Byla 2A-666/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovėms advokatei Vilijai Gražulytei, Astai Miškinienei, atsakovo atstovei Jurgitai Pirantaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grida“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7462-661/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grida“ ieškinį atsakovui Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui dėl viešojo pirkimo atvirojo konkurso sąlygų panaikinimo, pakeitimo ir procedūrų atlikimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Grida“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui, prašydamas įpareigoti atsakovą jo vykdomo atviro konkurso dėl „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimo Nr. 91720“ procedūras pradėti iš naujo, pakeičiant /panaikinant šias konkurso sąlygas ir techninių specifikacijų reikalavimus: 1) įpareigoti atsakovą pakeisti konkurso sąlygų II skyriaus 7 punktą „Pirkimas į dalis neskirstomas. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Kiekiai nėra skaidomi. Dalyvis gali siūlyti tik visus kiekius. Bet kokiu atveju pasiūlymai, kuriuose siūloma tiekti tik dalį reikalingo prekių kiekio, nebus nagrinėjami“ ir išdėstyti sekančiai: „Pirkimas skirstomas į dvi dalis: 1 dalis Diagnostiniai rinkiniai užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimui galvijuose greituoju tyrimo metodu; 2 dalis Diagnostiniai rinkiniai užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimui avims ir ožkoms greituoju tyrimo metodu. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Kiekiai nėra skaidomi. Dalyvis gali siūlyti tik visus kiekius. Bet kokiu atveju pasiūlymai, kuriuose siūloma tiekti tik dalį reikalingo prekių kiekio, nebus nagrinėjami“; 2) įpareigoti atsakovą panaikinti konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punktą: „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) sutartį susijusią su diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimu, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės“, kaip diskriminuojantį ir ribojantį tiekėjų konkurenciją; 3) įpareigoti atsakovą panaikinti techninės specifikacijos reikalavimus ir nustatyti juos pagal ieškinio priede Nr. 7 pridedamą pakoreguotą techninę specifikaciją nurodant brūkšniu pažymėtose vietose trūkstamus duomenis; 4) įpareigoti atsakovą panaikinti 2010 m. liepos 30 d. raštą Nr. 3A-651 „Dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo ir konkurso sąlygų taisymo bei papildymo“; 5) įpareigoti atsakovą panaikinti 2010 m. rugpjūčio 9 d raštą Nr. 3A-689 „Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo“; 6) įpareigoti atsakovą panaikinti 2010 m. rugpjūčio 18 d. protokolą Nr. 10-AK/PAHT-9-5 ir 2010 m. rugpjūčio 18 d. raštą Nr. 3A-709 „Dėl atsakymo į pretenziją“ kaip nepagrįstus. Ieškovo teigimu, atsakovas, siekdamas užtikrinti, jog konkursą laimėtų išimtinai tik vienas tiekėjas, sąmoningai nustatė, jog pirkimas į dalis neskirstomas, bei nustatė nurodytas konkurso sąlygas ir techninių specifikacijų reikalavimus, kurie prieštarauja Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau tekste – VPĮ) normoms ir pažeidžia nediskriminavimo, proporcingumo principus ir riboja tiekėjų konkurenciją. Ieškovo nuomone, atsakovas, siekdamas užtikrinti, jog konkursą laimėtų išimtinai viena bendrovė, techninės specifikacijos 1.1. 6 punktu nustatė konkretų procesą, – „automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, konkretų formatą – „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ (techninės specifikacijos 1.1. dalies 7 punktas) bei konkretų tyrimo procesą, – „imunofermentinės analizės metodas (ELISA formatas), naudojant 2 monokloninius antikūnus galvijų, avių ir ožkų pakitusio priono baltymo, atsparaus proteinazei K, nustatymui (techninės specifikacijos 1.1. dalies 1 punktas). Ieškovas pažymėjo, kad konkurso pirkimu siekiama įsigyti prekes, kurių dalį, t.y. testus galvijams tirti, gamina ir jomis prekiauja nedidelis skaičius bendrovių. Ieškovas nurodė, kad konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punktu nustatyta sąlyga, jog „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) sutartį, susijusią su diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimu, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės“, riboja naujoms bendrovėms patekti į šią rinką dėl ko ši konkurso sąlyga naikintina kaip diskriminuojanti ir ribojanti tiekėjų konkurenciją.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo UAB „Grida“ į valstybės biudžetą 23 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

7Teismas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia tuo, kad atsakovas, siekdamas užtikrinti, jog konkursą laimėtų išimtinai tik vienas tiekėjas, sąmoningai nustatė, jog pirkimas į dalis neskirstomas, bei nustatė nurodytas konkurso sąlygas ir techninių specifikacijų reikalavimus, kurie prieštarauja Viešųjų pirkimo įstatymo normoms ir pažeidžia nediskriminavimo, proporcingumo principus ir riboja tiekėjų konkurenciją. Dėl to atsakovas, siekdamas užtikrinti, jog konkursą laimėtų išimtinai viena bendrovė, techninės specifikacijos 1.1. 6 punktu nustatė konkretų procesą, - „automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, konkretų formatą, – „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ (techninės specifikacijos 1.1. dalies 7 punktas) bei konkretų tyrimo procesą, – „imunofermentinės analizės metodas (ELISA formatas), naudojant 2 monokloninius antikūnus galvijų, avių ir ožkų pakitusio priono baltymo, atsparaus proteinazei K, nustatymui (techninės specifikacijos 1.1. dalies 1 punktas). Teismas nurodė, kad atsakovas perkamų diagnostinių rinkinių pagalba privalo turėti galimybę galvijų, avių ir ožkų tyrimus atlikti kompleksiškai, o ne atskirai, todėl atsakovas pirkimo neskirstė į dalis. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija organizuodama konkursą vadovavosi 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 999/2001/EC ir kuriuo yra patvirtintas greitųjų tyrimų metodų sąrašas, nuostatomis bei reikalavimais, numatančiais, kad perkančioji organizacija užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimus gali vykdyti (atlikti) tik nustatyta tvarka akredituotose savo laboratorijose. Teismas nurodė, kad dėl nurodytos priežasties atsakovas neturi galimybės atitinkamiems tyrimams atlikti neribotai naudoti bet kokios, tiekėjų privalomai pateiktinos papildomos įrangos.

8Teismas nurodė, kad ginčijami ieškovo tyrimo metodai, nurodyti specifikacijoje („automatizuotus mėginių paruošimo procesas; „ELISA metodas“ bei „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“) yra bendriniai, nustatyti Europos Komisijos reglamente Nr. 162/2009.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovas taip pat ginčija nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, ieškovo nuomone, reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos turi būti įvykdęs ar vykdo bent 1 sutartį, susijusią su diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu pirkimu, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, atsižvelgiant į perkamų prekių specifiką bei būtinybę užtikinti, kad tiekėjas turėtų išbandytus bei tinkamai funkcionuojančius kokybės vadybos procesus, turinčius užtikrinti, kad prekės (diagnostiniai rinkiniai) perkančiajai organizacijai būtų tiekiami tinkamai, laiku, nustatytų kokybinių parametrų bei kitomis nustatytomis sąlygomis, yra diskriminacinio pobūdžio. Teismas pažymėjo, kad VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Dėl to teismas sprendė, kad nurodytas kvalifikacinis reikalavimas nėra diskriminuojantis, neribojantis konkurencijos, atitinkantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų rekomendacijų „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų“ sąlygas.

10Teismas sprendė, kad ieškovo ginčijamose konkurso sąlygose ir specifikacijoje nėra reikalavimų, prieštaraujančių Viešųjų pirkimo įstatymo normoms ir nepažeidžia nediskriminavimo, proporcingumo principų ir neriboja tiekėjų konkurencijos.

11Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinyje taip pat teigia, kad atsakovas, pakeisdamas dalį konkurso sąlygų, neužtikrino tiekėjų teisėtų lūkesčių, pažeidė lygiateisiškumo principą ir galimai pažeidė dalies tiekėjų teises, kurie dėl anksčiau galiojusios pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarkos galimai buvo praleidę terminus pateikti atsakovui pretenzijas dėl konkurso sąlygų pakeitimo ir atsisakė dalyvauti konkurse. Teismo nuomone, iš byloje esančių rašytinių įrodymų galima spręsti, kad buvo pakeistos tik tos konkurso sąlygos, kurios nesudaro įtakos nei pirkimo objekto, nei tiekėjų galimybėms dalyvauti konkurse bei pateikti savo pasiūlymus, t.y. buvo pakeistos ne esminės konkurso sąlygos. Teismas pažymėjo, kad perkanti organizacija atliko konkurso sąlygų pakeitimus atsižvelgdama į naujas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą, tokiu būdu užtikrindama visiems suinteresuotiems tiekėjams galimybę dalyvauti konkurse, atitinkamai pateikti savo pasiūlymus, reikšti pretenzijas ir/ar ginčyti atitinkamus perkančiosios organizacijos sprendimus ar konkurso sąlygų nuostatas.

12Teismo teigimu, ieškovo argumentai dėl atsakovo 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr. 3A-651 pakeistų konkurso sąlygų nepagrįsti, kadangi atsakovas patikslino konkurso sąlygas, o ne pirkimo sutarties sąlygas.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Grida“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Viešųjų pirkimų komisijos vykdomo atviro konkurso „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimo Nr. 91720“ procedūras; priteisti iš bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

151. Teismas visiškai neanalizavo ir nevertino 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009 ir jį papildančių norminių aktų nuostatų ir reikalavimų, ir nepagrįstai vadovavosi tik atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, nepatikrindamas jų pagrįstumo. Dėl to teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog atsakovo sprendimas pirkimo objekto neskirstyti į dalis yra pagrįstas, jog ieškovo ginčijami tyrimo metodai, nurodyti specifikacijoje („automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, „ELISA metodas“ bei „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“) yra bendriniai, nustatyti Europos Komisjos reglamente Nr. 162/2009, ir nepažeidžia lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei dirbtinai neriboja rinkos dalyvių galimybės dalyvauti konkurse.

162. Teismas neobjektyviai ir nevisapusiškai įvertino byloje esančius įrodymus, neatliko jų analizės, nevertino byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumos, neįvertino, jog konkurso pirkimo objektas yra specifinis, dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punktu nustatyti reikalavimai neriboja konkurencijos bei nepažeidžia Viešųjų pirkimų principų.

173. Teismas visiškai nesivadovavo formuojama teismų praktika, dėl to skundžiamo teismo sprendimo argumentai dėl atsakovo 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr. 3A-651 pakeistų konkurso sąlygų yra nepagrįsti ir prieštaraujantys formuojamai teismų praktikai.

184. Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Viešųjų pirkimų komisijos vykdomo atviro konkurso „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimo Nr. 91720“ procedūrų sustabdymas, kadangi netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo interesų teisminė gynyba nebetektų prasmės apeliantui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo UAB „Grida“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pažymi, kad visi apeliaciniame skunde pateikti argumentai sutampa su ieškovo atsakovui adresuotoje 2010 m. rugpjūčio 12 d. pretenzijoje bei 2010 m. rugpjūčio 30 d. ieškinyje nurodytais argumentais. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai ir vadovaudamasis faktinėmis teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtomis aplinkybėmis bei Komisijos reglamento Nr. 162/2009 nuostatų nuoseklių aiškinimu, konstatavo, kad „automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, „ELISA metodas“ bei „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ nėra vien Bio-Rad Laboratories Ltd. gaminamai produkcijai būdingomis savybėmis ar tik šiai bendrovei nuosavybės teise priklausančiai metodais/formatais/procesais, o yra bendrinėmis, Komisijos reglamento Nr. 162/2009 pateikiamame leistinų greitųjų tyrimų metodų sąraše, nurodytus metodus charakterizuojančiomis kategorijomis, kurių panaudojimas konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą, nepažeidžia VPĮ 25 straipsnio nuostatų, tame tarpe apelianto teisių bei teisėtų interesų. Atsakovo teigimu, apelianto reikalavimas dėl pirkimo skirstymo į dalis atitinka išimtinai tik apelianto siaurus privačius komercinius interesus, bet jokia apimtimi nėra suderintas su atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, atitinkamų prekių įsigijimu keliamais tikslais. Atsakovas nurodo, kad nesutinka su apeliacinio skundo argumentu dėl konkurso sąlygų nepagrįsto pakeitimo, kadangi konkurso sąlygų pakeitimu užtikrinama visiems suinteresuotiems tiekėjams galimybę dalyvauti konkurse, atitinkamai pateikti savo pasiūlymus, reikšti pretenzijas ir/ar ginčyti atitinkamus perkančiosios organizacijos sprendimus ar konkurso sąlygų nuostatas, todėl akivaizdu, kad nei apelianto, nei trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesai konkurso sąlygų suderinimu su VPĮ imperatyviomis teisės normomis nebuvo pažeisti. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios sudarius sutartį su konkurso laimėtoju.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniais argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

22Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, vykdydamas Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių bei medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encetaiopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimą (pirkimo Nr. 91270), 2010 m. rugpjūčio 12 d. gavo pretenziją iš UAB „Grida“ „Dėl dalies konkurso sąlygų teisėtumo“.

23Instituto Viešųjų pirkimų komisija 2010 m rugpjūčio 18 d. posėdyje (protokolo Nr. 10- AK/PAHT-9-5) išnagrinėjusi pretenziją, nusprendė pretenzijos netenkinti bei žemiau nurodytais motyvais ją atmesti, kaip nepagristą.

24Dėl konkurso sąlygų 11 skyriaus 7 punkto, III skyriaus 10.10 punkto ir techninės specifikacijos nuostatų atitikimo teisės normoms

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, viešojo pirkimo tikslas - vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančia įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

26Kokios konkrečios prekes perkančiajai organizacijai keliamiems tikslams pasiekti yra reikalingos, konkrečiu atveju apsprendžia bei nulemia visuma aplinkybių, tokių kaip perkamų prekių panaudojimo pasėkoje gaunamas rezultatas bei jo atitikimas perkančiosios organizacijos nustatytiems uždaviniams bei keliamiems tikslams, perkančiosios organizacijos žmogiškųjų išteklių (personalo) pasiruošimas atitinkamiems tyrimams su nupirktomis prekėmis atlikti, perkančiosios organizacijos turimos techninės priemones optimaliam rezultatui mažiausiais kaštais panaudojant įsigytas prekes gauti, tyrimų su nupirktais diagnostiniais rinkiniais atlikimo sezoniškumas, tyrimų objektų rūšys (galvijų, avių, ožkų tyrimai) bei dažnas poreikis juos atlikti tuo pačiu metu ir naudojantis tais pačiais resursais ir t.t.

27Būtent atsižvelgdama į visumų aplinkybių, turinčių užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų įsigyti jai reikalingų prekių tam racionaliai naudojant skirtas lėšas (tame tarpe atsižvelgdama į konkrečias aukščiau nurodytas aplinkybes), perkančioji organizacija ir nustatė konkurso sąlygas ir konkurso sąlygomis reikalingų įsigyti prekių (diagnostinių rinkinių) technines specifikacijas.

28Negalima sutikti su pretenzijoje nurodytais argumentais, kad technines specifikacijos 1.1. dalies 1 punktu nustatyti minimalus reikalavimai: „imunofermentinės analizes metodas (ELISA formatas) naudojant 2 monokloninius antikūnius galvijų, avių ir ožkų pakitusio priono baltymo, atsparaus proteinazei K, nustatymui“; „detekcijos principas“ - spektrofotometrinis tankio nustatymas (išreikštas OD vienetais); „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ (techninės specifikacijos 1,1. dalies 7 punktas); „automatizuotas mėginiu paruošimo procesas“, „diagnostiniai rinkiniai ir tyrimo metodas pilnai pritaikytas Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto turimoms matavimo priemonėms ir bandymo įrenginiams, nurodytiems žemiau: <...>“, tariamai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 bei 8 dalies reikalavimus.

29Pažymėtina, kad ruošdama atitinkamą techninę specifikaciją perkančioji organizacija privalėjo vadovautis, bei atitinkamai vadovavosi 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 999/200l/EC ir kuriuo yra patvirtintas greitųjų tyrimų metodu sąrašas, nuostatomis bei reikalavimais. Tuo pačiu yra akivaizdu, kad niekaip nesuderinama su racionaliu tam skirtų lėšų panaudojimu būtų tai, jei perkančioji organizacija pirktų prekes (diagnostinius rinkinius), kurių neturėtų galimybės panaudoti dėl jų nesuderinamumo su turimomis matavimo priemonėmis ir bandymo įrenginiais ar kurių tinkamam panaudojimui nebūtų pasiruošęs perkančiosios organizacijos personalas.

30Pretenzijoje nurodytą argumentą, kad tariamai pasaulyje vienintelė bendrovė Bio-Rad Laboratories Ltd. gamina testus, kurie atitinka konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, perkančioji organizacija laikė nemotyvuotu bei nepagrįstu, kadangi aukščiau nurodytame 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 999/2001/EC, patvirtintame greitųjų tyrimų metodų sąraše yra nurodyta visa eilė ELISA principu gaminamų greitųjų testų, skirtų galvijų, avių ir ožkų pakitusio priono baltymo, atsparaus proteinazei K, nustatymui, su spektrofotometriniu optinio tankio nustatymu.

31Tuo pačiu pažymėtina, kad techninėse specifikacijose nurodyti, tiekėjo nuomone, Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies nuostatoms prieštaraujantys reikalavimai („automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, „ELISA metodas“ bei „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“) yra bendriniai 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 999/2001/EC, patvirtintame greitųjų tyrimų metodų sąraše nurodytus tyrimus bei jų atlikimo tvarkų charakterizuojantys parametrai.

32Nepagrįstu argumentu laikytinas pretenzijoje pateikiamas aritmetinis skaičiavimas, kuriuo remiantis teigiama, kad techninės specifikacijos 1.1. dalyje 5 punkte nustatytas didelio našumo greito testo kriterijus: „atliekant 500 -700 tyrimų per dieną, rezultatai gaunami ne vėliau kaip per vieną 8 val. darbo pamainą nuo mėginio patekimo į laboratoriją“ yra neproporcingas siekiamam konkurso pirkimo tikslui pasiekti. Atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija neplanuoja tyrimus atlikinėti kiekvieną iš 365 metuose esančių kalendorinių dienų, t.y. 365 iš 365 dienų, todėl proporcingumo principo vertinimo kriterijumi imti visas 365 kalendorines metų dienas yra nepagrista. Minėtas pateiktas skaičiavimas yra netikslus taip pat ir dėl tos priežasties, kad jame visiškai neatsižvelgiama į tyrimų atlikimo poreikio sezoniškumą, kuris lemia, kad tyrimų atlikimo poreikis kalendorinių metų eigoje yra netolygus. Be to, kriterijus „500 - 700 tyrimų per dieną“ buvo nustatytas remiantis realia daugiamete laboratorijos statistika, kurioje aiškiai galima nustatyti, kad gyvulių skerdimo sezono metu atskiromis savaitės dienomis atliekama 500-700 užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų greitųjų tyrimų per dieną, todėl šis maksimalus kiekis ir buvo nustatytas kaip kriterijus, labai svarbus siekiant efektyviai vykdyti valstybines gyvulių užkrečiamųjų ligų kontrolės programas ir nuostatą, kad laboratorinių tyrimų rezultatai gaunami ne vėliau kaip per vieną 8 val. darbo pamainą nuo mėginio patekimo į laboratoriją.

33Dėl netenkintino tiekėjo reikalavimo pirkimą skirstyti į dalis pažymėtina, kad tuo atveju, jei dėl santykinai mažo (lyginant su galvijais) atliekamų ožkų bei avių tyrimų kiekio šiems tyrimams (ožkų bei avių) atlikti perkančioji organizacija būtų priversta, kaip tiekėjas siūlo, naudoti atskirus diagnostinius rinkinius, tai perkančioji organizacija tokiems tyrimams atlikti turėtų skirti ženkliai daugiau žmogiškųjų (personalo) bei techninių išteklių, kas ženkliai padidintų tokių tyrimų sąnaudas (dėl neracionalaus perkančiosios organizacijos personalo darbo laiko bei techninių priemonių panaudojimo). Tai taip pat trukdytų efektyviai vykdyti valstybines gyvulių užkrečiamųjų ligų kontrolės programas ir nuostatą, kad laboratorinių tyrimų rezultatai gaunami ne vėliau kaip per vieną 8 val. darbo pamainą nuo mėginio patekimo į laboratoriją. Be to, galvijų, avių bei ožkų tyrimų su atskirais diagnostiniai rinkiniais tinkamam panaudojimui, perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti nenutrūkstamu atliekamų tyrimų procesą galimai būtų priversta steigti atskiras laboratorijas, kas tai pat būtų niekaip nesuderinama su reikalavimu racionaliai naudoti turimus resursus. Dėl nurodytų priežasčių perkančiosios organizacijos keliamiems tikslams pasiekti bei racionaliam tam skirtų lėšų racionaliam panaudojimui užtikrinti yra būtina, kad perkamų diagnostinių rinkinių pagalba galvijų, avių ir ožkų tyrimus perkančioji organizacija turėtų galimybę atlikti kompleksiškai.

34Dėl tiekėjo ginčijamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

35Lietuvos Anksčiausias Teismas ne kartą yra pabrėžęs atitinkamą perkančiosios organizacijos pareigą visapusiškai išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkinio sutarti. Lietuvos Aukščiausias Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad tik pernelyg aukšti ar specifiniai bei neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai yra ribojantys konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3).

36Konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punkte kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui nustatytas vadovaujantis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100, 19.1 punktu, kuris nurodo, kad kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdina kriterijus - tiekėjų patirtis - per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų pagrindinių panašių patiektų prekių pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto vertės, skaičius. Perkančioji organizacija turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, ką ji laiko panašia pirkimo sutartimi. Perkančiosios organizacijos nuomone, kvalifikacinis reikalavimai, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos turi būti įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) sutartį, susijusią su diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimu metodu pirkimu, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, atsižvelgiant į perkamų prekių specifiką bei būtinybę užtikrinti, kad tiekėjas turėtų išbandytus bei tinkamai funkcionuojančius kokybės vadybos procesus, turinčius užtikrinti, kad prekes (diagnostiniai rinkiniai) perkančiajai organizacijai būtų tiekiami tinkamai, laiku, nustatytų kokybinių parametrų bei kitomis nustatytomis sąlygomis, nėra nei pernelyg aukštas nei specifinis.

37Apibendrinant nurodytas aplinkybes, tuo pačiu atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis tiekėjo pretenzijoje nurodytų aplinkybių paremta tariamu lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principo pažeidimu, atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs, kad lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principas yra pažeidžiamas tik tais atvejais, kai tapatūs reiškiniai yra vertinami nevienodai arba skirtingos situacijos yra vertinamos vienodai. Lietuvos Aukščiausias Teismas taip pat yra nurodęs, kad lygiateisiškumo arba konkurencijos ribojimo objektyviai negalima išvengti, nes bet koks reikalavimas tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie netekins vieno ar kito reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3 ).

38Dėl 2010 m. liepos 30 raštu Nr. 3A-651 konkurso sąlygų pakeitimo pagrįstumo

39Pažymėtina, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygų pakeitimą atliko tik tiek, kiek tai buvo būtina jas suderinant su Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvių teisės normų reikalavimais. Tuo pačiu pažymėtina, kad buvo pakeistos tik tos konkurso sąlygos, kurios neapsprendžia nei pirkimo objektą, nei tiekėjų galimybės dalyvauti konkurse bei pateikti savu pasiūlymą. Atitinkamai šios sąlygos nėra esminės konkurso sąlygos. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra konstatavęs, kad lygiateisiškumo principo viešųjų pirkimų procedūroje pažeidimas konstatuotinas tik tais atvejais, kai konkurso sąlygų pakeitimas sukelia esminius padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 20 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3). Tokiais esminiais padariniais yra aplinkybės, kai dėl konkurso sąlygų pakeitimų tiekėjas nebetenka galimybės dalyvauti konkurse ir pateikti savo pasiūlymo, ar kai dėl konkurso sąlygų pakeitimo konkurse dalyvauti bei konkurso pasiūlymą pateikti įgyja galimybę tiekėjas, kuris prieš atitinkama pakeitimą tokios galimybės neturėjo. Nagrinėjamu atveju tokių esminių pakeitimų perkančioji organizacija neatliko.

40Tiekėjų „teisėti lūkesčiai“ negalėtų būti paremti tomis konkurso sąlygų nuostatomis, kurios neatitinka imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir kurių suderinimui ir buvo atliktas tiekėjo reikalaujamas atšaukti konkurso sąlygų neesminis (procedūrinis) pakeitimas.

41Konkurso sąlygos buvo parengtos pagal standartines atviro konkurso sąlygas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1S-130. Kadangi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimu įstatymo 2, 6, 7, 8. 10. 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32 ,39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių V skyriaus pavadinamo ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo papildymo 211, 941, 951, 952 straipsniais ir 98, 99, 100 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo nuostatos dar nebuvo perkeltos į Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytas standartines atviro konkurso sąlygas, institutas vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir pirkimo dokumentų 34 punktu bei atsižvelgdamas į VPĮ pakeitimus patikslino pirkimo dokumentų 46, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 ir 68 punktus. Atitinkamai institutas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 5 dalimis bei pirkimo dokumentų 39 punktu, pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą iki 2010 m. rugsėjo 6 d., per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į pirkimo dokumentų patikslinimus. Pranešimas apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą paskelbtas 2010 m. rugpjūčio 6 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 58 (2), taip pat paskelbtas CYP IS, instituto interneto tinklalapyje ir išsiųstas suinteresuotiems tiekėjams.

42Tiekėjo pretenzija yra nepagrįsta, kadangi institutas patikslino konkurso sąlygas, o ne, kaip teigia tiekėjas, pirkimo sutarties sąlygas, kuri vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi yra sudaroma su dalyviu, tuomet kai jo pasiūlymas yra pripažįstamas laimėjusiu.

43Instituto Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. rugpjūčio 18 d. posėdyje (protokolo Nr. 10- AK/PAHT-9-5) išnagrinėjusi pretenziją, nusprendė: 1) pirkimo procedūrų nepradėti iš naujo; 2) konkurso sąlygų II skyriaus 7 punkto „Pirkimas į dalis neskirstomas. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Kiekiai nėra skaidomi. Dalyvis gali siūlyti tik visus kiekius. Bet kokiu atveju pasiūlymai, kuriuose siūloma tiekti tik dalį reikalingo prekių kiekio, nebus nagrinėjami“ nekeisti; 3) konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punkto „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veikla mažiau kaip 3 metus) tari būti įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) sutartį, susijusią su diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių eneefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimu, kurios verte ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės“ nepanaikinti; 4) techninių specifikacijų reikalavimų nepanaikinti ir nekeisti; 5) nepanaikinti priimtų sprendimų, išdėstytų 2010 m. liepos 30 d. rašte Nr. 3A-651 „Dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo ir konkurso sąlygų taisymo bei papildymo“; 6) nepanaikinti priimtų sprendimų, išdėstytų 2010 m. rugpjūčio 6 d. rašte Nr. 31-689 „Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo“.

44Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovas, tariamai siekdamas užtikrinti, jog konkursą laimėtų išimtinai tik vienas tiekėjas, sąmoningai nustatė, jog pirkimas į dalis neskirstomas, bei nustatė konkurso sąlygas ir techninių specifikacijų reikalavimus, kurie prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo normoms ir pažeidžia nediskriminavimo, proporcingumo principus ir riboja tiekėjų konkurenciją.

45Šiems teiginiams pagrįsti ieškovas nurodė, kad:

46„<...> atsakovas iki 2010 metų tyrimus atliko naudodamas du atskirus diagnostinius rinkinius, dėl ko tyrimams atlikti atsakovui nereikės skirti ženkliai daugiau žmogiškųjų (personalo) išteklių, nei buvo skiriama iki 2010 metų, bei atsakovui nereikės steigti naujų laboratorijų“;

47perkančioji organizacija reikalaudama, jog „diagnostiniai rinkiniai ir tyrimo metodas turi būti pilnai pritaikyti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto turimoms matavimo priemonėms ir bandymo įrenginiams sudaro palankias sąlygas išimtinai vienai bendrovei laimėti konkursą, tuo ribodama konkurenciją;

48pasaulyje yra tik viena Bio-Rad Laboratories Ltd., kurios gaminamų mėginių paruošimo procesas yra automatizuotas, testai turi „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatą“ bei proteinazės K stadiją;

49atsakovas nustatė konkretų procesą „automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, konkretų formatą „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ bei konkretų tyrimo procesą „imunofermentinės analizės metodas (ELISA), naudojant 2 monoklonius antikūnius galvijų, avių ir ožkų pakitusio priono baltymo, atsparaus proteinazei K“, nustatymui pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

50konkurso sąlygų II skyriaus 7 punktu, III skyriaus 10.10 punktu nustatytos sąlygos sudaro palankias sąlygas laimėti konkursą išimtinai vienam konkurso dalyviui, eliminuojant kitus konkurso dalyvių pasiūlymus.

51Teisėjų kolegija su nurodytais ieškinio argumentais nesutinka ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl ieškinio atmetimo yra pagrįstos.

52Kokios konkrečios prekės perkančiajai organizacijai keliamiems tikslams pasiekti yra reikalingos, konkrečiu atveju apsprendžia bei nulemia visuma aplinkybių: perkamų prekių panaudojimo pasekoje gaunamas rezultatas bei jo atitikimas perkančiosios organizacijos nustatytiems uždaviniams bei keliamiems tikslams, perkančiajai organizacijai suteiktos teisės atlikti atitinkamus tyrimus (laboratorijų akreditacija); perkančiosios organizacijos žmogiškųjų išteklių (personalo) pasiruošimas atitinkamiems tyrimams su nupirktomis prekėmis atlikti; perkančiosios organizacijos turimos techninės priemonės optimaliam rezultatui mažiausiais kaštais panaudojant įsigytas prekes gauti, tyrimų objektų rūšys (galvijų, avių, ožkų tyrimai), bei poreikis juos atlikti tuo pačiu metu ir naudojantis tais pačiais resursais ir t.t.

53Negalima sutikti su ieškovo argumentu, kad užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatiių tyrimus perkančioji organizacija visą laiką turėtų vykdyti tuo pačiu būdu, kaip tai buvo iki 2010 metų, t.y. naudojant du atskirus diagnostinius rinkinius. Be to, reikia pažymėti, kad pagal bylos duomenis nuo 2002 m. iki 2009 m. vidurio buvo naudojami du atskiri diagnostiniai rinkiniai, tačiau jie visuomet buvo naudojami periodiškai, t.y. niekada nebuvo naudojami abu rinkiniai vienu metu bei kompleksiškai, t.y. atskiras diagnostinis rinkinys vienu metu buvo naudojamas tirti galvijų, avių ir ožkų mėginius.

54Kadangi nuolatos keičiasi perkančiajai organizacijai keliami tikslai, kuriems pasiekti yra būtinas nuolatinis turimų žmogiškųjų bei techninių išteklių panaudojimo optimizavimas, taip pat atsižvelgiant į reikalavimą (užduotį), kad laboratorinių tyrimų rezultatai turi būti gaunami ne vėliau kaip per vieną 8 valandų darbo pamainą nuo mėginio pateikimo į laboratoriją, perkančioji organizacija yra priversta savo veikloje vadovautis pažangiausiomis technologijomis bei tyrimų metodais bei siekti, kad tais pačiais ištekliais būtu galima atlikti kompleksinius tyrimus bei gauti patikimus ir norminius reikalavimus atitinkančius (laikantis norminių reikalavimų tyrimui, jo metodui bei tyrimui atlikti naudojamoms priemonėms, tyrimus atliekančiai laboratorijai bei jos personalui (personalo kvalifikacijai bei pasiruošimui atlikti atitinkamą tyrimą) ir pan.) rezultatus. Šiems tikslams pasiekti atsakovas perkamų diagnostinių rinkinių pagalba privalo turėti galimybę galvijų, avių ir ožkų tyrimus atlikti kompleksiškai, o ne atskirai. 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 999/2001/EC, 4 punkte patvirtinta visa eilė greitųjų tyrimų metodų, leidžiančių atlikti galvijų, avių ir ožkų spongiforminių encefalopatijų tyrimus.

55Dėl nurodytų priežasčių ieškovo reikalavimas dėl pirkimo skirstymo į dalis atitinka išimtinai tik ieškovo interesus, bet jokia apimtimi nėra suderintas su perkančiosios organizacijos atitinkamų prekių įsigijimui keliamais tikslais, dėl ko yra nepagrįstas.

56Ruošdama atitinkamą techninę specifikaciją, perkančioji organizacija privalėjo vadovautis bei atitinkamai vadovavosi 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 999/200I/EC ir kuriuo yra patvirtintas greitųjų tyrimų metodų sąrašas, nuostatomis bei reikalavimais.

57Su racionaliu tam skirtų lėšų panaudojimu būtų nesuderinama tai, jei perkančioji organizacija pirktų prekes (diagnostinius rinkinius), kurių neturėtų galimybės panaudoti dėl jų nesuderinamumo su turimomis matavimo priemonėmis ir bandymo įrenginiais ar kurių tinkamam panaudojimui nebūtų pasiruošęs perkančiosios organizacijos personalas. Pažymėtina, kad vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 999/2001/EC X priedo A skyriaus 1 punktu, perkančioji organizacija užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimus gali vykdyti (atlikti) tik nustatyta tvarka akredituotose savo laboratorijose. Dėl nurodytos priežasties perkančioji organizacija neturi galimybės atitinkamiems tyrimams atlikti neribotai naudoti bet kokios, kaip ieškovas nurodo bei siūlo ieškinyje, tiekėjų privalomai pateiktinos papildomos įrangos. Be to, dėl labai griežtų biologinės saugos reikalavimų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimų atlikimui ribojantis veiksnys papildomos įrangos naudojimui yra perkančiosios organizacijos turimų ir galimų panaudoti laboratorinių tyrimų atlikimui patalpų trūkumas.

58Taip pat pažymėtina, kad užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams atlikti reikalinga įranga nėra ieškovo ginčijamo viešojo pirkimo objektu. Atitinkamai įrangos, kurią, kaip siūlo ieškovas, turėtų pateikti diagnostinių rinkinių tiekėjai, perkančioji organizacija neturėtų galimybės nei išbandyti, nei įsitikinti tokios įrangos tinkamumu keliamiems tikslams bei reikalavimams, tuo pačiu būtų priversta patirti papildomas išlaidas su atitinkama nauja įranga apmokant dirbti savo personalą, taip pat, net nežinant, kas tai per įranga, labai abejotinas jos panaudojimo galimumas/leistinumas perkančiosios organizacijos akredituotoje laboratorijoje ir t.t.

59Nurodytos aplinkybės, tuo pačiu atsižvelgiant į griežtą spongiforminių encefalopatijų tyrimų atlikimo norminį reglamentavimą, patvirtina, kad atitinkamas ieškovo reikalavimas numatyti galimybę kiekvienam tiekėjui kartu su diagnostiniais rinkiniais pateikti ir jų panaudojimui reikalingą papildomą įrangą yra neįmanomas įgyvendinti ir dėl to tai pat nepagrįstas.

60Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 999/2001/EC, patvirtintame greitųjų tyrimų metodų sąraše yra nurodyta visa eilė ELISA principu gaminamų greitųjų testų, skirtų galvijų, avių ir ožkų pakitusio priono baltymo, atsparaus proteinazei K, nustatymui, su spektrofotometriniu optinio tankio nustatymu, kas patvirtina, kad Bio-Rad Laboratories Ltd. nėra vienintelis pasaulyje gamintojas, kurio gaminami diagnostiniai rinkiniai vieninteliai atitinka nustatytus konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus.

61Techninėse specifikacijose nurodyti, ieškovo teigimu, tariamai Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies nuostatoms prieštaraujantys reikalavimai („automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, „ELISA metodas“ bei „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“) yra bendriniai 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 999/2001/EC, patvirtintame greitųjų tyrimų metodų sąraše nurodytus metodus bei jų atlikimo tvarką charakterizuojantys parametrai. Detalūs tyrimo metodų aprašymai skelbiami Europos Sąjungos užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų centrinės referentinės (kontrolinės) laboratorijos – Veterinarijos laboratorijų agentūros (Jungtinė Karalystė) tinklalapyje.

62Nustatant ieškinio reikalavimų pagrįstumą, būtina tinkamai atsižvelgti į tai, kad perkančioji organizacija konkurso būdu perka prekes, kurioms keliamų reikalavimų bei panaudojimo nustatymas, kaip nurodyta aukščiau, yra griežtai reglamentuotas normatyviniais teisės aktais ir kurių pasirinkime atsakovas neturi atitinkamos laisvės.

63Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

64Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pabrėžęs atitinkamą perkančiosios organizacijos pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį bei pažymėjęs, kad tik pernelyg aukšti ar specifiniai bei neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai yra ribojantys konkurenciją. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3).

65Kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos turi būti įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) sutartį, susijusią su diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu pirkimu, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, atsižvelgiant į perkamų prekių specifiką bei būtinybę užtikrinti, kad tiekėjas turėtų išbandytus bei tinkamai funkcionuojančius kokybės vadybos procesus, turinčius užtikrinti, kad prekės (diagnostiniai rinkiniai) perkančiajai organizacijai būtų tiekiami tinkamai, laiku, nustatytų kokybinių parametrų bei kitomis nustatytomis sąlygomis, nėra nei pernelyg aukštas nei specifinis, nei diskriminuojantis, nei ribojantis konkurenciją, tuo pačiu ir pilnai atitinkantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. IS-100 patvirtintų rekomendacijų „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų“ sąlygas.

66Lietuvos Aukščiausias Teismas konstatavo, kad tai, jog tiekėjo turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytų vertinimo kriterijų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai yra apskritai diskriminaciniai. Teisingumo teismas nurodė, kad viešojo pirkimo sąlyga, nustatanti atrankos kriterijų, kurį gali atitikti tik mažas skaičius tiekėjų, nėra pakankama, kad būtų galima pripažinti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3).

67Ieškovas ieškinyje taip pat nurodė, kad atsakovas, pakeisdamas dalį konkurso sąlygų, neužtikrino tiekėjų teisėtų lūkesčių, pažeidė lygiateisiškumo principą ir galimai pažeidė dalies tiekėjų teises, kurie dėl anksčiau galiojusios pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarkos galimai buvo praleidę terminus pateikti atsakovui pretenzijas dėl konkurso sąlygų pakeitimo ar pan. ir atsisakė dalyvauti konkurse.

68Ieškovas ieškinyje nepagrįstai vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostata, reglamentuojančia sutarties vykdymą - pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos atitinkamu reikalavimu visų pirma gina ne tariamai pažeistas savo, bet neapibrėžto rato trečiųjų asmenų teises, kurie tariamai praleidę terminus pateikti atsakovui pretenzijas dėl konkurso sąlygų pakeitimo ar pan. atsisakė dalyvauti konkurse.

69Pažymėtina, kad buvo pakeistos tik tos konkurso sąlygos, kurios neapsprendžia nei pirkimo objekto nei tiekėjų galimybės dalyvauti konkurse bei pateikti savo pasiūlymą, t.y. buvo pakeistos ne esminės konkurso sąlygos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog lygiateisiškumo principo viešųjų pirkimų procedūroje pažeidimas konstatuotinas tik tais atvejais, kai konkurso sąlygų pakeitimas sukelia esminius padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3).

70Perkančiosios organizacijos atlikti neesminiai konkurso sąlygų pakeitimai buvo pasikeitusių imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų perkėlimas į konkurso sąlygas.

71Perkančioji organizacija po atitinkamo konkurso sąlygų suderinimo su Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyviomis teisės normomis, atitinkamai pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą, tokiu būdu užtikrindama visiems suinteresuotiems tiekėjams galimybę dalyvauti konkurse, atitinkamai pateikti savo pasiūlymus, reikšti pretenzijas ir/ar ginčyti atitinkamus perkančiosios organizacijos sprendimus ar konkurso sąlygų nuostatas.

72Ieškovo argumentai dėl atsakovo 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr. 3A-651 pakeistų konkurso sąlygų nepagrįsti, kadangi atsakovas patikslino konkurso sąlygas, o ne, kaip teigia ieškovas, pirkimo sutarties sąlygas, kuri vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi yra sudaroma su dalyviu tuomet, kai jo pasiūlymas yra pripažįstamas laimėjusiu.

73Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.

74Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad apygardos teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime padarė išvadą, jog ieškovo ginčijami tyrimo metodai, nurodyti specifikacijoje („automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, „ELISA metodas“ bei „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“) yra bendriniai, nustatyti 2009 m. vasario 26 d. Europos Komisijos reglamente Nr. 162/2009 dėl greitųjų tyrimų sąrašo, kuris iš dalies pakeitė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. (EB) Nr. 999/2001.

75Apeliantas nesutikdamas su nurodyta pirmosios instancijos teismo išvada teigia, kad „imunofermentinis analizės metodas (ELISA formatas)“ tariamai išskiria Bio-Rad Laboratories Ltd. greitųjų tyrimų metodą iš kitų gamintojų taikomų greitųjų tyrimų metodų, o techninėse specifikacijose nurodydamas „automatizuotą mėginių paruošimo procesą“ bei „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatą“, atsakovas tuo pačiu sąmoningai pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatas (konkrečiai VPĮ 25 straipsnio 2 ir 8 dalių nuostatas) nustatė konkretų metodą, konkretų procesą, konkretų formatą, tokiu būdu tariamai užtikrindamas, jog konkursą laimėtų išimtinai vieno gamintojo Bio-Rad Laboratories Ltd. produkcija prekiaujanti bendrovė.

76Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytų teiginių apeliaciniame skunde apeliantas nepagrindė.

77Komisijos reglamento Nr. 162/2009 pateikiamas leistinų greitųjų tyrimų sąrašas bei jame nurodyti leistini greitųjų tyrimų metodus charakterizuojantys elementai patvirtina, kad iš esmės kiekvienas iš leistinų tiek galvijų, tiek avių ir ožkų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų greitojo tyrimo metodų yra paremtas imunologine analize, kai imunofermentinė analizė (ELISA formatas) yra sudėtine imunologinės analizės dalimi.

78Taigi teigti, kad „imunofermentinės analizės metodas (ELISA formatas)“ yra metodas, kurio nurodymas konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje sudaro išimtines sąlygas konkursą laimėti išimtinai vieno gamintojo Bio-Rad Laboratories Ltd. produkcija prekiaujančiai bendrovei, nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo, kadangi didžioji dalis Komisijos reglamento Nr. 162/2009 pateiktame leistinų greitųjų tyrimų sąraše nurodytų greitųjų tyrimų yra paremti šiuo metodu.

79Lygiai taip pat apeliantas klaidingai aiškina ir konkurso sąlygų techninės specifikacijos sąlygą dėl „MTD (mikrotitracinių plokštelių) formato“. Kaip ir apelianto teiginių dėl „imunofermentinės analizės metodo (ELISA formato)“ atveju, teiginų dėl „MTD (mikrotitracinių plokštelių) formato“ kaip tariamai diskriminuojančio tam tikrus tiekėjus atveju apeliantas nepagrįstai bando sudaryti įspūdį, kad žodis „formatas“ nurodytame konkurso sąlygų techninės specifikacijos elemente apibūdina tam tikrą tik vienam konkrečiam gamintojui (tariamai gamintojui Bio-Rad Laboratories Ltd.) būdingą bei jo naudojamą „formatą“. Tokia apelianto pateikiama interpretacija yra neparemta jokiomis faktinėmis aplinkybėmis ir yra klaidinanti.

80„MTD (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ nėra joks išimtinai tariamai tik Bio-Rad Laboratories Ltd. savo produkcijoje (greituosiuose tyrimuose) naudojamas „formatas“.

81„MTD (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ taip pat nėra ir kokias nors išimtines teises į šį „formatą „ apibūdinančia samprata.

82Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodydamas „MTD (mikrotitracinių plokštelių) formatą“, atsakovas tik charakterizavo priemonių bei medžiagų naudojamų greitajam užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimui atlikti savybes, t.y. nurodė, kad atliekant greitąjį užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimą su perkamomis prekėmis bus naudojamos mikrotitracinės plokštelės, kurios naudojamos iš esmės visais atvejais, kai greitasis tyrimas atliekamas imunologinės, paremtos imunofermentine, analizės metodu.

83Apeliantas nepagrįstai tik Bio-Rad Laboratories Ltd. produkcijai tariamai būdingu išskirtinumu nurodo ir „automatizuotą mėginių paruošimo procesą“. Pasitelkus vien lingvistinį (pažodinį) šio techninių specifikacijų reikalavimo aiškinimo metodą yra aišku, kad aukščiau nurodyta konkurso sąlygų techninės specifikacijos sąlyga nusako tik tai, kad pirkimo objektas (greitojo užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimo diagnostinis rinkinys) turi sudaryti galimybę, kad jį naudojant mėginiai būtų ruošiami automatizuotai, t.y. be žmogaus (atsakovo personalo) įsikišimo, o ne rankiniu būdu ar kaip kitaip.

84Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir vadovaudamasis visų pirma faktinėmis teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtomis, nustatytomis aplinkybėmis bei Komisijos reglamento Nr. 162/2009 nuostatų nuoseklių aiškinimu, pagrįstai konstatavo, kad „automatizuotas mėginių paruošimo procesas“, „ELISA metodas“ bei „MTP (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ nėra vien Bio-Rad Laboratories Ltd. gaminamai produkcijai būdingomis savybėmis ar tik šiai bendrovei nuosavybės teise priklausančiai metodais/formatais/ procesais, o yra bendrinėmis, Komisijos reglamento Nr. 162/2009 pateikiamame leistinų greitųjų tyrimų metodų sąraše, nurodytus metodus charakterizuojančiomis kategorijomis, kurių panaudojimas konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą, niekaip nepažeidžia VPĮ 25 straipsnio nuostatų, tame tarpe apelianto teisių bei teisėtų interesų.

85Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad apygardos teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad atsakovas perkamų diagnostinių rinkinių pagalba privalo turėti galimybę galvijų, avių ir ožkų tyrimus atlikti kompleksiškai, o ne atskirai, bei kad pirkimo neskirstydamas į dalis ir organizuodamas konkursą, atsakovas vadovavosi Komisijos reglamento Nr. 162/2009 nuostatomis bei reikalavimais.

86Nesutikdamas su aukščiau nurodytomis pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliantas pateikia argumentus, kad atsakovas tariamai žinojo, kad tik dviejų gamintojų Bio-Rad Te-SeE test ir IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA testų rinkiniai yra pritaikyti tirti kompleksiškai galvijus, ožkas ir avis, todėl atsakovas galvijų, avių ir ožkų tyrimui turėjo pirkti atskirus, o ne vieną kompleksinį rinkinį (tokiu būdu sudarydamas galimybę apeliantui tiekti jo turimus diagnostinius rinkinius, kuriuos naudojant kompleksinis tyrimas yra negalimas), nepaisant to, kad perkant atskirus rinkinius būtų neracionaliai naudojamos atitinkamiems tyrimams atlikti skirtos lėšos.

87Apeliantas taip pat nurodo tai, kad atsakovas greituosius tyrimus naudodamas du atskirus diagnostinius rinkinius atliko iki 2010 metų, todėl ir toliau jis juos, apelianto nuomone, turėtų atlikti naudodamas du rinkinius ir tai nepareikalaus daugiau Atsakovo išteklių, nei jų reikėjo iki 2010 metų, nors apeliantas ir neįvertino to, kad pagal bylos duomenis nuo 2002 m. iki 2009 m. vidurio buvo naudojami du atskiri diagnostiniai rinkiniai, tačiau jie visuomet buvo naudojami periodiškai, t.y. niekada nebuvo naudojami abu rinkiniai vienu metu bei kompleksiškai, t.y. atskiras diagnostinis rinkinys vienu metu buvo naudojamas tirti galvijų, avių ir ožkų mėginius.

88Ne apeliantas, kaip tiekėjas, kurio tikslas yra parduoti savo siūlomas prekes, bet atsakovas, kaip perkančioji organizacija ir atitinkamas valstybes jai deleguotas funkcijas atliekanti valstybinė institucija, atsižvelgdama į jai deleguotas viešąsias funkcijas (konkrečiu atveju maistui patenkančios galvijų, avių ir ožkų mėsos saugos užtikrinimo srityje) bei jų vykdymui skirtus finansinius bei turimus materialiuosius išteklius, sprendžia (tuo pačiu už tai likdamas pilnai atsakingas nupirktų prekių panaudojimu siektino rezultato atžvilgiu) kokios konkrečios prekės šių viešųjų funkcijų tinkamam vykdymui yra reikalingos.

89Jei būtų vadovaujamasi apelianto apeliaciniame skunde išdėstyta logika, tai atsakovas kaip perkančioji organizacija bei atitinkamas viešąsias funkcijas atliekanti institucija, nepaisant to, kad kaip ir nurodo pats apeliantas avių ir ožkų tyrimai bendrame su galvijų tyrimais skaičiuje sudaro nedidelį kiekį (3 procentai nuo visų tiriamų gyvulių skaičiaus) bei nepaisant to, kad yra galimybė atitinkamus greitųjų tyrimų atlikimo procesus supaprastinti, tokiu būdu neišvengiamai sutaupant atitinkamiems tyrimams skirtas išteklius, galvijų, avių ir ožkų tyrimams atlikti turėtų išlaikyti du atskirus greitųjų tyrimų procesus, atskirus atlikti apmokytą personalą bei atskiriems tyrimams atlikti pritaikytą techninę bazę (akredituotas laboratorijas). Tuo pačiu pagal apeliantą atsakovas turėtų atsisakyti galimybės atitinkamą galvijų, avių ir ožkų tyrimą atlikti vienu metu ir vadovaujantis apelianto argumentais (dėl automatizuoto mėginių paruošimo proceso) atsakovas turėtų atsisakyti net galimybės tokį tyrimą atlikti automatizuotai.

90Nurodytų tyrimo atlikimo metodų atsakovas, apelianto nuomone, turėtų atsisakyti, tuo pačiu nepaisydamas, kad atsisakius pažangesnių tyrimo atlikimo metodų dar prie viso kito būtų neracionaliai naudojamos lėšos dėl vienintelės priežasties - kad apeliantas negali pasiūlyti atsakovui reikalingų pažangesnių, nei iki 2010 metų naudotų, priemonių (diagnostinių rinkinių) greitiesiems užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams atlikti.

91Nepagrįstas apelianto teiginys, kad jo siūlomą konkurso sąlygų techninę specifikaciją papildžius reikalavimu, kad tiekėjas privalo aprūpinti atsakovą visa papildoma įranga reikalinga tyrimams atlikti, kurios atsakovas neturės, jei pasiūlytos prekės negalės būti naudojamos su atsakovo turima įranga, tariamai užtikrins, kad tyrimams atlikti nebus būtina skirti ženkliai daugiau techninių išteklių. Kaip argumentą apeliantas dar nurodo, kad visa su jo siūlomais diagnostiniais rinkiniais naudojama įranga yra aprobuojama Europos Komisijos reglamentu patvirtinus pačius diagnostinius rinkinius, dėl ko pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas neturi galimybės atitinkamiems tyrimams atlikti neribotai naudoti bet kokios, tiekėjų privalomai pateiktinos papildomos įrangos.

92Pažymėtina, kad apeliantas painioja du skirtingus dalykus, t.y. galimybę jo (apelianto) kartu su diagnostiniais rinkiniais norimą pateikti įrangą naudoti Komisijos reglamento Nr. 162/2009 sąlygomis atliekant greituosius tyrimus ir atsakovo, kaip akredituotos laboratorijos, galimybę naudoti šią apelianto papildomą pateiktiną įrangą savo akredituotose laboratorijose. Prieš galėdamas pradėti, greitiesiems tyrimams atlikti, naudoti bet kokią papildomą apelianto pateiktiną įrangą, atsakovas tiek privalėtų atlikti savo akredituotų laboratorijų papildomą akreditaciją dėl naujos papildomai pateiktos įrangos panaudojimo, tiek turėtų atlikti savo personalo darbo su tokia naujais pateikta įranga apmokymą, kaip tai nustatyta 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 999/2001/EC preambulės 17 punkte, 10 straipsnio 1 dalyje bei 19 straipsnio 1 dalyje ir kas neišvengiamai pareikalautų visiškai neracionalaus akredituotos laboratorijos išlaikymui ir greitųjų tyrimų atlikimui skirtų išteklių panaudojimą.

93Dėl nurodytų aplinkybių apelianto reikalavimas dėl pirkimo skirstymo į dalis atitinka tik jo (apelianto) interesus bet jokia apimtimi nėra suderintas su atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos atitinkamų prekių įsigijimu keliamais tikslais.

94Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad apygardos teismas skundžiamame sprendime padarė nepagrįstą išvadą, jog konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punktu nustatyti reikalavimai („kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus ar per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos turi būti įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) sutartį, susijusią su diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu pirkimų, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7pasiūlymo vertės“) neriboja konkurencijos bei nepažeidžia Viešųjų pirkimų principų.

95Nurodytas apelianto teiginys iš esmės pagrįstas vieninteliu argumentu, t.y. tariamai ribojama galimybe naujos bendrovėms patekti į šią rinką.

96Atkreiptinas dėmesys, kad atitinkamus konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punktu nustatytiems reikalavimams reikalavimus nustato tiek VPĮ 32 straipsnio 1 dalis bei 36 straipsnio 1 dalies 2 punktas, tiek Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S- 100 patvirtintų rekomendacijų „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų“ sąlygos.

97Apeliantas nepagrįstai teigia, jog greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) tyrimai atliekami išimtinai vieno gamintojo diagnostiniais rinkiniais. Reglamento X priedo 4 punkte išvardinta visa eilė spongiforminių enfefalopatijų tyrimų metodų, atliekamų imunofermentinės analizės (ELISA) principu.

98Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus ir nustatydama reikalavimus tiekėjams, vadovavosi tuo metu galiojančiais teisės aktais ir nekėlė tariamų prielaidų kas būtų, jei Europos Komisija patvirtintų naujus greitųjų tyrimų metodus ir atitinkamai greitųjų testų rinkinius bei galimai panaikintų šiuo metu patvirtintus greitųjų tyrimų metodus ir testų rinkinius. Be to, konkurso sąlygose nustatytas reikalavimas tiekėjui „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) sutartį <...>„, leidžia teikti pasiūlymus tiek įvykdžiusiems, tiek vykdantiems sutartis tiekėjams. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas skelbė tarptautinį (atvirą) konkursą, kuriam pasiūlymus galėjo teikti ne tik tiekėjai iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Todėl tiekėjų, atitinkančių šį reikalavimą, yra ne vienas. Lietuvos Aukščiausias Teismas konstatavo, kad tai, jog tiekėjo turimi kvalifikaciniai pajėgumai neatitinka nustatytų vertinimo kriterijų, nėra pagrindas pripažinti, kad šie kriterijai yra apskritai diskriminaciniai. Teisingumo teismas nurodė, kad viešojo pirkimo sąlyga, nustatanti atrankos kriterijų, kurį gali atitikti tik mažas skaičius tiekėjų, nėra pakankama, kad būtų galima pripažinti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3).

99Vertinant atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus, atsižvelgtina į pirkimo objekto viešąją svarbą, t.y. atsižvelgtina į tai, kad tuo atveju, jei konkretus tiekėjas nepajėgtų įvykdyti savo įsipareigojimų (kai tokio neįvykdymo rizika neišvengiamai ženkliai didėja, jei šis tiekėjas dar nėra tiekęs atitinkamų prekių, kaip tiekimo apimtis ne mažesnė kaip 0,7 nuo pasiūlymo vertės) galėtų kilti rimtas pavojus, kad atsakovas, kaip atitinkančias viešąsias funkcijas saugių galvijų, avių ir ožkų mėsos produktų patekimo į rinką turinti užtikrinti institucija, negalėtų užtikrinti šios gyvybiškai svarbios funkcijos tinkamo vykdymo dėl ko galėtų kilti rimtas pavojus visuomenės sveikatai ar net gyvybei.

100Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs atitinkamą perkančiosios organizacijos pareigą visapusiškai išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį bei pažymėję, kad tik pernelyg aukšti ar specifiniai, bei neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai yra ribojantys konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3). Nurodytų konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punkte nustatytų reikalavimų laikyti neadekvačiais ar neproporcingais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad jie neprieštarauja VPĮ normoms ir nepažeidžia nediskriminavimo, proporcingumo principų ir neriboja tiekėjų konkurencijos.

101Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad apygardos teismo skundžiamo sprendimo argumentai dėl atsakovo 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr. 3A-651 pakeistų konkurso sąlygų yra nepagrįsti ir prieštarauja Lietuvos teismų formuojamai teismų praktikai.

102Argumentuodamas nurodytą pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo dalies dėl pakeistų konkurso sąlygų nepagrįstumą apeliantas nenurodo, kokią atitinkamu savo reikalavimų jis savo galimai pažeistą teisę ar teisėtą interesą gina. Pažeistos bei gintinos savo teisės ar teisėto intereso apeliantas nenurodo, nes tik nurodo, kad atsakovas pakeisdamas dalį konkurso sąlygų neužtikrino tiekėjų teisėtų lūkesčių, pažeidė lygiateisiškumo principą ir galimai pažeidė dalies tiekėjų teises, kurie galimai dėl anksčiau galiojusios pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarkos galimai buvo praleidę terminus pateikti atsakovui pretenzijas dėl konkurso sąlygų pakeitimo ar pan. ir atsisakė dalyvauti konkurse.

103Tai patvirtina, kad apeliantas bando ginti ne savo, bet neapibrėžto rato trečiųjų asmenų teises, kurie tariamai praleidę terminus pateikti atsakovui pretenzijas dėl konkurso sąlygų pakeitimo ar pan. atsisakė dalyvauti konkurse.

104Tokie apelianto argumentai nepagrįsti, nes 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr. 3A-651 buvo pakeistos tik tos konkurso sąlygos, kurios neapsprendžia nei pirkimo objekto nei tiekėjų galimybės dalyvauti konkurse bei pateikti savo pasiūlymą, t.y. buvo pakeistos neesminės konkurso sąlygos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. A-3, pažymėdamas pirkimo sąlygų nekeičiamumą, pabrėžia, kad nei skaidrumo, nei lygiateisiškumo principų pažeidimo nebus, jei perkančioji organizacija konkurso dalyviams paaiškins (patikslins) pirkimo dokumentus, nekeisdama konkurso sąlygų turinio esmės. Be kita ko, tos pačios apžvalgos išvadų 12 punkte nurodoma, kad sudėtinė pirkimo dokumentų dalis yra perkančiosios organizacijos paaiškinimai (patikslinimas) apie pirkimo sąlygas. Šis patikslinimas negali iš esmės keisti pagrindinių pirkimo sąlygų ir tiekėjų padėties. Tokiu atveju perkančioji organizacija tiekėjams turi suteikti papildomo laiko savo pasiūlymams performuluoti. Tuo pagrindu ir vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 4 ir 5 dalimis, perkančioji organizacija po atitinkamo konkurso sąlygų suderinimo su VPĮ imperatyviomis teisės normomis, tikslindama skundų ir pretenzijų pateikimo bei nagrinėjimo tvarką, atitinkamai pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą, tokiu būdu užtikrindama visiems suinteresuotiems tiekėjams galimybę dalyvauti konkurse, atitinkamai pateikti savo pasiūlymus, reikšti pretenzijas ir/ar ginčyti atitinkamus perkančiosios organizacijos sprendimus ar konkurso sąlygų nuostatas.

105Atsižvelgiant į tai pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo: buvo pakeistos tik tos konkurso sąlygos, kurios neapsprendžia nei pirkimo objekto nei tiekėjų galimybės dalyvauti konkurse bei pateikti savo pasiūlymą, t.y. buvo pakeistos ne esminės konkurso sąlygos; perkančiosios organizacijos atlikti neesminiai konkurso sąlygų pakeitimai buvo pasikeitusių imperatyvių VPĮ nuostatų perkėlimas į konkurso sąlygas; perkančioji organizacija po atitinkamo konkurso sąlygų suderinimo su VPĮ imperatyviomis teisės normomis, atitinkamai pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą, tokiu būdu užtikrindama visiems suinteresuotiems tiekėjams galimybę dalyvauti konkurse, atitinkamai pateikti savo pasiūlymus, reikšti pretenzijas ir/ar ginčyti atitinkamus perkančiosios organizacijos sprendimus ar konkurso sąlygų nuostatas yra akivaizdu, kad jokios nei apelianto, nei jokių trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesai konkurso sąlygų suderinimu su VPĮ imperatyviomis teisės normomis nebuvo pažeisti.

106

107Dėl apelianto reikalavimo taikyti laikinąsias ieškinio apsaugos priemones

108

109Apeliaciniu skundu apeliantas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti atsakovo vykdomo atviro konkurso „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas) pirkimo Nr. 91720 procedūras.

110Apeliantas nurodo: nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo interesų teisminė gynyba nebetektų prasmės apelianto galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu; per įstatymo nustatytą 45 dienų ieškiniui išnagrinėti terminą atsakovui gali neprireikti atlikti tyrimų; atsakovas pagal galiojančią sutartį gali pagal savo poreikius įsigyti trūkstamą diagnostinių rinkinių kiekį šios bylos nagrinėjimo laikotarpiu; būtina sustabdyti šio pirkimo procedūras siekiant nepažeisti viešojo intereso ir užtikrinti, jog iš valstybės biudžeto perkamos prekės būtų įsigyjamos racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

111Atsakovas užbaigė konkurso „Diagnostinių rinkinių ir papildomų priemonių ir medžiagų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės analizės (ELISA) metodas pirkimas“ (pirkimo numeris 91720) procedūras ir 2010 m. lapkričio 24 d. sudarė su konkurso laimėtoju sutartį. Skelbimas apie sudarytą sutartį paskelbtas VPĮ nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

112Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pakartotinis, ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenurodė naujų, pasikeitusių aplinkybių dėl tokių priemonių taikymo, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

113Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

114Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pakartotinis, ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo naujų ir pasikeitusių aplinkybių dėl tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenurodė, ir sprendžia, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

115Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

116Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

117Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grida“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Grida“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu nusprendė... 7. Teismas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia tuo, kad atsakovas,... 8. Teismas nurodė, kad ginčijami ieškovo tyrimo metodai, nurodyti... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovas taip pat ginčija nustatytus kvalifikacinius... 10. Teismas sprendė, kad ieškovo ginčijamose konkurso sąlygose ir... 11. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinyje taip pat teigia, kad atsakovas,... 12. Teismo teigimu, ieškovo argumentai dėl atsakovo 2010 m. liepos 30 d. raštu... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Grida“ prašo apeliacinės instancijos... 15. 1. Teismas visiškai neanalizavo ir nevertino 2009 m. vasario 26 d. Europos... 16. 2. Teismas neobjektyviai ir nevisapusiškai įvertino byloje esančius... 17. 3. Teismas visiškai nesivadovavo formuojama teismų praktika, dėl to... 18. 4. Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo Nacionalinio... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinio maisto ir... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniais argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio... 22. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, vykdydamas... 23. Instituto Viešųjų pirkimų komisija 2010 m rugpjūčio 18 d. posėdyje... 24. Dėl konkurso sąlygų 11 skyriaus 7 punkto, III skyriaus 10.10 punkto ir... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2... 26. Kokios konkrečios prekes perkančiajai organizacijai keliamiems tikslams... 27. Būtent atsižvelgdama į visumų aplinkybių, turinčių užtikrinti, kad... 28. Negalima sutikti su pretenzijoje nurodytais argumentais, kad technines... 29. Pažymėtina, kad ruošdama atitinkamą techninę specifikaciją perkančioji... 30. Pretenzijoje nurodytą argumentą, kad tariamai pasaulyje vienintelė bendrovė... 31. Tuo pačiu pažymėtina, kad techninėse specifikacijose nurodyti, tiekėjo... 32. Nepagrįstu argumentu laikytinas pretenzijoje pateikiamas aritmetinis... 33. Dėl netenkintino tiekėjo reikalavimo pirkimą skirstyti į dalis... 34. Dėl tiekėjo ginčijamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų pažymėtina,... 35. Lietuvos Anksčiausias Teismas ne kartą yra pabrėžęs atitinkamą... 36. Konkurso sąlygų III skyriaus 10.10 punkte kvalifikacinis reikalavimas... 37. Apibendrinant nurodytas aplinkybes, tuo pačiu atsižvelgiant į tai, kad... 38. Dėl 2010 m. liepos 30 raštu Nr. 3A-651 konkurso sąlygų pakeitimo... 39. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygų pakeitimą atliko... 40. Tiekėjų „teisėti lūkesčiai“ negalėtų būti paremti tomis konkurso... 41. Konkurso sąlygos buvo parengtos pagal standartines atviro konkurso sąlygas,... 42. Tiekėjo pretenzija yra nepagrįsta, kadangi institutas patikslino konkurso... 43. Instituto Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. rugpjūčio 18 d. posėdyje... 44. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovas, tariamai siekdamas užtikrinti,... 45. Šiems teiginiams pagrįsti ieškovas nurodė, kad:... 46. „<...> atsakovas iki 2010 metų tyrimus atliko naudodamas du atskirus... 47. perkančioji organizacija reikalaudama, jog „diagnostiniai rinkiniai ir... 48. pasaulyje yra tik viena Bio-Rad Laboratories Ltd., kurios gaminamų mėginių... 49. atsakovas nustatė konkretų procesą „automatizuotas mėginių paruošimo... 50. konkurso sąlygų II skyriaus 7 punktu, III skyriaus 10.10 punktu nustatytos... 51. Teisėjų kolegija su nurodytais ieškinio argumentais nesutinka ir sprendžia,... 52. Kokios konkrečios prekės perkančiajai organizacijai keliamiems tikslams... 53. Negalima sutikti su ieškovo argumentu, kad užkrečiamųjų spongiforminių... 54. Kadangi nuolatos keičiasi perkančiajai organizacijai keliami tikslai, kuriems... 55. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo reikalavimas dėl pirkimo skirstymo į... 56. Ruošdama atitinkamą techninę specifikaciją, perkančioji organizacija... 57. Su racionaliu tam skirtų lėšų panaudojimu būtų nesuderinama tai, jei... 58. Taip pat pažymėtina, kad užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų... 59. Nurodytos aplinkybės, tuo pačiu atsižvelgiant į griežtą spongiforminių... 60. Europos Komisijos reglamento Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Europos... 61. Techninėse specifikacijose nurodyti, ieškovo teigimu, tariamai Viešųjų... 62. Nustatant ieškinio reikalavimų pagrįstumą, būtina tinkamai atsižvelgti į... 63. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji... 64. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pabrėžęs atitinkamą perkančiosios... 65. Kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus ar per... 66. Lietuvos Aukščiausias Teismas konstatavo, kad tai, jog tiekėjo turimi... 67. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodė, kad atsakovas, pakeisdamas dalį... 68. Ieškovas ieškinyje nepagrįstai vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo 18... 69. Pažymėtina, kad buvo pakeistos tik tos konkurso sąlygos, kurios... 70. Perkančiosios organizacijos atlikti neesminiai konkurso sąlygų pakeitimai... 71. Perkančioji organizacija po atitinkamo konkurso sąlygų suderinimo su... 72. Ieškovo argumentai dėl atsakovo 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr. 3A-651... 73. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų.... 74. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad apygardos teismas nepagrįstai... 75. Apeliantas nesutikdamas su nurodyta pirmosios instancijos teismo išvada... 76. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytų teiginių apeliaciniame skunde... 77. Komisijos reglamento Nr. 162/2009 pateikiamas leistinų greitųjų tyrimų... 78. Taigi teigti, kad „imunofermentinės analizės metodas (ELISA formatas)“... 79. Lygiai taip pat apeliantas klaidingai aiškina ir konkurso sąlygų techninės... 80. „MTD (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ nėra joks išimtinai... 81. „MTD (mikrotitracinių plokštelių) formatas“ taip pat nėra ir kokias... 82. Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodydamas „MTD... 83. Apeliantas nepagrįstai tik Bio-Rad Laboratories Ltd. produkcijai tariamai... 84. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir... 85. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad apygardos teismas... 86. Nesutikdamas su aukščiau nurodytomis pirmosios instancijos teismo išvadomis... 87. Apeliantas taip pat nurodo tai, kad atsakovas greituosius tyrimus naudodamas du... 88. Ne apeliantas, kaip tiekėjas, kurio tikslas yra parduoti savo siūlomas... 89. Jei būtų vadovaujamasi apelianto apeliaciniame skunde išdėstyta logika, tai... 90. Nurodytų tyrimo atlikimo metodų atsakovas, apelianto nuomone, turėtų... 91. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad jo siūlomą konkurso sąlygų techninę... 92. Pažymėtina, kad apeliantas painioja du skirtingus dalykus, t.y. galimybę jo... 93. Dėl nurodytų aplinkybių apelianto reikalavimas dėl pirkimo skirstymo į... 94. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad apygardos teismas... 95. Nurodytas apelianto teiginys iš esmės pagrįstas vieninteliu argumentu, t.y.... 96. Atkreiptinas dėmesys, kad atitinkamus konkurso sąlygų III skyriaus 10.10... 97. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog greituoju tyrimo metodu (imunofermentinės... 98. Perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus ir nustatydama... 99. Vertinant atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus, atsižvelgtina į pirkimo... 100. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs atitinkamą perkančiosios... 101. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad apygardos teismo... 102. Argumentuodamas nurodytą pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo... 103. Tai patvirtina, kad apeliantas bando ginti ne savo, bet neapibrėžto rato... 104. Tokie apelianto argumentai nepagrįsti, nes 2010 m. liepos 30 d. raštu Nr.... 105. Atsižvelgiant į tai pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo: buvo... 106. ... 107. Dėl apelianto reikalavimo taikyti laikinąsias ieškinio apsaugos... 108. ... 109. Apeliaciniu skundu apeliantas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones -... 110. Apeliantas nurodo: nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo... 111. Atsakovas užbaigė konkurso „Diagnostinių rinkinių ir papildomų... 112. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pakartotinis,... 113. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 114. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos... 115. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 116. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą palikti... 117. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grida“ prašymą dėl laikinųjų...