Byla 2-1531/2011
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens prašymas panaikinti teismo paskirtą baudą, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Pajūrio takas“ bankroto byloje Nr. B2-337-479/1010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens T. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens prašymas panaikinti teismo paskirtą baudą, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Pajūrio takas“ bankroto byloje Nr. B2-337-479/1010.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi BUAB „Pajūrio takas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Simpatija“.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 20 d. nutartimi pripažino UAB „Pajūrio takas“ bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti.

6Likviduojamos UAB „Pajūrio takas“ kreditorių susirinkimas 2010 m. liepos 9 d. nutarimu nustatė įmonės turto pirkėjų eilę bei atsiskaitymo už parduodamą turtą tvarką. Nutarimo 2.1 punktu kreditorių susirinkimas nustatė, kad pirkėjas po šio kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo datos, bet ne anksčiau kaip po termino, nustatyto Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje, per 10 darbo dienų įneša pradinę įmoką, lygią 10 proc. nuo pasiūlytos pirkimo kainos į LUAB ,,pajūrio takas“ atsiskaitomąją sąskaitą, o likusią sumą - ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pradinės įmokos įnešimo datos. Nutarimu taip pat nustatė, kad pirkėjui nesumokėjus pasiūlytos kainos, pradinė įmoka negrąžinama, o sklypas parduodamas paskesnės eilės pirkėjui. Nutarimo 2.2 punkte nurodyta, kad 2.1 punkte nustatyta tvarka galioja visiems paskesnės eilės pirkėjams.

7Trečiasis asmuo T. P. 2010 m. liepos 26 d. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti 2010 m. liepos 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 punktą, kuriuo patvirtinta mokėjimo tvarka ir terminai.

8Skunde nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nustatyta atsiskaitymo tvarka, yra neteisėtas, nes klausimai dėl mokėjimų tvarkos nebuvo nustatyti pardavimo viešose varžytinėse sąlygose, apie jas nebuvo paskelbta. Teigė, kad klausimų dėl mokėjimo tvarkos ir terminų sprendimas po įvykusių viešųjų varžytinių yra neetiškas, nes pirkėjui sudaromos siurprizinės pirkimo pardavimo sutarties sąlygos. Taip pat teigė, kad kreditorių susirinkimas nutarimą iš esmės priėmė balsavus vieninteliam kreditoriui AB Swedbank, kuris turi 51,67 proc. visų kreditorinių reikalavimų, o viešose varžytinėse dalyvavo ir antrą didžiausią kainą pasiūlė su banku susijusi UAB ,,Ektornet Land Lithuania“. Ginčijamu nutarimu nustatyta sąlyga, kad pirkėjui laiku nesumokėjus visos pasiūlytos kainos, pradinė įmoka negrąžinama, o turtas parduodamas paskesnės eilės pirkėjams, sudaro nepalankias sąlygas varžytinių nugalėtojui ir daro žalą kreditoriams bei asmenims, laidavusiems už bankrutuojančią įmonę bankui, pažeidžia didžiausią kainą pasiūliusio pirkėjo teises.

9Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi netenkino T. P. skundo, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis T. P. skyrė 5 000 Lt baudą.

10Teismas nurodė, kad T. P. skundo argumentas, jog nustatyta atsiskaitymo tvarka pažeidžia įstatymo reikalavimus, nes apie ją nebuvo viešai paskelbta, nepagrįstas. Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta, jog nepardavus įmonės turto dviejose varžytynėse, turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Įstatyme nėra nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nustatyta turto pardavimo tvarka turi skelbiama viešai. Todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimas parduoti turtą pagal įmonėje gautų pasiūlymų eilę pažeidžia įstatymo ar kito norminio akto reikalavimus. Teismas taip pat atmetė skundo argumentus, susijusius su per trumpais kainos sumokėjimo terminais, pažeidžiančiais kreditorių interesus. Teismas nustatė, kad T. P. 2010 m. birželio 11 d. pateikė savo pasiūlymo pirkti atsakovo turtą kopiją, pagal kurią jis sutiko įsigyti atsakovo turtą už 1 000 000 Lt, kainą sumokant per 45 dienas. Teismas pažymėjo, jog įmonės kreditoriai nustatė, kad turto pirkėjas už įsigyjamą turtą turi sumokėti per 44 dienas, nes 10 procentų kainos pirkėjas privalo sumokėti per 24 dienas nuo kreditorių nutarimo priėmimo dienos, o likusią kainos dalį turi sumokėti per 20 dienų nuo pradinės įmokos sumokėjimo dienos. Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimui nustačius atsiskaitymo tvarką, kuri atitinka trečiojo asmens T. P. pasiūlymą, trečiojo asmens skundas negali būti laikomas pagrįstu. Teismas taip pat konstatavo, kad trečiasis asmuo T. P., pateikęs pasiūlymą pirkti įmonės turtą, ne tik kad nevykdo savo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, bet, panaudodamas procesines priemones, siekia neleisti kitiems pirkėjams įsigyti įmonės turtą bei siekia užvilkinti bankroto bylos procedūras. Teismo teigimu, tokie T. P. veiksmai įrodo ne pažeistų teisių gynybą, bet piktnaudžiavimą procesine teise ir tai sudaro pagrindą T. P. skirti 5 000 Lt baudą.

11Dėl šios nutarties T. P. padavė atskirąjį skundą, kuriuo, prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartį, t.y. ir šios nutarties dalį, kuria jam buvo paskirta bauda.

12Skunde, ginčydamas nutarties dalį, kuria paskirta bauda, nurodė, kad teismas nepagrįstai skyrė jam baudą, nes kiekvienas asmuo, manąs, kad jo teisės pažeistos, turi teisę į teisminę gynybą. Jis neatliko jokių veiksmų, kuriuos galima būtų laikyti nesąžiningais, be to, neveikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir nei viena iš šalių nepateikė teismui įrodymų dėl atsiradusių nuostolių. Taip pat nurodė, kad teismui, skiriančiam apeliantui baudą, buvo žinoma apie sunkią jo finansinę padėtį.

13Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį paliko nepakeistą, o apeliacinį procesą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties dalies, kuria T. P. paskirta bauda, nutraukė.

14Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės bei proceso teisės normas ir, atmesdamas kreditoriaus T. P. skundą dėl LUAB „Pajūrio takas“ kreditorių 2010 m. liepos 9 d. susirinkimo nutarimo, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 302, 338 str., 263 str. 1 d.). Kartu pažymėjo, kad prašymus dėl baudos panaikinimo turi nagrinėti pirmosios instancijos teismas (CPK 107 str. 1 d.), todėl šioje dalyje apeliacinis procesas nutrauktinas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens T. P. prašymą dėl baudos panaikinimo. Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo, pateikęs prašymą pirkti įmonės turtą, be svarbios priežasties atsisakė šį turtą pirkti ir apskundė kreditorių susirinkimo metu nustatytą bei T. P. palankią turto pardavimo tvarką. Tuo remdamasis teismas konstatavo, T. P. procesinėmis priemonėmis siekia užvilkinti turto realizavimą, bankroto bylos procedūras ir procesinėmis teisėmis naudojasi nesąžiningai. Teismo teigimu, byloje T. P. pateiktas prašymas leisti įsigyti įmonės turtą už 1 000 000 Lt patvirtina, kad T. P. turtinė padėtis nėra sunki ir teismo paskirtą baudą jis gali sumokėti.

16III. Atskirojo skundo argumentai

17Trečiasis asmuo T. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį ir klausimą dėl 5 000 Lt baudos skyrimo išspręsti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais :

181. Teismo bauda gali būti skirta, nustačius du savarankiškus atsakomybės taikymo pagrindus: nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (skundo) pareiškimas arba sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Nagrinėjamu atveju minėtos aplinkybės nėra nustatytos, todėl bauda apeliantui skirta nepagrįstai.

192. LR Konstitucijos suteikta teise į teisminė gynybą apeliantas pasinaudojo, būdamas tikras savo teisių ir teisėtų interesų pažeidimu. Pateiktas skundas buvo pagrįstas, jame buvo nurodytos faktinės aplinkybės ir teisės normos, kurių pagrindu konstatuotinas bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos pažeidimas. Tad preziumuotina, kad skundas paduotas įstatymų nustatyta tvarka ir nėra pagrindo apelianto veiksmų laikyti nesąžiningais.

203. Byla turi būti išnagrinėta ne tik greitai, bet ir teisingai. Padavus skundą turto pardavimo bei bankroto bylos procedūros buvo pristabdytos, tačiau tai buvo būtina padaryti tam, kad objektyviai būtų išnagrinėtos turto pardavimo aplinkybės ir suformuota teismų praktika dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo po antrųjų neįvykusių varžytinių.

214. Skundo atmetimas negalėtų būti pagrindas skirti baudą už piktnaudžiavimą procesu, nes į teismą apeliantas kreipėsi būdamas tikras, kad jo interesai yra pažeisti, o pažeistas teises gina ir teisingumą civilinėse bylose vykdo tik teismai (CPK 6 str.).

225. Teismas baudą paskyrė savo iniciatyva, apelianto skundą traktuodamas kaip itin grubų ir netoleruotiną procesinių taisyklių pažeidimą. Nei viena iš byloje dalyvavusių šalių bylos nagrinėjimo metu nepasinaudojo CPK 95 straipsnio numatyta teise pateikti motyvuotą prašymą dėl nuostolių, kurie atsirado dėl apelianto nesąžiningumo, atlyginimo.

236. Teismas, neįvertinęs, kad apeliantas įmonės turtą ketino pirkti kartu su partneriais, padarė nepagrįstą išvadą apie jo turtinę padėtį. Teismo paskirta bauda yra nepakeliama našta jo šeimai (apeliantas yra bedarbis, vienintelės šeimos pajamos – sutuoktinės gaunamas 1 000 Lt darbo užmokestis; šeima augina dvi nepilnametes dukras, visas jos turtas areštuotas). Be to, baudos dydis yra neadekvatus padarytas procesinių teisių pažeidimui (jeigu toks pažeidimas ir padarytas).

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

26Apeliantas skundžia teismo nutartį, kuria atsisakyta patenkinti jo prašymą panaikinti teismo paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis savo teisėmis, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar teismo nutartis teisėta ir pagrįsta (CPK 338 str., 302 str., 263 str. 1 d.).

27Teismo nuobaudos, iš jų ir baudos, skiriamos teismo nutartimi byloje dalyvaujantiems asmenims bei kitiems asmenims CPK numatytais atvejais (CPK 103 str. 2 ir 3 d., 106 str.).

28CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis apibūdinamas kaip nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) pareiškimas ar sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą (CPK 95 str. 2 d.), tačiau baudos paskyrimo ir jos dydžio pagrįstumo klausimai yra teismo prerogatyva. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į reikšmingas bylos aplinkybes, t.y. piktnaudžiavimo pobūdį, pasikartojimą, asmens, kuriam skiriama bauda, pajamas, ieškinio kainą ir t.t.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005 yra išaiškinęs, jog CPK 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytos dvi būtinos sąlygos (conditio sine qua non) pripažinti asmenį piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tuo atveju, kai šalis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Be to, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas žymiai didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę.

30Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis siejo su bylos vilkinimu, pasireiškusiu trečiojo asmens T. P. pasiūlymu pirkti atsakovo turtą ir po to sekusiu atsisakymu pirkti atsakovo turtą bei prašymu panaikinti 2010 m. liepos 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nustatyta trečiajam asmeniui T. P. palanki atsakovo turto pardavimo tvarka. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu nurodytų veiksmų vertinimu. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi BUAB „Pajūrio takas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Simpatija“. Atsakovo kreditorių susirinkimas 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu nutarė įkeistą turtą (žemės sklypą Bruzdeilyno kaime, Klaipėdos rajone, suformuotą į 24 žemės sklypus) pardavinėti viešo skelbimo būdu skelbiant respublikinėje ir vietinėje spaudoje, nustatant pardavimo kainą 473 110,00 Lt su PVM už visus sklypus, skelbimo galiojimo laikas 10 dienų (b. l. 23). Trečiasis asmuo T. P. 2010 m. birželio 11 d. pateikė pasiūlymą pirkti atsakovo turtą už 1 000 000 Lt, kainą sumokant per 45 dienas (b. l. 42). Atsakovo kreditorių susirinkimas 2010 m. liepos 9 d. nutarimu nustatė įmonės turto pirkėjų eilę bei atsiskaitymo už parduodamą turtą tvarką, kuri iš esmės atitinka trečiojo asmens T. P. pasiūlymą ir yra jam palanki. Tačiau T. P., pateikęs prašymą pirkti atsakovo turtą, be svarbių priežasčių atsisakė jį pirkti ir apskundė BUAB „Pajūrio takas“ kreditorių susirinkimo 2010 m. liepos 9 d. nutarimą, kuriuo nustatyta atsiskaitymo už parduodamą turtą tvarka, prašydamas šį nutarimą panaikinti. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartimi, kuri 2011 m. vasario 21 d. įsiteisėjo, (b. l. 69-70, 92-95) T. P. skundas buvo atmestas. Toks trečiojo asmens T. P. elgesys, ginant savo teises, nepateisinamas, turint omenyje, kad jis pats pateikė pasiūlymą pirkti atsakovo turtą, o 2010 m. liepos 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatyta jam palanki atsiskaitymo už parduodamą turtą tvarka. Dėl šių ir kitų apygardos teismo nutartyje nurodytų aplinkybių bei argumentų pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, jog apeliantas, pateikdamas pasiūlymą pirkti atsakovo turtą ir tuo pačiu skundą panaikinti kreditorių susirinkimo 2010 m. liepos 9 d. nutarimą, turėjo tikslą užvilkinti turto realizavimą, bankroto bylos procedūras, t.y. piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą paskirti trečiajam asmeniui baudą (CPK 302 str., 185 str., 95 str.). Kiti apelianto atskirajame skunde nurodyti teiginiai nepaneigia teismo išvados teisingumo.

31Tačiau, atsižvelgdama į atsakovo piktnaudžiavimo procesine teise pobūdį bei aplinkybes, į tai, kad nėra duomenų, jog dėl tokio piktnaudžiavimo byloje dalyvaujantiems asmenims buvo padaryta reali žala, teisėjų kolegija daro išvadą, kad paskirtoji 5 000 Lt bauda yra neadekvati padaryto pažeidimo sunkumui ir pasekmėms, todėl baudos dydis sumažintinas iki 1 000 Lt.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį, kuria netenkintas T. P. prašymas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartimi už piktnaudžiavimą procesine teise paskirtos 5 000 (penkių tūkstančių) Lt baudos panaikinimo.

34Trečiajam asmeniui T. P. paskirtą baudą sumažinti iki 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų).

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi BUAB... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 20 d. nutartimi pripažino UAB... 6. Likviduojamos UAB „Pajūrio takas“ kreditorių susirinkimas 2010 m. liepos... 7. Trečiasis asmuo T. P. 2010 m. liepos 26 d. kreipėsi į teismą su skundu,... 8. Skunde nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nustatyta... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi netenkino T. P.... 10. Teismas nurodė, kad T. P. skundo argumentas, jog nustatyta atsiskaitymo tvarka... 11. Dėl šios nutarties T. P. padavė atskirąjį skundą, kuriuo, prašė... 12. Skunde, ginčydamas nutarties dalį, kuria paskirta bauda, nurodė, kad teismas... 13. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi Klaipėdos... 14. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnai ir... 15. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi atmetė trečiojo... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. Trečiasis asmuo T. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 18. 1. Teismo bauda gali būti skirta, nustačius du savarankiškus atsakomybės... 19. 2. LR Konstitucijos suteikta teise į teisminė gynybą apeliantas pasinaudojo,... 20. 3. Byla turi būti išnagrinėta ne tik greitai, bet ir teisingai. Padavus... 21. 4. Skundo atmetimas negalėtų būti pagrindas skirti baudą už... 22. 5. Teismas baudą paskyrė savo iniciatyva, apelianto skundą traktuodamas kaip... 23. 6. Teismas, neįvertinęs, kad apeliantas įmonės turtą ketino pirkti kartu... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 26. Apeliantas skundžia teismo nutartį, kuria atsisakyta patenkinti jo prašymą... 27. Teismo nuobaudos, iš jų ir baudos, skiriamos teismo nutartimi byloje... 28. CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje... 30. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas piktnaudžiavimą... 31. Tačiau, atsižvelgdama į atsakovo piktnaudžiavimo procesine teise pobūdį... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį, kuria... 34. Trečiajam asmeniui T. P. paskirtą baudą sumažinti iki 1 000 Lt (vieno...