Byla 2-753-180/2016
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Veduta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-6851-431/2015 pagal ieškovės gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Vilniaus Kalvarija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Veduta“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Projestos projektai“, dėl nepagrįsto praturtėjimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Vilniaus Kalvarija“ (toliau – GNSB „Vilniaus Kalvarija“) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Veduta“ 110 852,06 Eur nepagrįsto praturėjimo lėšų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, kurios sudaro 19 860,84 Eur, bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –130 712,90 Eur sumai areštuoti atsakovei nuosavybės teise priklausantį turtą. Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė aplinkybėmis, kad ieškinio suma atsakovei yra didelė, kad siekdama išvengti skolos grąžinimo, atsakovė gali perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims, todėl jai (ieškovei) palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 31 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą.

7Įvertinęs tai, kad pareikšdama reikalavimus ieškovė nurodė aplinkybes, kuriomis pagrindė ieškinio reikalavimus, teismas sprendė, kad ieškinys – preliminariai pagrįstas, o reikalavimo atsakovei suma – didelė, todėl kyla grėsmė ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymui. Konstatavęs CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimą, teismas ieškovės prašymą patenkino – 130 712,90 Eur sumai areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas atsakovę ar trečiuosius asmenims, uždraudžiant nurodytu turtu disponuoti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė UAB „Veduta“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi vien didelės ieškinio sumos kriterijumi, neturėdamas kitų duomenų apie jos (atsakovės) turtinę padėtį. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus ir tikslus.

112. Teismų praktikos suformuota prezumpcija, kad didelė ieškinio suma objektyviai gali padidinti ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės pagrindimo pareiga tenka ieškovui. Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad jos (atsakovės) finansinė padėtis tokia bloga, kad ji nebūtų pajėgi įvykdyti ieškovei palankaus teismo sprendimo.

123. Kartu su atskiruoju skundu ji (atsakovė) teikia įrodymus – 2014 ir 2015 metų finansinės atskaitomybės duomenis, patvirtinančius jos gerą finansinę padėtį, kad ieškinio suma bendrovei nėra didelė ir, priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, ji (atsakovė) būtų pajėgi įvykdyti ieškovės reikalavimus.

134. Ji (atsakovė) neturi kitų teisminių ginčų, įsiskolinimų valstybės, savivaldybės biudžetams ar tretiesiems asmenims.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė GNSB „Vilniaus Kalvarija“ prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

151. Siekdama išvengti skolinių įsipareigojimų vykdymo, atsakovė gali perleisti savo turtą tretiesiems asmenims. Be to, skundžiama nutartimi teismas neareštavo atsakovei priklausančių lėšų, todėl ji ir toliau gali vykdyti ūkinę komercinę veiklą, o antstolio areštuotos jos (atsakovės) transporto priemonės niekaip neapriboja atsakovės veiklos vykdymo.

162. Atsakovė argumentus dėl geros savo finansinės padėties grindžia duomenimis apie turimas lėšas, kurios netrukdomai gali būti perleistos kitiems asmenims. Teismo pritaikytas atsakovės materialaus turto – transporto priemonių areštas bent iš dalies užtikrina jai (ieškovei) palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Projestos projektai“ prašo atsakovės skundą patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181. Atsakovė skunde pagrįstai teigia, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones jos atžvilgiu, teismas apsiribojo didelės ieškinio sumos kriterijumi, kuris nėra pakankamas konstatuoti ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę.

192. Atsakovės kartu su skundu pateikti įrodymai patvirtina jos gerą finansinę padėtį ir tai, kad ieškinio suma atsakovei nėra didelė, todėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė nagrinėjamu atveju nekyla.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkinamas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

23Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

24Dėl naujų įrodymų prijungimo

25Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – 2014 ir 2015 metų balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Įvertinus tai, kad procesinis klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išnagrinėtas nepranešus atsakovei, kad naujais įrodymais ji (atsakovė) siekia paneigti teismo išvadą dėl egzistuojančios ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, pateikti papildomi dokumentai priimami ir vertinami (CPK 177, 178, 314 str.).

26Dėl skundo argumentų

27CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo vykdymui.

28Apeliantė neginčija pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – preliminaraus ieškinio pagrįstumo, kurią skundžiama nutartimi nustatė teismas, tačiau nesutinka su teismo išvada dėl egzistuojančios grėsmės neįvykdyti ieškovei galbūt palankų teismo sprendimą (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

29Pirmosios instancijos teismas ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką pagrindė didele ieškinio suma, t. y. 130 712,90 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ši pirmosios instancijos teismo išvada yra pagrįsta, kadangi pagal vyraujančią teismų praktikoje formuluojamą prezumpciją teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių kilo dėl didelės pinigų sumos. Apeliantė teisingai pažymėjo, kad vien ieškinio suma negali būti vertinama kaip besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes paminėtoji prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1656/2014). Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paskirstant įrodinėjimo pareigą (CPK 178 str.), turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes (CPK 3 str. 1 d.). Nėra pagrindo teigti, kad atsakovės turtinės padėties įrodinėjimo pareiga turi būti perkeliama išimtinai ieškovei. Priešingai, būtent atsakovė, siekdama išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalo įrodyti savo mokumą, finansinės padėties stabilumą, nes būtent ji turi daugiau galimybių pateikti duomenis apie savo turtinę padėtį.

30Kartu su skundu apeliantė pateikė 2014 ir 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentus (balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas), kurių pagrindu teigia, kad jos turimo turto vertė žymiai viršija ieškinio sumą, todėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė ieškovės reikalavimų patenkinimo atveju neegzistuoja. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apeliantės pozicijai.

31Nors 2015 metų UAB „Veduta“ balanse apskaityta turto vertė 864 710 Eur žymiai viršija ieškinio sumą – 130 712,90 Eur, didžiąją dalį apeliantės turto sudaro trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos, pinigai, kitas trumpalaikis turtas) – 831 829 Eur. Tokiu turtu, kaip per vienerius metus gautinos sumos – 157 728 Eur, UAB „Veduta“ realiai nedisponuoja, o kitas trumpalaikis turtas – likvidus, todėl be didesnių sunkumų gali būti perleistas tretiesiems asmenims. Be to, bendrovės balanse apskaityta 805 644 Eur per vienerius mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. Aptarti apeliantės balanso duomenys įrodo, kad įvykdžius trumpalaikius įsipareigojimus kreditoriams, UAB „Veduta“ nepakaktų turto tikėtiniems įsipareigojimams ieškovei įvykdyti, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo išvadai, kad ieškinio suma apeliantei nėra didelė. Geros apeliantės finansinės padėties nepatvirtina ir 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaita, iš kurios matyti, kad bendrovė 2015 metais veikė pelningai – gavo 47 896 Eur pelno, bei aplinkybė, kad bendrovės atžvilgiu teismuose nėra inicijuota kitų ginčų. Nei paminėtas finansinis rodiklis, nei teisminių ginčų skaičius nesudaro pagrindo visapusiškai spręsti apie UAB „Veduta“ turtinę padėtį.

32Siekdamas nepažeisti ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principų (CPK 145 str. 2 d.), pirmosios instancijos teismas apeliantės turto areštą nukreipė tik į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį bendrovės turtą, turtines teises, tokiu būdu nesuvaržydamas apeliantės ūkinės komercinės veiklos ir nesukeldamas jai papildomų nuostolių. Atsakovė, jei jos finansinė padėtis iš tikrųjų yra gera ir prašoma priteisti suma jai nėra tiek reikšminga, gali be itin žymių nuostolių pasinaudoti įstatymo suteikta teise sumokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą (CPK 148 str. 2 d.) ir tokiu būdu apskritai išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tuo atveju, jei konkretus areštuotas turtas neproporcingai suvaržytų ūkinę komercinę veiklą, yra galimybė prašyti jį pakeisti kitu turtu (CPK 148 str. 1 d.).

33Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmos instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

34Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Vilniaus Kalvarija“... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 31 d. nutartimi patenkino... 7. Įvertinęs tai, kad pareikšdama reikalavimus ieškovė nurodė aplinkybes,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė UAB „Veduta“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 10. 1. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 11. 2. Teismų praktikos suformuota prezumpcija, kad didelė ieškinio suma... 12. 3. Kartu su atskiruoju skundu ji (atsakovė) teikia įrodymus – 2014 ir 2015... 13. 4. Ji (atsakovė) neturi kitų teisminių ginčų, įsiskolinimų valstybės,... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė GNSB „Vilniaus Kalvarija“... 15. 1. Siekdama išvengti skolinių įsipareigojimų vykdymo, atsakovė gali... 16. 2. Atsakovė argumentus dėl geros savo finansinės padėties grindžia... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Projestos... 18. 1. Atsakovė skunde pagrįstai teigia, kad taikydamas laikinąsias apsaugos... 19. 2. Atsakovės kartu su skundu pateikti įrodymai patvirtina jos gerą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas netenkinamas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 24. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 25. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus –... 26. Dėl skundo argumentų... 27. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 28. Apeliantė neginčija pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 29. Pirmosios instancijos teismas ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo... 30. Kartu su skundu apeliantė pateikė 2014 ir 2015 metų finansinės... 31. Nors 2015 metų UAB „Veduta“ balanse apskaityta turto vertė 864 710 Eur... 32. Siekdamas nepažeisti ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros... 33. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės... 34. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 35. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....