Byla 1A-354-50-2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Juozapo Surblio, teisėjų Arvydo Daugėlos ir Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Linai Andrijaitytei, dalyvaujant prokurorui Remigijui Bėtkiui, gynėjui advokatei Daivai Rocevičienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 7 d. nuosprendžio, kuriuo A. C. , a. k. ( - ) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 189 str. 1 d. penkių mėnesių ir vienos dienos laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 65 str. ir 66 str., į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme nuo 2006-03-30 iki 2006-03-31 ir suėmime nuo 2006-03-31 penkis mėnesius ir vieną dieną išbūtas laikas, paskirta laisvės atėmimo bausmė laikytina atlikta.

2Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti E. S. , G. M. ir M. Š. , tačiau dėl jų nuosprendis neskundžiamas.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą ir skundą,

Nustatė

4A. C. nuteistas už tai, kad 2006 m. kovo 17 d. Klaipėdoje įgijo nusikalstamu būdu gautą turtą – 500 Lt vertės fotoaparatą OLIMPUS C 310 200M ir 179 Lt vertės grotuvą, žinodamas, kad tas turtas tą pačią dieną plėšimo būdu buvo atimtas iš nukentėjusiojo P. G. .

5Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad Apylinkės teismas paskirdamas A. C. penkių mėnesių ir vienos dienos laisvės atėmimo bausmę, nesubendrino jos su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-05-17 ir 2006-06-12 nuosprendžiais paskirtomis ir to paties teismo 2006-12-15 nutartimi subendrintomis bausmėmis. Pažymi, kad BK 63 str. 9 d. numato, kad pagal šio straipsnio taisykles skiriama bausmė ir tais atvejais, kai po nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo asmuo padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Be to, BK 72 str. 2 d. 3 p. įtvirtinta nuostata, kad teismas privalo konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus. Prokuroro manymu, vadovaujantis BK 72 str. 5 d. nuostatomis, iš A. C. turėjo būti konfiskuota 100 Lt vertės jam priklausančio turto, nes iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pinigai, gauti pardavus fotoaparatą ir MP3 grotuvą, buvo išleisti. Mano, kad teismas netaikė minėtų baudžiamojo įstatymo nuostatų, todėl netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-07 nuosprendį pakeisti: vadovaujantis BK 63 str. 1, 3, 9 d., subendrinti paskirtą bausmę su to paties teismo 2006-05-17 ir 2006-06-12 nuosprendžiais paskirtomis ir 2006-12-15 nutartimi subendrintomis bausmėmis, prie griežtesnės bausmės pridedant švelnesnę bausmę, jas visiškai sudedant, ir paskirti galutinę ketverių metų penkių mėnesių ir vienos dienos laisvės atėmimo bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 9 d. į bausmės laiką įskaityti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-05-17 bei

62006-06-12 nuosprendžiais iš dalies atliktą bausmės laiką bei, remiantis BK 72 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., konfiskuoti A. C. priklausantį 100 Lt vertės turtą, o likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

7Apeliacijos teismo posėdyje prokuroras prašo nuosprendį pakeisti, subendrinti teismo nuosprendžiais paskirtas laisvės atėmimo bausmes jas sudedant iš dalies, konfiskuoti 100 Lt pinigų, gynėjas skundą dėl pinigų konfiskavimo prašo atmesti.

8Prokuroro apeliacinis skundas pagrįstas, nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, t. y. dėl teisės problemos, kilusios ryšium su būtinumu taikyti baudžiamąjį įstatymą, susijusį su keliais nuosprendžiais paskirtų bausmių subendrinimu (Lietuvos Respublikos BPK 328 str. 1 p.).

9Nagrinėtoje byloje nustatyta, kad nuosprendyje nurodytą veiką nuteistasis padarė 2006 m. kovo 17 d. Tuo metu nuteistajam kiti nuosprendžiai priimti nebuvo. Tačiau nuteistasis 2006 m. kovo 31 d. sulaikytas, paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, kuri buvo tęsiama iki 2006 m. rugpjūčio 31 d.

102006 m. gegužės 17 d. nuteistajam buvo priimtas nuosprendis už veikas, padarytas 2005 metais, ir paskirta trejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Šiame nuosprendyje nurodyta, kad nuteistajam laisvės atėmimo bausmės pradžia skaičiuojama nuo nuosprendžio priėmimo dienos, t. y. nuo gegužės 17 d., kad skiriama kardomoji priemonė – suėmimas, nors, kaip minėta, nuteistasis tuo metu jau buvo suimtas. 2006 m. birželio 12 d. nuosprendžiu nuteistasis pripažįstamas kaltu pagal BK 284 str. 1 d. ir 189 str. 1 d. ir paskiriama vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. nutartimi abiem minėtais nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos remiantis BK 63 str. 1, 4, 9 d. ir nustatyta galutinė ketverių metų laisvės atėmimo bausmė.

11Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi nuteistasis paleistas lygtinai vienerių metų aštuonių mėnesių ir 26 dienų laikotarpiui (realiai paleistas 2008 m. rugpjūčio 27 d.). Pastebėtina, kad šis teismas, nustatydamas bausmės atlikimo bei lygtinio paleidimo terminus, bausmės pradžią skaičiavo nuo 2006 m. gegužės 17 d. Suskaičiavus terminus matyti, kad nuteistasis nuo 2006 m. kovo 31 d. (kai buvo suimtas) iki paleidimo iš pataisos namų bausmės atliko dvejus metus penkis mėnesius ir 28 dienas. Kadangi remiantis minėta nutartimi nuteistojo lygtinio paleidimo terminas – vieneri metai aštuoni mėnesiai ir 26 dienos, tai visas bausmės laikotarpis sudarytų ketverius metus du mėnesius ir 24 dienas, jeigu bausmės pradžia būtų skaičiuojama nuo 2006 m. kovo 31 d., o ne nuo gegužės 17 d. Nors prokuroras apeliaciniame skunde prie 2006 m. gruodžio 15 d. nutartimi nustatytos bausmės prašo visiškai pridėti skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę, tačiau atsižvelgtina, kad šiuo nuosprendžiu nustatytą veiką nuteistasis padarė dar būdamas neteistas, beje, ir kitais nuosprendžiais paskirtos bausmės buvo sudėtos dalinio sudėjimo būdu. Todėl logiška yra priimti apeliacinės instancijos teisme dalyvaujančio prokuroro pasiūlymą prie ketverių metų laisvės atėmimo bausmės pridėti 56 dienas, išbūtas sulaikyme ir suėmime nuo 2006 m. kovo 31 d. iki gegužės 17 d., t. y. tas laikotarpis, kuris nebuvo atspindėtas 2006 m. gegužės 17 d. ir birželio 12 d. nuosprendžiuose. Taigi išsprendus visų trimis nuosprendžiais paskirtų laisvės atėmimo bausmių subendrinimo klausimą, o tai turėjo padaryti pirmosios instancijos teismas, galima nuspręsti, kad nuteistasis yra atlikęs jam paskirtą laisvės atėmimo bausmės dalį, o nuo likusios yra atleistas lygtinai.

12Pagrįsta apeliacinio skundo dalis dėl 100 Lt pinigų konfiskavimo, nes šią pinigų sumą nuteistasis gavo iš nusikalstamos veikos, pardavus turtą, kuris buvo įgytas žinant, jog jis gautas nusikalstamu būdu.

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 7 d. nuosprendį pakeisti: remiantis LR BK 63 str. 1, 4, 9 d. prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 15 d. nutartimi nuteistajam A. C. subendrintos ketverių metų laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėti 2009 m. gegužės 7 d. nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę ir nustatyti ketverių metų vieno mėnesio ir 16 d. laisvės atėmimo bausmę.

15Nustatyti, kad A. C. yra atlikęs dvejų metų penkių mėnesių ir 28 d. laisvės atėmimo bausmę ir yra lygtinai paleistas vienerių metų aštuonių mėnesių ir 26 d. laikotarpiui.

16Konfiskuoti A. C. turto už 100 Lt.

17Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai