Byla 2S-520-267/2009
Dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Mechanika“

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Danutes Burbulienes, kolegijos teiseju: Jolantos Badaugienes ir Vytauto Kurseviciaus, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo skolininko UAB „Mechanika“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarties panaikinimo civilineje byloje, iškeltoje pagal kreditoriaus UAB ,,FTG Baltic“ pareiškima del teismo isakymo išdavimo del skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Mechanika“.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi skunda, n u s t a t e:

3Kreditorius UAB „FTG Baltic” pareiškimu del teismo isakymo išdavimo kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Mechanika“ 1595,42 Lt skolos, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo isakymo visiško ivykdymo bei 17 Lt žyminio mokescio. Kartu kreditorius praše taikyti laikinasias apsaugos priemones ir areštuoti skolininkui UAB „Mechanika“ priklausancias lešas reikalavimo sumai.

4Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. birželio 16 d. nutartimi kreditoriaus prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atmete. Teismas nurode, kad kreditorius nepateike jokiu duomenu, jog skolininkas dirbtu nestabiliai, nepateike irodymu, patvirtinanciu, kad jo turtiniams interesams yra reali gresme, be to, skolos suma yra nedidele 1595,42 Lt, nes skolininkas yra juridinis asmuo, siekiantis pelno.

5Kreditorius UAB „FTG Baltic“ pateike atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 16 d. nutarties pakeitimo ir kreditoriaus prašomu laikinuju apsaugos priemoniu pritaikymo. Nurode, kad jau yra areštuotas skolininko UAB „Mechanika“ turtas. Todel, kreditoriaus manymu, del susiklosciusios ekonomines situacijos ir veluojanciu atsiskaitymu, gali nukenteti jo interesai.

6Šiauliu miesto apylinkes teismas, sutikdamas su kreditoriaus UAB „FTG Baltic“ atskirajame skunde išdestytais argumentais, 2009 m. birželio 30 d. nutartimi patenkino atskiraji skunda ir areštavo ne didesnei kaip 1595,42 Lt sumai skolininko UAB „Mechanika“ lešas, esancias kredito istaigose, pas treciuosius asmenis, leidžiant vykdyti atsiskaitymus su kreditoriumi UAB „FTG Baltic“, daryti išmokas, susijusias su darbo santykiais, vykdyti atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba bei Valstybine mokesciu inspekcija. Teismas nurode, kad patikrinus kreditoriaus nurodytus duomenis, nustatyta, jog skolininkas, pateikdamas užsakyma, garantavo apmokejima, taciau iki teismo isakymo priemimo nevykde savo isipareigojimo. Be to, pažymejo, kad Šiauliu miesto apylinkes teisme skolininkui buvo iškelta 30 bylu, kuriu dalyje yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemones. Todel teismas konstatavo, kad šios aplinkybes rodo gresme kreditoriaus interesams.

7Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Mechanika“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarti ir išspresti klausima iš esmes – kreditoriaus UAB „FTG Baltic“ prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atmesti kaip nepagrista. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo nutartis del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo priimta nepranešus skolininkui. Todel tokia teismo nutartis pažeide skolininko teises ir teisetus interesus, nes jam visiškai nebuvo suteikta teise pareikšti pozicija del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagristumo ir del ko kils didele nuostoliu susidarymo ateityje gresme. Be to, kreditoriaus pateiktas prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones yra visiškai nemotyvuotas, del ko teismas turejo atsisakyti tenkinti ši prašyma.
  2. Teismas, priimdamas skundžiama nutarti, pažeide CPK 145 str. 4 d. ir 148 str. normas. Teismui istatymas nesuteike teises, sprendžiant klausima del laikinuju apsaugos priemoniu, remtis statistiniais duomenimis apie skolininkui iškeltu teisme bylu skaiciu. Iškeltos skolininkui civilines bylos nesujungtos su šia civiline byla, teismas nežino kitu iškeltu bylu pobudžio, turinio, pagristumo, duomenu kiek areštuota turto, todel visiškai nera pagrindo daryti išvada, kad del iškeltu bylu skaiciaus yra gresme kreditoriaus interesams. Teismas, nemotyvuodamas nutarties, iš esmes klausimo nesprende ir nevykde teisingumo.
  3. Istatymas besalygiškai nesieja prievoles nevykdymo fakto su laikinuju apsaugos priemoniu taikymo butinybe. Kreditorius nepateike duomenu, leidžianciu daryti išvada apie sunkia skolininko finansine padeti, nera duomenu apie skolininko nemokuma, skolininkas yra veikiantis juridinis asmuo, isiskolinimo suma 1595,42 Lt juridiniam asmeniui visiškai nedidele, todel nera pagrindo taikyti laikinasias apsaugos priemones.

8Atsiliepimu i skolininko UAB „Mechanika“ atskiraji skunda kreditorius UAB „FTG Baltic“ prašo atskiraji skunda atmesti ir Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarti palikti nepakeista. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, spresdamas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, nenagrineja faktiniu bylos aplinkybiu, nes laikinuju apsaugos priemoniu paskirtis yra užtikrinti busimo galimai kreditoriui palankaus teismo sprendimo ivykdyma ir taip garantuoti šio sprendimo privalomuma.
  2. Skolininkas nepateike irodymu, kad nera aplinkybiu, del kuriu grestu teismo sprendimo neivykdymas. Atsižvelgiant i tai, kad skolininkas skolos kreditoriui nepripažista ir neatsiskaito, nors buvo ne karta kreditoriaus ragintas sumoketi skola, panaikinus skundžiama nutarti ir ja taikytas laikinasias apsaugos priemones yra tikimybe, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi ar pasidaryti neimanomas.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu teismo nutarties negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacines instancijos teismas tikrina apskustos teismo nutarties teisetuma ir pagristuma, jeigu nenustato CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytu nutarties negaliojimo pagrindu. Apskustos teismo nutarties teisetumas ir pagristumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišpleciant skundo argumentu sarašo, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu teismo nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 338, 329 str.).

11Laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tvarka reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. CPK 144 str. 1 d. nurodo, kad teismas dalyvaujanciu byloje asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar pasidaryti nebeimanomas. Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinedamas ir nespresdamas ieškinio pagristumo, atsižvelgdamas i abieju šaliu interesus bei interesu pusiausvyra, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinio reikalavimus, tai yra, ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas, nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu, gales buti realiai ivykdytas.

12Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Šiauliu miesto apylinkes teismas prieme nutarti taikyti laikinasias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti busimo teismo isakymo ivykdyma. Teismas, ivertines bylos aplinkybes, nustate, jog nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu, isakymo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas. Ivertinus bylos duomenis, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagristai galejo suabejoti busimo teismo isakymo tinkamu ivykdymu: skolininkas venge savanoriškai gražinti skola, prievole nera užtikrinta ikeitimu, laidavimu ar garantija. Teismas, taikydamas laikinasias apsaugos priemones, nepažeide CPK 145 str. 2 d. nuostatu – areštas taikytas neviršijant pareikštu reikalavimu ribos (1595,42 Lt).

13Apeliantas atskirajame skunde nurode, kad isiskolinimo suma UAB „Mechanika“, kaip juridiniam asmeniui yra visiškai nedidele, todel nera tikslo taikyti laikinasias apsaugos priemones. Teiseju kolegija pažymi, kad skolininkas, teigdamas, kad jis yra finansiškai pajegus, nei pirmosios, nei apeliacines instancijos teismui nepateike jokiu tai patvirtinanciu irodymu, byloje nera ir duomenu apie skolininko turima kilnojama ir nekilnojama turta. Nesant byloje šiu irodymu, negalima teigti, kad skolininkas yra finansiškai pajegi imone, sugebesianti atsiskaityti su kreditoriumi. Nurodytu motyvu pagrindu skolininko prašymas panaikinti laikinasias apsaugos priemones negali buti tenkinamas

14Apeliantas nurodo, jog teismas, taikydamas laikinasias apsaugos priemones, neužtikrino teisetu skolininko interesu apsaugos. Atsižvelgiant i šiuos apelianto argumentus, teiseju kolegija pažymi, jog laikinosios apsaugos priemones visais atvejais yra susijusios su tam tikru priešingos šalies teisiu laikinu suvaržymu, todel šaliu teisiu visiška pusiausvyra tiesiogine prasme nera galima. Istatymas suteikia galimybe laikinai suvaržyti vienos šalies teises, kad butu tinkamai apgintos besikreipiancios i teisma šalies teises. Taciau apeliantui manant, jog reikalavimo užtikrinimo nukreipimas i teismo areštuota turta pažeidžia jo teises, jis turi teise nurodyti kita areštuotina reikalavimo sumai savo turta, pateikti banko garantija ieškinio sumai, laidavimo rašta ar atlikti kitus CPK 146 str. numatytus veiksmus ir kreiptis i pirmosios instancijos teisma del taikytu laikinuju apsaugos priemoniu pakeitimo ar panaikinimo.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties neteisetuma apeliantas grindžia tuo, kad teismas vienašališkai patenkino kreditoriaus prašyma. Taciau su tokiu apelianto argumentu teiseju kolegija neturi pagrindo sutikti. Pagal CPK 148 str. 1 d. apie prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo nagrinejima yra pranešama atsakovui. Taciau ši norma numato, jog išimtiniais atvejais laikinosios apsaugos priemones gali buti taikomos nepranešus atsakovui, kai yra reali gresme, jog toks pranešimas sutrukdys laikinuju apsaugos priemoniu taikyma arba padarys ju taikyma nebeimanoma. Iš to seka, kad istatymu leidejas suteike diskrecijos teise teismui, ivertinus bylos aplinkybes, nuspresti, ar laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima tikslingiau nagrineti pranešant atsakovui, ar jam nepranešus. Šiuo atveju teismas apie laikinuju apsaugos priemoniu taikyma nepraneše skolininkui. Todel kolegija konstatuoja, kad nera pagrindo laikyti, jog pirmosios instancijos teismas pažeide procesines teises normas.

16Apelianto manymu, istatymas teismui nesuteike teises, sprendžiant klausima del laikinuju apsaugos priemoniu, remtis statistiniais duomenimis apie skolininkui iškeltu teisme bylu skaiciu. Teiseju kolegija pažymi, kad Lietuvos teismuose veikia Lietuvos teismu informacine sistema „LITEKO“ ir, esant kreditoriaus nurodytai aplinkybei, jog skolininko turtas yra areštuotas kitose bylose, Šiauliu miesto apylinkes teismas visiškai pagristai ir teisetai pasitikrino šias aplinkybes.

17Del išdestyto, teiseju kolegija sprendžia, jog minetos laikinosios apsaugos priemones pritaikytos teisetai, pagristai, todel skolininko atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

18Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo demesys, kad CPK 334 str. 2 d. 1 p. nustato, kad gaves atskiraji skunda, pirmosios instancijos teismas per tris dienas nuo jo gavimo, sutikdamas su atskiruoju, jeigu jis paduotas ne del nutarciu, priimtu CPK 293 str. numatytais atvejais, rašytinio proceso tvarka pats panaikina skundžiama nutarti, išsiusdamas priimtos šiuo klausimu nutarties nuoraša byloje dalyvaujantiems asmenims. Taciau tokiu atveju pirmiausiai yra tik panaikinama nutartis, neišsprendžiant laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausimo iš esmes, o siekiant išsiaiškinti tikrasias laikinuju apsaugos priemoniu taikymo aplinkybes, klausimas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo nagrinetinas iš naujo. Šiuo atveju pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarti prieme procesiškai neteisingai, taciau naikinti iš esmes teiseta ir pagrista Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarti istatymas draudžia (CPK 328 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

20Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarti nepakeista. Kolegijos pirmininke

21Danute Burbuliene

Proceso dalyviai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi skunda, n u s t a t e:... 3. Kreditorius UAB „FTG Baltic” pareiškimu del teismo isakymo išdavimo... 4. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. birželio 16 d. nutartimi... 5. Kreditorius UAB „FTG Baltic“ pateike atskiraji skunda del Šiauliu miesto... 6. Šiauliu miesto apylinkes teismas, sutikdamas su kreditoriaus UAB „FTG... 7. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Mechanika“ prašo panaikinti Šiauliu... 8. Atsiliepimu i skolininko UAB „Mechanika“ atskiraji skunda kreditorius UAB... 9. Atskirasis skundas... 10. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tvarka reglamentuoja CPK penktojo skirsnio... 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Šiauliu miesto apylinkes teismas prieme... 13. Apeliantas atskirajame skunde nurode, kad isiskolinimo suma UAB... 14. Apeliantas nurodo, jog teismas, taikydamas laikinasias apsaugos priemones,... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties neteisetuma apeliantas grindžia tuo,... 16. Apelianto manymu, istatymas teismui nesuteike teises, sprendžiant klausima del... 17. Del išdestyto, teiseju kolegija sprendžia, jog minetos laikinosios apsaugos... 18. Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo demesys, kad CPK 334 str. 2 d. 1 p.... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 20. Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarti... 21. Danute Burbuliene...