Byla 2-608-251/2012
Dėl paskolos, delspinigių, komisinio mokesčio, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui J. M. dėl paskolos, delspinigių, komisinio mokesčio, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ prašo priteisti iš atsakovo J. M. 500,00 Lt paskolą, 100,00 Lt paskolos suteikimo mokestį, 1080,00 Lt delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti, tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateikto ieškinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad 2008-12-08 su atsakovu buvo sudaryta paskolos sutartis pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 500,00 Lt paskolą, paskolos sumą pervesdamas į atsakovo asmeninę sąskaitą. Už suteiktą paskolą atsakovas įsipareigojo sumokėti 100,00 Lt komisinį mokestį ir paskolą grąžinti 2009-02-06. Atsakovas skolos nesumokėjo iki šiol, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str., 6.886 str., reikalavimus, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 500,00 Lt paskola ir 100,00 Lt paskolos komisinis mokestis.

6Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusius prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita.

7Atsakovas laiku nevykdė savo sutartinių prievolių, todėl ieškovas reikalauja priteisti jam iš atsakovo sutartyje numatytus 1 procento delspinigius nuo nesumokėtos 600,00 Lt sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, t.y. 1080,00 Lt. Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Teismo pareigą kontroliuoti netesybų dydį įtvirtina ir teisminė praktika. Teismas jam suteikiama teise mažinti delspinigius naudojasi savo nuožiūra, atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes - prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atkurti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t.y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir grąžinti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai įvykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad minimaliais nuostoliais yra pripažintini 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 procentų tarifu. Parenkant konkretų mokėtiną netesybų dydį atsižvelgiama į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Todėl mažinant netesybų dydį būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Šiuo atveju šalys sudarė kredito sutartį, pagal kurios 9.2 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 1 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Atsižvelgiant į aukščiau minėtus kriterijus, šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, darytina išvada, kad 1 procentų delspinigiai, t. y. 365 procentai per metus, yra aiškiai per dideli ir neprotingi, todėl netesybų dydis mažintinas iki 0,1 procento ir ieškovui priteistina delspinigių suma nuo negrąžintos 600,00 Lt sumos už 180 dienų, yra 108,00 Lt. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Atsakovas neįvykdė sutartinių prievolių ir negrąžino ieškovui paskolos, tuo pažeisdamas sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo visos teismo priteistos 708,00 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-12-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Kadangi ieškinys tenkintinas 42,14 procento, iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintam reikalavimui priteistinos 29,00 Lt bylinėjimosi išlaidos –žyminis mokestis, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš atsakovo dėl itin mažos sumos nepriteisiamos (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str., 96 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo J. M. ieškovui UAB „SMScredit.lt“ 500,00 Lt (penkių šimtų litų) paskolą, 100,00 Lt (vieno šimto litų) komisinį paskolos mokestį, 108,00 Lt (vieno šimto aštuonių litų) delspinigius, 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos teismo priteistos 708,00 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-12-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 29,00 Lt (dvidešimt devynių litų) bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai