Byla 2S-408-104/2013
Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimo nevykdymą, kuria antstolės pareiškimas patenkintas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens BUAB „Baltijos biodyzelino centras” atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimo nevykdymą, kuria antstolės pareiškimas patenkintas, ir

Nustatė

2antstolė D. M. kreipėsi į teismą prašydama skirti baudą BUAB „Baltijos biodizelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotam asmeniui M. R. už antstolės reikalavimų nevykdymą iki 1 000 Lt už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną iki 2012-05-07. Nurodė, jog antstolės kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomasis raštas dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininko S. Č., dirbančio UAB „Baltijos biodyzelino centras“. 2012-04-05 BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ buvo išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo, reikalaujantis iš skolininkui S. Č. BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ ir Garantinio fondo išmokėtinos darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos išskaičiuoti išlaikymą Lietuvos Respublikos CPK 736 str. nustatyta tvarka. Antstolės patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą nebuvo įvykdytas ir 2012-05-07 į skolininko sąskaitą be išskaitų buvo pervesta neišmokėto darbo užmokesčio dalis.

3Suinteresuotas asmuo, BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo M. R., atsiliepime su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad išmoka iš Garantinio fondo lėšų pristirtina Lietuvos Respublikos CPK 739 str. 6 p. nurodytoms sumoms, iš kurių negalima išieškoti įsiskolinimų. Perimant visą UAB „Baltijos biodyzelino centras“ administratoriui nebuvo perduotas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomasis dokumentas, o antstolė nesupažindino administratoriaus su teismo sprendimo ir vykdomuoju raštu. BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgalioto asmens M. R. manymu, jam nesuteikta teisė Garantinio fondo lėšas, skirtas konkrečiam darbuotojui, skirstyti kitaip, jis tik gali per nustatytą terminą pervesti tas lėšas pašalpos gavėjui. Be to, jo nuomone, antstolė D. M. nepasinaudojo Lietuvos Respublikos CPK 689 str. suteiktomis galimybėmis.

4Suinteresuotas asmuo S. Č. atsiliepime su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad lėšų iš Garantinio fondo perdavimo sutartyje Įmonių bankroto valdymo departamentas detaliai nurodė kaip turi būti panaudotos jo skolinamos lėšos, BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo M. R. vykdė sutarties sąlygas.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi pareiškimą tenkino ir paskyrė BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“, įgaliotam asmeniui M. R. 20 Lt baudą už kiekvieną antstolės D. M. 2012-04-05 patvarkymo Nr. 0012/11/00387-1 nevykdymo dieną nuo 2012-04-06 iki 2012-05-07. Teismas nustatė, kad 2012-05-07 į skolininko S. Č. sąskaitą buvo pervesta jam priskaičiuota pinigų sumą, nesilaikant antstolės patvarkymuose numatytų įpareigojimų. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo M. R. žinojo apie antstolės D. M. 2012-04-05 Patvarkymą Nr. 0012/11/00387-1 išieškoti skolą iš skolininko S. Č., tačiau nepaisė antstolės D. M. reikalavimų privalomumo principo ir minėto Patvarkymo neįvykdė, teismas padarė išvadą, jog yra pagrindas skirti BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotam asmeniui M. R. 20 Lt baudą už kiekvieną antstolės D. M. 2012-04-05 patvarkymo Nr. 0012/11/00387-1 nevykdymo dieną nuo 2012-04-06 iki 2012-05-07.

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo M. R. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – antstolės prašymą atmesti. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi UAB „Baltijos biodyzelino centras“ buvo iškelta bankroto byla. 2012 m. balandžio 5 d. administratorius faksu gavo antstolės klausimus ir patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą. Į klausimus atsakė, tačiau patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo Nr. 0012/11/00387-1 negalėjo, nes jokių S. Č., kaip ir kitiems įmonės darbuotojams, skirtų lėšų įmonė neturėjo. Taigi, anot apelianto, antstolės patvarkymas negalėjo būti vykdomas nesant arešto objekto. Taip pat nurodo, kad informavo antstolę apie Garantinio fondo išmokų struktūrą, kad antstolė galėtų areštuoti S. Č. sąskaitą iki Garantinio fondo lėšų įplaukimo, kas būtų leidę antstolei išieškoti 1 200 Lt iš skolininko S. Č.. Suinteresuotas asmuo taip pat nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Pažymi, kad bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijų sąrašas Garantinio fondo lėšų atžvilgiu yra baigtinis, o Garantinio fondo įstatymo nuostatos turi pirmenybę Civilinio proceso kodekso normų atžvilgiu. Taip pat nurodo, kad Civilinio proceso kodekso 739 str. 6 p. nurodyta, kad negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso kaip kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės, prie kurių pagal savo esmę priskiriama ir išmoka iš Garantinio fondo lėšų.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė D. M. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2012-04-13 gautas administratoriaus įgalioto asmens skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2012-04-05 patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo Nr. 0012/11/00387-1 dalyje dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininkui S. Č. iš Garantinio fondo skirtų išmokėti piniginių lėšų. Įsiteisėjusia Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8441-466/2012 UAB „Valeksa“ skundas dėl antstolės veiksmų atmestas, nurodant, jog antstolė visiškai pagrįstai Civilinio proceso kodekso 733 str. nustatyta tvarka nukreipė išieškojimą į skolininko S. Č. gautinas sumas iš Garantinio fondo. Kadangi teismas vykdymo veiksmų nesustabdė, patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo nepanaikintas, nepakeistas ir galiojantis, todėl administratorius jį privalėjo vykdyti, o pasielgus priešingai atliko neteisėtus veiksmus.

8Atskirasis skundas atmetamas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 str.).

10Remiantis bylos duomenimis nustatyta, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-09-29 sprendimus civilinėje byloje Nr. 2-757-391/2009 priteisė iš atsakovo S. Č. išlaikymą sūnui K. Č. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 1 000 Lt kas mėnesį nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki vaiko K. Č. pilnametystės. Antstolė D. M. vykdomojoje byloje Nr. 0012/11/00387 vykdo 2010-12-20 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininko S. Č. išieškotojui K. Č. minėto sprendimo pagrindu. 2012-04-06 skolininko darbovietės UAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ įteiktas 2012-04-05 patvarkymas Nr. 0012/11/0387 dėl informacijos pateikimo apie skolininkui S. Č. priskaičiuotas ir planuojamas išmokėti pinigų sumas, taip pat 2012-04-05 patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo Nr. 0012/11/00387-1. Tačiau įmonės bankroto administratorius nevykdė antstolio įpareigojimo atlikti išskaitas iš skolininkui S. Č. Garantinio fondo išmokėto darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų, nors 2012-05-07 į skolininko S. Č. sąskaitą buvo pervesta jam priskaičiuota pinigų suma. Todėl antstolė kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotam asmeniui M. R.. Pirmosios instancijos teismas tenkino antstolės prašymą.

11Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis bei pažymi, jog vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo. Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 1 d. numato, kad antstolio reikalavimai privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdomi per nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, minėtą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog skolininko darbdavio BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo M. R. nevykdė antstolio patvarkymo atlikti išskaitas iš skolininkui S. Č. Garantinio fondo išmokėto darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų, todėl darytina išvada, jog teismas pagrįstai skyrė įmonės bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui baudą.

12Apeliantas BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotas asmuo M. R. atskirajame skunde teigia, kad kad negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso kaip kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės, prie kurių pagal savo esmę priskiriama ir išmoka iš Garantinio fondo lėšų.

13Su tokiais apelianto teiginiais negalima sutikti, nes iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi teismas konstatavo, jog antstolė D. M. turėjo pareigą pateikti BUAB „Baltijos biodyzelino centras“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininko S. Č. darbo užmokesčio. Pažymėjo, kad iš Garantinio fondo skiriamos išmokos, išskyrus išeitinę išmoką, nėra numatytos tarp Lietuvos Respublikos CPK 738 ir 739 str. nurodytų sumų, iš kurių išieškojimas yra negalimas, todėl antstolė išieškojimą iš šių sumų vykdo pagrįstai. Minėta nutartis nebuvo apskųsta, ji yra įsiteisjusi. Atsižvelgiant į tai apelianto argumentai dėl antstolės vykdomo išieškojimo detaliau nenagrinėjami, kadangi reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui neturi.

14Apeliantas taip pat teigia, kad bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijų sąrašas Garantinio fondo lėšų atžvilgiu yra baigtinis. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, jog iškėlus įmonei bankroto bylą, juridinio asmens organai netenka savo įgaliojimų, jų funkcijas perima bankroto administratorius. Todėl tokie apelianto teiginiai yra atmetami kaip nepagrįsti, kadangi įmonės bankroto atveju administratoriui perėmus visas įmonės vadovo funkcijas, jam, kaip ir buvusiam įmonės vadovui, išlieka pareiga vykdyti antstolio patvarkymus remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 733 str. Teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentais, jog Garantinio fondo įstatymo nuostatos turi pirmenybę Civilinio proceso kodekso normų atžvilgiu. Nagrinėjamu atveju administratoriaus pareigų nevykdymą reglamentuoja Civilinio proceso kodekse numatytos vykdymo proceso teisės normos.

15Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai