Byla 2S-2434-431/2018
Dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatoriui A. B., suinteresuotas asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Lemdus“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatoriaus A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio D. S. prašymą dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatoriui A. B., suinteresuotas asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Lemdus“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Antstolis prašė skirti UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatoriui A. B. 500 Eur baudą. Nurodė, jog vykdo 2003 m. balandžio 24 d. notaro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 7849 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB ,,Lemdus“ išieškotojai UAB „Draudimo kompanija Nėris“. Antstolis 2018 m. balandžio 17 d. išieškotojos likvidatoriaus A. B. gyvenamosios vietos adresu išsiuntė reikalavimą per 7 dienas informuoti, ar buvo perleista reikalavimo teisė, kadangi išieškotoja yra likviduota. Reikalavimas likvidatoriui buvo pasirašytinai įteiktas 2018 m. balandžio 19 d., tačiau antstolio reikalavimai neįvykdyti. Antstolis 2018 m. gegužės 24 d. išsiuntė pakartotinį reikalavimą, kuris buvo įteiktas 2018 m. birželio 4 d. Iki šiol reikalavimas neįvykdytas. Likvidatorius nereaguoja į jam įteiktus antstolio procesinius dokumentus, nevykdo antstolio reikalavimų, tokiais veiksmais daro žalą vykdymo procesui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies ir skyrė UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatoriui A. B. 200 Eur baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Išaiškino, jog baudos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti minėtą antstolio patvarkymą

93.

10Teismas nustatė, jog antstolis pagal 2003 m. balandžio 24 d. notaro vykdomąjį įrašą Nr. 7849, vykdo skolos išieškojimą iš skolininkės UAB ,,Lemdus“. Antstolis 2018 m. balandžio 17 d. ir 2018 m. gegužės 24 d. siuntė išieškotojos likvidatoriui A. B. reikalavimą per 7 dienas informuoti, ar buvo perleista reikalavimo teisė, kadangi išieškotojas yra likviduotas. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, jog įmonės likvidatorius A. B. būtų įvykdęs antstolio reikalavimus, taip pat vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad jis bendradarbiavo su antstoliu, informuodamas jį apie priežastis, dėl kurių jis negali vykdyti antstolio reikalavimų (CPK 178 straipsnis).

114.

12UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatorius A. B., nevykdydamas antstolio reikalavimų, sutrukdė antstoliui per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomuosius dokumentus, nereagavo į antstolio patvarkymus. Teismas sutiko su antstolio prašymu, kad išieškotojos likvidatoriui turi būti skirta bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą. Tačiau antstolio prašoma skirti 500 Eur dydžio bauda, prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi baudos dydis turi atitikti šalių interesų pusiausvyrą. Todėl teismas sprendė, jog tikslinga skirti 200 Eur baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą (CPK 645 straipsnis).

13II.

14Atskirojo skundo argumentai

155.

16Suinteresuotas asmuo UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatorius A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartį ir antstolio prašymą dėl baudos skyrimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

175.1.

18Bauda suinteresuotajam asmeniui negalėjo būti skirta, kadangi antstolio patvarkymas buvo įvykdytas 2018 m. birželio 4 d. Šią aplinkybę patvirtina suinteresuotojo asmens teikiami rašytiniai įrodymai. Pagal CPK 6241 straipsnį asmenys, kuriems CPK 1751 straipsnio 9 dalyje nustatyta pareiga gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis privalo nurodyti savo elektroninio pašto adreso, telefono ir fakso numerius, kitų turimų elektroninių ryšių priemonių adresus. Pagal CPK 1751 straipsnio 9 dalį antstoliai, antstolių padėjėjai privalo užtikrinti dokumentų gavimą elektroninių ryšių priemonėmis, tame tarpe ir elektroniniu paštu. Suinteresuotasis asmuo, gavęs antstolio reikalavimą, 2018 m. birželio 4 d. išsiuntė atsakymą elektroniniu paštu ir pateikė antstoliui jo prašomą informaciją.

195.2.

20Po to, kai suinteresuotasis asmuo gavo skundžiamą teismo nutartį dėl baudos skyrimo, jis telefonu susisiekė su antstoliu, kuris nurodė kitą elektroninio pašto adresą. Suinteresuotasis asmuo persiuntė antstoliui laišką kitu adresus, o antstolis patvirtino, jog gavo šį laišką. Antstolis prašyme teismui dėl baudos skyrimo nurodė tą patį elektroninio pašto adresą, kuriuo suinteresuotasis asmuo 2018 m. birželio 4 d. buvo jam siuntęs laišką. Todėl pripažintina, kad antstolis visą prašomą informaciją iš suinteresuotojo asmens gavo jo reikalavime nurodytais terminais. Teismas, turėdamas klaidingą informaciją, baudą suinteresuotajam asmeniui paskyrė nepagrįstai.

216.

22Antstolis per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

23III.

24Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

257.

26Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria išieškotojos likvidatoriui buvo skirta bauda už antstolio reikalavimo nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų ir ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

278.

28Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

299.

30Byloje esantys duomenys patvirtina, jog antstolis du kartus, 2018 m. balandžio 17 d. ir 2018 m. gegužės 24 d., siuntė išieškotojos UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatoriui prašymą per 7 dienas nuo pranešimo gavimo dienos informuoti antstolį, ar buvo perleista išieškotojos reikalavimo teisė pagal notaro 2003 m. balandžio 24 d. notaro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 7849. Abu antstolio prašymai buvo įteikti likvidatoriui 2018 m. balandžio 19 d. ir 2018 m. birželio 4 d. Abiejuose prašymuose buvo nurodytas ir antstolio elektroninio pašto adresas: ( - ).

3110.

32Suinteresuotasis asmuo kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui duomenis, jog 2018 m. birželio 4 d. jis antstolio prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu pateikė antstoliui informaciją, jog likviduota UAB „Draudimo kompanija Nėris“ reikalavimo teises pagal vykdomąjį įrašą perleido UAB „Creditreform Lietuva“. Minėtas laiškas pakartotinai 2018 m. birželio 25 d. buvo persiųstas kitu elektroninio pašto adresu: ( - ). Antstolis šiuo adresu išsiuntė patvirtinimą, jog laišką gavo (b.l. 14-16).

3311.

34Apeliacinės instancijos teismas sutinka su likvidatoriaus atskirajame skunde nurodytais argumentais. Pagal CPK 1751 straipsnio 9 dalį ir 6241 straipsnio 11 dalį antstoliams yra nustatyta pareiga sudaryti sąlygas vykdomojo proceso šalims gauti ir pateikti dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Todėl šių ryšių priemonėmis vykdymo proceso šalių pateikti dokumentai yra pripažįstami pateikti tinkamai. Kadangi likvidatorius pateikė duomenis, jog antstolio reikalaujamą informaciją jis pateikė 2018 m. birželio 4 d. elektroninio pašto adresu, kurį prašyme nurodė pats antstolis, pripažintina, jog likvidatorius antstolio nurodymą įvykdė laiku ir tinkamai. Todėl nėra pagrindo išieškotojos likvidatoriui skirti baudą.

3512.

36Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas nutartį, neturėjo visų bylai reikšmingų duomenų, netinkamai nustatė bylos faktines aplinkybes, todėl atskirasis skundas tenkintinas, panaikinant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartį ir klausimą išsprendžiant iš esmės – antstolio prašymą dėl baudos skyrimo išieškotojos likvidatoriui atmetant.

3713.

38Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

39Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti antstolio prašymą dėl baudos skyrimo išieškotojos UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatoriui A. B..

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Antstolis prašė skirti UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatoriui A.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi... 9. 3.... 10. Teismas nustatė, jog antstolis pagal 2003 m. balandžio 24 d. notaro... 11. 4.... 12. UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatorius A. B., nevykdydamas antstolio... 13. II.... 14. Atskirojo skundo argumentai... 15. 5.... 16. Suinteresuotas asmuo UAB „Draudimo kompanija Nėris“ likvidatorius A. B.... 17. 5.1.... 18. Bauda suinteresuotajam asmeniui negalėjo būti skirta, kadangi antstolio... 19. 5.2.... 20. Po to, kai suinteresuotasis asmuo gavo skundžiamą teismo nutartį dėl baudos... 21. 6.... 22. Antstolis per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į atskirąjį skundą... 23. III.... 24. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 25. 7.... 26. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 27. 8.... 28. Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus,... 29. 9.... 30. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog antstolis du kartus, 2018 m. balandžio... 31. 10.... 32. Suinteresuotasis asmuo kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui duomenis,... 33. 11.... 34. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su likvidatoriaus atskirajame skunde... 35. 12.... 36. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 37. 13.... 38. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 39. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti...