Byla P2-147-291/2016
Dėl baudos vykdymo procese paskyrimo skolininkui A. Š., suinteresuotas asmuo Šiaulių kredito unija

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Arturo Bložės pareiškimą dėl baudos vykdymo procese paskyrimo skolininkui A. Š., suinteresuotas asmuo Šiaulių kredito unija,

Nustatė

2antstolis teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo skirti A. Š. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, nurodydamas, kad jo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-3325/15 dėl 86808,60 Eur skolos išieškojimo iš A. Š. 3 eilės išieškotojo Šiaulių kredito unijos naudai pagal 2015-12-16 Šiaulių miesto 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 1-13287.

3Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą 2016-01-18 patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. BLO001838 A. Š. buvo įpareigotas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo nurodyti 2015-01-18 turto arešto akte nurodyto vikšrinio traktoriaus Caterpillar, v.n. ( - ), buvimo vietą. Prašoma informacija antstolio Artūro Bložės kontorai pateikta nebuvo, už tai 2016-02-23 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi A. Š. skyrė 30 Eur dydžio baudą.

42016-03-08 skolininkui išsiųstas patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. BLO006802, kuriuo A. Š. pakartotinai įpareigotas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo nurodyti 2015-01-18 turto arešto akte nurodyto vikšrinio traktoriaus Caterpillar, v.n. ( - ), buvimo vietą. Per antstolio nustatytą terminą prašoma informacija antstolio kontorai pateikta nebuvo.

5Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 645 str. 1 d. įtvirtina skolininko pareigą antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Asmeniui, kuris nevykdo CPK 645 str. 1 d. nurodyto antstolio reikalavimo, teismas gali skirti iki 579 Eur baudą arba nubausti areštu iki 30 parų (CPK 645 str. 3 d.). Nurodytomis teisės normomis yra siekiama užtikrinti antstolių privalomų nurodymų tinkamą vykdymą, užkirsti kelią galimiems trukdymams antstoliams vykdyti įstatymų jiems pavestas funkcijas.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad antstolio Arturo Bložės kontoroje yra vykdomas išieškojimas iš skolininko A. Š. išieškotojai Šiaulių kredito unijai vykdomojoje byloje Nr. 0041/15/03325. Nevykdant antstolio įpareigojimų 2016-02-23 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi A. Š. skyrė 30 Eur dydžio baudą, tačiau ir vėliau, antstoliui 2016-03-08 išsiuntus A. Š. patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. BLO006802, kuriuo įpareigojo skolininką A. Š. per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos nurodyti 2015-01-18 turto arešto akte nurodyto turto vikšrinio traktoriaus „Caterpillar“, valstybinis Nr. ( - ), buvimo vietą, prašoma informacija antstoliui nepateikta, nors minėtas patvarkymas 2016 m. kovo 15 d. skolininko tėvui Š. Š. (40 v. b. l.). Remiantis CPK 123 str. 3 d. nustatytomis normomis laikoma, kad patvarkymas įteiktas tinkamai. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad 2016-2016-03-08 patvarkymas dėl informacijos pateikimo buvo įvykdytas, taip vilkinant išieškojimo procesą ir pažeidžiant išieškotojos teises, pažymėtina, kad A. Š. patvarkymo nevykdo pakartotai, už ką jam jau buvo paskirta bauda, teismui duomenų apie objektyvias bei nuo skolininko nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių iki šiol neįvykdytas antstolio reikalavimas, nepateikta. Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais bei atsižvelgiant į teismo teisę laisvai parinkti baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma, A. Š. skirtina 50 Eur dydžio bauda (CPK 3 str. 1 d., 645 str. 1 d., 3 d.). Manytina, kad tokio dydžio bauda neprieštarauja suformuotai teismų praktikai ir CK 1.5 str. įtvirtintiems principams.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 616 645 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškėjo antstolio Arturo Bložės prašymą tenkinti.

10Paskirti skolininkui A. Š., a.k. ( - ) 50 Eur (penkiasdešimties eurų) dydžio baudą.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai