Byla e2-6825-924/2016
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei R. A., trečiasis asmuo I. G., dėl turtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 191,08 Eur žalos atlyginimą, 7,33 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2016 m. kovo 21 d., CPK 130 nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo nepateikė.

4Trečiajam asmeniui I. G. ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti įteikti asmeniškai 2016 m. vasario 26 d. Per teismo nustatytą terminą trečiasis asmuo atsiliepimo nepateikė.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. balandžio 15 d. užpylimo vandeniu metu sulietas butas, esantis adresu ( - ). Ieškovės atstovas J. D. nustatė, kad buvo sulietos patalpos 3-4 lubos, dešinė ir apatinė sienos, patalpos grindys. Įvykio metu minėtas butas ieškovės buvo apdraustas Būsto draudimu. Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis pripažintas draudžiamuoju. Pagal lokalinę sąmatą ieškovė apskaičiavo, kad sugadinto turto remonto (atkūrimo) kaina yra 209,97 Eur. Atsakingas už minėtą įvykį asmuo– atsakovė R. A., kuriai priklauso butas, esantis ( - ). Butas, esantis ( - ), buvo užpiltas iš viršuje esančių gyvenamųjų patalpų, priklausančių atsakovei. Ieškiniu prašoma priteisti suma, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, sudaro 191,08 Eur.

8LR CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas). Pagal LR CK 6.266 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). LR CK 6.266 straipsnyje įtvirtintu objektyviosios civilinės atsakomybės atveju nustatytinos tokios deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos: 1) įstatyme nurodyto objekto, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų, valdymo faktas; 2) žalos asmeniui padarymas; 3) įstatyme nurodyto objekto sugriuvimo ar kitokių trūkumų ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys. Ieškovas, remiantis CK 6.280 str., 6.1015 str., įgijo regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, į už žalą atsakingą asmenį – atsakovę.

9Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia 2015 m. balandžio 17 d. turto sugadinimo, sunaikinimo aktu ir jo priedu, būsto draudimo liudijimu Serija LD Nr. 101854360, 2015 m. balandžio 22 d. vietinio mokėjimu nurodymu, 2015 m. balandžio 21 d. pranešimu apie žalos atlyginimą, 2015 m. balandžio 21 d. draudimo išmokos apskaičiavimu, lokaline sąmata, 2015 m. balandžio 27 d. ir 2015 m. birželio 26 d. raštais dėl išmokos išieškojimo, elektroniniu laišku, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, nesant jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad nuostoliai regreso tvarka atlyginti, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškovės reikalavimus ir priteisti iš atsakovės 191,08 Eur žalos atlyginimo regreso tvarka (CK 6.38 str., 6.114 str., 6.263 str., 6.280 str., 6.1015 str).

10Įstatymų leidėjas nustatė, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (LR CK 6.261 straipsnis), todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 7,33 Eur palūkanų.

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis bei 70,08 Eur advokato pagalbai apmokėti, iš viso 85,08 Eur (15,00 Eur žyminio mokesčio + 70,08 Eur advokato pagalbai apmokėti) (CPK 80 str. 1d. 1 p., 93 str. 1 d.).

13Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285-287 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinė J. Basanavičiaus g.12, Vilnius, a. s. Nr. LT77 7300 0100 0054 3713, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, naudai iš atsakovės R. A., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 191,08 Eur (vieno šimto devyniasdešimt vieno euro 08 ct) žalą, 7,33 Eur (septynių eurų 33 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (198,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 85,08 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus 08 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai