Byla 2A-2028-553/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio ir Liudos Uckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) R. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-03 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. N2-4039-558/2014 pagal ieškovės R. P. ieškinį dėl tėvystės nustatymo atsakovui R. L., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad R. L. yra L. P., gim. (duomenys neskelbtini), tėvas; L. P. palikti P. pavardę; iš atsakovo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-3).

5Atsakovas R. L. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pripažinus atsakovo tėvystę nesutinka, jog nepilnamečio vaiko pavardė liktų „P.“, pageidauja, jog būtų suteikta jo pavardė – L.. Nesutiko padengti ieškovei jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 31-32).

6Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog ieškinys pareikštas nepilnamečio L. P. interesais (b. l. 34).

7Teismo posėdžio metu ieškovė R. P. ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, papildomai nurodė, jog nesutinka, kad sūnui būtų pakeista pavardė „L.“, kadangi jam beveik jau 12 metų, jis nuo gimimo turėjo P. pavardę, todėl ją pakeitus į tėvo pavardę jį traumuotų.

8Atsakovas R. L. atlikus DNR ekspertizę, pripažino savo tėvystę ieškovės sūnaus Luko atžvilgiu, tačiau prieštaravo, kad būtų palikta motinos pavardė, prašė, jog nepilnamečiui sūnui Lukui būtų suteikta atsakovo pavardė.

9Atsakovo atstovas advokatas S. C. nurodė, jog nepilnamečiui vaikui turi būti suteikta tėvo pavardė.

10Teismo posėdžio metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad atsakovo tėvystė patvirtinta moksliniais įrodymais, o dėl pavardės pakeitimo prieštaravo, nes tai pažeistų vaiko interesus.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-03 priėmė sprendimą ieškinį tenkinti visiškai ir nustatyti, kad R. L. yra L. P. tėvas, o L. P. yra R. L. sūnus; L. P. palikti pavardę pagal motiną - „P.“; priteisti iš atsakovo R. L. ieškovės R. P. naudai 1 097 Lt jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad atlikus DNR ekspertizę, paaiškėjo, kad R. L. yra nepilnamečio vaiko L. P. tėvas. Registruojant L. P. gimimą nebuvo nustatyta jo kilmė iš tėvo, todėl vaikui buvo suteikta motinos pavardė. Atsakovas nesutikdamas dėl vaiko turimos motinos pavardės, nepateikė rimtų argumentų, patvirtinančių pavardės keitimo būtinybę. Atsakovo nurodyti argumentai, kad vaikas turi turėti jo pavardę, o ne ieškovės buvusio vyro, teismo neįtikino būtinybe keisti vaiko pavardę. Tai, kad vaikas ir tėvas turės ne tą pačią pavardę, nesumenkina atsakovo tėvystės. Šiuo atveju atsakovas su ieškove yra nesusituokę, gyvena atskirai, atsakovas savo atsiliepime į ieškinį yra nurodęs, kad yra vedęs. Jų sūnaus pavardė patvirtina vaiko kilmę iš motinos, tuo labiau, kad L. P. (duomenys neskelbtini) sukaks 12 metų, jis nuo pat gimimo turėjo motinos pavardę, mokykloje ir draugų tarpe jis žinomas P. pavarde, todėl atsižvelgdamas į nepilnamečio vaiko interesus, teismas paliko nepilnamečiui Lukui jo turimą P. pavardę. Ieškovė pateikdama ieškinį sumokėjo 144 Lt žyminio mokesčio (b. l. 4, 26) bei patyrė 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 18) bei 1 050 Lt DNR ekspertizės išlaidų (b. l. 66). Atsakovui R. L. yra suteikta antrinė teisinė pagalba, apmokant 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 62-64). Patenkinęs visiškai ieškovės reikalavimus, teismas iš atsakovo ieškovei priteisė ½ dalį jos patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 1 097 Lt (b. l. 74-76).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas (apeliantas) R. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria L. P. palikta pavardė pagal motiną „P.“, ir L. P. pavardę pakeisti į „L.“. Taip pat prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos. Nurodo, kad vaikui nuo mažens yra žinoma, kad apeliantas yra jo tėvas, jie nuolatos bendrauja, apeliantas moka vaikui išlaikymą. Apelianto neįtikino ieškovės ir teismo argumentai, kad sūnau Luko pavardė pakeitimas pažeis jo teises ir interesus. Priešingai, tai kad jo ir jo motinos pavardė yra vienodos, rodo, kad vaikas neva neturi tėvo, kad gali sukelti aplinkinių nereikalingų klausimų dėl jo kilmės. Vaiko pavardės pakeitimas į „L.“ patvirtintų, kad jis turi abu tėvus, kurie jį auklėja ir juo rūpinasi. Apeliantui nesuprantama, kodėl, atsižvelgiant į tradicijas, vaikas negali turėti tėvo pavardės. Teismas pažeidė Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.167 straipsnio reikalavimus, nes ieškovės buvęs vyras P. nėra vaiko tėvas. Bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistos be įstatyminio pagrindo, nes ieškovė į teismą kreipėsi be reikalo (nesant ginčui), apeliantas ieškovės daug metų prašė atlikti DNR tyrimą, tačiau ji nesutiko, be to, apeliantas nepadavė ieškinio dėl vaiko pavardės pakeitimo (b. l. 78-79).

13Ieškovė R. P. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą bei Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų pakeisti iš atsakovo ieškovės naudai priteisiant visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas 9 metus delsė nueiti pas notarė iš užregistruoti faktą, kad apeliantas yra L. P. tėvas, t. y. tiek laiko delsė vykdyti įsipareigojimus pagal 2004-09-06 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartį. Apeliantui nesureagavus į ieškovės pakartotinį prašymą, ieškovė buvo priversta vėl kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo. Teismas ieškinį patenkino visiškai, tačiau iš apelianto ieškovės naudai priteisė tik 1/2 jos patirtų bylinėjimosi išlaidų tokiu būdu pažeisdamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalį. Registruojant L. P. (gim. (duomenys neskelbtini)) gimimą, nebuvo nustatyta jo kilmė iš tėvo, todėl vaikui buvo suteikta motinos pavardė (CK 3.161 straipsnio 1 dalis). Ieškovė sutinka su teismo sprendimu šioje dalyje ir nurodo, kad pats Lukas, kuriam jau yra 12 metų, nenori keisti savo turimą pavardę į tėvo pavardę (b. l. 88-90).

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ribas, teisinius pagrindus, patikrinęs, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo aplinkybių ir, atsižvelgdamas į viešąjį interesą, patikrinęs visą bylos medžiagą, nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuotų pagrindų skundžiamam sprendimui panaikinti ar pakeisti (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

15Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė palikti ginčo šalių sūnui motinos pavardę, kuri jam buvo suteikta nuo gimimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011 ir kt.), kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams.

16Vaiko pavardės suteikimo principines nuostatas reglamentuoja CK 3.167 straipsnis, numatantis, kad tuo atveju, kai vaiko tėvų pavardė skirtinga, vaikui suteikiama vieno iš tėvų pavardė tėvų susitarimu, o jei tėvai nesusitaria – teismo nutartimi (2 dalis). To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vaiko vardo ir pavardės pakeitimo pagrindus ir tvarką nustato teisingumo ministro patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės. Ginčo šalių vaikas gimė (duomenys neskelbtini), o šiam laikotarpiui aktualių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 129 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 24.4 p. numatė, kad jei vaiko motina nėra susituokusi su jo tėvu ir jei tėvystė nepripažinta ir nenustatyta, vaikui suteikiama motinos pavardė, tautybė ir jos nurodytas vardas; duomenys apie motiną įrašomi remiantis jos pasu ar jį atstojančiu asmens dokumentu; duomenys apie vaiko tėvą neįrašomi. Kadangi ieškovė nebuvo susituokusi su apeliantu, tėvystė nebuvo pripažinta ar nustatyta, vaikui pagrįstai po gimimo iš karto buvo suteikta motinos (ieškovės) pavardė. Pažymėtina, kad apeliantas (vaiko tėvas) niekada nereiškė savarankiško reikalavimo, kad vaiko pavardė būtų pakeista iš motinos suteiktos „P.“ į tėvo „L.“. Tokį reikalavimą apeliantas (kaip atsakovas) išreiškė tik šioje byloje, kurią 2013-09-05 ieškiniu dėl nepilnamečio vaiko tėvystės nustatymo iniciavo ieškovė. Taigi apeliantas nusprendė, kad nori suteikti savo pavardę 11 metų vaikui po to, kai DNR tyrimu buvo patvirtinta, kad apeliantas yra vaiko tėvas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalis bei CK 3.161 straipsnio 1 dalis įtvirtina viena iš vaiko teisių – teisę nuo gimimo turėti vardą ir pavardę, t. y. vaikui po gimimo turi būti suteiktas vardas ir pavardė per kuo trumpesnį laiką. Teismas, spręsdamas ginčą dėl vaiko pavardės pakeitimo, turi atsižvelgti į Vaiko teisių konvencijos 8 straipsnyje nustatytą valstybės pareigą užtikrinti vaiko teisę į savo identiškumo išsaugojimą. Vaiko pavardės keitimas neatitiktų ir jo interesų, nebent tai yra aiškiai pagrįsta pasikeitusiomis faktinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu pavardę pakeičia motina (tėvas), kurio pavardė vaikui suteikta (Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-09-18 nutartis byloje Nr. 3K-3-1003/2002). Nagrinėjamoje byloje vienas iš pagrindinių apeliacinio skundo argumentų yra tai, kad vaiko pavardės pakeitimas į „L.“ patvirtintų, kad jis turi abu tėvus, kurie jį auklėja ir juo rūpinasi. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas teisės aktų nuostatas ir kasacinio teismo išaiškinimus, darytina išvada, jog nei minėtas, nei kiti apelianto argumentai, kurie, pasak jo, patvirtina teismo pareigą pakeisti vaiko pavardę iš motinos po vaiko gimimo suteiktos pavardės „P.“ į tėvo pavardę „L.“, nepatvirtina apelianto skundžiamos teismo sprendimo dalies dėl vaiko pavardės nepagrįstumo.

17Dėl ieškovei iš apelianto priteistų bylinėjimosi išlaidų pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė CPK 93 straipsnio 1 dalį. Pirmosios instancijos teismas ieškovei iš apelianto priteisė tik 1/2 dalį ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, kadangi atsakovui (apeliantui) buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, apmokant 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį „Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą“, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl ieškovei iš atsakovo (apelianto) priteistinų bylinėjimosi išlaidų patikslintinas nurodant, kad ieškovei iš atsakovo yra priteisiamos visos, t. y. 2 194 Lt, bylinėjimosi išlaidos.

18Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

19Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas, patikslinant ieškovei iš atsakovo (apelianto) priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-03 sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, patikslinant sprendimo rezoliucinę dalį tokiu būdu:

22„Priteisti iš atsakovo R. L. (a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovės R. P. (a. k. (duomenys neskelbtini) naudai 2 194 Lt (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt keturis litus) jos patirtų bylinėjimosi išlaidų“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad R. L.... 5. Atsakovas R. L. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pripažinus atsakovo... 6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius... 7. Teismo posėdžio metu ieškovė R. P. ieškinį palaikė jame išdėstytais... 8. Atsakovas R. L. atlikus DNR ekspertizę, pripažino savo tėvystę ieškovės... 9. Atsakovo atstovas advokatas S. C. nurodė, jog nepilnamečiui vaikui turi būti... 10. Teismo posėdžio metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-03 priėmė sprendimą ieškinį... 12. Atsakovas (apeliantas) R. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios... 13. Ieškovė R. P. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo skundą... 14. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos... 15. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 16. Vaiko pavardės suteikimo principines nuostatas reglamentuoja CK 3.167... 17. Dėl ieškovei iš apelianto priteistų bylinėjimosi išlaidų pažymėtina,... 18. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 19. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-03 sprendimą palikti iš esmės... 22. „Priteisti iš atsakovo R. L. (a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovės R. P....