Byla 2A-926/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Alvydo Poškaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Doleta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-141-560/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Doleta“ ieškinį atsakovui „Swedbank“, akcinei bendrovei dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu (tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Doletos langai“, uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų Doleta“, uždaroji akcinė bendrovė „Doleta Exlusive“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus Doleta“), bei pagal atsakovo „Swedbank“ akcinės bendrovės priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo kredito gavėjui nemokant numatytų įmokų teisėtumo, taip pat dėl galimybės teismo tvarka pakeisti kredito sutarties sąlygas.

4Ieškovas UAB „Doleta“ patikslintu ieškiniu prašė:

  1. pripažinti, kad ieškovas UAB „Doleta“ iki 2010 m. balandžio mėnesio tinkamai vykdė 2002 m. kovo 15 d. kredito linijos sutartį Nr. 63652 (su vėlesniais pakeitimais);
  2. pripažinti atsakovo „Swedbank“, AB vienašališką 2002 m. kovo 15 d. kredito linijos sutarties Nr. 63652 (su vėlesniais pakeitimais) nutraukimą neteisėtu;
  3. pakeisti Kredito sutarties 4.1.1. papunktį sekančiai: „Kredito gavėjas įsipareigoja kreditą grąžinti kredito grąžinimo grafike nurodytomis dalimis ir terminais. Jeigu kredito gavėjui nėra išmokėta visa Kredito suma, neišmokėta kredito suma yra mažinamos anksčiausiai grąžintinos kredito sumos, sumokėtinos pagal kredito grąžinimo grafiką“;
  4. atidėti Kredito sutartyje numatytų periodinių įmokų ir kitų sumų mokėjimo terminus vieneriems metams (atitinkamai pratęsiant galutinius kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo terminus), skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo datos;
  5. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2002 m. kovo 15 d. pasirašė kredito linijos sutartį Nr. 63652 (sutartis kelis kartus keista didinant kredito sumą ir keičiant kredito grąžinimo terminus bei sąlygas), pagal kurią ieškovui suteiktas 7 228 915 EUR kreditas, iš kurio ieškovas faktiškai panaudojo 6 301 705 EUR. Kredito grąžinimo terminas buvo įtvirtintas kredito grąžinimo grafike ir numatytas pagal bendrą suteikto kredito sumą, o ne faktiškai panaudotą kredito sumą. Šalys vedė derybas dėl kredito grąžinimo grafiko pakeitimo, tolimesnių bendradarbiavimo sąlygų. Šalims vykdant derybas, atsakovas atidėjo palūkanų mokėjimą iki 2010 m. balandžio mėn., tačiau reikalavo papildomų prievolių užtikrinimo priemonių ir kompromisas tarp šalių nebuvo pasiektas, o 2010 m. balandžio 22d. atsakovas ieškovą informavo apie kredito sutarties nutraukimą. Ieškovo vertinimu, jis nepadarė esminio sutarties pažeidimo ir todėl nebuvo pagrindo ją dėl to nutraukti. Be to, atsakovas nepakankamai bendradarbiavo, elgėsi nesąžiningai, nutraukdamas kreditą dėl pradelstų ieškovo mokėjimų, kai pats patvirtino, kad jų nereikalaus iki planuojamos derybų pabaigos. Toks atsakovo elgesys prieštarauja teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, bankų sistemos veiklos pamatiniams principams.

6Kredito sutartyje šalys nenumatė galimybės keisti kredito grąžinimo terminų ir kredito dalių dydžio, nepaisant realiai panaudotos kredito sumos, o ieškovas kaip komercinę veiklą vykdantis ir pajamas bei išlaidas planuojantis ūkio subjektas tikėjosi, kad kredito grąžinimo tvarka, priklausomai nuo panaudotos kredito sumos, bus modifikuota. Šalims nepavykus bendru sutarimu pakeisti Kredito sutarties sąlygų būtina modifikuoti šalių esminę nelygybę atspindinčius sutartinius santykius teismo sprendimu.

7Priešieškiniu atsakovas „Swedbank“, AB prašė iš ieškovo UAB „Doleta“ priteisti 739 614,06 EUR skolos; kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių EURIBOR (Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma), už kurią bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšas eurais kitiems bankams ir pridedant 0,97 metų palūkanų „Swedbank“, AB skolinimosi rizikos ir pelno maržą, kurios kiekvienų metų liepos 26 d. ir sausio 26 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant REUTERS informacinėje bazėje paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jeigu palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena šešių mėnesių EURIBOR (Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma), už kurią bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšas eurais kitiems bankams ir pridedant 0,97 metų palūkanų „Swedbank“, AB skolinimosi rizikos ir pelno maržą, skaičiuojamas nuo priteistos negrąžinto kredito sumos (739 614,06 EUR) ir skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 6 proc. palūkanų už negrąžintą priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas priešieškinyje nurodė, jog ieškovas netinkamai vykdė prievoles bankui pagal Kredito sutartį, nustatytais terminais negrąžino kredito pagal grafiką, nemokėjo palūkanų ir kitų mokėjimų, todėl bankas 2010 m. balandžio 22 d. raštu Nr. SR-18323 ieškovą paragino grąžinti skolą geruoju, o atsakovui to nepadarius, Kredito sutartis buvo nutraukta prieš terminą nuo 2010 m. gegužės 7 d.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 23 d. sprendimu:

11ieškovo UAB „Doleta“ ieškinį atsakovui „Swedbank“, AB atmetė;

12atsakovo „Swedbank“, AB priešieškinį tenkino visiškai ir priteisė jam iš ieškovo UAB „Doleta“ 739 614, 06 EUR negrąžinto kredito dalį, kintamas metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant šešių mėnesių EURIBOR (Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma), už kurią bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšas eurais kitiems bankams ir pridedant 0,97 metinių palūkanų „Swedbank“, AB skolinimosi rizikos ir pelno maržą, kurios kiekvienų metų liepos 26 d. ir sausio 26 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant REUTERS informacinėje bazėje paskelbtą palūkanų keitimo dienos arba prieš tai ėjusios darbo dienos, jeigu palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena šešių mėnesių EURIBOR (Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma), už kurią bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšas eurais kitiems bankams ir pridedant 0,97 metų palūkanų „Swedbank“, AB skolinimosi rizikos ir pelno maržą, skaičiuojamas nuo priteistos negrąžinto kredito sumos (739 614,06 EUR) iki kredito grąžinimo atsakovui dienos; 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (739 614,06 EUR), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010 m. liepos 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 29 537 Lt bylinėjimosi išlaidų;

13valstybei iš ieškovo UAB „Doleta“ priteisė 137,07 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Teismas atsakovo vienašališką kredito sutarties (Kredito sutarties redakcija, išdėstyta 2009 m. sausio 26 d. Susitarimu Nr. T7E-18643-KL/05-0670977-IN-6) nutraukimą dėl esminio jos pažeidimo (ieškovui nemokant numatytų mokėjimų) pripažino teisėtu. Pagal šios sutarties bendrosios dalies 13.2.1.1 punktą, atsakovas „Swedbank“, AB turėjo teisę pareikalauti, kad ieškovas per 10 kalendorinių dienų nuo atsakovo raštiško pareikalavimo gavimo dienos grąžintų „Swedbank“, AB visą negrąžintą kreditą ir/arba, ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjęs ieškovą, vienašališkai nutraukti Kredito sutartį prieš terminą, jei ieškovas padaro bent vieną iš sutartyje nurodytų esminių Kredito sutarties pažeidimų, tarp jų – kai ieškovas UAB „Doleta“ ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nesumoka bet kokių mokėjimų. Ieškovo pradelsta skola atsakovui 2010 m. balandžio 22 d. (atsakovo rašto dėl vienašališko Kredito sutarties nutraukimo dieną) buvo 437 212,96 EUR.

15Atsakovo atstovų 2009 m. gruodžio 9 d. elektroninis laiškas, kuriame nurodoma, jog „kaip ir tarėmės per susitikimą, mes atidedame bet kokius paskolos mokėjimus iki balandžio mėnesio“, nėra sutarties pakeitimas. Rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais (LR CK 1.73 straipsnio 2 dalis). Be to, ir iš šalių atstovų susirašinėjimo elektroniniais laiškais matyti, kad atsakovo siūlomos sąlygos įsigaliotų tik šalims pasirašius rašytinius sutarties pakeitimus. Taigi atsakovas nebuvo prisiėmęs įsipareigojimo atidėti ieškovui mokėjimus pagal sutartį ir ieškovas turėjo galiojančią prievolę mokėti pagal šalių sudarytos kredito sutarties nuostatas numatytus mokėjimus. Ieškovas nevykdė paskolos grąžinimo pagal kredito sutartį nuo 2010 m. sausio mėnesio.

16Teismas kaip nereikšmingus atmetė ir ieškovo argumentus, kad jo padarytas Sutarties pažeidimas nebuvo esminis ir nesudarė pagrindo atsakovui nutraukti sutartį, kadangi vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (LR CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Įstatymo leidėjas suteikia galimybę vienašališkai (nesikreipiant į teismą) nutraukti sutartį remiantis LR CK 6.217 straipsnio 5 dalimi, t. y. aptarus sutartyje konkrečius jos nutraukimo pagrindus ir teisė nutraukti sutartį tokiu atveju nesiejama su esminio sutarties pažeidimo sąlyga. Šalis, besiremianti sutarties pažeidimo faktu, įrodžiusi patį sutarties pažeidimo faktą, kuris pagal sutartį pripažįstamas esminiu, nebeturi pareigos įrodinėti, kad šis pažeidimas yra esminis pagal LR CK 6.217 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus kriterijus.

17Netenkinus ieškovo reikalavimo pripažinti Kredito sutarties nutraukimą neteisėtu, nėra pagrindo tenkinti ir ieškovo reikalavimų pakeisti Kredito sutarties 4.1.1. papunktį bei atidėti Kredito sutartyje numatytų periodinių įmokų ir kitų sumų mokėjimo terminus.

18Šalių lygiateisiškumo principas (LR CK 1.2 straipsnis) reikalauja, kad sutartis būtų keičiama šalių susitarimu (LR CK 6.223 straipsnio 1 dalis). Vienos iš šalių inicijuotas sutarties pakeitimas teismo sprendimu nepaisant kitos šalies interesų savaime prieštarautų šalių lygiateisiškumo ir sutarties laisvės principams (LR CK 6.156 straipsnis). Taigi sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra išimtinė priemonė. LR CK 6.223 straipsnio 2 dalis nustato, kad vienos iš šalių reikalavimu, sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį ar kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais. Byloje ieškovas neįrodinėjo, kad atsakovas iš esmės pažeidė Kredito sutartį.

19Ieškovas, prašydamas pakeisti sutarties sąlygas, remiasi LR CK 6.204 straipsniu, pagal kurį, tuo atveju, jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau negu kitai šaliai, ši šalis privalo vykdyti sutartį atsižvelgiant į kitose šio straipsnio dalyse nustatytą tvarką. Teismas sprendė nesant LR CK 6.204 straipsnio taikymui būtinų sąlygų. Ieškovas yra juridinis asmuo, verslininkas, kuris sudarydamas kreditavimo sutartį, prisiima riziką, kad verslas gali susidurti su sunkumais, gali pakisti ekonominė situacija ir dėl to gali iškilti sunkumų grąžinti kreditą.

20Ieškovas taip pat rėmėsi LR CK 6.228 straipsniu, pagal kurį šalis gali atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Tačiau taikyti šį straipsnį teismas taip pat nenustatė pagrindo, kadangi ieškovas neįrodė, jog pagal sutarties 4.1.1. punktą atsakovui būtų nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas, kad atsakovas nesąžiningai pasinaudojo tuo, jog ieškovas nuo jo priklauso, turi ekonominių sunkumų, neatidėliotinų poreikių, yra ekonomiškai silpnas, neinformuotas, nepatyręs. Be to, nėra pagrindo išvadai, kad sutarties 4.1.1. punkto sąlyga nustato sutarties šalių lygybės bei jų interesų pusiausvyros principus pažeidžiančias sąlygas, arba prieštarauja protingumo, sąžiningumo ar teisingumo kriterijams (LR CK 6.186 straipsnio 3 dalis).

21Reikalavimo ieškovui atidėti visų įmokų pagal Kredito sutartį mokėjimą vieneriems metams po teismo sprendimo įsiteisėjimo teismas taip pat netenkino. Tam nėra pagrindo ir tai pažeistų atsakovo teisėtus interesus, sąžiningumo bei protingumo principus.

22Atsakovo priešieškinio reikalavimą priteisti iš ieškovo skolos dalį, t. y. ieškovo nesumokėtas kredito grąžinimo įmokas pagal grafiką nuo 2010 m. sausio 31 d. iki 2010 m. liepos 31 d. teismas tenkino (skola 739 614,06 EUR) bei mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, mokamų už naudojimąsi suteikta kredito suma, priteisimo (Kredito sutarties Specialiosios dalies pagrindinių kredito sąlygų ir Bendrosios dalies 1.11-1.22 punktas, 7 punktas). Šios palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos prašomos priteisti kredito sumos ir skaičiuojamos iki kredito grąžinimo atsakovui dienos (Kredito sutarties Bendrosios dalies 17.1 punktas).

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

24Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Doleta“ prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują – ieškinį patenkinti. Taip pat prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

25Apeliaciniame skunde ieškovas išsamiai išdėsto bei paaiškina ankstesniuose procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, akcentuodamas, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino atsakovo veiksmų derybų su ieškovu metu ir atsakovo veiksmų įtakos situacijai, sąlygojusiai pagrindą vienašališkai nutraukti kredito sutartį. Šalys vedė derybas dėl sutarties sąlygų pakeitimo, buvo sutarta dėl mokėjimų atidėjimo derybų eigoje, tačiau derybos nesibaigė abiem šalims priimtinu rezultatu, todėl Kredito sutarties pakeitimai nebuvo įforminti. Teismas susiklosčiusius tarp šalių santykius turėjo vertinti ir pagal bendradarbiavimo principą, įvertinti šalių nelygiavertę padėtį, banko pareigą veikti pagal aukštus rūpestingumo standartus. Kredito sutartį bankas vienašališkai nutraukė neteisėtai, atitinkamai teismas turėjo tenkinti ir ieškovo prašymą atidėti įmokų sumokėjimo terminus.Be to, egzistavo pagrindas teismo tvarka pakeisti sutarties sąlygas. Teismas neišsiaiškino šalių skirtingai suprantamų Kredito sutarties nuostatų, susijusių su ne viso kredito panaudojimu, tikrosios prasmės.

26Atsakovas „Swedbank“ AB atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas ir skirti jam 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad ieškovui nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, turėjo teisę vienašališkai nutraukti Kredito sutartį pagal pačioje Sutartyje numatytus jos nutraukimo pagrindus. Nepagrįsti UAB „Doleta“ argumentai, kad bankas jam atidėjo visus mokėjimus iki 2010 m. balandžio. Bankas su ieškovu derybų eigoje bendradarbiavo, tačiau nebuvo pasiektas bendras abi šalis tenkinantis sutarimas. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad nėra pagrindo teismo tvarka modifikuoti Kredito sutarties sąlygas. Apeliantas yra suinteresuotas ne išspręsti ginčą, o bylinėtis. Todėl jam skirtina 20 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

27Iš apeliacinio skundo reikalavimų matyti, kad ieškovas neprašo atmesti „Swedbank“ AB priešieškinio.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Teisme gautas UAB „Doleta“ (ieškovas pagal ieškinį ir atsakovas pagal priešieškinį) bei „Swedbank“ AB (atsakovas pagal ieškinį ir ieškovas pagal priešieškinį) prašymas patvirtinti jų 2013m. spalio 25 d. pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Nurodo, kad jiems yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės (LR CPK 294 straipsnis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

30Tretieji asmenys UAB „Vilniaus doleta“, UAB „Doletos langai“, UAB „Doleta exclusive“ ir UAB „Vakarų doleta“ teismui nurodė, kad jiems yra žinomos taikos sutarties sąlygos ir taikos sutarties tvirtinimui pritaria, dėl civilinės bylos Nr. 2A-926/2013 nutraukimo neprieštarauja. Taip pat nurodo, kad bylinėjimosi išlaidų nepatyrė.

31Taikos sutartis tvirtinama. Byla nutraukiama.

32Dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymų leidėjas yra numatęs teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje (LR CPK 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartimi šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Nagrinėjamu atveju šalys taikos sutartimi išsprendė ginčą dėl Kreditavimo sutarties nutraukimo teisėtumo, sutarė dėl siejančių kreditavimo teisinių santykių sąlygų. Šalių pateikta tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl tvirtintina (LR CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

33Taikos sutartyje UAB „Doleta“ ir „Swedbank“ AB nurodė, kad jiems yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo sąlygos. Tretieji asmenys dėl taikos sutarties tvirtinimo neprieštarauja, taikos sutarties patvirtinimo pasekmės jiems taip pat yra žinomos. Kliūčių tvirtinti taikos sutartį teismas nenustatė.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Taikos sutartyje šalys susitarė ir dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, o būtent, kad šalys nereikalaus viena iš kitos patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (taikos sutarties 14.5 ir 14.6 punktai), kad šalims 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio suma grąžintina atitinkamai ją sumokėjusiems kredito gavėjui (taikos sutarties 14.3 punktas) ir bankui (taikos sutarties 14.4 punktas), kad kredito gavėjas kompensuoja bankui 25 procentus (sudarius taikos sutartį negrąžintina žyminio mokesčio dalis) žyminio mokesčio (taikos sutarties 14.4 punktas), kad valstybei bylinėjimosi išlaidas atlygina kredito gavėjas (taikos sutarties 14.7 punktas).

36Taigi, akivaizdu, jog šalys taikos sutartimi išsprendė ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Tačiau, kadangi nenurodytos konkrečios grąžintinos, atlygintinos, kompensuotinos sumos, dėl jų teismas pasisako papildomai.

37Vadovaujantis LR CPK 87 straipsnio 2 dalimi ir taikos sutarties 14.3 bei 14.4 punktais UAB „Doleta“ grąžintina (39540 x 0,75 = 29655 Lt) už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio bei (30510 x 0,75 = 22 882,5 Lt) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio, o „Swedbank“ AB grąžintina (29537 x 0,75 = 22 152,75 Lt) už priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio.

38Vadovaujantis taikos sutarties 14,7 punktu iš UAB „Doleta“ valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, susidarę bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme – 137,07 Lt.

39Kadangi Taikos sutarties 14.4 punkte šalys susitarė, jog kredito gavėjas kompensuoja bankui 25 procentus banko už jo reikalavimus sumokėto žyminio mokesčio, UAB „Doleta“ „Swedbank“ AB naudai kompensuoja (29537x0,25=7384,25 Lt) už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalį.

40Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o civilinė byla nutraukiama (LR CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

42Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą.

43Patvirtinti UAB „Doleta“ (j. a. k. 170679352) ir „Swedbank“ akcinės bendrovės (j. a. k. 112029651) taikos sutartį šios nutarties rezoliucinės dalies priede (taikos sutartis, 17 lapų) išdėstytomis sąlygomis ir laikyti šį priedą (taikos sutartis) neatskiriama šios nutarties dalimi.

44Civilinę bylą Nr. 2A-926/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Doleta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-141-560/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Doleta“ ieškinį atsakovui „Swedbank“, akcinei bendrovei dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu (tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Doletos langai“, uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų Doleta“, uždaroji akcinė bendrovė „Doleta Exlusive“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus Doleta“), bei pagal atsakovo „Swedbank“ akcinės bendrovės priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“ dėl skolos priteisimo nutraukti.

45Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“ (j. a. k. 170679352) 29655 Lt (dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt penkis litus) už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio bei 22 882,5 Lt (dvidešimt du tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt du litus penkiasdešimt centų) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio dalį.

46Grąžinti „Swedbank“ akcinei bendrovei (j. a. k. 112029651) 22 152,75 Lt (dvidešimt du tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt du litus septyniasdešimt penkis centus) už priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalį.

47„Swedbank“ akcinės bendrovės naudai UAB „Doleta“ (j. a. k. 170679352) pagal taikos sutarties 14.4 punktą kompensuoja už priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalis - 7384,25Lt (septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt keturi litai dvidešimt penki centai).

48Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ) AB „Swedbank“ arba Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, įmokos kodas 5660) iš UAB „Doleta“ (j. a. k. 170679352) 137,07 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo kredito... 4. Ieškovas UAB „Doleta“ patikslintu ieškiniu prašė:
    5. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2002 m. kovo 15 d. pasirašė kredito... 6. Kredito sutartyje šalys nenumatė galimybės keisti kredito grąžinimo... 7. Priešieškiniu atsakovas „Swedbank“, AB prašė iš ieškovo UAB... 8. Atsakovas priešieškinyje nurodė, jog ieškovas netinkamai vykdė prievoles... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 23 d. sprendimu:... 11. ieškovo UAB „Doleta“ ieškinį atsakovui „Swedbank“, AB atmetė;... 12. atsakovo „Swedbank“, AB priešieškinį tenkino visiškai ir priteisė jam... 13. valstybei iš ieškovo UAB „Doleta“ priteisė 137,07 Lt išlaidų,... 14. Teismas atsakovo vienašališką kredito sutarties (Kredito sutarties... 15. Atsakovo atstovų 2009 m. gruodžio 9 d. elektroninis laiškas, kuriame... 16. Teismas kaip nereikšmingus atmetė ir ieškovo argumentus, kad jo padarytas... 17. Netenkinus ieškovo reikalavimo pripažinti Kredito sutarties nutraukimą... 18. Šalių lygiateisiškumo principas (LR CK 1.2 straipsnis) reikalauja, kad... 19. Ieškovas, prašydamas pakeisti sutarties sąlygas, remiasi LR CK 6.204... 20. Ieškovas taip pat rėmėsi LR CK 6.228 straipsniu, pagal kurį šalis gali... 21. Reikalavimo ieškovui atidėti visų įmokų pagal Kredito sutartį mokėjimą... 22. Atsakovo priešieškinio reikalavimą priteisti iš ieškovo skolos dalį, t.... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Doleta“ prašo panaikinti skundžiamą... 25. Apeliaciniame skunde ieškovas išsamiai išdėsto bei paaiškina ankstesniuose... 26. Atsakovas „Swedbank“ AB atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti,... 27. Iš apeliacinio skundo reikalavimų matyti, kad ieškovas neprašo atmesti... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Teisme gautas UAB „Doleta“ (ieškovas pagal ieškinį ir atsakovas pagal... 30. Tretieji asmenys UAB „Vilniaus doleta“, UAB „Doletos langai“, UAB... 31. Taikos sutartis tvirtinama. Byla nutraukiama. ... 32. Dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymų leidėjas yra numatęs teisę... 33. Taikos sutartyje UAB „Doleta“ ir „Swedbank“ AB nurodė, kad jiems yra... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Taikos sutartyje šalys susitarė ir dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo,... 36. Taigi, akivaizdu, jog šalys taikos sutartimi išsprendė ir bylinėjimosi... 37. Vadovaujantis LR CPK 87 straipsnio 2 dalimi ir taikos sutarties 14.3 bei 14.4... 38. Vadovaujantis taikos sutarties 14,7 punktu iš UAB „Doleta“ valstybei... 39. Kadangi Taikos sutarties 14.4 punkte šalys susitarė, jog kredito gavėjas... 40. Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą.... 43. Patvirtinti UAB „Doleta“ (j. a. k. 170679352) ir „Swedbank“ akcinės... 44. Civilinę bylą Nr. 2A-926/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 45. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“ (j. a. k. 170679352) 29655... 46. Grąžinti „Swedbank“ akcinei bendrovei (j. a. k. 112029651) 22 152,75 Lt... 47. „Swedbank“ akcinės bendrovės naudai UAB „Doleta“ (j. a. k. 170679352)... 48. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...