 b. t., 122 l.), atsakovo užsakymu atspausdintų 2009 m. kalendorių baigiantis metams buvo nurašyti, atsakovo Komisijos 2009-11-23 akte Nr. 091123SR nurodyta, jog pasiūlyta prekes (tarp jų kalendorius) nurašyti ir sunaikinti (1 b. t., 124 l.), tačiau atsakovas nepateikė ieškinyje nurodytų kalendorių sunaikinimo akto, ir byloje nėra įrodymų apie tai, jog visi išspausdinti kalendoriai su ieškovų nurodytų Skulptūrų atvaizdais buvo sunaikinti (CPK 178 str., 185 str.). Todėl nėra pagrindo teigti, kad buvo sunaikinti visi kalendoriai su pavaizduotais nurodytų autorių kūriniais ar kad toks ieškovų reikalavimas yra perteklinis. Tokių įrodymų atsakovas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 314str.). Dėl to nėra pagrindo panaikinti šią teismo sprendimo dalį (CPK 329 str., 330 str.). Tačiau apygardos teismas netiksliai suformulavo teismo sprendimo rezoliucinę dalį, kurioje įpareigojo atsakovą nutraukti neteisėtus veiksmus, todėl ji patikslintina, vietoje antrame sakinyje nurodyto įpareigojimo atsakovui UAB „Hesona“ „nutraukti neteisėtus veiksmus - nebepardavinėti ir/ar kitais būdais platinti ir naudoti kalendorius, kuriuose pavaizduotos skulptūros“ nurodant, „nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. įpareigoti nepardavinėti ir/ar kitais būdais neplatinti ir nenaudoti kalendorių, kuriuose pavaizduotos skulptūros“.

47Pirmosios instancijos teismas taip pat turėjo pagrindo nepriteisti ieškovams jų reikalaujamos neturtinės žalos, teisingai nurodęs, jog nagrinėjamu atveju ieškinio dėl autorinių teisių pažeidimo patenkinimas – pakankama satisfakcija ieškovams.

48Nors ir teisingi ieškovų argumentai, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl neturtinės žalos, be pagrindo rėmėsi neigiamu skulptūrų ideologiniu kontekstu bei visuomenės vertinimu, jog neturtinė žala autoriui gali atsirasti nepriklausomai nuo kūrinio vertės, jo sukūrimo konteksto, kūrinio užsakovo ar to, kaip visuomenė vertina kūrinį, tačiau tai nesudaro pagrindo patenkinti ieškovų apeliacinio skundo ir priteisti reikalaujamą neturtinę žalą.

49ATGTĮ 84 straipsnyje numatyta, kad ATGTĮ 14 ir 52 straipsniuose nurodytas autorių neturtines teises pažeidęs asmuo privalo atlyginti neturtinę žalą, kurios dydis pinigais nustatomas teismo, vadovaujantis CK normomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos atlyginimą (CK 6.250 str. 2 d.). CK 6.250 straipsnyje nenumatyta neturtinės žalos atlyginimo dydžio, jis paliekamas nuspręsti teismui, įvertinus jos pasekmes, padariusio asmens kaltę, turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, sąžiningumo, teisingumo, ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.; Lietuvos A

50ukščiausiojo TeismoCivilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 19 d. nutartis Nr. 3K-3-273/2003). Pagal teismų praktiką, neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, o žalą darantys veiksmai turi būti pakankamai intensyvūs, nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu, įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007).

51Sutiktina su ieškovų argumentais, jog Skulptūros yra jų autorių kūrybinės veiklos rezultatas, jog atsakovas, atgamindamas kūrinius kalendoriuose, pažeidė autorių neturtines teises, tačiau neturtinės žalos atlyginimas yra civilinės atsakomybės forma ir jai priteisti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, o autoriaus neturtinės teisės negali būti suabsoliutinamos, jų gynimas bei būdai, kuriais tos teisės yra ginamos, priklauso nuo konkrečioje byloje susiklosčiusių faktinių aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010).

52Pagal įstatymą ir Teismų praktiką, ATGTĮ 14

53kalendorių su išspausdintomis nuotraukomis Skulptūrų, nenurodžius jų autorių vardų,Beje, atkreiptinas dėmesys, jog atsakovo užsakymu išspausdinti 600 vnt. kalendorių su Skulptūrų atvaizdais - nėra didelis kiekis, išspausdinti kalendoriai su autorių kūrinių atvaizdais galiojo ribotą laiką – 2009 metais, šalys neginčijo, kad jie buvo išimti iš apyvartos ar kad buvo parduoti ne visi kalendoriai.

54Dėl nurodyto nėra pagrindo tenkinti ieškovų reikalavimų dėl neturtinės žalos priteisimo (CPK 179 str., 185 str., CK 6.250 str.; ATGTĮ 84 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

55Tačiau apygardos teismas be pakankamo pagrindo netenkino ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovą paskelbti savo lėšomis informaciją apie priimtą teismo sprendimą dėl autorių teisių pažeidimo.

56ATGTĮ 85 straipsnyje numatyta, kad sprendimą priimantis teismas dėl autorių teisių pažeidimų gali įpareigoti pažeidėją savo lėšomis paskelbti informaciją apie priimtą teismo sprendimą. Įvertinus atsakovo padaryto pažeidimo pobūdį, aplinkybes, tarp jų, jog autorių kūriniai išspausdinti kalendoriuose, be jų leidimo ir nenurodant autorių vardų (ATGTĮ 14 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.), o kalendoriai buvo platinami komerciniais tikslais, atsakovui siekiant ekonominės naudos, bei turint omeny ir prevencinį tokių priemonių poveikį, tikslu atgrasyti vykdyti pažeidimus ir prisidėti prie visuomenės švietimo, reikalinga įpareigoti atsakovą savo lėšomis paskelbti teismo sprendimo rezoliucinę dalį dienraštyje „Lietuvos rytas“ (ATGTĮ 85 str.; 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo preambulės 27 p. ).

57Dėl pasakyto pakeistinas Vilniaus apygardos teismo 2011-07-08 sprendimas, panaikinant jo dalį, kuria netenkintas ieškovų reikalavimas paskelbti spaudoje apie padarytą pažeidimą, ir patenkinti šį ieškinio reikalavimą (CPK 263 str., 329 str. 1 d., 330 str.; ATGTĮ 85 str.).

58Atsakovo apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti skundžiamo papildomo teismo sprendimo, kuriuo priteista iš ieškovų atsakovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 277 str., 329 str.).

59Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog pakeičiamas pirmosios instancijos teismo 2011-07-08 sprendimas, iš dalies patenkinant ieškovų apeliacinį skundą, perskirstytinos bylos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.; 96 str.).

60Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. CPK 80 straipsnyje numatyta, kad žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose iki vieno šimto tūkstančių litų sudaro tris procentus ieškinio sumos.

61Bylos duomenimis, ieškovas LATGA – A už ieškinį sumokėjo 1603 Lt žyminio mokesčio (iš jo už turtinius reikalavimus – 1213 Lt; 1 b. t., 2 l.), o apygardos teismas, patenkinęs dalį ieškovų reikalavimų, priteisė jam iš atsakovo 337 Lt žyminio mokesčio. Kolegijos nuomone, sumažintinas už turtinį reikalavimą priteistas žyminis mokestis, jį apskaičiuojant proporcingai patenkintų turtinių reikalavimų daliai (t. y. iki 65 Lt), o bendra ieškovui priteista žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, dalis sumažintina iki 325 Lt (65 Lt už turtinį reikalavimą ir 260 Lt už neturtinius reikalavimus; CPK 80 str. 1 d., 93 str., 96 str.);

62Apygardos teismas 2011-07-08 sprendime tinkamai nustatė kitas ieškovui priteistas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato pagalba, faktinių aplinkybių konstatavimu, patenkinus dalį ieškovo reikalavimų, tarp jų pagrindinį ieškinio reikalavimą, susijusį su autorių teisių pažeidimo konstatavimu. Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo priteisti iš atsakovo ieškovo LATGA-A naudai teismo sprendime nustatytą kitą dalį patirtų bylinėjimosi išlaidų (1670 Lt už advokato teisinę pagalbą, 535,50 Lt antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidų), o atsakovui papildomame sprendime nustatytą bylinėjimosi išlaidų dalį, kurios atitinka ir teisingumo bei protingumo kriterijus (CPK 93 str. 1 - 2 d., 329 str.; CK 1.5 str.).

63Patenkinus iš dalies ieškovų apeliacinį skundą, ieškovo LATGA-A naudai iš atsakovo priteistinas proporcingai patenkintų reikalavimų daliai žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą (139 Lt) (CPK 93 str., 96 str.).

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

65Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą.

66Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovų reikalavimas įpareigoti atsakovą paskelbti spaudoje apie atsakovo padarytą autorių teisių pažeidimą.

67Įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Hesona“, j. a. k. 284563070, per 15 dienų nuo šios teismo nutarties gavimo dienos paskelbti savo lėšomis dienraštyje „Lietuvos rytas“ Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimo rezoliucinę dalį (su šiuo pakeitimu), kurią patikslinti, vietoje teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje antrame sakinyje nurodyto „nutraukti neteisėtus veiksmus - nebepardavinėti ir/ar kitais būdais platinti ir naudoti kalendorius, kuriuose pavaizduotos skulptūros“ nurodyti: „nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. įpareigoti nepardavinėti ir/ar kitais būdais neplatinti ir nenaudoti kalendorių, kuriuose pavaizduotos skulptūros“.

68Sumažinti teismo sprendimu priteistas iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hesona“ ieškovui Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrai žyminio mokesčio už ieškinį išlaidas iki 325 Lt (trys šimtai dvidešimt penki Lt).

69Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.

70Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 26 d. papildomą sprendimą.

71Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hesona“, j. a. k. 284563070, ieškovui Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrai, j. a. k. 110061038, 139 Lt (vienas šimtas trisdešimt devyni Lt) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinį patenkino... 5. Teismas nurodė, kad tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl Skulptūrų... 6. Teismo teigimu, atsakovo platintuose kalendoriuose nenurodyta Skulptūrų... 7. Teismas sprendė, jog nepagrįstas atsakovo argumentas, kad ieškinys turėtų... 8. Teismo nuomone, nepagrįstas ieškovų B. V., L. L., A. Š., J. K., A. A. Z.... 9. Teismas sprendė, jog nepagrįstas ir ieškovų reikalavimas paskelbti apie... 10. Atsakovas 2011-07-14 pateiktu pareiškimu prašė teismo papildomu sprendimu... 11. Teismas 2011 m. rugpjūčio 26 d. papildomu sprendimu priteisė: iš ieškovų... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 13. Ieškovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2011 m. liepos 8 d. Vilniaus... 14. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas,... 15. 1.1. Teismas patvirtino, kad atsakovas naudojo Skulptūras, nenurodant jų... 16. 1.2. Atsakovo veiksmų kaltę patvirtina: žinojimas, kad naudoja kūrinius,... 17. 1.3. Teismas, netenkindamas ieškovų reikalavimo dėl neturtinės žalos... 18. 1.4. Kasacinis teismas ne kartą nurodė, kad ATGTĮ 14 straipsnyje... 19. 2. Nepagrįsti teismo argumentai dėl priimto sprendimo nepaskelbimo spaudoje,... 20. Atsakovas UAB „Hesona“ apeliaciniais skundais prašo panaikinti 2011 m.... 21. Apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d.... 22. 1. Teismas neįvertino aplinkybės, jog autorių turtinės teisės perduodamos... 23. 2. Teismas neįvertino atsakovo argumentų dėl teisės normų taikymo.... 24. 3. Ieškovas LATGA-A neturi teisės reikšti savarankiškų reikalavimų,... 25. 4. Teismas netinkamai skaičiavo ieškovui LATGA-A priteisto 360 Lt atlyginimo... 26. 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Skulptūros „Keturi komunarai“... 27. 6. Teismas nepagrįstai tenkino ieškovo reikalavimus įpareigoti atsakovą... 28. Apeliacinį skundą dėl 2011 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apygardos teismo... 29. Atsiliepimuose į atsakovo apeliacinius skundus ieškovai prašo palikti... 30. Atsakovas UAB „Hesona“ atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą, prašo... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Ieškovų apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovo apeliaciniai... 33. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 34. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs... 36. Nepagrįsti atsakovo apeliacinio skundo argumentai, jog nagrinėjamam ginčui... 37. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, tinkamai ištyręs... 38. Autorių teisių objektas – tai originalus literatūros, mokslo ar meno... 39. Bylos duomenimis, Vyriausybės 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1532 VšĮ... 40. Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas išspausdintuose... 41. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog atsakovas turi... 42. Atsakovo pareigos mokėti autoriams atlyginimą nepaneigia ir ATGTĮ 24... 43. ATGTĮ 83 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatyta, kad vietoje ATGTĮ saugomų... 44. Bylos duomenimis, atsakovo užsakymu, 2009 metais pagaminta 600 vnt.... 45. Nesudaro pagrindo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo ir atsakovo... 46. Apygardos teismas pagrįstai patenkino ir ieškovų reikalavimą uždrausti... 47. Pirmosios instancijos teismas taip pat turėjo pagrindo nepriteisti ieškovams... 48. Nors ir teisingi ieškovų argumentai, jog pirmosios instancijos teismas,... 49. ATGTĮ 84 straipsnyje numatyta, kad ATGTĮ 14 ir 52 straipsniuose nurodytas... 50. ukščiausiojo TeismoCivilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m.... 51. Sutiktina su ieškovų argumentais, jog Skulptūros yra jų autorių... 52. Pagal įstatymą ir Teismų praktiką, ATGTĮ 14... 53. kalendorių su išspausdintomis nuotraukomis Skulptūrų, nenurodžius jų... 54. Dėl nurodyto nėra pagrindo tenkinti ieškovų reikalavimų dėl neturtinės... 55. Tačiau apygardos teismas be pakankamo pagrindo netenkino ieškinio reikalavimo... 56. ATGTĮ 85 straipsnyje numatyta, kad sprendimą priimantis teismas dėl autorių... 57. Dėl pasakyto pakeistinas Vilniaus apygardos teismo 2011-07-08 sprendimas,... 58. Atsakovo apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo papildomo... 59. Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog pakeičiamas pirmosios instancijos teismo... 60. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui... 61. Bylos duomenimis, ieškovas LATGA – A už ieškinį sumokėjo 1603 Lt... 62. Apygardos teismas 2011-07-08 sprendime tinkamai nustatė kitas ieškovui... 63. Patenkinus iš dalies ieškovų apeliacinį skundą, ieškovo LATGA-A naudai... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 65. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą.... 66. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovų reikalavimas... 67. Įpareigoti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Hesona“, j. a. k.... 68. Sumažinti teismo sprendimu priteistas iš atsakovo uždarosios akcinės... 69. Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.... 70. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 26 d.... 71. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hesona“, j. a. k....