Byla 2A-722-259/2010
Dėl skolos išieškojimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Virginijos Gudynienės, sekretoriaujant Indrei Stankienei, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. Š. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4765-90/2009 pagal ieškovo UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui J. Š. dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ieškiniu (b.l.20-21) prašė priteisti iš atsakovo J. Š. 1 459,41 Lt įsiskolinimą už patiektą šilumos energiją, 511,82 Lt už karštą vandenį, 88,36 Lt delspinigių, viso – 2 059,59 Lt, o taip pat 5 proc. metinių palūkanų nuo sprendimo priėmimo dienos iki visiško prievolės įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2009-12-16 sprendimu (b.l.57-58) ieškovo ieškinį tenkino: priteisė ieškovui iš atsakovo 1 971,23 Lt skolą už buto šildymą ir karštą vandenį, 88,36 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-09-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 66 Lt žyminį mokestį, taip pat priteisė iš atsakovo valstybei 9,35 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas nustatė, kad atsakovas yra buto, esančio ( - ), Tauragėje, savininkas (b.l.6), kuris nemokėjo mokesčių nuo 1998-12-01, jie būdavo išieškomi per teismą (b.l.26, 29-31). Atsakovas priteistas sumas sumokėdavo, priimtų sprendimų neskundė, jo buto kvadratūra nepasikeitė. Teismas nurodė, jog atsakovas turėjo žinoti savo buto kvadratūrą, domėtis, už ką moka mokesčius. Teismas nustatė, kad ieškovo prašoma priteisti atsakovo skola susidarė per laikotarpį nuo 2008-03-01 iki 2009-09-01 (b.l.23-24).Pagrindo susidariusią skolą sumažinti teismas nenustatė.

4Apeliaciniu skundu (b.l.70-72) atsakovas J. Š. su teismo sprendimu iš dalies nesutiko, prašė sumažinti ieškinio sumą 423,78 Lt permokėta suma už laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2004-12-31 (pagal atsakovo pridedamą Permokų skaičiavimo lentelę, priteisiant ieškovui iš atsakovo 1 547,45 Lt sumą už buto šildymą ir karštą vandenį, atitinkamai sumažinant delspinigių dydį, dėl šių motyvų:

5Iš teismo sprendimu priteistos sumos nėra išminusuota permokėta 423,78 Lt suma už šildymą 2000-01-01 – 2004-12-31 laikotarpiu (b.l.63). Ieškovas už šildymą skaičiuoja kilovatvalandes, vadovaudamasis namo kvadratiniam metrui šildomo ploto sunaudota energija. Tai matyti iš ieškovo ieškininio pareiškimo 4 priedo (Suvartojimo analizės kortelė, b.l.25). 2000-01-01 – 2004-12-31 laikotarpiu buvo skaičiuojama 73,76 kv. m buvo šildomo ploto, nors faktiškai buto plotas yra 67,92 kv. m. Šio fakto neneigia ir ieškovas. Nuo 2005-01-01 ieškovas pradėjo skaičiuoti už 67,92 kv. m šildomo ploto, tačiau permokėtų sumų neišminusavo iš toliau priskaičiuotų sumų, atsakovo neinformavo, tuo pažeisdamas CK 6.388 str., numatantį, jog abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį. Apie tai, kad ieškovas 2000-01-01 – 2004-12-31 laikotarpiu neteisingai skaičiavo mokestį, atsakovas sužinojo tik 2009 m. birželį. Nežinodamas šio fakto, atsakovas negalėjo pateikti prieštaravimų teisme ir priteistas sumas sumokėdavo; teismas neteisingai nustatė, kad 2000-01-01 – 2004-12-31 laikotarpiu atsakovas nemokėjo mokesčių. Nuo 2000 m. gruodžio iki 2004 m. gegužės atsakovas už buto šildymą mokėjo savo noru, ką patvirtina ieškovo 2009-12-16 teismui pateiktas Mokėjimų istorijos išrašas (b.l.54) ir ieškovo ieškininio pareiškimo 3 priedas (b.l.23-24); teismas neteisingai įvertino, kad atsakovas turėjo žinoti ir domėtis, už ką moka. Atsiskaitymo knygelės pažymose už buto šildymą nurodoma kilovatvalandėmis, jos nustatomos pagal ieškovo nustatytą metodiką, pagal buto kvadratūrą, apie kurią atsakovas sužinojo tik 2009 m. birželį. Anksčiau teiktuose ieškiniuose ieškovas suvartojimo kortelės nepateikdavo, tik nurodydavo išieškomą sumą, todėl atsakovas taip pat negalėjo sužinoti šilumos skaičiavimo metodikos.

6Atsiliepimo į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Tauragės šilumos tinklai“ nepateikė.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo J. Š. įsiskolinimą susidariusį ieškovui nemokant mokesčių laikotarpyje nuo 2008 03 01 iki 2009 09 01 už patiektą šilumos energiją 1 459,41 Lt, 511,82 Lt už karštą vandenį, 88,36 Lt delspinigių, viso – 2 059,59 Lt, o taip pat 5 proc. metinių palūkanų nuo sprendimo priėmimo dienos iki visiško prievolės įvykdymo (b.l. 20, 21). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas siūlė ieškinį atmesti, nes nėra sugrąžinta jo permokėta suma už laikotarpį nuo 1992 09 30 iki 2005 01 01 už 5, 76 kv. m. šildomo buto ploto dalį, nes netesingai buvo paskaičiuota jo buto kvadratūra (b.l. 44, 45). Alytaus rajono apylinkės teismas 2009-12-16 sprendimu (b.l.57-58) ieškovo ieškinį tenkino pilnai. Apeliacinis skundas grindžiamas ta pačia atsakovo nurodoma faktine aplinkybe dėl permokos laikotarpiu nuo 1992 m. iki 2005 m., atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad permokos suma yra 423, 78 lt, todėl prašo šia suma sumažinti priteistą skolos sumą ir atitinkamai delspinigius.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad Alytaus rajono apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias prievolinius santykius, energijos pirkimo pardavimo teisinius santykius, civilinės teisinės atsakomybės sąlygas ir pasekmes atsirandančias asmeniui pažeidus anksčiau minėtas normas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigas, įrodymų vertinimo procedūras, dėl ko buvo teisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados atitinka nustatytas faktines aplinkybėms byloje. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

10Teisėjų kolegija atmesdama apeliacinį skundą pažymi, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo J. Š. įsiskolinimą susidariusį ieškovui nemokant mokesčių laikotarpyje nuo 2008 03 01 iki 2009 09 01 už patiektą šilumos energiją, už karštą vandenį, viso 2 059,59 Lt, o taip pat 5 proc. metinių palūkanų nuo sprendimo priėmimo dienos iki visiško prievolės įvykdymo. Teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovui skolos suma ir delspinigiai buvo teisingai paskaičiuoti už įsiskolinimo (2008 03 01-2009 09 01) laikotarpį, paskaičiuoti nuo faktiškai turimo 67,92 kv. m. buto ploto. Todėl teisėjų kolegija laiko, kad teismo sprendimo išvados atitinka nustatytas faktines aplinkybes byloje, todėl keisti ar naikinti skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo apeliaciniame skunde nurodomais pagrindais nėra.

11Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, galėjo ir turėjo teisę pareikšti priešieškinį dėl permokėtų sumų priteisimo, tačiau šia teise nepasinaudojo.

12Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

14

15apeliacinį skundą atmesti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 12 16 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai