Byla 1-924-1060/2018
Dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje A. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini) Marijampolės sav., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), išsiskyręs, dirba (duomenys neskelbtini), fasuotoju, neteistas

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro Andriaus Braso pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje A. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Marijampolės sav., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), išsiskyręs, dirba ( - ), fasuotoju, neteistas ,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį.

4Teismas

Nustatė

5A. B. šeimos nariui padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, o būtent: jis 2018-08-09 apie 23.20 val., R. B. sodybos, esančios ( - ) kieme, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl asmeninių priežasčių kilusio konflikto metu su šeimos nariu – V. B., su kuria bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, tyčia vieną kartą spyrė sėdinčiai nukentėjusiajai V. B. į šoną, kumščiu vieną kartą smogė į kairę veido pusę, nuo suduoto smūgio V. B. nukrito ant žemės, jai atsistojus, kumščiu vieną kartą smogė į veidą, po to nukentėjusiajai V. B. paėmė už dešinės kojos ir ją tempė žeme, vieną kartą spyrė V. B. į kaktą ir du kartus spyrė į kairį antakį, tokiu būdu mušdamas šeimos nariui – V. B. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kraujosruva odoje ir poodyje kairės akies vokuose, muštine žaizda kairiame antakyje, kraujosruva ir nubrozdinimu viršutinės lūpos gleivinėje, t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje.

6Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. B. visiškai pripažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir parodė, kad V. B. yra jo sugyventinė, su kuria kartu gyvena jos namuose, esančiuose ( - ), beveik metus. Su jais kartu gyvena V. B. nepilnamečiai vaikai, jis padeda juos išlaikyti. V. B. niekur nedirba. 2018-08-08 vakare jis išvažiavo pas savo dėdę R. B., kuris gyvena ( - ). 2018-08-09 jis su R. B. gėrė alų. Būdamas pas dėdę SMS žinute kvietė sugyventinę atvažiuoti. Tą dieną su dėde buvo kaime, kur dar išgėrė alaus ir stipriai apsvaigo. Grįžęs namo dėl girtumo nelabai ką pamena. Tik pamena, kad užmigo, kai pabudo rado atvažiavusią sugyventinę V. B., kuri kieme kartu su R. B. gėrė alų. Jis prie jų prisijungė, begeriant tarp jo ir V. B. dėl jos pilnamečio sūnaus Algedo kilo žodinis konfliktas, kurio metu jis dėl savo girtumo labai supyko, spyrė į staliuką, po to rankomis ir kojomis pradėjo mušti savo sugyventinę V. B.. Tiksliai kiek ir į kurias vietas jis sudavė sugyventinei, dėl girtumo nepamena, sutinka su tuo, kuo yra įtariamas. Dėl savo tokio poelgio labai gailisi, tai pirmas kartas, kai smurtavo prieš sugyventinę, pasižada ateityje nesmurtauti (b.l. 46-47, 48).

7Nukentėjusioji V. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, jog 2018-08-09 apie 17.00 val. nuvyko į ( - ), pas savo sugyventinio dėdę R. B., kur turėjo būti jos sugyventinis A. B.. Apie 19.00 val. grįžo girtas A. B., ji liko laukti kol jis išsimiegos. Apie 21.00 val. atsikėlęs A. B. lauke pradėjo gerti alų. Su sugyventiniu pradėjo kalbėti dėl įvykusio konflikto su jos sūnumi. Jiems bekalbant A. B. spyrė į stovėjusį staliuką, tada priėjęs prie jos pradėjo ją mušti rankomis, spardyti kojomis. Ji nugriuvusi ant žemės bandė jam spirti kojomis. A. B. daugybę smūgių pataikė jai į veidą, kelis į kūną, taip pat kelis kartus A. B. spyrė koja jai gulinčiai. Kur tiksliai pataikė ir kiek smūgių, pasakyti negali. Po to nuėjo į kambarį, tačiau ir ten A. B. bandė ją mušti, bet ji pabėgo į lauką. Paskambino dukrai, kuri atvažiavo ir ją pasiėmė. Atvykę policijos pareigūnai ją pristatė į Prienų ligoninę, kur ji buvo apžiūrėta. Papildomos apklausos metu nukentėjusioji parodė, kad 2018-08-09 apie 17.00 val. ji nuvyko pas R. B., apie 21.00 val. atsikėlus A. B., lauke gėrė alų. Jiems bekalbant A. B. susinervinęs dėl dieną prieš įvykusio tarp jo ir jos sūnaus konflikto, spyrė į stovėjusį staliuką ir nuo staliuko visi daiktai krito ant jos. Ji tuo metu jokio fizinio skausmo nepajuto. A. B. pakilo nuo kulbės ir spyrė jai sėdinčiai į kairį šoną, po to vieną kartą ranka smogė jai į kairę veido pusę. Ji nuo suduoto smūgio nukrito ant žemės. Jai atsistojus A. B. vieną kartą ranka smogė jai į veidą, pataikydamas į lūpą. Po to ją pastūmė ir ji parkrito ant žemės. Tada A. B. paėmė jai už dešinės kojos ir ją tempė žeme, gulinčią ant žemės spardė, vieną kartą spyrė į kaktą, ir du kartus į kairį antakį. Jai atsistojus iš antakio ir nosies bėgo kraujas. Nuėjus į kambarį paskui ją atėjo sugyventinis, kuris vėl bandė ją mušti, tačiau ji spėjo pabėgti į lauką. Ji paskambino savo dukrai, kuri atvažiavo ir ją parvežė į namus, A. B. liko dėdės namuose. Ji paskambino į bendrąjį pagalbos centrą ir pranešė apie jos atžvilgiu naudotą smurtą. Dėl A. B. suduotų smūgių ji patyrė nežymų sveikatos sutrikdymą, jai skauda kairį antakį, akį, galvą, prakirsta lūpa, ant jos kūno mėlynės neliko. Civilinio ieškinio byloje dėl patirtų sužalojimų nereiškia, A. B. dėl šio įvykio atleidžia, su juo taikosi, tačiau su juo kartu neketina toliau gyventi (b.l. 16-17,18, 19-20,21).

8Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo visiško prisipažinimo, nukentėjusios parodymų, įrodyta ir kita rašytine bylos medžiaga:

9Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvada Nr. G. 769/2018 (06), kurioje nurodyta, kad V. B. padaryta kraujosruva odoje ir poodyje kairės akies vokuose, muštinė žaizda kairiajame antakyje, kraujosruva ir nubrozdinimas viršutinės lūpos gleivinėje. Sužalojimai padaryti veikiant galvą kietais bukais žalojančiais daiktais, galimai užduotyje nurodytu. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimai galėjo būti padaryti tiek nukentėjusiajai esant vertikalioje padėtyje, tiek nukentėjusiajai esant horizontalioje padėtyje. Sužalojimai padaryti mažiausiai dviejų trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimų padarymo galimybė, griūnant ir atsitrenkiant į kietus bukus žalojančius paviršius, mažai tikėtina (b.l. 26-27).

10Tarnybiniu pranešimu dėl įvykio vietos, kuriame nurodyta, kad įvykio vietos apžiūra neatlikta, nes tiksli įvykio vieta nėra žinoma, nukentėjusioji nesugebėjo tiksliai nurodyti, kur viskas įvyko (b.l. 10).

11Asmens blaivumo testu, kuriame užfiksuota, kad 2018-08-10 01.13 val. V. B. nustatyta 0,78 promilių girtumas (b.l. 14).

12Asmens blaivumo testu, kuriame užfiksuota, kad 2018-08-10 02.11 val. A. B. nustatytas 2,18 promilių girtumas (b.l. 28).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimais, išnagrinėjęs ir įvertinęs baudžiamosios bylos medžiagą, konstatuoja, kad kaltinamojo A. B. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, visiškai įrodyta.

14Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla, be kita ko, ir tam, kas mušdamas arba kitaip smurtaudamas nežymiai sužalojo savo šeimos narį arba sukėlė jam fizinį skausmą.

15Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. B. visiškai pripažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, kad 2018-08-09 apie 23.20 val., R. B. sodybos, esančios ( - ), kieme kilusio konflikto metu, tyčia vieną kartą spyrė sėdinčiai nukentėjusiajai V. B. į šoną, kumščiu vieną kartą smogė į kairę veido pusę, nuo suduoto smūgio V. B. nukrito ant žemės, jai atsistojus, kumščiu vieną kartą smogė į veidą, po to V. B. paėmė už dešinės kojos ir ją tempė žeme, vieną kartą spyrė V. B. į kaktą ir du kartus spyrė į kairį antakį. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje nurodyta, kad V. B. padaryta kraujosruva odoje ir poodyje kairės akies vokuose, muštinė žaizda kairiajame antakyje, kraujosruva ir nubrozdinimas viršutinės lūpos gleivinėje. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

16Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu. Teismas konstatuoja, kad yra BPK 418 straipsnyje nustatytų sąlygų visuma ir baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymą baudžiamajame įstatyme gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvi bet kuri bausmė, bylos aplinkybės yra aiškios, teismas konstatuoja, kad A. B. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, ir proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis neprieštaravo, sutiko su siūloma bausmės rūšimi ir jos dydžiu (b. l. 54-56, 58). Civilinio ieškinio nukentėjusioji nereiškia, dėl prokuroro sprendimo užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu sutiko (b. l. 59).

17Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir sunkinančių aplinkybių, bei įvertina kiekvienos tokios aplinkybės reikšmę. Be to, BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad, individualizuojant bausmę, ne mažiau svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes (padaryto nusikaltimo pavojingumą, kaltės formą ir rūšį, nusikaltimo padarymo motyvus, tikslus ir stadiją, kaltininko asmenybę ir kt.).

18Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

19Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą – padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas. Teismas atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius kaltinamąjį: A. B. neteistas (b. l. 37), du kartus baustas administracine tvarka, paskirtos piniginės baudos sumokėtos (b.l. 38-39), psichiatrinio ar narkologinio gydymo įskaitoje neįregistruotas (b.l. 36), dirba (b.l. 40). Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokuroro siūlomą bausmės rūšį – 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

20Byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. B. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir kaltinamajam A. B. paskirta bausmė mažinama vienu trečdaliu.

21Teismas paskiria kaltinamajam A. B. vieną BK IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose (BK 722 straipsnis).

22Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu, į paskiros bausmės laiką įskaitomas A. B. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018-08-10 01.13 val. iki 2018-08-10 11.08 val., (viena para) (b.l. 49-50, 51).

23Kaltinamajam A. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l. 52-53) paliekama galioti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

25A. B. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir skirti jam 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant visą bausmės atlikimo laiką tęsti darbą, būti namuose nuo 22.00 val. iki 7.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. B. paskirti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant visą bausmės atlikimo laiką tęsti darbą, būti namuose nuo 22.00 val. iki 7.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio).

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į paskirtos bausmės laiką įskaityti A. B. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018-08-10 01.13 val. iki 2018-08-10 11.08 val., (viena para), vieną laikino sulaikymo parą prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 722 straipsniu, kaltinamąjį A. B. įpareigoti per 4 mėnesių terminą nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

29A. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

30Įteikti kaltinamajam A. B. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

31Išaiškinti kaltinamajam A. B. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.

32Išaiškinti A. B., kad:

33Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

34Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

35Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

36Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

37Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2... 4. Teismas... 5. A. B. šeimos nariui padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, o būtent: jis... 6. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. B. visiškai pripažino... 7. Nukentėjusioji V. B., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, jog... 8. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo... 9. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvada Nr.... 10. Tarnybiniu pranešimu dėl įvykio vietos, kuriame nurodyta, kad įvykio vietos... 11. Asmens blaivumo testu, kuriame užfiksuota, kad 2018-08-10 01.13 val. V. B.... 12. Asmens blaivumo testu, kuriame užfiksuota, kad 2018-08-10 02.11 val. A. B.... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 14. Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla, be kita ko, ir... 15. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. B. visiškai pripažino... 16. Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 17. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo asmeniui,... 18. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis... 19. Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 20. Byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. B. prisipažino... 21. Teismas paskiria kaltinamajam A. B. vieną BK IX skyriuje numatytą... 22. Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu, į paskiros bausmės laiką... 23. Kaltinamajam A. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 25. A. B. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 722 straipsniu,... 29. A. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 30. Įteikti kaltinamajam A. B. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą,... 31. Išaiškinti kaltinamajam A. B. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.... 32. Išaiškinti A. B., kad:... 33. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 34. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 35. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą... 36. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 37. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....