Byla 2-1949/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Galvijų gausa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Galvijų gausa“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti paskirtą paramą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Galvijų Gausa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, prašydamas pakeisti atsakovo 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. BR6-1636155 dalį, kuria neteisingai paskaičiuota sankcija už žemės ūkio naudmenų plotų neteisingą deklaravimą ir sankcija už plotų paramai gauti pagal paramos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriuose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ neteisingą deklaravimą (didelio nepalankumo vietovėse), už 2010 m., panaikinti 2010 metų 13 191,10 Lt baudą ir paskirti už 2010 metus 11 232,85 Lt baudą, įpareigoti atsakovą išmokėti pagal 2010 m. birželio 15 d. paraišką Nr. 10-1011469576-A1-1 223 404,26 Lt pagrindinę išmoką už 2010 metais deklaruotas žemės ūkio naudmenas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo BUAB „Galvijų gausa“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti paskirtą paramą. Teismas nurodė, kad iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-17, matyti, jog atsakovas yra viešojo administravimo subjektas (ABTĮ 2 str. 4 d.), kuris vykdydamas teisės aktais jam pavestas funkcijas ir naudodamasis šioms funkcijoms įgyvendinti priskirtomis teisėmis, veikia viešojo administravimo srityje (ABTĮ 2 str. 1 d.), tarp atakovo ir pretenduojančiojo gauti paramą, susiklosto valdžios ir pavaldumo, bet nelygiateisiai santykiai. Tokiu būdu, atsižvelgiant į šioje byloje reiškiamus reikalavimus, matyti, kad tarp šalių yra ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.), todėl pagal įstatymuose įtvirtintas ginčų rūšinio teismingumo taisykles jis nagrinėtinas administraciniame teisme (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p.). Ieškovas nurodo, kad ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalį ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, o pagal CPK 26 straipsnio 2 dalį, jei byloje vienas iš pareikštų reikalavimų susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių yra kilęs ginčas viešojo administravimo srityje, minėtos normos nepakeičia ginčo rūšinio teismingumo tarp bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismų.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas BUAB „Galvijų gausa“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl ieškinio priėmimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, įpareigoti pirmos instancijos teismą kreiptis į specialiąją teisėjų kolegiją dėl ieškinio teismingumo nustatymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas yra bankrutuojanti įmonė, ginčydamas atsakovo sprendimą, jis pateikia argumentus, susijusius su tuo, kad įmonė yra bankrutuojanti. Reikalavimas grąžinti suteiktas paramos sumas gali turėti įtakos apelianto kreditorių interesams. Kilusio ginčo išsprendimas yra susijęs su bankroto teisinių pasekmių vertinimu. Po bankroto bylos apeliantui iškėlimo, tarp jo ir atsakovo susiklostę santykiai, remiantis CPK 1 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, 27 straipsnio 4 punktu, 33 straipsnio 3 dalimi, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu, 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Specialiosios teisėjų kolegijos formuojama praktika, turi būti nagrinėjami apelianto bankroto bylą nagrinėjančiame bendrosios kompetencijos teisme.
  2. Kilus ginčui dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo, šis ginčas turi būti sprendžiamas CPK 36 straipsnio 2 dalies, ABTĮ 21 straipsnio ir Teismų įstatymo 37 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismas, kilus neaiškumams dėl ieškinio teismingumo, turėjo ne atsisakyti priimti ieškinį kaip neteismingą, o kreiptis specialiąją teisėjų kolegiją. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, užkirto apeliantui kelią į teisminę gynybą, galimybę savo pažeistas teises ginti teismine tvarka, nes dėl termino praleidimo apeliantas nebeturi galimybės kreiptis į administracinį teismą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo BUAB „Galvijų gausa“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12Civilinių bylų priskirtinumas teismams – tai bylų visumos priskyrimas civilines bylas nagrinėjančių teismų kompetencijai. CPK įtvirtintas civilinių bylų priskirtinumo institutas atriboja ne tik visų teismų kompetenciją nuo kitų valstybės institucijų kompetencijos, tačiau skirtas atriboti ir teismų kompetenciją tarp atskirų teismų rūšių vieningoje teismų sistemoje bei tarp atskirų proceso formų bendrosios kompetencijos teisme. Taigi bylų priskirtinumo institutas atriboja bendrosios ir administracinių teismų kompetenciją. Bendrosios kompetencijos teismai civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nagrinėja ginčus, kylančius iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių (CPK 1 str. 1 d.).Administraciniai teismai sprendžia ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ)1 str., 3 str. 1 d.).

13ABTĮ 16 straipsnio l dalyje nustatyta, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams. CPK l straipsnio l dalyje numatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos CPK nustatyta tvarka. To paties kodekso 27 straipsnio 4 punkte įtvirtinta nuostata, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos pirmąja instancija nagrinėjamos apygardų teismuose.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi praktikos, pagal kurią, iškėlus bankroto bylą, visi ginčai nagrinėjami bankroto byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-95/2001; 2002 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1335/2002; 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2004; 2008 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2008; Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo 2006 m. sausio 9 d. nutartis; 2006 m. vasario mėn. 20 d. nutartis).

15Ieškovas BUAB „Galvijų gausa“ iš esmės skundžia atsakovo jam pritaikytą sankciją, kuri buvo išskaičiuota iš ieškovui paskirtos paramos dydžio. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartimi ieškovui yra iškelta bankroto byla, ši nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartimi. Parama ir sankcija ieškovui buvo skirtos pagal 2010 m. birželio 15 d. paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones, mokamą už plotus 2010 m. Atsakovas sprendimą pritaikyti ieškovui sankciją ir išskaičiuoti ją iš paskirtos paramos priėmė jau po bankroto bylos iškėlimo, tai yra 2011 m. kovo 31 d.

16Iš minėtų aplinkybių matyti, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovo kilo po BUAB „Galvijų gausa“ bankroto bylos iškėlimo. Kaip minėta, visi ginčai nagrinėjami bankroto byloje, nes priešingu atveju atsirastų galimybė išnagrinėti ir patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimą ne bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, kas prieštarautų nurodytai Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikai, ĮBĮ 10 str. 1 d., 14 str. 3 d., 15 str. 2 d. nuostatoms, pagal kurias bankroto byla nagrinėjama CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ įtvirtintas išimtis, ir visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai, taip pat ir su darbo santykiais bei mokesčiais susiję reikalavimai, turi būti perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Nurodytose teisės normose nenustatyta galimybė atskirai nuo nagrinėjamos bankroto bylos inicijuoti ginčą, nagrinėtiną Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Tokio ginčo nagrinėjimas administraciniame teisme, esant iškeltai bankroto bylai, taip pat prieštarautų proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principams bei bankroto procedūros prigimčiai – nustatyti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus ir patenkinti juos iš bendrovės turto visiems kreditoriams efektyviausiai ir operatyviausiai (CPK 7 str., ĮBĮ 30 str. 2 d.).

17Tiek administracinis, tiek ir bankroto procesas, yra viešosios teisės reguliavimo sritis, tačiau konkuruojant šių įstatymų nuostatoms, įtvirtinančioms bylų teismingumo taisykles, prioritetas teiktinas būtent atitinkamoms bankroto proceso nuostatoms (Specialios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo 2004 m. liepos 28 d. nutartis; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio mėn. 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1308/2010; 2008 m. spalio mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-757/2008).

18Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovo ieškinį, tinkamai neįvertino visų su ieškiniu susijusių bylos aplinkybių, netinkamai taikė procesines teisės normas (CPK 137 str. 2 d. 2 p.), todėl galėjo neteisingai išspręsti ieškinio priėmimo klausimą. Dėl nurodytų priežasčių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas pagal kompetenciją perduotinas iš naujo nagrinėti bendros kompetencijos pirmosios instancijos teismui, kuris įstatymo įpareigotas ex officio nustatyti pareikšto ieškinio atitiktį CPK 135 straipsnio reikalavimams.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Galvijų gausa“ ieškinio atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti paskirtą paramą priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai