Byla 2-686-544/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui, atsakovės atstovui advokatui Antanui Jarašiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-686-544-10 pagal ieškovės UAB „Armetlina“ ieškinį atsakovei BUAB „Statyba“, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ Registrų centro Kauno filialas, dėl nuosavybės teisės pripažinimo, teisinės registracijos panaikinimo ir

Nustatė

4Ieškovė prašė panaikinti Kitų statinių (inžineriniai) – kiemo statiniai, unikalus Nr. 4400-0180-6840, esančių S. J. Telegos g. 32A, Kėdainiuose, kaip atskiro nekilnojamo turto objekto, teisinę registraciją; pripažinti jog šie statiniai yra pastato-pirties, unikalus Nr. 5397-1007-9026, esančios S. J. Telegos g. 32A, Kėdainiuose, priklausinys ir nuosavybės teise priklauso ieškovei UAB „Armetlina“ bei priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad 2009-08-25 pagal turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0064/09/01042/1, sudarytą antstolės Ramunės Mikliušienės kontoroje, įsigijo iš atsakovės UAB „Statyba“ pastatą-pirtį, esančią S. J. Telegos g. 32A, Kėdainiuose, unikalus Nr. 5397-1007-9026. Minimą aktą 2009-09-17 savo rezoliucija patvirtino Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas, todėl jis, vadovaujantis CPK 700 str., 704 str., 725 str. nuostatomis, tapo nuosavybės teisę patvirtinančiu dokumentu. Nuosavybės teisių į pirtį perleidimo ieškovei faktas nustatyta tvarka įregistruotas VĮ Registrų centro Kauno filiale. Buvo įsitikinusi, kad aplink pirtį įrengta kiemo aikštelė ir sklypą juosianti tvora, kurie Nekilnojamojo turto registre žymimi kaip kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai, unikalus Nr. 4400-0180-6840, yra perkamos pirties priklausiniai ir bus įsigyti kartu su pagrindiniu daiktu. Tačiau įregistravus aktą minėtame registre ir gavus pažymėjimą paaiškėjo, jog minėto akto pagrindu įsigijo tik pirtį, o kiti statiniai – Kiemo statiniai liko atsakovės nuosavybe. Būdama atsakovės kreditore, kreipėsi į bankroto bylos administratorių ir kitus kreditorius su prašymu perduoti jam nuosavybės teises į pirties priklausiniais laikytinus Kitus statinius, siūlė kompensuoti būsimas išlaidas, tačiau geruoju ginčo išspręsti nepavyko. Mano, jog pirties ir Kitų statinių atskyrimas į du savarankiškus pagrindinius daiktus neatitinka LR CK 4.12 str., 4.13 str., 4.19 str. nuostatų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, todėl turi būti pripažinta, kad Kiemo statiniai yra pirties priklausinys ir nuosavybės teise priklauso ieškovei (CK 4.14 str., 4.19 str.). Pagal bendrąją taisyklę perleidžiant nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą kitam asmeniui kartu perleidžiama ir nuosavybės teisė į antraeilį daiktą, išskyrus atvejus, kai sutartyje arba įstatyme nustatyta kitaip. Nagrinėjamuoju atveju pastato – pirties ir Kitų statinių atskyrimas į du savarankiškus pagrindinius daiktus nėra kildinamas iš specialiosios įstatymo normos. Atskyrimo į du savarankiškus pagrindinius daiktus pagrindu VĮ „Registrų centras“ 2010-03-04 rašte Nr.(3.7.2.)S-343 nurodomas 2003-12-11 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Pastabų apie pirties pardavimą ieškovei be priklausinių akte nenurodyta, todėl sprendžia, jog byloje ginčas kyla tik dėl fakto, ar Kiti statiniai laikytini pirties priklausiniu, t.y. antraeiliu daiktu. Nurodo, jog pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teisiškai reikšmingas yra faktų, ar tarp antraeilių daiktų (priklausinių) ir pastatų buvo nuolatinis funkcinis ryšys, nustatymas, t. y. ar priklausiniai savo ūkine paskirtimi tarnavo įsigytam pagrindiniam daiktui. Iš 1999-09-29 Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Panevėžio filialo pažymėjimo Nr.35/20397, 1999 metais žemės sklype, esančiame S. J. Telegos g. 32A, atsakovė nuosavybės teise valdė du pastatus: lHlp ir 2Hlp, o kiemo aikštelė ir tvora, t.y. Kiti statiniai, nebuvo įrengti ir įregistruoti. 2005-11-08 VĮ „Registrų centras“ išdavė atsakovei pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, iš kurio turinio matyti, jog minimame sklype atsakovė nuosavybės teise valdo pirtį, t.y. tą patį pastatą lHlp, ir naujai įregistruotą daiktą - Kiti statiniai (ginčo dalykas). Minimame dokumente detalizuojama, jog pirtis buvo rekonstruota ir pripažinta tinkama naudoti pagal 2003-12-11 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, o Kiti statiniai tuo pačiu aktu pripažinti tinkamais, tačiau jau kaip naujas statinys. Minėtame 1999-09-29 Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Panevėžio filialo pažymėjime Nr.35/20397 pastatas lHlp nebeminimas, kadangi buvo nugriautas rekonstrukcijos metu. Mano, kad šios faktinės aplinkybės leidžia teigti, jog atsakovei nuosavybės teise priklausiusi nuotekų perpumpavimo stotis 2003 metais buvo rekonstruota nugriaunant statinį lHlp, statinį 2Hlp iš esmės pakeičiant, t.y. iš siurblinės perdarant jį į pirtį - laisvalaikio praleidimo centrą bei ženkliai padidinant bei apjuosiant sklypą tvora, įrengiant ant sklypo kiemo aikštelės dangą, t. y. Kitus statinius. Pirtis ir Kiti statiniai yra tame pačiame sklype, kurio ribos ar nuomos paskirtis nekito. Iš kadastrinių matavimų matyti, kad žemės sklypas buvo suformuotas ir įregistruotas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ Panevėžio filiale 2001-09-24, kai dar nebuvo Kitų statinių. Todėl galima daryti išvadą, jog sklypas buvo suformuotas ir išnuomotas atsakovui kaip žemės plotas reikalingas naudotis vien pastatu, bet ne Kitais statiniais. Sklypas nebuvo atidalintas siekiant atskirti žemės plotą reikalingą naudoti Kitus statinius. Tai, ieškovės nuomone, patvirtina, kad sklypą, pirtį ir Kitus statinius, buvo siekiama naudoti kaip vieningą objektą. Po rekonstrukcijos sklype įrengtas tik vienas įvažiavimas, tik vieni vartai, todėl mano, kad atsakovės pozicija dėl Kitų statinių ir pirties tarpusavio ryšio nebuvimo nepagrįsta. Sklype nesant nekilnojamųjų daiktų aikštelė gali būti laikoma savarankišku daiktu, o ją juosianti tvora jos priklausiniu, tačiau sklype esant pastatui tokia situacija nelogiška. Vertingas turtas sklype yra pirtis ir į ją atvykstančių asmenų transporto priemonės, asmeniniai daiktai, todėl darytina išvada, jog tvora saugo būtent pirtį ir su ja besinaudojančių asmenų turtą, o ne aikštelę. Analogiška situacija yra ir su Sklype įrengta aikštele. Tiek aikštelė, tiek tvora buvo įrengti aptarnauti pagrindinį daiktą pirtį, nes atskiras nekilnojamojo turto objektas su atskira paskirtimi ir žemės sklypu nesuformuotas. Statinys 2Hlp (pirtis) buvo rekonstruojama kaip laisvalaikio paslaugų centras, kas ir sudarė poreikį sklype įrengti aikštelę bei tvorą. Nurodo, jog tai, kad Kiti pastatai yra Pirties priklausiniai, t.y. buvo pastatyti padėti tinkamai funkcionuoti pagrindiniam daiktui, patvirtina ir kiti kadastrinių matavimų byloje esantys dokumentai, nes Kiti statiniai apskaitomi ir detalizuojami Cl formoje „Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys" atskirai nuo pirties, kuri apskaitoma Al formoje „Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys". Faktą, kad ieškovė pirko ne tik pirtį, bet ir Kitus statinius, patvirtina sumokėta kaina, kuri daugiau nei 55 000 Lt viršija Pažymėjime nurodytas nekilnojamųjų daiktų vertes. 55 000 Lt turėjo būti atsakovės pelnas pardavus pirtį ir Kitus statinius, o ne daugiau nei 100 000 Lt pardavus tik pirtį.

5Atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad pagal antstolės Ramunės Mikliušienės 2009-08-25 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0064/09/0142/1, antstolė skolininkės UAB „Statyba" pasiūlytai pirkėjai UAB „Armetlina" pardavė pastatą - pirtį, kurio paskirtis - paslaugos, bendras plotas 86,99 kv.m., esančią S. J. Telegos g. 32 a, Kėdainių m., unikalus Nr. 5397-1007-9026. Ieškovė, t. y. pirkėja, sumokėjo 176 000 Lt ir šis turtas 2009-09-24 įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ieškovės UAB „Armetlina" nuosavybės teise. Iš VĮ Registrų centras Kauno filialo išrašo - pažymėjimo apie įrašus nekilnojamojo turto registre matyti, kad objekto - Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora), unikalus Nr. 4400-0180-6840 - savininkas yra UAB „Statyba". Pastatų savininkė atsakovė BUAB „Statyba" kiemo aikštelėje, aptvertoje tvora, vykdo veiklą - teikia saugomos automobilių stovėjimo aikštelės paslaugas. Pagal VĮ Registrų centro pažymėjimą yra du nekilnojamojo turto objektai, kurie turi savo unikalius numerius ir kurie gali funkcionuoti netrukdydami vykdyti savo veiklos vienas kitam, tik yra bendras įvažiavimas. BUAB „Statyba" kreditorių susirinkimas, įvykęs 2010- 02-25, protokolo Nr. 01 nutarimu Nr. 14 įpareigojo administratorių A. Tunkūną kiemo aikštelę su tvora, esančią S. J. Telegos g. 32 a, Kėdainių m., parduoti iš varžytynių už 100 000 Lt realiai esančiam pirkėjui. Pirmumo teisė perkant kiemo aikštelę su tvora buvo suteikta pirties savininkei ieškovei UAB „Armetlina", tačiau ši nesutiko Kitų statinių už nurodytą kainą nupirkti.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo VĮ Registrų centro Kauno filialas prašo palikti nenagrinėtą ieškovo reikalavimą panaikinti kitų statinių, kaip atskiro nekilnojamojo turto objekto, teisinę registraciją; dėl kitų ieškinio reikalavimų spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad neturi nuomonės dėl to, ar ieškovė įgijo nuosavybės teises į kitus - kiemo statinius, unikalus Nr. 4400-0180-6840. Tačiau nesutinka su reikalavimu panaikinti kitų statinių, kaip atskiro nekilnojamojo turto objekto, teisinę registraciją, nes reikalavimas pareikštas nesilaikant LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTRĮ) nustatytos tvarkos, neatsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotos praktiką. NTRĮ 10 str. 1 p. nustato, kad nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu, o 5 punktas nustato, kad, jeigu asmuo perleisdamas nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą, pasilieka nuosavybės teisę į priklausinį, registruojant nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą, priklausinys perregistruojamas kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. NTRĮ 5 str. 2 p. nustato, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Visi nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol ji nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (NTRĮ 4 str.). Nekilnojamojo turto registro duomenys gali būti ginčijami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 str. nustatyta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, kuria ieškovė nepasinaudojo. Todėl jos reikalavimas dėl teisinės registracijos paliktinas nenagrinėtu. Duomenys, įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą teismine tvarka negali būti nuginčyti (CK 4.262 str., NTRĮ 4 str.) priimant sprendimą dėl šių duomenų panaikinimo, nes bendrosios kompetencijos teismai sprendžia teisės klausimus, bet neatlieka veiksmų už kitus subjektus, nesprendžia bylų dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo įpareigojimo atlikti veiksmus viešojo administravimo srityje. Be to, LAT yra ne kartą konstatavęs, kad bylose, kuriose sprendžiami ginčai dėl teisės į registruojamą daiktą, nereikia reikšti atskiro reikalavimo pripažinti negaliojančia teisinę registraciją. Dėl kitų ieškovo reikalavimų pagrįstumo nepasisako, nes Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nėra ir negali būti civilinių teisinių santykių dalyvis ir neturi teisinio intereso turtiniuose ginčuose. Tretysis asmuo prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (b. l. 67-68).

7Ieškinys atmestinas. Ši išvada daroma vadovaujantis šia įrodymų visuma ir dėl šių motyvų.

8Teismo nuomone, ieškovė neįrodė, kad pastato - pirties ir Kitų statinių atskyrimas į du savarankiškus pagrindinius daiktus neatitinka LR CK 4.12 str., 4.13 str., 4.19 str. nuostatų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, todėl turėtų būti pripažinta, kad Kiemo statiniai yra pirties priklausinys ir nuosavybės teise priklauso ieškovei (CK 4.14 str., 4.19 str., CPK 178 str.).

9Byloje esančių įrodymų visuma yra nustatyta, kad UAB „Statyba“ nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, esantį S. J. Telegos g. 32A, Kėdainiuose (registro Nr. 35/20397): į pastatą - pirtį (unikalus Nr. 5397-1007-9026) ir kitus statinius (inžinierinius) – Kiemo statinius (unikalus Nr. 4400-0180-6840) įregistruotos 2003-12-11 statinio pripažinimo tinkamu naudotis akto pagrindu. Šis aktas buvo juridinis pagrindas minėtus du statinius įregistruoti kaip atskirus UAB „Statyba“ nekilnojamojo turto objektus, turinčius savarankiškus unikalius numerius. NTRĮ 4 str. numatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Panaši nuostata įtvirtinta ir CK 4.262 str., kuriame nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymuose nustatyta tvarka. Duomenys, kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka. Kadangi nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, tai asmuo, siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, kad dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti. Šioje byloje 2003-12-11 statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktas yra galiojantis, jo teisėtumas ir pagrįstumas byloje neginčijamas.

10Byloje taip pat nustatyta, kad priverstine tvarka vykdant Panevėžio apygardos teismo 2009-06-08 teismo įsakymą Nr. L2-610-102 dėl 125 303,65 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Statyba“ išieškotojos UAB „Armetlina“ naudai bei kitų išieškotojų naudai 2009-07-23 antstolė Ramunė Miklušienė turto arešto aktu Nr. 0064/09/01042/1, be kita ko, areštavo UAB „Statyba“ priklausantį turtą – ½ dalį pastato-pirties, kurios paskirtis – paslaugų, statybos metai – 1960, esančių S. J. Telegos h. 32a, Kėdainiuose, unikalus Nr. 5397-1007-9026, 88 000 Lt vertės. 2009-08-24 UAB „Armetlina‘ visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendė pirkti pirtį Kėdainiuose S. J. Telegos g. 32a. 2009-08-28 buvo paskelbta apie minėto pastato-pirties pardavimą varžytinėse 2009-09-28 už 140 800 Lt pradinę pardavimo kainą. 2009-08-25 skolininkė UAB „Statyba“ pasiūlė UAB „Armetlina“ kaip savo pasiūlytą pirkėją perkant areštuotą pirtį, esančią S. J. Telegos g. 32a, Kėdainiuose. 2009-08-25 UAB „Armetlina“ įgaliotas asmuo pateikė prašymą kaip skolininko pasiūlytas pirkėjas parduoti bendrovei pirtį, esančią S. J. Telegos g. 32a, Kėdainiuose, unikalus Nr. 5397-1007-9026. 2009-08-25 buvo surašytas Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas, pagal kurį skolininkės UAB „Statyba“ pasiūlytam pirkėjui UAB „Armetlina“ buvo parduota pirtis, paskirtis – paslaugų, sienos – plytos, statybos pabaigos metai – 1960 m., bendras plotas 86,99 kv. m., esanti S. J. Telegos g. 32a, Kėdainiai, unikalus Nr. 5397-1007-9026, už 176 000 Lt. 2009-09-17 šį aktą patvirtino teisėjas. Šio akto pagrindu viešame registre UAB „Armetlina“ buvo įregistruotos nuosavybės teisės į pastatą – pirtį. 2009-09-29 UAB „Armetlina“ sumokėjo pirkinio kainą 176 000 Lt. 2009-09-17 antstolės patvarkymu už parduotą pastatą gauta 166 405,56 Lt suma, atskaičius vykdymo išlaidas, buvo grąžinta UAB „Statyba“, nes jai 2009-09-03 Panevėžio apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla (vykdomojo byla Nr. 0064/09/01042/1, b. l. 25 24-26, 28, 29-51, 112-114). Šie faktiniai duomenys patvirtina, kad areštuojant turtą, paskelbiant apie jo pardavimą varžytinėse, surašant turto pardavimo skolininko nurodytam pirkėjui aktą bei registruojant daiktines teises nekilnojamo turto registre buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas parduodamas, perkamas, registruojamas turtas, kuriuo buvo pastatas – pirtis, kurios paskirtis – paslaugų, statybos metai – 1960, esanti S. J. Telegos g. 32a, Kėdainiuose, unikalus Nr. 5397-1007-9026. Todėl ieškovei, kuri buvo verslininkė, iki tol turėjo komercinių ryšių su UAB „Statyba“ ir buvo šios kreditorė, nebuvo jokio pagrįsto pagrindo tikėtis ir manyti, kad ji perka ir kitus statinius – Kiemo statinius, unikalus Nr. 4400-0180-6840, nes šie statiniai nebuvo areštuoti minėtoje vykdomojoje byloje, apie jų pardavimą nebuvo viešai skelbta, skolininkas UAB „Satyba“ nesiūlė savo pasiūlytam pirkėjui, t. y. ieškovei, jų pirkti. Pati ieškovė 2009-08-24 akcininkų susirinkime nutarė pirkti tik pirtį, ieškovės įgaliotas atstovas taip pat prašė antstolės parduoti tik pirtį ir nurodė unikalų Nr. 5397-1007-9026, kas patvirtina, kad ieškovei buvo arba turėjo būti žinoma, kad pastatas – pirtis ir Kiti statiniai yra įregistruoti kaip du savarankiški nekilnojamo turto objektai (vykd. bylos b. l. 33, 35).

11Pagrindiniais daiktais įstatyme pripažįstami daiktai, galintys būti savarankiški teisinių santykių objektai. Tuo tarpu antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai (CK 4.12-4.13 straipsniai). Tiek pagrindiniai, tiek antraeiliai daiktai fizine prasme vienais atvejais gali būti tiesiogiai susiję vieni su kitais, kitais atvejais tarp jų gali būti ir santykinis atskirumas. Viena iš antraeilių daiktų rūšių yra pagrindinio daikto priklausiniai. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 str. 1 d.). Priklausinio statusą ir paskirtį lemia ne jo įregistravimo faktas, o jo nuolatinis funkcinis ryšys su vienu arba keliais pagrindiniais daiktais. Teismo nuomone, ieškovė neįrodė, kad Kiti statiniai – Kiemo statiniai yra jos nusipirktos pirties priklausinys ir kad tarp jų yra nuolatinis funkcinis ryšys. Tai, kad pirtis ir Kiti statiniai yra tame pačiame sklype, kad žemės sklypas buvo suformuotas ir įregistruotas registre bei išnuomotas atsakovei naudotis dar iki Kitų pastatų sukūrimo ir po to nebuvo atidalintas, kad po rekonstrukcijos sklype įrengtas tik vienas įvažiavimas ir vartai, kad aikštelė ir tvora galėtų būti laikoma savarankiškais daiktais, tik jei sklype nebūtų statinių, kad sklype vertingiausia yra pirtis ir į ją atvykstančių asmenų transporto priemonės, kad aikštelė ir tvora buvo įrengtos aptarnauti pagrindinį daiktą - pirtį, kad kadastrinių matavimų bylos dokumentuose Kiti statiniai ir pirtis apskaitomi ir detalizuojami skirtingose Cl ir Al formose, nesudaro pagrįsto pagrindo daryti pagrįstą išvadą, jog sklypas, pirtis ir kiti statiniai naudojami tik kaip vieningas objektas, kad Kiti statiniai – Kiemo statiniai, unikalus Nr. 4400-0180-6840, yra pastato – pirties, unikalus Nr. 5397-1007-9026, priklausinys ir nuosavybės teise 2009-08-25 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui pagrindu priklauso ieškovei UAB „Artmetlina“. Iš pateiktų sutarčių, finansinės apskaitos dokumentų turinio matyti, kad šios bylos ginčo objektas – Kiti statiniai - nuomojami kitiems ūkio subjektams, naudojami ūkinėje komercinėje, kuri nebūtinai susijusi su ieškovei nuosavybės teise priklausančio pastato – pirties - veikla (b. l. 88-105). Vieno žemės sklypo, įvažiavimo ir vartų buvimas savaime nereiškia, kad sklype yra tik vienas pagrindinis daiktas, o kiti – jo priklausiniai. „Pagrindinio pastato“ ir „Kitų statinių ir jų dalių“ sąvokos, naudojamos Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje (b. l. 34-51), nėra tapačios ir nereiškia, kad pagrindinis pastatas pagal kadastrinių matavimų bylą yra pagrindinis, o Kiti statiniai - antraeiliai daiktai ir CK 4.12 str.- 4.13 str. prasme. Iš turto arešto akto matyti, kad ½ dalis pastato – pirties antstolio buvo įkainota 88 000 Lt (vykd. bylos b. l. 14-15). Ieškovei buvo parduotas visas pastatas – pirtis už 176 000 Lt (b. l. 37). Šiuo metu BUAB „Statyba“ kreditorių susirinkimuose yra

Nutarė

12vien Kitus statinius parduoti varžytinėse už 100 000 Lt, pirmenybę suteikiant ieškovei, ir dėl sandorio vyksta preliminarios derybos su kitais potencialiais pirkėjais (b. l. 62-63, 83-85, 87, 108-109). Todėl ieškovės argumentai, kad už pastatą sumokėta didesnė kaina patvirtina, jog buvo mokėta ir už Kitus statinius, yra nepagrįsti. Bylos nagrinėjimo metu taip pat nebuvo nustatytas įstatyme numatytas atvejis arba daiktų savininko prašymas priklausinio duomenis įrašyti į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą (NTRĮ 10 str. 1 d.). Nekilnojamojo daikto priklausinių įrašymo į nekilnojamojo turto registrą tvarką ir duomenų turinį nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 10 str. 4 d. numatyta, kad nekilnojamojo turto registre kaip priklausiniai gali būti registruojami ir nekilnojamieji daiktai arba tų daiktų dalys, kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka nėra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems nėra suteiktas unikalus numeris. Šiuo atveju nekilnojamas daiktas – Kiti statiniai – yra suformuotas kaip atskiras nekilnojamo turto objektas ir jam suteiktas unikalus numeris, o šis įrašas nenuginčytas įstatymo numatyta tvarka.

13Aiškindamas ir taikydamas NTRĮ normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismine tvarka gali būti ginčijama teisinė registracija ir iškeliamas jos neteisėtumas keliais aspektais: ji gali būti ginčijama dėl to, kad atlikta nesant pagrindo arba pažeidžiant nustatytą tvarką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-09-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-804/2001; 2009-10-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2009). Šiuo atveju teismas sprendžia, kad ieškovė teisinę registraciją ginčija ne dėl to, kad ji atlikta pažeidžiant nustatytą tvarką, bet dėl to, kad ji atlikta nesant tam faktinio pagrindo, t. y. kad Kiti statiniai įregistruoti kaip savarankiškas nekilnojamo turto objektas be pakankamo pagrindo. Jeigu šis ieškinys būtų patenkintas ir teismo sprendimas įsiteisėtų, tai taptų pagrindu teritoriniam registratoriui padaryti viešame registre atitinkamus įrašus. Kadangi šiuo atveju dėl virš išdėstyto daroma išvada, kad ieškinys dalyje dėl nuosavybės teisės pripažinimo nepagrįstas ir atmestinas, tai atmestinas, o ne paliekamas nenagrinėtu NTRĮ 30-32 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 d. pagrindais, ir ieškinys dalyje dėl teisinės registracijos panaikinimo.

14Atmetus ieškinį iš ieškovo UAB „Armetlina“ atsakovei BUAB „Statyba“ priteistinos jos turėtos advokato pagalbos išlaidos – 1000 Lt (b. l. 107), nes išlaidų dydis atitinka CPK 98 str. reikalavimus, yra mažesnis už 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus maksimalius dydžius ir atitinka šios bylos apimtį, sudėtingumą ir kitas rekomendacijose nurodytas aplinkybes. Iš ieškovės į valstybės biudžetą priteisiamos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 2, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

15Kadangi ieškinys atmetamas, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 4 d.).

16Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 263 str., 268 str., 270 str. NUSPRENDŽIA:

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovo UAB „Armetlina“ (į. k. 145278724, Liejyklos g. 2, Šiauliai) į valstybės biudžetą 33 (trisdešimt tris) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010-04-15 nutartimi civilinėje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones - kitų statinių (inžinierinių) – Kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0180-6840, esančių S. J. telegos g. 32A, Kėdainiuose, areštą, uždraudžiant disponuoti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Ieškovė prašė panaikinti Kitų statinių (inžineriniai) – kiemo... 5. Atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė,... 6. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo VĮ Registrų centro Kauno... 7. Ieškinys atmestinas. Ši išvada daroma vadovaujantis šia įrodymų visuma ir... 8. Teismo nuomone, ieškovė neįrodė, kad pastato - pirties ir Kitų statinių... 9. Byloje esančių įrodymų visuma yra nustatyta, kad UAB „Statyba“... 10. Byloje taip pat nustatyta, kad priverstine tvarka vykdant Panevėžio apygardos... 11. Pagrindiniais daiktais įstatyme pripažįstami daiktai, galintys būti... 12. vien Kitus statinius parduoti varžytinėse už 100 000 Lt, pirmenybę... 13. Aiškindamas ir taikydamas NTRĮ normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad... 14. Atmetus ieškinį iš ieškovo UAB „Armetlina“ atsakovei BUAB „Statyba“... 15. Kadangi ieškinys atmetamas, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki... 16. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 263 str., 268 str., 270 str. NUSPRENDŽIA: ... 17. Ieškinį atmesti.... 18. Priteisti iš ieškovo UAB „Armetlina“ (į. k. 145278724, Liejyklos g. 2,... 19. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010-04-15... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...