Byla 2-17-636/2013
Dėl Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo projekto bendrosios ekspertizės akto panaikinimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei D. J., dalyvaujant ieškovei D. Š. , atsakovams UAB „ S.“ direktoriui A. I. , bendrosios ekspertizės vadovei Z. G. ir jos atstovui advokatui A. A. , Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui M. N., trečiųjų asmenų UAB „S.“ atstovams vadovui A. I. ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos atstovui M. N.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. Š. ieškinį( prašymą ) ir patikslinta ieškinį atsakovams UAB „ S.“ direktoriui A. I. , bendrosios ekspertizės vadovei Z. G., Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „S.“ ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybai dėl Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo projekto bendrosios ekspertizės akto panaikinimo .

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė D. Š. kreipėsi į teismą su prašymu ir patikslintu prašymu ( kuris laikytinas ieškiniu , vadovaujantis LR CPK 115 str. 4.), kuriais nurodo, kad 2009 05 26 UAB „S.“ , atstovaujamas direktoriaus A. I. ir Mažeikių rajono savivaldybės administracija sudarė ekspertizės atlikimo sutartį Nr. . Pagal šią sutartį vykdytojas įsipareigojo atlikti techninio projekto „ Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ bendrąją ekspertizę ir perduoti užsakovui, o užsakovas įsipareigojo atliktą ekspertizę priimti ir už ją sumokėti. UAB „ S.“ bendrosios ekspertizės vadovė Z. G. atliko Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo : Mažeikių miesto senojo parko Birutės gv. 34 , rekonstrukcijos, techninio projekto ekspertizę ir surašė projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. projekto bendrosios ekspertizės akte Nr. nurodoma , kad Mažeikių miesto Senojo parko Birutės g.34 rekonstrukcijos techninis projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų , kitų statybos teisės aktų reikalavimus ir tai, kad techninį projektą galima tvirtinti. Tačiau LR Aplinkos ministerija raštu informavo, kad Z. G. išduotas Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. ( galioja iki 2014 -09-30 ) suteikia teisę eiti ypatingo statinio projekto ekspertizės vadovės pareigas, atliekant atestate nurodytoms statinių grupėms ( gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai , kiti statiniai ) priskiriamų statinių projektų ekspertizę ir kad atestatas Nr. nesuteikė teisės Z. G. atlikti techninio projekto „ Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ bendrąją ekspertizę , tačiau nurodyto projekto bendroji ekspertizė buvo padaryta. Aplinkos ministerija 2008 10 01 raštu Nr. (11-2)-D8-8532 parengė rekomenduojamų specialistų sąrašą ir išsiuntė savivaldybėms, tačiau Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo projekto bendrąją ekspertizę atliko ekspertė Z. G. , kuriai išduotas atestatas Nr. nesuteikė teisės atlikti Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo projekto bendrosios ekspertizės . Prašo panaikinti neteisėtą ekspertizės aktą dėl to, kad ekspertizę atliko nekompetetingas asmuo, kuris neturėjo atitinkamos kvalifikacijos atestato ( b.l.1, 7).

5Ieškovė D. Š. teismo posėdyje prašė jos prašymus tenkinti visiškai ir prašo panaikinti ekspertizės aktą, nes ją atlikęs asmuo, t.y., Z. G., neturėjo teisės jos atlikti . Jos teiginio pagrindas yra raštas , gautas iš Lietuvos aplinkos ministerijos, kuriame jie nurodė, kad aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. Z. G. nesuteikia teisės atlikti minėto techninio projekto bendrosios ekspertizės. Nurodo, kad jai rūpi tai, kad ekspertizę atliko asmuo, kuris neturėjo teisės jos atlikti ( b.l. 144-147 ).

6A. Z. G. teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. 2009 m. buvo paskelbtas konkursas minimo projekto ekspertizės atlikimui ir UAB „ S.“ tą konkursą laimėjo. Jiems buvo pateiktas projektas pagal STRą. Želdynų ekspertizės jie neatlikinėjo. Mano, kad turėjo teisę pasirašyti bendrosios ekspertizės aktą . Jos turimas atestatas jai tikrai suteikia teisę pasirašyti bendrosios ekspertizės aktą, nes pagal statinių klasifikatorių atestatas apima visus statinius, o tokios dalys kaip inžineriniai tinklai , kaip mažosios architektūros formos, pėsčiųjų takai yra statiniai. Nurodo, kad ji atliko techninio projekto bendrąją ekspertizę, taip įvardinta sutartyje, apibendrino techninį projektą , kurį jiems pateikė savivaldybė , o pagal statinių klasifikatorių parką jie gali priskirti prie kitų statinių (b.l.147-148).

7Atsakovas A. I. teismo posėdyje paaiškino, kad tai yra techninis projektas, kad techninio projekto pavadinimas yra tarp kabučių . Ekspertizę apibrėžia įstatymas. Z. G. peržiūrėjo viso projekto technines dalis , ką sako ir ministerijos raštas , kas suteikia jai teisę atlikti bendrąją ekspertizę. Projektas buvo pateiktas sukomplektuotas pagal Statybos įstatymą ir jų įmonė, tame tarpe įmonės ekspertė bendrosios ekspertizės vadovė Z. G. ją atliko pagal Statybos įstatymą, nes jos atestate yra įrašas : atlikti ekspertizę visų statinių grupių ( b.l.148-149).

8Atsakovės Z. G. ir trečiojo asmens UAB „ S.“atstovas advokatas A. A. teismo posėdyje prašo ieškinį atmesti CPK 5 str, pagrindu, kaip pareikštą netinkamo ieškovo. Taipogi paaiškina, kad visos sudėtinės dalys atitinka techninį projektą. Atsakovas turėjo teisę sudaryti tokią sutartį . Z. G. pagal savo turimą kvalifikaciją turėjo teisę atlikti bendrąją ekspertizę ir atsakyti į klausimą, kiek šis projektas atitinka statybos įstatymą ir lydinčiuosius dokumentus (b.l.149-150).

9Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos atstovas M. N. teismo posėdyje paaiškino, kad po advokato paaiškinimo nebeliko ką pasakyti, tik jam pritarti . Nurodo, kad aplinkos ministerijos rašte yra išdėstyta tik nuomonė specialisto, kas nėra galutinė tiesa( b.l. 150 ).

10Ieškinys ir patikslintas ieškinys tenkintini iš dalies.

11D. Š., negavusi Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos įgaliojimą, toliau bylą jos prašymu tęsė kaip privatus asmuo, teismui šiuo klausimu priėmus protokolinę nutartį ( b.l.113) , atleista nuo žyminio mokesčio. Taipogi ji nurodė, kad yra senamiesčio parko iniciatyvinė grupė ir ji yra visuomenininkė , nurodo, kad Mažeikiuose yra įsikūrusi iniciatyvinė grupė Mažeikių parkams išsaugoti ir puoselėti ir būtent ji atstovauja šią grupę ( b.l.56,58). LR CPK 5 str. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Gi pagal patvirtintą ekspertizės aktą, kurį , D. Š. nurodymu, patvirtino asmuo, neturintis tam teisės, būtų kompleksiškai tvarkomas Mažeikių senamiesčio parkas, kuriuo naudojasi D. Š. ir kiekvienas Mažeikių miesto gyventojas; D. Š. turi teisę į jos gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos(t.y. senamiesčio parko), kurios būtų tinkamai sutvarkytos ( ką apsprendžia ir ekspertizės aktas) sąlygas. Taipogi laikytina, kad D. Š., kaip mokesčių mokėtoja, atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės administracija naudoja mokesčių mokėtojų lėšas, yra suinteresuotas asmuo kad mokesčių mokėtojų lėšos nebūtų švaistomos ir tinkamai naudojamos, turi teisinį suinteresuotumą šioje byloje.

12Šios bylos ribos yra tai, ar ekspertė Z. G. pagal jai išduotą Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą Nr.( galioja iki 2014 -09 30 ) turėjo teisę atlikti techninio projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ bendrąją ekspertizę.

13Iš teismo posėdžio metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad 2009 05 26 tarp UAB „S.“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos buvo sudaryta ekspertizės atlikimo sutartis, kurios 1 punkte nurodoma, kad pagal šią sutartį vykdytojas įsipareigoja atlikti techninio projekto „ M. S. parko kompleksinis sutvarkymas“ bendrąją ekspertizę( b.l. 8-9). LR Aplinkos ministerija 2011 08 12 raštu „ D. M. senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo projekto bendrosios ekspertizės akto įvertinimo“ Mažeikių rajono savivaldybės Tarybai atsakė, kad Z. G. išduotas Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. ( galioja iki 2014 09 30 ) suteikia teisę eiti ypatingo statinio projekto ekspertizės vadovės pareigas atliekant atestate nurodytoms statinių grupėms ( gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai ) priskiriamų statinių projektų ekspertizę; nurodo, kad parkas pagal savo pobūdį nėra statinys , todėl atliekant parko rekonstrukcijos techninio projekto bendrąją ekspertizę, Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos turėtų būti taikos tik vertinant minėto projekto inžinerinius techninius sprendinius; vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, darytina išvada, kad Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. Z. G. nesuteikia teisės atlikti minėto techninio projekto bendrosios ekspertizės; Aplinkos ministerija parengė rekomenduojamą specialistų sąrašą ir išsiuntė savivaldybei 2008 10 01 raštu Nr.( b.l.2,13). Iš 2009 08 31 projekto bendrosios ekspertizės akto Nr. dėl M. S. parko kompleksinio sutvarkymo: Mažeikių miesto Senojo parko Birutės g.34, rekonstrukcijos , techninio projekto, matyti, kad , be inžinerinių tinklų, ekspertizės akte nurodoma kaip statinys sklypas bei jo tvarkoma teritorija, kaip antai 1.2 nurodomas apželdintas žemės plotas ( žaliasis plotas ) ir p. 1.1,1.1.1,1.1.2,1.2;1.2.1;1.2.2;1.3(b.l.10-12); šį projektą įvertina bendrosios ekspertizės vadovė Z. G., nurodydama, kad Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo : Mažeikių miesto Senojo parko Birutės g. 34 rekonstrukcijos techninis projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų , kitų statybos teisės aktų reikalavimus, techninį projektą galima tvirtinti. Iš rašytinio įrodymo – 2011 09 23 LR Aplinkos ministerijos rašto Nr. Mažeikių rajono savivaldybės administracijai matyti, kad aplinkos ministerija nurodo, jog 2011 08 12 raštu Nr. jau teikė paaiškinimą dėl Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo projekto bendrosios ekspertizės akto; nurodo, kad parkas, vadovaujantis Želdynų įstatymo 6 str. nuostatomis, priskiriamas rekreacinės paskirties želdynams, kurių ekspertizės atlikimo tvarka nereglamentuojama; nurodo, kad aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. Z. G. suteikia teisę atlikti statinio projekto bendrąją ekspertizę, tačiau nesuteikia teisės atlikti želdyno projekto bendrąją ekspertizę; aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. Z. G. suteikia teisę atlikti ekspertizę tik tų želdymo projekto dalių , kuriose pateikti tam tikros techninės srities inžinerinių sistemų , inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sprendiniai ir šio projekto dalys parengtos vadovaujantis Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis( b.l.32 ). Iš 2012 10 16 Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimo, kuris yra prejudicinis faktas ( LR ( - ) str.2p. ), nustatyta, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas konstatavo, kad „Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja 2008 m. birželio 20 d. patvirtino projektavimo sąlygų sąvadą Nr. (toliau – Projektavimo sąlygų sąvadas) objektui: Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas: Mažeikių miesto senojo parko Birutės g. 34 rekonstrukcija. Projektavimo sąlygų sąvade numatytas planavimo dokumentas - techninis projektas. Reikalavimai projektavimui: 1) pateikti suderinimui projektinį pasiūlymą; 2) techninį projektą paruošti pagal LR galiojančius normatyvus; 3) išspręsti esamos želdynų sistemos pertvarkymą ir pilnos komplektacijos naujų želdynų įrengimą: gėlynai, dekoratyvūs krūmai, parko zonai tinkantys medžiai, veja; 4) takų sistemos išdėstymas; 5)apšvietimas; 6) stadiono vietoje įrengti miesto gyventojų susibūrimo vietą panaikinant šonines tribūnas, aptvėrimą; 7) mašinų parkavimas Birutės ir Mindaugo gatvėse; 8) WC vietos parinkimas; 9) išspręsti galimybę vasaros kavinei; 10) kapinių teritorijoje išspręsti minimalų želdynų sistemos sutvarkymą; 11) sporto, vaikų žaidimo aikštynų įrengimas; 12) kitomis sąlygomis inžinerinių tinklų rekonstrukcijai ar išsaugojimui, jeigu iškyla poreikis projektavimo ar statybos eigoje; 13) techninis projektas atliekamas ant ne senesnio kaip vienų metų topografinio inžinerinio plano; 14) techninį projektą pateikti peržiūrėti nuolatinei statybos komisijai; parengtas statinio techninis projektas privalo atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, higieninių, priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus; numatyti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, dangų pilną atstatymą ir sutvirtinimą. 2008 m. spalio 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Archartelė ir partneriai" pasirašė projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas" techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. dėl projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas" projektinio pasiūlymo ir techninio projekto parengimo paslaugos. Parengus techninį projektą UAB „Statybos projektų ekspertizės centro" projekto bendrosios ekspertizės 2009 m. rugpjūčio 31 d. aktu (toliau - Ekspertizės aktas) Nr. buvo įvertinta, kad Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo : Mažeikių miesto senojo parko Birutės g. 34 , rekonstrukcijos techninis projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų , kitų statybos teisės aktų reikalavimus, techninį projektą galima tvirtinti.“( b.l. 78-79).Taipogi šiame sprendime konstatuota, kad Mažeikių senojo parko teritorijoje esantis žemės sklypas , esantis Birutės g. 34, Mažeikiai, yra miškų ūkio paskirties , jo naudojimo būdas- rekreacinių miškų sklypai, jam taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; šiame žemės sklype esantis miškas priskirtas II B grupei ( rekreaciniai miškai (, kuris yra įtrauktas į valstybinės reikšmės miškų plotus; miško žemės naudojimą reglamentuoja specialiosios teisės normos – miškotvarkos projektas; LR aplinkos ministro 2006 09 01 įsakymu Nr. D1-406 patvirtintos Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės reglamentuoja visų nuosavybės formų miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimą , tikslinimą, derinimą , tvirtinimą , registravimą ir jų parengimo kokybės kontrolę; tai, kad Mažeikių senojo parko teritorijoje esantis miškų ūkio paskirties žemės sklypas , esantis Birutės gv. 34, Mažeikiai, turi būti tvarkomas pagal vidinės miškotvarkos projektą, patvirtina L R aplinkos ministerijos 2012 05 02 raštas Nr. , kuriame nurodoma, kad rekonstruojamas objektas – Mažeikių senamiesčio parkas yra žemės sklype Birutės g.34, Mažeikiai, prisikirtame valstybinės reikšmės miškams, todėl gali būti tvarkomas pagal vidinės miškotvarkos projektą, parengtą vadovaujantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. D1-406, nustatyta tvarka, o ne pagal techninį projektą, parengtą vadovaujantis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka“(b.l.80,81).2012 10 16 Šiaulių apygardos administracinis teismas sprendimu pa naikino projektavimo sąlygų sąvadą Nr. S9-371 objektui – Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas( b.l. 82 ).

14Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti atestatai statinių projektų ekspertizei atlikti suteikia teisę jo turėtojui vykdyti ekspertizės veiklą vadovaujantis LR Statybos įstatymo 29 str., statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002“ Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

15Gi iš Z. G. patvirtinto ekspertizės akto aiškiai matyti : p.3 privalomieji dokumentai statinio projektui rengti : - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos 2008 06 20 dieną patvirtintas Projektavimo sąlygų sąvadas Nr.

16Sektinai, pagal šį sąvadą ekspertizės akte, kurį patvirtino Z. G., ir buvo išspręsta išspręsti esamos želdynų sistemos pertvarkymas ( ekspertizės akto I d. sklypas ), bei išspręstas valstybinės reikšmės miškams priskirto Mažeikių senamiesčio parko tvarkymas , patvirtinant ekspertizę, nors tai turėjo būti tvarkoma pagal vidinės miškotvarkos projektą.

17Įvertinus visus teismo posėdžio metu aukščiau nurodytus ištirtus įrodymus, darytina išvada, kad LR aplinkos ministerija pagrįstai raštais nurodė, kad aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. Z. G. nesuteikia teisės atlikti Mažeikių senamiesčio parko kompleksinio sutvarkymo : Mažeikių miesto senojo parko, Birutės g. 34, rekonstrukcijos techninio projekto bendrosios ekspertizės. D. Š. prašymas ir patikslintas prašymas, tenkintinas iš dalies, tinkamai teisiškai suformuluojant jos pareikštą reikalavimą, kuris savo esme nekeičiamas : pripažinti, kad Z. G. pagal jai išduotą LR Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą Nr. neturėjo teisės atlikti techninio projekto „ M. S. parko kompleksinio sutvarkymo : Mažeikių miesto senojo parko Birutės g.34 rekonstrukcijos “ bendrąją ekspertizę kaip bendrosios ekspertizės vadovė ir pripažinti 2009 08 31 projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. negaliojančiu.

18Ieškinys atsakovui A. I. atmestinas, nes jis laikytinas netinkamu atsakovu (kaip fizinis asmuo- direktorius) byloje. Kadangi D. Š. neginčija 2009 05 26 UAB „ S.“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sudarytos ekspertizės atlikimo sutarties Nr. , ieškinys Mažeikių rajono savivaldybės administracijai atmestinas.

19Iš atsakovės A. G. priteistinos 139 lt bylinėjimosi išlaidos ( žyminis mokestis ) Valstybei ir 99 lt išlaidų , susijusių su bylinėjimusi ( pašto išlaidų ) Valstybei.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-265 str., 268 str.,269 str., 270 str., teismas

Nutarė

21Ieškinį ir patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

22Pripažinti, kad UAB „ S.“ ekspertė Z. G. pagal jai išduotą LR Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą Nr. neturėjo teisės atlikti techninio projekto „ M. S. parko kompleksinio sutvarkymo : Mažeikių miesto senojo parko Birutės g.34 rekonstrukcijos“ bendrąją ekspertizę kaip bendrosios ekspertizės vadovė ir pripažinti 2009 08 31 projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. negaliojančiu.

23Ieškinį ir patikslintą ieškinį UAB „S.“ direktoriui A. I. atmesti.

24Ieškinį ir patikslintą ieškinį Mažeikių rajono savivaldybės administracijai atmesti.

25Priteisti iš atsakovės Z. G. 139 lt ( vieną šimtą trisdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ) ir 99 lt ( devyniasdešimt devynis litus) išlaidų, susijusių su bylinėjimusi ( pašto išlaidų )Valstybės naudai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. Š.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė D. Š. kreipėsi į teismą su prašymu ir patikslintu prašymu (... 5. Ieškovė D. Š. teismo posėdyje prašė jos prašymus tenkinti visiškai ir... 6. A. Z. G. teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. 2009 m. buvo... 7. Atsakovas A. I. teismo posėdyje paaiškino, kad tai yra techninis projektas,... 8. Atsakovės Z. G. ir trečiojo asmens UAB „ S.“atstovas advokatas A. A.... 9. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Mažeikių rajono... 10. Ieškinys ir patikslintas ieškinys tenkintini iš dalies.... 11. D. Š., negavusi Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos įgaliojimą, toliau... 12. Šios bylos ribos yra tai, ar ekspertė Z. G. pagal jai išduotą Aplinkos... 13. Iš teismo posėdžio metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad 2009 05... 14. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti atestatai statinių projektų... 15. Gi iš Z. G. patvirtinto ekspertizės akto aiškiai matyti : p.3 privalomieji... 16. Sektinai, pagal šį sąvadą ekspertizės akte, kurį patvirtino Z. G., ir... 17. Įvertinus visus teismo posėdžio metu aukščiau nurodytus ištirtus... 18. Ieškinys atsakovui A. I. atmestinas, nes jis laikytinas netinkamu atsakovu... 19. Iš atsakovės A. G. priteistinos 139 lt bylinėjimosi išlaidos ( žyminis... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-265... 21. Ieškinį ir patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Pripažinti, kad UAB „ S.“ ekspertė Z. G. pagal jai išduotą LR Aplinkos... 23. Ieškinį ir patikslintą ieškinį UAB „S.“ direktoriui A. I. atmesti.... 24. Ieškinį ir patikslintą ieškinį Mažeikių rajono savivaldybės... 25. Priteisti iš atsakovės Z. G. 139 lt ( vieną šimtą trisdešimt devynis... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...