Byla 2S-1580-413/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolitos Cirulienės ir Birutės Bobrel,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. B. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-437-652/2010 pagal ieškovės E. B. ieškinį atsakovui J. B., institucijai byloje duodančiai išvadą Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovės E. B. kreipėsi ieškiniu į teismą dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.

5Atsakovas J. B. pateikė byloje priešieškinį, kuriuo prašė šalių santuoką nutraukti dėl ieškovės kaltės ir sumažinti ieškovės prašomą priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams Ž. B., gim. 1995-06-17, ir J. B., gim. 1998-03-13, iki 250 Lt, mokant kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo 2009 m. kovo mėn. iki vaikų pilnametystės. Už paduotą priešieškinį atsakovas sumokėjo 100 Lt, o nuo nesumokėtos žyminio mokesčio dalies prašė atleisti Prašymas buvo motyvuojamas tuo, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki, vienintelės jo pajamos ir pragyvenimo šaltinis yra bedarbio pašalpa, kuri per mėnesį sudaro 3120 Lt. Šios pinigų sumos vos užtenka pragyvenimui Airijoje, be to, pašalpos mokėjimas bus nutrauktas 2010 m. birželio mėnesį.

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi (t.2 b.l. 99) atmetė atsakovo prašymą, nustatė atsakovui J. B. terminą iki 2010 m. birželio 16 d. trūkstamam 1158 Lt žyminiam mokesčiui už paduodamą priešieškinį sumokėti bei pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 3 d. teismas, asmens prašymu, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Šia teise teismas gali pasinaudoti, jei mano, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis jam gali būti per sunki našta. Atsakovas už priešieškinyje keliamus reikalavimus turėtų sumokėti 1258 Lt žyminio mokesčio, todėl likusi nesumokėta žyminio mokesčio dalis sudaro 1158 Lt. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo turi būti motyvuotas, prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą (CPK 83 str. 3 d., 135 str. 2 d.). teismas nurodė, kad atsakovas pateikė duomenis apie gaunamą bedarbio pašalpą bei išlaidas, skirtas nuomos bei komunaliniams mokesčiams sumokėti, tačiau teismui nėra žinoma apie atsakovo galimai turimas sąskaitas bankuose, turimą turtą, turimus finansinius įsipareigojimus. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) patvirtina Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai, tačiau atsakovas nepateikė jokių kitų papildomų duomenų apie savo finansinę padėtį. Teismas sprendė, kad svarstant atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą turi būti įvertinama turtinė prašančio asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu, todėl pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, tai yra reikalingumą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, tenka prašančiam asmeniui, t. y. atsakovui (CPK 178 str.). Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovas yra pajėgus naudotis mokama teisine pagalba (vien tik priešieškinyje keliamas reikalavimas dėl 2000,00 Lt išlaidų už teisines paslaugas priteisimo), kas patvirtina, jog jo finansinė padėtis nėra pakankamai bloga.

7Atsakovas J. B. atskiruoju skundu (b.l. 111-112) prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti J. B. nuo nesumokėtos dalies žyminio mokesčio apmokėjimo paduodant priešieškinį. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad atsakovas pateikė teismui įrodymus, pagrindžiančius dalies žyminio mokesčio apmokėjimą ir įrodymus, apie jo blogą materialinę padėti. Šiuo metu atsakovas yra bedarbis, bedarbio pašalpa jau nėra mokama, todėl jis neturi realios galimybės sumokėti teismo nutartyje nurodyta pinigų sumą, o tuo labiau nustatytu terminu. Be to, atsakovas nurodo, jog teismo nutartyje nurodytų dokumentų apie galimai turimą turtą, banke esančias sąskaitas arba finansinius įsipareigojimus teismo nustatytu terminu pateikti negali.

8Atskirasis skundas atmetamas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Žyminio mokesčio sumokėjimas yra viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą (pareikšti ieškinį) įgyvendinimo sąlygų (CK 80 straipsnis). Atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimo – viena iš žyminio mokesčių lengvatų. Jos yra priemonės, kuriomis pirmiausia siekiama užtikrinti asmenų teisę kreiptis į teismą. Taigi žyminio mokesčio lengvatomis užtikrinamos neturtingų asmenų teisės kreiptis į teismą, sudaromos sąlygos asmenims veiksmingai ir nevaržomai ginti savo teises. Tuo atveju, kai asmuo prašo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, svarbu nustatyti asmens sunkią turtinę padėtį ir tai, kad ji iš esmės nepagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pateikimo teismui metu. Todėl būtent atsakovui nagrinėjamoje byloje tenka pareiga įrodyti aplinkybių, patvirtinančių žyminio mokesčio atleidimo būtinumą, egzistavimą (CPK 12 str., 83 str. 3 d.). Šios bylos atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo turtinė padėtis priešieškinio padavimo dienai ir vėliau (sudarant mokamų paslaugų sutartis su advokatais) nebuvo sunki, prašyme apylinkės teismui ir atskirajame skunde nurodytoms aplinkybėms apie pasikeitusią ir sunkią turtinę padėtį bei būtinybę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio pagrįsti atsakovas jokių įrodymų nepateikė, todėl naikinti teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Pažymėtina, kad motyvuotu asmens prašymu teismas gali pratęsti nepasibaigusį procesinį terminą (CPK 42 str. 1 d., 77 str.). Todėl atsakovui dėl svarbių priežasčių neišgalint teismo nustatytu terminu pateikti įrodymus, liudijančius jo sunkią turtinę padėtį, jis gali prašyti teismo pratęsti terminą tokiems įrodymams pateikti.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

12Palikti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį nepakeistą.

13Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai