Byla 2-3658-445/2019
Dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui E. S. dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. S. 3429,49 Eur nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 % metines palūkanas už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 103,00 Eur žyminį mokestį.

5Ieškovas nurodo, kad 2016 m. lapkričio 1 d. ( - ), dėl atsakovo, vairavusio transporto priemonę NISSAN SUNNY, valstybinis numeris ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo R. Č. sveikata. Minėto eismo įvykio metu transporto priemonė NISSAN SUNNY, valstybinis numeris ( - ) nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl ieškovas, atsižvelgdamas į nukentėjusiojo asmens prašymą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPSVCAPDĮ) nuostatomis, nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį ir atlygino ją, išmokėdamas 4179,49 Eur dydžio draudimo išmoką.

6Ieškovas patvirtino, kad iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovas grąžino ieškovui tik 750,00 Eur ir liko skolingas 3429,49 Eur.

7Atsakovas E. S. pateiktu atsiliepimu į ieškinį sutinka su prašoma priteisti skola, tačiau dėl sudėtingos finansinės padėties iš karto negali pervesti visos sumos, todėl prašo skolą išdėstyti dalimis bei nurodo, kad ieškovė atsisakė leisti skolą sumokėti dalimis.

8Nurodo, kad jis išlaiko du vaikus, kuriems moka išlaikymą kiekvieną mėnesį (200 Eur/mėn.), taip pat jis moka vaikų išlaikymo fondui įsiskolinimą, turi dvi paskolas (123,23 Eur/mėn. ir 186,26 Eur/mėn.) atlygina žalą nukentėjusiajam (50 Eur /mėn.) taip pat moka skolą Privalomajam sveikatos draudimo fondui (55 Eur/mėn.). Jo atlyginimas apie 1000 Eur per mėnesį, todėl pragyvenimui jam lieka mažai, be to dar jis moka nuomą – 100 Eur.

9Ieškovas 2019 m. birželio 28 d. pateikė nuomonę į atsakovo atsiliepimą dėl skolos išdėstymo dalimis, ir nurodė, jog su atsakovo prašymu nesutinka, kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog jo materialinė padėtis yra itin sunki bei ji yra nuolatinio ir ilgalaikio pobūdžio. Atkreipė dėmesį, kad jis, ieškovas ėmėsi visų įmanomų veiksmų, siekdamas taikiai išspręsti nuostolių atlyginimo klausimą, tačiau atsakovas daugiau nei per dvejų metų laikotarpį atsakovui sumokėjo tik 750 Eur (iš 4179,49 Eur).

10Nurodo, kad ieškovas sutiktų leisti atsakovui grąžinti ieškiniu reikalaujamą sumą per 2 mėnesių laikotarpį, tik tuo atveju, jei atsakovas pateiktų įrodymus apie jo itin sunkią, nuolatinio ir ilgalaikio pobūdžio materialinę padėtį.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 153 straipsnio 2 dalimi, 154 straipsnio 1 dalimi, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Šalims apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

12Teismas

konstatuoja:

13ieškinys tenkintinas.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 1 d. ( - ), dėl atsakovo, vairavusio transporto priemonę NISSAN SUNNY, valstybinis numeris ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo R. Č. sveikata. Įvykio metu minėta transporto priemonė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl nukentėjęs asmuo R. Č. kreipėsi į ieškovą dėl žalos atlyginimo (b. l. 10-12). Ieškovas vadovaudamasis TPSVCAPDĮ nuostatomis nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį ir atlygino padarytą žalą, išmokėdamas nukentėjusiam asmeniui 4179,49 Eur dydžio draudimo išmoką ir tai patvirtinama 2017-08-25 lėšų pervedimo nurodymu (b. l. 23).

15Ieškovas 2017 m. rugpjūčio 28 d. ir 2018 m. lapkričio 6 d. pretenzijomis (b. l. 24-25) kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo. Atsakovas pažeidė TPSVCAPDĮ 4 straipsnio 2, 3 dalyse numatytus privalomus reikalavimus, nes naudojosi transporto priemone, kuri nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl atsakovas privalo ieškovui grąžinti nukentėjusiajam asmeniui atlygintos žalos dydį.

16Pagal CK 6.280 straipsnio 1 dalį atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, patyrė 4179,49 Eur dydžio nuostolių ir įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neatlygino ieškovui nuostolių regreso tvarka, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 3429,49 Eur dydžio nuostolių atlyginimą yra pagrįstas ir tenkintinas. Vadovaujantis TPSVCAPDĮ 4 straipsnio 2, 3 dalimis, 23 straipsnio 1 dalimi, CK 6.280 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovui priteistinas 3429,49 Eur dydžio nuostolių atlyginimas.

17Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 3429,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 103,00 Eur žyminio mokesčio.

20Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 92 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 4,12 Eur.

21Dėl skolos išdėstymo dalimis

22Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, aiškinant ir taikant CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatas, sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas išimtiniais atvejais. Sprendžiant dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, aktualūs Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių principų taikymas reikalauja atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar, atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra.

23Atsakovas prašo priteistą skolą išdėstyti dalimis dėl jo sudėtingos finansinės padėties ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus, t. y. medicininius duomenis apie dukros neįgalumą, susitarimą dėl žalos atlyginimo nukentėjusiajam, sprendimą dėl E. S. vaikų išlaikymo išmokų skolininko skolos valstybės biudžetui sumokėjimo dalimis, Žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį; Vartojimo kredito sutartis ir kitus duomenis, skolininko manymu galinčius patvirtinti sunkią jo materialinę padėtį. Ieškovas, pasisakydamas dėl atsakovo prašymo išdėstyti skolą, nurodė, kad su pateiktu prašymu nesutinka, kadangi jis nepateikė tinkamų įrodymų, jog jo materialinė padėtis yra itin sunki.

24Nagrinėjamu atveju, teismas pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie gaunamo darbo užmokesčio dydį ( jis tik nurodė, kad jis gauna į rankas 1000 Eur) ar banko sąskaitų išrašus, patvirtinančius sunkią finansinę padėtį, taip pat nepateikė duomenų apie neįgaliojo vaiko gaunamas neįgalumo išmokas ir duomenų apie atsakovo partnerės gaunamą darbo užmokestį bei nepateikė duomenų apie jo vardu registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Vadovaujantis CPK 179 straipsnio 2 dalimi, teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik šio Kodekso ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Tuo pagrindu, teismas, remdamasis teismų informacinės sistemos Liteko išrašu apie asmens darbovietę ir mokamas išmokas, gautas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nustatė, kad atsakovo gaunamas darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. siekia nuo 812,16 Eur iki 1790,33 Eur, taipogi atkreiptinas dėmesys, kad šiuo laikotarpiu atsakovas gavo išmokas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus – bendra išmokėta suma per laikotarpį nuo 2019-01-01 – 2019-06-30 – 1020,68 Eur.

25Atsižvelgus į atsakovo gaunamo darbo užmokesčio dydį ir tai, jog jis nepateikė duomenų, kad dėl turimų įsiskolinimų prašoma priteisti suma yra jam per didelė, laikytina, kad prašymas išdėstyti skolą yra nepagrįstas ir atmestinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 270-271 straipsniais,

27teismas

Nutarė

28ieškinį patenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) 3429,49 Eur (tris tūkstančius keturis dvidešimt devynis eurus 49 ct) nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 103,00 Eur (vieną šimtą tris eurus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, juridinio asmens kodas 125709291.

30Priteisti iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 4,12 Eur (keturis Eur 12 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Bylinėjimosi išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų raštinę (Aušros g. 15, Varėna, 111 kab.).

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pateiktu... 5. Ieškovas nurodo, kad 2016 m. lapkričio 1 d. ( - ), dėl atsakovo, vairavusio... 6. Ieškovas patvirtino, kad iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovas... 7. Atsakovas E. S. pateiktu atsiliepimu į ieškinį sutinka su prašoma priteisti... 8. Nurodo, kad jis išlaiko du vaikus, kuriems moka išlaikymą kiekvieną... 9. Ieškovas 2019 m. birželio 28 d. pateikė nuomonę į atsakovo atsiliepimą... 10. Nurodo, kad ieškovas sutiktų leisti atsakovui grąžinti ieškiniu... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 12. Teismas... 13. ieškinys tenkintinas.... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 1... 15. Ieškovas 2017 m. rugpjūčio 28 d. ir 2018 m. lapkričio 6 d. pretenzijomis... 16. Pagal CK 6.280 straipsnio 1 dalį atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo... 17. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 20. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 92 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies... 21. Dėl skolos išdėstymo dalimis... 22. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, aiškinant ir... 23. Atsakovas prašo priteistą skolą išdėstyti dalimis dėl jo sudėtingos... 24. Nagrinėjamu atveju, teismas pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų... 25. Atsižvelgus į atsakovo gaunamo darbo užmokesčio dydį ir tai, jog jis... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 27. teismas... 28. ieškinį patenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) 3429,49 Eur (tris... 30. Priteisti iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 4,12... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...