Byla N2-576-618/2014
Dėl nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys L. L., G. L., Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant pareiškėjos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. V., suinteresuotiems asmenims L. L. ir G. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys L. L., G. L., Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2pareiškėjos atstovė prašo teismo nustatyti nepilnamečiui A. P., gim. (duomenys neskelbtini), nuolatinę globą (rūpybą), jo globėjais (rūpintojais) ir turto administratoriais skirti vaiko senelius L. L. ir G. L., globos vietą nustatyti su globėjais. Nurodė, kad nepilnametis A. P. yra našlaitis. Jo mama V. P. mirė (duomenys neskelbtini), tėvas P. P. mirė (duomenys neskelbtini). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-11 įsakymu Nr. ADI-1464 A. P. buvo nustatyta laikinoji globa, o globėjais paskirta seneliai L. L. ir G. L. Berniuko santykiai su seneliais yra geri. Kadangi A. P. yra visiškas našlaitis nustatytina nuolatinė globa. L. L. ir G. L. atitinka globėjams keliamus reikalavimus (sveiki, neteisti, buitinės sąlygos namuose labai geros), jų santykiai su vaiku geri. Kitų asmenų, kurie galėtų tapti A. globėjais, nėra. Vaikas turi turto, todėl prašo L. L. ir G. L. skirti vaiko turto administratoriais.

3Suinteresuotas asmuo L. L. nurodė, kad jau nuo 2013 metų pradžios rūpinasi anūku, nes po žento žūties duktė su anūku persikėlė gyventi pas juos, todėl prašo pareiškimą tenkinti ir paskirti ją ir G. L. vaiko globėjais. Vaikas turi turto, todėl prašo juos skirti turto administratoriais.

4Suinteresuotas asmuo G. L. nurodė, kad jau nuo 2013 metų pradžios rūpinasi anūku, nes po žento žūties duktė su anūku persikėlė gyventi pas juos, todėl prašo pareiškimą tenkinti ir paskirti jį ir L. L. vaiko globėjais. Vaikas turi turto, todėl prašo juos skirti turto administratoriais.

5Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė atsiliepime, kuriame nurodė, kad nepilnametis A. P. yra našlaitis. Jo mama V. P. mirė (duomenys neskelbtini), tėvas P. P. mirė (duomenys neskelbtini). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-11 įsakymu Nr. ADI-1464 A. P. buvo nustatyta laikinoji globa, o globėjais paskirta seneliai L. L. ir G. L.. Berniuko santykiai su seneliais yra geri. Kadangi A. P. yra visiškas našlaitis būtina nustatyti nuolatinę globą. L. L. ir G. L. atitinka globėjams keliamus reikalavimus (sveiki, neteisti, buitinės sąlygos namuose labai geros), jų santykiai su vaiku geri. Vaikas turi turto, todėl reikia skirti vaiko turto administratorių (b. l. 41-42).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.257 straipsnio 2 punkto norma nustato, kad vaikui nustatoma nuolatinė globa, kai abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs. Nepilnametis A. P. yra našlaitis. Jo mama V. P. mirė (duomenys neskelbtini), tėvas P. P. mirė (duomenys neskelbtini). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-11 įsakymu Nr. ADI-1464 A. P. buvo nustatyta laikinoji globa, o globėjais paskirta seneliai L. L. ir G. L. (b. l. 5-10). L. L. ir G. L. tinkamai rūpinasi vaiku, yra neteisti, jų sveikatos būklė tinkama būti globėjais, jie gauna nuolatines pajamas ir turi geras buities sąlygas, gyvena nuosavame name. Iš Telšių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto Nr. 24 matyti, jog A. buities sąlygos augti su globėjais yra labai geros (b. l. 34). L. L. ir G. L. yra sąžiningi, darbštūs, atsakingi žmonės (b. l. 15-33). Atsižvelgus į asmenines L. L. ir G. L. savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėjais, santykius su A. P. ir nepilnamečio vaiko interesus (CK 3.268 straipsnio 1 dalis), taip pat į tai, kad nėra artimųjų giminaičių galinčių tapti vaiko globėjais, L. L. ir G. L. skirtini A. P. globėjais (rūpintojais) (CK 3.248 straipsnis, 3.249 straipsnis, 3.251 straipsnio 1 dalis, 3.252 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3.256 straipsnis, 3.257 straipsnio 1 punktas, 3.263 straipsnis, 3.264 straipsnis).

8A. P. globos (rūpybos) vieta nustatytina globėjų (rūpintojų) L. L. ir G. L. gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 straipsnio 1 punktas).

9L. L. ir G. L. išaiškintinos globėjų (rūpintojų) teisės ir pareigos (CK 3.243, 3.271 - 3.276 straipsniai).

10A. P. po tėvų mirties paveldėjo turtą, jam priklauso našlaičio pensija, todėl L. L. ir G. L. skirtini A. P. turto administratoriais (CK 4.236 straipsnis). L. L. ir G. L. išaiškintinos turto administratoriaus teisės ir pareigos (CK 4.242 straipsnis).

11Nutarties dalis dėl globos (rūpybos) nustatymo vykdytina skubiai (CPK 496 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 496 straipsniais, 504 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti A. P., a.k. (duomenys neskelbtini), nuolatinę globą (rūpybą).

15Skirti L. L., a.k. (duomenys neskelbtini), ir G. L., a.k. (duomenys neskelbtini), A. P., a.k. (duomenys neskelbtini), globėjais (rūpintojais).

16A. P. globos (rūpybos) vietą nustatyti globėjų (rūpintojų) gyvenamojoje vietoje.

17Skirti L. L., a.k. (duomenys neskelbtini), ir G. L., a.k. (duomenys neskelbtini), A. P., a.k. (duomenys neskelbtini), turto administratoriais.

18Nutarties dalį dėl globos nustatymo vykdyti skubiai. Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

19Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai