Byla e2-2771-399/2015
Dėl įrašo panaikinimo pasekmių

Nustatė

1Pareiškėjai pateikė pareiškimą panaikinti bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą įrašą bendru jų sutikimu ir sutartį dėl įrašo panaikinimo pasekmių.

2Byla buvo pradėta ginčo teisena ir sutuoktiniams pateikus minėtus dokumentus teismas perėjo iš ginčo teisenos į supaprastintą procesą ir bylą nagrinėja ypatinga teisena (LR CPK 442 str., 4543 str., 540 str.).

3Santuokos sudarytos bažnyčioje teismas negali nutraukti, tačiau gali spręsti dėl tokios santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje (toliau CMS) įrašo panaikinimo ir sutarties pasekmių tvirtinimo (LR CK 3.24 str., 3.25 str., 3.304 str.).

4Sutuoktiniai turi teisę pasirinkti kokiu pagrindu kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo, šioje byloje dėl įtraukimo į apskaitą įrašo panaikinimo. Prašymas atitinka reikalavimus, yra visos sąlygos numatytos LR CK 3.51 str. nagrinėti bylą ypatinga teisena, nelikus ginčo tarp sutuoktinių, tai yra nuo santuokos sudarymo ir įtraukimo į apskaitą yra praėję daugiau kaip vieneri metai, abu sutuoktiniai yra veiksnūs, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl pasekmių,. Sutuoktiniai susitaikyti ir gyventi bendrai nesutinka. Sutuoktiniai kartu negyvena, pagrindo tikėtis, kad jie pradės gyventi bendrai nėra, todėl nustačius, kad santuoka faktiškai iširusi, panaikinamas bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą CMS įrašas.

5Teismo posėdžio metu T. J. sutiko, kad būtų byla nagrinėjama jos atsovei advokatei D. V. nedalyvaujant ir teismas bylą nagrinėjo pareiškėjos atstovei nedalyvaujant, nes asmuo turi teisę bylą vesti tiek pats, tiek per atstovą, kurio dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu.

6Teismo posėdžio metu prisiekę abu pareiškėjai patvirtino, kad visos sutarties sąlygos atitinka jų interesus ir valią, yra gerai apgalvotos ir prašė sutartį tvirtinti. Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad tokios sąlygos kilo ir dėl to, kad tai yra geriausia išeitis esant kreditoriui ir sąlygos nepažeidžia nei sutuoktinių, nei vaikų interesų. Institucijos teikiančios išvadą atstovė L. U. teikiė išvadą, kad sutarties sąlygos atitinka vaikų interesus. Pareiškėja T. J. dėl 3.2 p. sutarties pasisakė, kad nekilnojamam turtui perėjus vaikų nuosavybėn ji užtikrins šio turto išlaikymu, tai yra turės lėšas reikalingas mokesčių mokėjimui ir tiurto būklės išsaugojimui. Kreditoriai prieštaravimų dėl sutarties sąlygų neteikė ir (LR CK 3.53 str. 1-3 d.), tai reiškia jog sutinka su sutarties sąlygomis ir jos tvirtinimu, patys pareiškėjai prašė sutartį tvirtinti ir esant nuostatai civiliniame procese, kad visi dalyvaujantys byloje asmenys turi savo teisėmis naudotis sąžiningai, būti sąžiningi procese (LR CPK 7 str.), teismui nenustačius, kad sutarties sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešai tvarkai, dėl sutarties sąlygų susitarė patys sutuoktiniai laisva valia, ir vedantys bylą per kvalifikuotus teisininkus, tai yra naudodamiesi advokatės D. V. ir advokato padėjėjos S. R.- Sajonienės teisine pagalba, institucijos teikiančios išvadą atstovė patvirtino, kad sutarties sąlygos atitinka vaikų interesus, duomenų, kad sutuoktiniai netinkamai vykdytų tėvų valdžią nėra ir, nustačius šias sąlygas, pareiškėjų pateikta sutartis dėl santuokos įtraukimo į apskaitą įrašo panaikinimo pasekmių, tvirtinama.

7Civilinė byla buvo pradėta ginčo teisena ir K. J. (ieškovas ginčo teisenoje) vedė bylą per pasirinktą advokato padėjėją bei yra neatleistas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei, o T. J. (atsakovė ginčo teisenoje, pareiškusi ir priešieškinį byloje) vedė bylą per valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu skirtą advokatę ir yra 100 procentų etleista nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei. |Byloje pateikti duomenys, kad K. J. turėjo 450 eurų bylinėjimosi išlaidų advokato padėjėjos teisinei pagalbai apmokėti bei duomenys, kad valstybė turėjo 416,31 Eur bylinėjimosi išlaidų teikdama teisinę pagalbą T. J.. Sudarydami sutartį dėl santuokos įtraukimo į apskaitą CMS įrašo panaikinimo susitarė tarpusavyje kaip bus atlyginamos bylinėjimosi išlaidos (8.2 p.), teismas , atsižvelgdamas į tai, kad byla baigiama neginčo teisena ir į tinkamą procesinį šalių elgesį, mažina priteistinų iš K. J. valstybei išlaidų dydį ir priteisia ½ dalį bylinėjimosi išlaidų nurodytų Pažymoje, tokią pačią sumą priteisia iš T. J. K. J., nes nuo atstovavimo išlaidų T. J. nėra atleista. Iš K. J. priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (LR CPK 93 str. 1 d., 96 str. 5 d., 99 str., 98 str.) . K. J. grąžinamas jo sumokėtas žyminis mokestis teikiant ieškinį (LR CPK 87 str.).

8Vadovaujantis išdėstytu ir LR CK 3.51 str., 3.53 str., 3.66 str., 3.69 str. 1 d., LR CPK 541 str. Teismas

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti.

10Panaikinti bažnytinės santuokos tarp pareiškėjų T. J., asmens kodas ( - ) ir K. J. , asmens kodas ( - ), sudarytos 2004-09-10 K. R. Švč. Jėzaus širdies RKb bažnyčios nustatyta tvarka , įtrauktos į apskaitą 2009-09-16 K. R. savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 49, įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje įrašą abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

11Po santuokos įtrukimo į apskaitą įrašo panaikinimo palikti pavardes vyrui - Juraitis , moteriai – Juraitienė

12Patvirtinti sutartį dėl santuokos įtraukimo į apskaitą CMS įrašo panaikinimo pasekmių tokio turinio: SUTARTIS DĖL SANTUOKOS, SUDARYTOS BAŽNYČIOS (KONFESIJŲ) NUSTATYTA TVARKA, APSKAITOS ĮRAŠO PANAIKINIMO PASEKMIŲ Mes, žemiau pasirašę, T. J., asmens kodas ( - ), ir K. J., asmens kodas ( - ), 2004-09-10 K. R. Švč. Jėzaus širdies RKb bažnyčios nustatyta tvarka sudarę santuoką, kuri buvo įtraukta į apskaitą K. R. savivaldybės CMS, apskaitos įrašo Nr. 49, vadovaudamiesi LR CK 3.51 str., 3.54 str., sudarydami šią sutartį, susitarėme dėl santuokos sudarytos bažnyčios nustatyta tvarka, apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių laisva valia ir apsisprendimu l.Sutarties dalykas. 1.1. Sutartimi mes. T. J.. asmens kodas ( - ). ir K. J., asmens kodas ( - ) (toliau abu kartu vadinami "Šalimis"), siekiame panaikinti akto įrašą dėl T. J.. asmens kodas ( - ), ir K. J., asmens kodas ( - ), bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka 2004-09-10 K. R. Švč. Jėzaus širdies RKb bažnyčioje sudarytos santuokos, įtraukimo į apskaitą K. R. savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje. įrašo Nr. 49, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir susitarti dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių. 2. Nepilnamečių vaikų gyvenamosios vielos nustatymas, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas ir nepilnamečių vaikų išlaikymas. 2.1.

13Nutraukiant santuoką yra du nepilnamečiai vaikai: P. J., gim. 2006-09-19 ir D. J., gim. 2003-08-31.

 1. Šalys susitaria, kad nutraukus santuoką nepilnamečių vaikų D. J. ir P. J. gyvenamoji vieta nustatoma su motina T. J..
 2. Šalys susitaria, kad vaikų auklėjimu ir jų priežiūra rūpinsis abu tėvai. Šalys įsipareigoja netrukdyti ir nesudaryti viena kitai kliūčių bendraujant su vaikais.
 3. šalys susitaria, kad skyrium gyvensiantis po santuokos nutraukimo tėvas K. J. nuo 2015-10-01 teiks materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai D. J., gimusiai 2003-08-31 ir P. J., gimusiam 2006-09-19 mokamą periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui po 75 EUR kas mėnesį iki vaikų pilnametystės.Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybes nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.Nepilnamečių vaikų išlaikymui skirtas pinigines lėšas motina T. J. tvarkys uzufrukto teise, atsižvelgdama į nepilnamečių vaikų interesus.
3. Turto padalijimas. 3.1. Šalys susitaria, kad santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise pagal 2011-08-17 Pirkimo pardavimo sutartį Nr. 3388 įgytus ir įkeistus .Svvedbank", AB (2011-09-09 hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą) :

14

150,1500 ha žemės sklypą. unikalus Nr. 5116-0002-0109. kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas 51 16/0002:109 Bebruliškės k.v. •

16Gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 5198-2005-1016. Tvartą, unikalus Nr. 5198-2005-1027, •

17Kiemo statinius (šulinį), unikalus Nr,5198-2005-1062, esančius K. R. sav. K. R. sen. Bebruliškes k. Aušros g. 16, Šalių bendru sutarimu įvertintus 5784 Eur, panaikinus santuokos apskaitos įrašą, Šalys pasidalija po ½ dalį asmeninės nuosavybės teisėmis. 3.2.

18Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad įvykdžius visas prievoles pagal 2011-07-19 Kredito sutartį Nr. 11-032665-FA kreditoriui „Swedbank", AB , iš kurio buvo gautas kreditas Sutarties 3.1. punkte nurodyto nekilnojamojo turto įsigijimui, pasibaigus Sutarties 3.1. punkte nurodyto nekilnojamojo turto hipotekai ir solidariems skolininkams pagal 2011-07-19 Kredito sutartį Nr. 11- 032665-FA pilnai įvykdžius tarpusavio įsipareigojimus (jei tokių atsiras vykdant prievoles pagal 2011-07-19 Kredito sutartį Nr. 11-032665-FA), abi Šalys pagal šią Sutartį atitenkančias Sutarties 3.1, punkte nurodyto nekilnojamojo turto dalis perleis savo vaikų D. J. ir P. J. nuosavybėn lygiomis dalimis. Šalys susitaria, kad vienai iš Šalių atsisakius perleisti jai priklausantį

19šios sutarties 3.1 p. nurodytą turtą lygiomis dalimis vaikams, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl šalies įpareigojimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

 1. Šalys susitaria, kad santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgyta transporto priemonė - K1A SORENTO. valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas KNEJC521835170268, VĮ „Regitra” Salių bendru sutarimu įvertinta 4 344,30 Eur , panaikinus santuokos apskaitos įrašą, asmeninės nuosavybės teise atitenka K. J..
 2. Salys susitaria, kad santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgyti kilnojamieji daiktai:
 • Nešiojamas kompiuteris, kurio vertė 430 Eur,
 • Šaldytuvas, kurio vertė 50 Eur
 • Šaldymo dėžė, kurios vertė 100 Eur
 • Mėsmalė, kurios vertė 70 Eur
 • Žoliapjovė, kurios vertė 150 Eur
 • Elektrinis malkų pjūklas, kurio vertė 500 Eur

20

21Dujinė viryklė, kurios vertė 100 Eur panaikinus santuokos apskaitos įrašą asmeninės nuosavybės teise atitenka T. J., 3.5.

22Šalys susitaria, kad T. J. vardu įgytas nešiojamasis kompiuteris HP 250 G3. kurio vertė 200 Eur panaikinus santuokos apskaitos įrašą, asmeninės nuosavybės teise atitenka K. J.. 3.6.

23Šalys susitaria, kad 232 Eur vertės planšetinis kompiuteris Lenovo S6000 10.1 16GB Black 115494. įsigytas pagal 2014-04-05 Sutartį Nr. OJVU04657, sudarytą tarp UAB „Omnitel" ir K. J., kaip daiktas, skirtas nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti , į dalintiną turtą neįtraukiamas, o panaikinus santuokos apskaitos įrašą, perduodamas Tatjanai Juraitienei. su kuria lieka gyventi nepilnamečiai vaikai. 3.7.

24Šalys patvirtina, kad lėšų banko sąskaitose, indėlių, taip pat jokių piniginių santaupų grynaisiais pinigais, priklausančių jiems bendrąja jungtine nuosavybes teise, neturi, todėl jų padalinimo klausimas šioje Sutartyje neaptariamas. 3.8. Šalys taip pat pareiškia, tad visus namų apyvokos kilnojamuosius daiktus yra pasidalinę iki šios Sutarties pasirašymo ir dėl to ginčo tarp Šalių nėra ir ateityje nebus. 3.9. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje numatytas turto pasidalijimas atitinka kiekvienos iš Šalių interesus ir norus. Šalys taip pat patvirtina, kad jokios kompensacijos dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto pasidalijimo viena iš kitos nereikalauja ir ateityje nereikalaus, bei vienas kitam jokių pretenziją ateityje dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto pasidalinimo nereikš. 4 Sutuoktinių vienas kito išlaikymas. 4.1, Šalys patvirtina, kad abu pareiškėjai yra darbingi ir kiekvienas yra pajėgus save išlaikyti, todėl išlaikymo vienas iš kito sau nereikalauja. 5.

25Kreditoriai. 5.1. Panaikinant santuokos apskaitos įrašą Šalys turi bendrų kreditų, kurių mokėjimo terminai dar nėra suėję:

 • pagal 2011-07-19 Kredito sutartį Nr. 11-032665-FA kredito likutis „Swedbank"\ AB yra 5 447,74 EUR, Šalys susitaria, kad T. J. , K. J. ir Giedriaus Juraičio prievolė šiam kreditoriui lieka solidari ir yra nemodifikuojama, tačiau faktiškai panaikinus santuokos apskaitos įrašą įsipareigojimus kreditoriui vykdys vienas K. J..
 • pagal 2013-06-18 Sutartį Nr. 13-041374-GV kredito likutis „Svvedbank", AB yra 3 514,15 EUR. Šalys susitaria, kad T. J. ir K. J. prievolė šiam kreditoriui lieka solidari ir yra nemodifikuojama, tačiau faktiškai panaikinus santuokos apskaitos įrašą, įsipareigojimus kreditoriui vykdys vienas K. J..
 • pagal 2014-04-05 Sutartį Nr. OM104657, sudarytą tarp UAB „Omnitel" ir Kęstučio Juraičio, kredito likutis yra 106 EUR. Salys susitaria, kad T. J. ir K. J. prievolė šiam kreditoriui lieka solidari ir panaikinus santuokos apskaitos įrašą ir nutraukus santuoką T. J. ir K. J. ją dengs lygiomis dalimis.
5.2. Panaikinant santuokos -apskaitos Įrašą ir nutraukiant santuoką T. J. turi asmeninę prievolę, kuris mokėjimo terminai dar nėra suėję:

26

27pagal 2015-03-17 Įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. IT60402852-150322, sudarytą tarp TEO LT, AB ir T. J.. T. J. įsipareigoja panaikinus santuokos apskaitos įrašą, asmeniškai vykdyti prievoles šiam kreditoriui,

285.3.

29Šalys patvirtina, kad visi kreditoriai yra informuoti apie santuokos nutraukimo bylos iškėlimą teisme. 5.4,

30Šalys pareiškia, kad nei bendrai, nei kiekvienas atskirai jokių kitų kreditorinių įsiskolinimų ar kitokių įsipareigojimų kreditoriams neturi. 6,

31Sutuoktinių pavardės. 6.1. Nutraukus santuoką T. J. palikti santuokinę pavardę "Juraitienė". 7. Sutarties aiškinimas. 7.1.

32Šalims yra žinoma LR CK 3.53 str. 3 d. sąlyga, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo. 7.2.

33Sutarties Šalys pareiškia, kad LR CK 3.66 str., 3.67 str. esmė. turinys ir pasekmės Šalims žinomos ir suprantamos. Ši Sutartis Šalių perskaityta ir. kaip atitinkanti jų valią priimta ir pasirašyta. Šalys prašo teismo patvirtinti šią Sutartį.

 1. Sutartis nepažeidžia Šalių teisių ir interesų, moralės principams bei viešajai tvarkai neprieštarauja.
 2. Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, po vieną- kiekvienai iš Šalių, 1 egzempliorius - teismui.

  34'

8.Kitos sąlygos. 8.1.

35Šalys susitaria, kad T. J. atlygins K. J. tokio paties dydžio bylinėjimosi išlaidas, kokio dydžio išlaidos teismo sprendimu bus priteistos iš K. J. už Tatjanai Juraitienci suteiktą valstybės teisinę pagalbą. 8.2,

36Ši Sutartis įsigalios tą dieną, kai įsiteisės teismo sprendimas dėl santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, įrašo išbraukimo iš apskaitos ir šios Sutarties patvirtinimo.

37Santuokos įtraukimo į apskaitą CMS įrašo panaikinimo pasekmės sutuoktiniams išaiškintos.

38Priteisti iš K. J., asmens kodas ( - ), 208,16 eurų bylinėjimosi išlaidų, turėtų, ryšium su antrinės teisinės pagalbos teikimu Valstybei (mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą ( - ), juridinio asmens kodas 188659752, AB Swedbank, įmokos kodas 5630, paskirtis – įmoka už antrinę teisnę pagalbą).

39Priteisti iš T. J., asmens kodas ( - ), 208,16 eurų bylinėjimisi išlaidų turėtų advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti K. J., asmens kodas ( - ).

40Priteisti iš K. J., asmens kodas ( - ), 13,08 eurų bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų teikimu Valstybei (mokama į VMI prie LR FM sąskaitą įmokos kodas 5660).

41G. K. J., asmens kodas ( - ), 61 eurą žyminio mokesčio, sumokėto teikiant ieškinį (2015-05-07 sumokėta 46 eurai ir 2015-07-03 sumokėta 15 eurų). Žyminį mokestį grąžina pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM.

42Sprendimo patvirtintas kopijas per tris dienas išsiųsti suinteresuotiems asmenims (kreditoriams).

43Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją išsiųsti civilinės metrikacijos skyriui, VĮ Regitra ir VĮ Regstrų centras.

44Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžaiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pareiškėjai pateikė pareiškimą panaikinti bažnytinės santuokos... 2. Byla buvo pradėta ginčo teisena ir sutuoktiniams pateikus minėtus dokumentus... 3. Santuokos sudarytos bažnyčioje teismas negali nutraukti, tačiau gali... 4. Sutuoktiniai turi teisę pasirinkti kokiu pagrindu kreiptis į teismą dėl... 5. Teismo posėdžio metu T. J. sutiko, kad būtų byla nagrinėjama jos atsovei... 6. Teismo posėdžio metu prisiekę abu pareiškėjai patvirtino, kad visos... 7. Civilinė byla buvo pradėta ginčo teisena ir K. J. (ieškovas ginčo... 8. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CK 3.51 str., 3.53 str., 3.66 str., 3.69 str. 1... 9. Pareiškimą tenkinti.... 10. Panaikinti bažnytinės santuokos tarp pareiškėjų T. J., asmens kodas ( - )... 11. Po santuokos įtrukimo į apskaitą įrašo panaikinimo palikti pavardes vyrui... 12. Patvirtinti sutartį dėl santuokos įtraukimo į apskaitą CMS įrašo... 13. Nutraukiant santuoką yra du nepilnamečiai vaikai: P. J., gim. 2006-09-19 ir... 14. •... 15. 0,1500 ha žemės sklypą. unikalus Nr. 5116-0002-0109. kadastro Nr. ir... 16. Gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 5198-2005-1016. Tvartą, unikalus Nr.... 17. Kiemo statinius (šulinį), unikalus Nr,5198-2005-1062, esančius K. R. sav. K.... 18. Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad įvykdžius visas prievoles pagal... 19. šios sutarties 3.1 p. nurodytą turtą lygiomis dalimis vaikams, kita šalis... 20. •... 21. Dujinė viryklė, kurios vertė 100 Eur panaikinus santuokos apskaitos įrašą... 22. Šalys susitaria, kad T. J. vardu įgytas nešiojamasis kompiuteris HP 250 G3.... 23. Šalys susitaria, kad 232 Eur vertės planšetinis kompiuteris Lenovo S6000... 24. Šalys patvirtina, kad lėšų banko sąskaitose, indėlių, taip pat jokių... 25. Kreditoriai. 5.1. Panaikinant santuokos apskaitos įrašą Šalys turi bendrų... 26. •... 27. pagal 2015-03-17 Įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. IT60402852-150322,... 28. 5.3.... 29. Šalys patvirtina, kad visi kreditoriai yra informuoti apie santuokos... 30. Šalys pareiškia, kad nei bendrai, nei kiekvienas atskirai jokių kitų... 31. Sutuoktinių pavardės. 6.1. Nutraukus santuoką T. J. palikti santuokinę... 32. Šalims yra žinoma LR CK 3.53 str. 3 d. sąlyga, kad iš esmės pasikeitus... 33. Sutarties Šalys pareiškia, kad LR CK 3.66 str., 3.67 str. esmė. turinys ir... 34. ' 8.Kitos sąlygos. 8.1.... 35. Šalys susitaria, kad T. J. atlygins K. J. tokio paties dydžio... 36. Ši Sutartis įsigalios tą dieną, kai įsiteisės teismo sprendimas dėl... 37. Santuokos įtraukimo į apskaitą CMS įrašo panaikinimo pasekmės... 38. Priteisti iš K. J., asmens kodas ( - ), 208,16 eurų bylinėjimosi išlaidų,... 39. Priteisti iš T. J., asmens kodas ( - ), 208,16 eurų bylinėjimisi išlaidų... 40. Priteisti iš K. J., asmens kodas ( - ), 13,08 eurų bylinėjimosi išlaidų,... 41. G. K. J., asmens kodas ( - ), 61 eurą žyminio mokesčio, sumokėto teikiant... 42. Sprendimo patvirtintas kopijas per tris dienas išsiųsti suinteresuotiems... 43. Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją išsiųsti civilinės metrikacijos... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžaiamas...