Byla 2-1512/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės A. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties byloje pagal pareiškėjos A. J. skundą dėl bankrutavusios akcinės bendrovės spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo; trečiaisiais asmenimis byloje dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė „BALTO print“ ir uždaroji akcinė bendrovė „KAMINERA“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Ginčas kilo dėl 2011 m. sausio 21 d. įvykusio BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo teisėtumo. Pareiškėja nurodė, kad kreditorių susirinkimas nutarė atmesti UAB „BALTO print“ pasiūlymą išsinuomoti bankrutuojančios įmonės patalpas už 60 000 Lt mėnesinį nuomos mokestį bei pakeisti su UAB „Spindulio spaustuvė“ sudarytą aptariamų patalpų nuomos sutartį, padidinant nuomos mokestį iki 60 000 Lt per mėnesį. Pareiškėjos nuomone, UAB „BALTO print“ yra patikimesnis asmuo, be to, savo įsipareigojimų užtikrinimui nurodė pateiksiąs banko garantijas, todėl šio asmens pasiūlymas sudaryti nuomos sutartį buvo atmestas nepagrįstai. Toks nutarimas neatitinka bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesų, todėl nutarimas naikintinas, o klausimas perduotinas iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 25 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas nurodė, kad teisė apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą sietina su pagrindinio bankroto proceso tikslo – apsaugoti nemokios įmonės ir jos kreditorių interesus – įgyvendinimu. Kreditorių nutarimas gali būti pripažintas negaliojančiu dėl esminių procedūrinių pažeidimų, taip pat tuo atveju, jeigu pažeidžiama teisiniu reglamentavimu sukurta kreditorių interesų pusiausvyra. Nagrinėjamu atveju skunde nenurodytas joks procedūrinis pažeidimas. Teismas pažymėjo, kad skundžiamas nutarimas priimtas labai didele balsų dauguma (99,8 procentų susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų ir 87,2 procentų visų kreditorių balsų), be to, ir paties skundo argumentai nepatvirtina kreditorių interesų pažeidimo fakto, kadangi byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų abejoti UAB „Spindulio spaustuvė“ patikimumu. Aplinkybė, jog kita pasiūlymą pateikusi įmonė įsteigta anksčiau, neleidžia daryti jokios išvados apie jos galimybes vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tuo tarpu siūlyta banko garantija nelaikytina vienintele įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančia priemone – civiliniuose sandoriuose galimi ir kitokie saugikliai, tuo labiau, kad nėra jokių duomenų, jog UAB „Spindulio spaustuvė“ nebūtų tinkamai ir laiku vykdžiusi savo finansinių įsipareigojimų. Teismo nuomone, kadangi abiejuose pasiūlymuose buvo nurodytas analogiško dydžio nuomos mokestis, negalima daryti išvados, kad bankrutavusios įmonės finansinė nauda iš turto nuomos, o kartu ir kreditorių interesų apsauga būtų didesnė, jeigu kreditorių susirinkime būtų priimtas kitoks sprendimas. UAB „BALTO print“ argumentas, jog jis pateikė dar pelningesnį pasiūlymą, gali būti pagrindu šį pasiūlymą svarstyti kreditorių susirinkime, tačiau niekaip neįtakoja nei ginčijamo sprendimo, nei pateikto skundo teisėtumo ar pagrįstumo, todėl nepatenka į šios bylos nagrinėjimo ribas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantė A. J. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti. Nurodo, kad skundžiamas kreditorių surinkimo nutarimas yra neteisėtas, be to, teismas nenagrinėjo, ar nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant nustatytos jo priėmimo tvarkos, nors apeliantė ir prašė tai padaryti.

12Atsakovas BAB spaustuvė „Spindulys“ prašo skundą atmesti bei nurodo argumentus, analogiškus pateiktiems pirmosios instancijos teisme.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Nagrinėjamoje byloje apeliantė iš esmės kelia klausimą dėl bankrutuojančios įmonės turto nuomininko parinkimo pagrįstumo. Apeliantė įrodinėja, kad, nepaisant vienodo pasiūlyto nuomos mokesčio dydžio, prioritetas turi būti suteiktas ne dabartiniam nuomininkui, o kitam nuomotis turtą pageidaujančiam asmeniui, nes pastarasis, apeliantės įsitikinimu, yra patikimesnis.

15Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai argumentavo, kodėl skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra pagrįstas, todėl šių argumentų nekartoja. Pastebėtina, kad atskirajame skunde iš esmės atkartoti pradinio skundo motyvai, kurie pirmosios instancijos teismo buvo įvertinti, taip pat nenurodoma, kokios teisės normos buvo pažeistos priimant šią nutarties dalį (CPK 329 str. 1 d., 330, 338 str.). Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija atitinkamus atskirojo skundo argumentus pripažįsta nepagrįstais.

16Apeliantė taip pat teigia, kad teismas nevertino ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo procedūros teisėtumo. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pati apeliantė skunde nesirėmė jokiu procedūriniu pažeidimu. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis, taip pat nemato nurodyto pobūdžio pažeidimų ir todėl negali šiuo pagrindu pripažinti ginčijamą nutarimą ir jo pagrįstumą patvirtinusią pirmosios instancijos teismo nutartį neteisėtais.

17Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl nutartis paliktina nepakeista, o skundas atmestinas.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai