Byla 2-1627-736/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „DHL Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „GIT Transport“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „DHL Lietuva“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „GIT Transport“ 6292,00 Lt skolą, 8,06 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-01-05 ir 2012-01-12 ieškovas ir atsakovas sudarė užsakymus kroviniams vežti, pagal kuriuos ieškovas atsakovui suteikė krovinių vežimo paslaugas bei išrašė PVM sąskaitas faktūras, 3146 Lt ir 3146 Lt sumai, ir kurias atsakovas įsipareigojo apmokėti per 14 dienų nuo jų išrašymo dienos. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo. Bylą prašoma nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai: užsakymai kroviniui vežti (b. l. 6, 8) patvirtina, kad 2011 m. sausio mėn. ieškovas pagal atsakovo pateiktus užsakymus teikė atsakovui krovinių pervežimo paslaugas. Už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui sąskaitas: 2012-01-18 DZA 856985– 3146,00 Lt sumai ir kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2012-02-01 (b. l. 7), 2012-01-18 DZA 856986– 3146,00 Lt sumai ir kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2012-02-01 (b. l. 9). Byloje duomenų, kad atsakovas būtų apmokėję ieškovo jam išrašytas sąskaitas, nėra.

5Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai krovinių pervežimo teisiniai teisniai santykiai (CK 6.2 str.). Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomas sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Byloje pateikti ir ištirti rašytiniai įrodymai leidžia teismui daryti išvadą, kad ieškovas tinkamai vykdė savo sutartines prievoles, tai yra atliko atsakovo užsakytas krovinių pervežimo paslaugas, tuo tarpu atsakovas savo pareigos nustatytu terminu atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė, priklausančio mokėti užmokesčio už paslaugas per nustatytą terminą ieškovui nesumokėjo ir tokiu būdu pažeidė sutartinius įsipareigojimus, todėl ieškovas turi teisę reikalauti nesumokėto užmokesčio už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas (CK 6.213 str. 1 d.). Ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl, remiantis CK 6.2 str., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., tenkintinas pilnai, ieškovui iš atsakovo priteistina 6292,00 Lt skola.

6CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau - Įstatymas) numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius - vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Kadangi šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus ir tarp šalių sudarytas sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo remiantis šiuo Įstatymu apskaičiuotas procesines palūkanas. Kadangi ieškovas į teismą kreipėsi 2012 metų 1-ąjį pusmetį, todėl šiuo atveju taikytina 2011-12-30 paskelbta 1 mėnesio VILIBOR norma, kuri buvo 1,06 proc. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,06 proc. (1,06 proc. + 7 proc.) metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 94,00 Lt žyminis mokestis ir 1694,00 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti visiškai

10Priteisti iš atsakovo GIT „Transport“, į. k. 302250030, ieškovui UAB „DHL Lietuva“, į. k. 111529785, 6292,00 Lt (šešis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt du litus 00 ct) skolos, 8,06 (aštuonis ir šešias šimtąsias) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1788,00 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

11Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.). Prieštaravimai turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

12Informuoti atsakovą:

13- jeigu per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas,

14- jeigu prievolė bus neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, atsakovas pagal CK privalės mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (20 d.), atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

16Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai