Byla I-3678-643/2013
Dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (ABTĮ 16 straipsnio 1 dalis)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė, spręsdama pareiškėjo S. G. skundo priėmimo klausimą, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. gegužės 22 d. gautas pareiškėjo S. G. skundas su prašymu priteisti iš VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro kompensaciją už padarytą žalą sveikatai ir moralinę žalą; nubausti ir pašalinti iš pareigų VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorių M. Marcinkevičių, I vyrų skyriaus vedėją B. U., gydytoją Špolinskają už suklastotus dokumentus ir nepagrįstai paguldytą į VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrą pareiškėją; taip pat prašo panaikinti VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Antakalnio poliklinikoje apie jį prigalvotas ligos istorijas.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsniu, administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (ABTĮ 16 straipsnio 1 dalis).

5Iš pareiškėjo skundo turinio matyti, kad pagrindinis jo reikalavimas yra turtinės ir neturtinės žalos priteisimas už jo nepagrįstą ir neteisėtą laikymą VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre. Ši įstaiga teikia asmenims sveikatos priežiūros paslaugas, todėl nelaikytina, kad ji vykdo viešąjį administravimą, kaip jis yra apibrėžtas ABTĮ 2 straipsnio 1 dalyje.

6Kaip jau minėta, administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, o pareiškėjo keliamas ginčas dėl žalos atlyginimo sveikatos sužalojimo atveju yra priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams civilinio proceso kodekso tvarka (CPK 1 str. 1 d., CK 6.283 str.). Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškėjo S. G. skundą atsisakytina priimti. Kadangi likę pareiškėjo skundo reikalavimai laikytini išvestiniai iš pagrindinio reikalavimo, todėl juos taip pat atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

7Pareiškėjui išaiškintina, kad jis dėl žalos atlyginimo už sužalotą sveikatą turi teisę su ieškiniu kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

Nutarė

9atsisakyti pareiškėjo S. G. skundo.

10Išaiškinti pareiškėjui, kad jis turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir jo priedus, bei 100 Lt (vieno šimto litų) dydžio žyminį mokestį sumokėtą 2013-05-22 įmokos mokėjimo kvitu, grąžinti pareiškėjui.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai